Wilgenplaspark
Gepubliceerd op: 11-01-2021
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wilgenplaspark/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Wilgenplaspark krijgt een opknapbeurt. Bewoners denken mee over de plannen.

Het Wilgenplaspark heeft extra onderhoud nodig. De planning is om in het najaar van 2021 de werkzaamheden uit te voeren. We zijn al gestart met de voorbereidingen, zoals grondwater- en ecologisch onderzoek. We zorgen ervoor dat het park weer een veilige en fijne plek wordt om te wandelen, te fietsen en te recreëren.

Meedenken over speel- en sportplek

De speelplek in het Wilgenplaspark gaan we vernieuwen. En we gaan een bootcamp aanleggen. Via een vragenlijst konden bewoners rond het Wilgenplaspark tot 2 juli over spelen en sporten in het park hun mening geven. Hieronder ziet u de voornaamste resultaten hiervan.

Dit willen mensen het liefst doen in het park (alle leeftijden):

 1. Eten en drinken met elkaar op een kleedje/bankje zitten
 2. In boom klimmen, langs muur klimmen, klimrek
 3. Spelen met water en zand, natuurlijk spelen
 4. Schommelen en slingeren aan een touw
 5. Zitten, samenkomen, praten en rusten
 6. Glijbaan van helling glijden
 7. Evenwichtsbalk op een randje of boomstam balanceren.

Dit is de top drie van sportelementen voor het park:

 1. Fitnesstoestellen in de vorm van een parcours
 2. Vrije ruimte bewegen en activiteiten
 3. Laagdrempelige fitnesstoestellen.

Lijkt het je leuk om het lint door te knippen als we de speelplek openen? Stuur ons dan een e-mailtje.

Meedenken algemene wensen

Naast het meedenken over een speel- en sportplek konden bewoners rond het Wilgenplaspark in het voorjaar van 2021 massaal hun wensen laten horen voor het park. We ontvingen meer dan 220 reacties. Dit is de top 5 van wensen voor het park:

 1. Meer aandacht voor sporten en bewegen (fitness toestellen)
 2. Meer water om mee te spelen en aandacht voor waterproblemen
 3. Een park met meer natuur; met meer bloemen en meer natuurlijke oevers
 4. Meer bankjes of bestaande bankjes op betere plekken
 5. Ruimte voor honden en andere parkgebruikers beter scheiden.

Vervolg

Met al deze gegevens maken we een ontwerp voor het park. Dit leggen we na de zomer voor aan de bewoners. Die kunnen hier dan weer op reageren.

Plattegrond

Plattegrond van Wilgenplaspark, de rode lijn laat het gebied zien waar we gaan werken.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van de plattegrond van het Wilgenplaspark, De rode lijn laat het gebied zien waar we gaan werken.

Wat gaat er sowieso gebeuren?

De voetpaden worden opnieuw geasfalteerd. We gaan het bosplantsoen uitdunnen en controleren of er dode of zieke bomen staan. Als het nodig is zullen we die kappen. Van de gekapte bomen staan al zaailingen in het park, die als compensatie dienen.

We vervangen een deel van de beschoeiing van de singel tussen de centrale vijver en de Lindesingel. De gazons krijgen zo nodig drainage en beplanting wordt waar nodig omgevormd naar gazon.

Wijkverrijker

Het Wilgenplaspark is een van de 15 projecten die door de gemeente zijn aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven. We noemen ze 'Wijkverrijkers'. Het zijn extraatjes voor de wijk en daarmee een verrijking van de wijk. Zie ook de pagina wijkverrijkers.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? E-mail ons via wilgenplasparkSB@rotterdam.nl. Of bel ons gebiedskantoor: 010 - 267 00 00 optie 5.