Wonen statushouders
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wonen-statushouders/
Spring naar het artikel

Personen met een verblijfsvergunning die in Rotterdam komen wonen, dompelen zich vanaf de eerste dag onder in de Rotterdamse samenleving. Dit geeft hen de beste kansen om hun leven in Rotterdam versneld op te bouwen.

Voor de instroom van personen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, kent de gemeente de 'Rotterdamse aanpak statushouders'. Hiervan zijn het bieden van mogelijkheden door Rotterdam en de maximale inzet van de statushouders de uitgangspunten.

In het kort

Bij de opvang van statushouders kiest de gemeente voor een aanpak die huisvesting, maatschappelijke begeleiding, taal en integratie combineert. Statushouders gaan de verplichting aan om zo goed en snel mogelijk Nederlands te leren vanaf de eerste dag na vestiging in Rotterdam. De Rotterdamse aanpak is ook gericht op goede kennis van de Nederlandse samenleving en acceptatie van de Nederlandse normen zoals gelijkheid. Minimaal vier dagen in de week zijn de statushouders actief met opleiding of (vrijwilligers)werk. En doen ze mee aan activiteiten om hun wijk en de stad te leren kennen. Het streven is dat de Rotterdamse statushouders hun inburgering een jaar eerder afronden.

Bij de uitvoering van de aanpak werkt de gemeente samen met Vluchtelingenwerk en maatschappelijke en private organisaties.

Huisvesting

Statushouders worden toegewezen aan een gemeente door het Rijk via het COA. Het is de verantwoordelijkheid en wettelijke plicht van gemeenten om deze personen te huisvesten. In Rotterdam worden de statushouders zoveel mogelijk opgevangen in bestaande corporatiewoningen verspreid over de stad, met uitzondering van de wijken waar de Rotterdamwet geldt.

Kinderen en onderwijs

Wilt u zich langere tijd in Nederland vestigen en komt ook uw gezin naar Nederland? Dan moeten uw kinderen hier naar school. Het maakt niet uit of ze al goed Nederlands spreken of nog niet. In Rotterdam zijn scholen met zogenaamde schakelklassen voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Lees hier meer over onderwijs voor uw kind(eren).

Werken in Nederland

Uw (toekomstige) werkgever kan u vertellen wat u moet doen om zonder problemen in Nederland aan de slag te kunnen. Maar het is ook goed om zelf de nodige informatie te verzamelen. Komt u in Nederland werken? Dan is het in ieder geval goed om te weten wat hier de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daarover. Op de internetsite van het ministerie vind u informatie over bijvoorbeeld minimumloon, vakantie en veilig werken. Ook op de site van de Rijksoverheid vindt u informatie over werken als statushouder. Wanneer u in Rotterdam aangekomen bent, moet u in ieder geval (al dan niet met hulp van uw werkgever) een burgerservicenummer aanvragen. Dat heeft u nodig omdat u in Nederland belasting moet betalen.

Tewerkstellingsvergunning

Komt u:

  • van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
  • uit Bulgarije of Roemenië

Dan heeft u een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze vergunning moet door uw werkgever worden aangevraagd. Meer informatie over de tewerkstellingsvergunning krijgt u van het CWI.

De afgelopen twee jaar kregen ruim 2000 vluchtelingen (volwassenen en kinderen) een thuis in Rotterdam. Maar wie zijn deze mensen? Wat houdt hen bezig en waar dromen zij van? We spraken met Huriya en Samer over hun leven hier.

Huriya, 24 jaar, uit Eritrea

Huriya woont sinds een jaar in Rotterdam. Ze is geboren in Eritrea en vluchtte in 2010 naar Sudan. 'Er is geen vrijheid in mijn land. Het is een dictatuur zonder vrijheid van meningsuiting. Het land ontvluchten is strafbaar, maar ik heb het toch gedaan. In 2010 begon mijn vlucht. Eerst naar Sudan en toen via Libië naar Nederland.'

Bingotalent

In 2015 komt Huriya eindelijk aan in Nederland waar ze eerst in drie verschillende asielzoekerscentra (azc) belandt voordat ze een woning krijgt in Rotterdam. 'Rotterdam is een heel fijne stad. Ik voel me thuis en vind het hier gezellig. Ik ga drie keer per week naar school waar ik onder andere werk aan mijn Nederlands. Dat vind ik nog erg lastig, maar het gaat steeds beter. Om de taal beter te leren én te werken aan mijn sociale contacten doe ik vrijwilligerswerk bij zorginstelling Aafje. Ik breng koffie rond, praat met de mensen en begeleid bij de filmavonden. Ik ben ook erg goed geworden in bingo!'

Pilotendroom

'Voor de toekomst wil ik graag nog beter worden in de Nederlandse taal en gaan studeren. Wat ik zou willen worden? Piloot of huisarts. Maar daar heb ik nog een lange weg voor te gaan. Ook zou ik graag herenigd willen worden met mijn man. Ik heb hem al een aantal jaar niet gezien.'

Samer, 33 jaar, uit Syrië

Samer (links op de foto hierboven) woont tot eind 2013 in Damascus, dat ligt in een van de gevaarlijkste gebieden in Syrië. 'Alles binnen een straal van drie kilometer rondom de stad werd gebombardeerd. Het was volop oorlog. Toen ik zelf werd opgeroepen voor het Syrische leger ben ik gevlucht. Ik wilde niet vechten.'

Zondag met Lubach

Na het azc komt Samer in Rotterdam terecht. De stad verovert direct zijn hart. 'Ik vind het hier geweldig. Ik heb veel vrienden, zowel Syriërs en Nederlanders. Iedereen is aardig.’ Samer was in Syrië verkoper. Dat beroep zou hij ook graag in Nederland uitoefenen. Om dat te bereiken wil hij een opleiding gaan volgen en werkt hij hard aan zijn Nederlands. ‘A2-niveau* heb ik al afgerond, maar dat vind ik niet genoeg. Daarom ga ik nu verder met B1* zodat mijn Nederlands nóg beter wordt. Als verkoper moet je natuurlijk goed de taal kunnen spreken. Ik oefen ook heel veel: ik lees de krant, bekijk Nederlandse films en kijk iedere zondag naar Zondag met Lubach.'

CV opstellen

Vastberaden om straks zijn droombaan als verkoper uit te oefenen heeft Samer een halfjaar stage gelopen. Samer: 'Ik wilde meer kennis opdoen over het Nederlandse bedrijfsleven, maar ik wilde ook leren hoe ik moet solliciteren en hoe ik een cv op stel. Dat was echt goed voor mij.'

Passend werk

Over zes maanden is Samer klaar met zijn B1-taalopleiding*. 'Daarna ga ik direct op zoek naar werk. Als dat niet lukt ga ik eerst een verkoopopleiding doen. Ik hoop natuurlijk dat ik iets vind wat bij mij past.'

*Uitleg taalniveaus: A1 is het basis taalniveau, dan volgt A2 en B1. Met B2-niveau is het mogelijk om te studeren aan een hbo of universiteit.

 

Veelgestelde vragen huisvesting statushouders

Personen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfstatus hebben gekregen. Alle statushouders hebben, om hun verblijfsvergunning te krijgen, een uitgebreide procedure doorlopen. Meer informatie hierover staat op www.ind.nl en www.vluchtelingenwerk.nl.

Statushouders worden toegewezen aan een gemeente door het Rijk. Het is de verantwoordelijkheid en wettelijke plicht van de gemeente om deze personen te huisvesten. De gemeente maakt hierover afspraken met de woningcorporaties. Bijna alle statushouders krijgen zo een woning. Gemiddeld gaat het om ongeveer 1100 personen per jaar.

GVA staat voor Gemeentelijk Versnellingsarrangement. Het is een regeling van het Rijk waarvan gemeenten gebruik kunnen maken. Deze regeling loopt tot 31 december 2018. In plaats van het huisvesten van statushouders in een woning van de corporaties, biedt de gemeente dan zelf huisvesting aan. Dit moet in panden die hiervoor geen woning waren (bijvoorbeeld oude kantoren). Statushouders ontvangen dan geen uitkering van de gemeente, maar van het COA. De gemeente Rotterdam heeft gebruik gemaakt van deze regeling. Door de afname van de vluchtelingenstroom is deze extra voorziening nu niet meer nodig.

Rotterdam vindt het belangrijk dat statushouders snel integreren in de stad. Direct nadat deze mensen in Rotterdam komen wonen, starten zij met een 10 weken durend intensief taaltraject.

In deze periode maken we samen met de statushouder een plan hoe zijn integratie er het best uit kan zien. De groep statushouders is heel divers. Er zijn hoogopgeleide mensen, en personen die nog aan het begin staan van alfabetisering. De inburgeringstrajecten worden hierom op maat gemaakt. Voor iedere statushouder geldt dat ze 4 dagen per week met dit traject bezig zijn. Het doel is om ze snel Nederlands te leren, zelfstandig in Rotterdam te laten wonen en aan het werk te laten gaan.

Als u iets wilt doen voor statushouders, dan kunt u het beste contact opnemen met VluchtelingenWerk via info@vluchtelingenwerk.nl.