Wonen statushouders
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 01-08-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wonen-statushouders/
Ga naar de hoofdinhoud

Personen met een verblijfsvergunning die in Rotterdam komen wonen, dompelen zich vanaf de eerste dag onder in de Rotterdamse samenleving. Dit geeft hen de beste kansen om hun leven in Rotterdam versneld op te bouwen.

Voor de instroom van personen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, kent de gemeente de Rotterdamse aanpak statushouder (pdf). Wij willen dat ze zich veilig, nuttig en thuis voelen. Dat zij duurzaam en economisch zelfredzaam zijn en meedoen in de maatschappij. En dat zij regie kunnen nemen over hun leven. Daarom bevorderen we hun integratie door een stabiele basis te bieden, ze de Nederlandse taal te laten leren, scholing en zorg te bieden en door maatwerk te leveren voor het vinden van betaald werk.

Samen met de statushouder bekijken we waar hij of zij goed in is, en welke opleiding of welk werk bij hem of haar past. Dit doen we met een assessment. Bekijk het filmpje over het assessment:

Vernieuwde aanpak in het kort

In januari 2019 is de Rotterdamse aanpak statushouders 2.0 gestart. De vernieuwde aanpak is nauw verbonden met het actieprogramma Relax. Dit is Rotterdam.

De Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0 (2019-2022) omvat alle basiscomponenten voor succesvolle participatie in de samenleving: huisvesting, zorg, leren (taal en waar nodig opleiding) en toeleiding naar werk. De aanpak legt de nadruk op toeleiding naar werk en onderwijs om ervoor te zorgen dat statushouders in hun eigen inkomen voorzien en meedoen in de Rotterdamse samenleving.

De vernieuwde aanpak heeft de volgende doelen:

  1. De taakstelling statushouders die het Rijk jaarlijks oplegt realiseren.
  2. Statushouders zijn in beeld bij zorgprofessionals of schuldhulpverleners
  3. Tachtig procent van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is binnen zes maanden na toekenning van de uitkering gestart met het inburgeringstraject.
  4. Het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders daalt naar 1507.

Naast dat er nieuwe doelstellingen zijn en de aanpak is geïntensiveerd en gespecialiseerd, richt de vernieuwde aanpak zich op een grotere groep statushouders: iedereen die vanaf 2013 in Rotterdam is komen wonen (dus niet meer alleen vanaf 2016). Dit doen we omdat de praktijk leert dat er (als gevolg van de stelselwijziging inburgering 2013) een te grote groep over dreigt te blijven, die nog niet zelfredzaam is.

Huisvesting

Statushouders worden toegewezen aan een gemeente door het Rijk via het COA. Het is de verantwoordelijkheid en wettelijke plicht van gemeenten om deze personen te huisvesten. In Rotterdam worden de statushouders zoveel mogelijk opgevangen in bestaande corporatiewoningen verspreid over de stad, met uitzondering van de wijken waar de Rotterdamwet geldt.

Kinderen en onderwijs

Als een statushouder zich langere tijd in Nederland wil vestigen en ook het gezin naar Nederland komt, moeten de kinderen hier naar school. Het maakt niet uit of ze al goed Nederlands spreken of nog niet. In Rotterdam zijn scholen met zogenaamde schakelklassen voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn. Lees op de pagina Net in Nederland en naar school meer over onderwijs voor uw kind(eren).

Werken in Nederland

Een (toekomstig) werkgever kan een statushouder vertellen wat er nodig is om zonder problemen in Nederland aan de slag te kunnen. Het is in ieder geval goed om te weten wat hier de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daarover. Op de website van het ministerie is informatie te vinden over bijvoorbeeld minimumloon, vakantie en veilig werken. Ook op de site van de Rijksoverheid staat informatie over werken als statushouder. Iemand die in Rotterdam is komen wonen, moet in ieder geval (al dan niet met hulp van een werkgever) een burgerservicenummer aanvragen. Dat is nodig omdat in Nederland belasting betaald moet worden.

Tewerkstellingsvergunning

Een statushouder komend

  • van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
  • uit Bulgarije of Roemenië,

heeft een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze vergunning moet door de werkgever worden aangevraagd. Meer informatie over de tewerkstellingsvergunning is verkrijgbaar bij het CWI.

De afgelopen twee jaar kregen ruim 2000 vluchtelingen (volwassenen en kinderen) een thuis in Rotterdam. Maar wie zijn deze mensen? Wat houdt hen bezig en waar dromen zij van? We spraken met Huriya en Samer over hun leven hier.

Huriya, 24 jaar, uit Eritrea

Huriya woont sinds een jaar in Rotterdam. Ze is geboren in Eritrea en vluchtte in 2010 naar Sudan. 'Er is geen vrijheid in mijn land. Het is een dictatuur zonder vrijheid van meningsuiting. Het land ontvluchten is strafbaar, maar ik heb het toch gedaan. In 2010 begon mijn vlucht. Eerst naar Sudan en toen via Libië naar Nederland.'

Bingotalent

In 2015 komt Huriya eindelijk aan in Nederland waar ze eerst in drie verschillende asielzoekerscentra (azc) belandt voordat ze een woning krijgt in Rotterdam. 'Rotterdam is een heel fijne stad. Ik voel me thuis en vind het hier gezellig. Ik ga drie keer per week naar school waar ik onder andere werk aan mijn Nederlands. Dat vind ik nog erg lastig, maar het gaat steeds beter. Om de taal beter te leren én te werken aan mijn sociale contacten doe ik vrijwilligerswerk bij zorginstelling Aafje. Ik breng koffie rond, praat met de mensen en begeleid bij de filmavonden. Ik ben ook erg goed geworden in bingo!'

Pilotendroom

'Voor de toekomst wil ik graag nog beter worden in de Nederlandse taal en gaan studeren. Wat ik zou willen worden? Piloot of huisarts. Maar daar heb ik nog een lange weg voor te gaan. Ook zou ik graag herenigd willen worden met mijn man. Ik heb hem al een aantal jaar niet gezien.'

Samer, 33 jaar, uit Syrië

Samer (links op de foto hierboven) woont tot eind 2013 in Damascus, dat ligt in een van de gevaarlijkste gebieden in Syrië. 'Alles binnen een straal van drie kilometer rondom de stad werd gebombardeerd. Het was volop oorlog. Toen ik zelf werd opgeroepen voor het Syrische leger ben ik gevlucht. Ik wilde niet vechten.'

Zondag met Lubach

Na het azc komt Samer in Rotterdam terecht. De stad verovert direct zijn hart. 'Ik vind het hier geweldig. Ik heb veel vrienden, zowel Syriërs en Nederlanders. Iedereen is aardig.’ Samer was in Syrië verkoper. Dat beroep zou hij ook graag in Nederland uitoefenen. Om dat te bereiken wil hij een opleiding gaan volgen en werkt hij hard aan zijn Nederlands. ‘A2-niveau* heb ik al afgerond, maar dat vind ik niet genoeg. Daarom ga ik nu verder met B1* zodat mijn Nederlands nóg beter wordt. Als verkoper moet je natuurlijk goed de taal kunnen spreken. Ik oefen ook heel veel: ik lees de krant, bekijk Nederlandse films en kijk iedere zondag naar Zondag met Lubach.'

CV opstellen

Vastberaden om straks zijn droombaan als verkoper uit te oefenen heeft Samer een halfjaar stage gelopen. Samer: 'Ik wilde meer kennis opdoen over het Nederlandse bedrijfsleven, maar ik wilde ook leren hoe ik moet solliciteren en hoe ik een cv op stel. Dat was echt goed voor mij.'

Passend werk

Over zes maanden is Samer klaar met zijn B1-taalopleiding*. 'Daarna ga ik direct op zoek naar werk. Als dat niet lukt ga ik eerst een verkoopopleiding doen. Ik hoop natuurlijk dat ik iets vind wat bij mij past.'

*Uitleg taalniveaus: A1 is het basis taalniveau, dan volgt A2 en B1. Met B2-niveau is het mogelijk om te studeren aan een hbo of universiteit.

Monitor Statushouders 2020

Er is het afgelopen jaar veel bereikt. Tegelijkertijd kregen we te maken met corona. Dit vroeg veel flexibiliteit om de resultaten en doelen te behalen. De belangrijkste resultaten van de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2019 - 2022 over 2020 leest u in de Monitor Statushouders (raadsinformatie.nl).

Veelgestelde vragen

Personen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfstatus hebben gekregen. Alle statushouders hebben, om hun verblijfsvergunning te krijgen, een uitgebreide procedure doorlopen. Meer informatie hierover staat op www.ind.nl en www.vluchtelingenwerk.nl.

Statushouders worden toegewezen aan een gemeente door het Rijk. Het is de verantwoordelijkheid en wettelijke plicht van de gemeente om deze personen te huisvesten. De gemeente maakt hierover afspraken met de woningcorporaties. Bijna alle statushouders krijgen zo een woning. Gemiddeld gaat het om ongeveer 1100 personen per jaar.

Als u iets wilt doen voor statushouders, dan kunt u het beste contact opnemen met VluchtelingenWerk via info@vluchtelingenwerk.nl.