Waterweg
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam probeert zo weinig mogelijk regenwater naar de waterzuiveringsinstallaties te brengen. Want het regenwater is eigenlijk vrij schoon. Het is zonde om daar onnodig tijd, geld en energie aan te besteden.

De werkwijze en aanpak hiervoor staat in het Waterplan 2 en is ook onderdeel van de watergebiedsplannen. Dit zijn plannen voor de verschillende gebieden van Rotterdam, waarin per gebied een aanpak op maat staat. Want het laaggelegen Prins Alexander vraagt om een andere aanpak dan Rozenburg of Hoek van Holland.

Waterbestendigheid van de stad

Door klimaatveranderingen komen vaker (hevige) regenbuien voor. Soms kan de riolering in Rotterdam het vele water niet allemaal tegelijk via het rioleringssysteem verwerken. Rotterdam doet zoveel mogelijk om wateroverlast te voorkomen, bijvoorbeeld door water op verschillende manieren op te slaan. Een voorbeeld hiervan zijn de waterpleinen. Water(overlast) kan vervelend zijn, maar water is ook een kans om de kwaliteit en belevingsmogelijkheden van de buitenruimte te vergroten. Rotterdammers zien zo de uitdagingen die water biedt en dat draagt hopelijk bij aan een stukje bewustwording. Een andere manier om water op te slaan, is in waterbergingen zoals die onder de Museumparkgarage. Maar er zijn ook kleinere maatregelen, waarbij nieuwe ontwikkelingen en technologieën worden gebruikt, zoals de waterpasserende stenen. Op dit moment ligt er ongeveer 170.000 m2 infiltrerende verharding in Rotterdam, wat te vergelijken is met zo’n 24 voetbalvelden. Dit aantal neemt ieder jaar toe.

Wateroverlast tegengaan

Minder regen in het riool betekent ook minder overlast voor bewoners en eigenaren van woningen. Want door het toepassen van waterpasserende verharding gebruiken we bij extreme buien de buitenruimte actief om het water op te vangen. Landelijk en Rotterdams onderzoek van de afgelopen 2 jaar heeft aangetoond dat de water passerende verharding bijdraagt aan een klimaatbestendige stad. In gebieden met een hoge grondwaterstand en veel verkeersbewegingen is het toepassen van infiltrerende verharding minder geschikt.

U kunt meedoen

Zelf kunt u ook water vasthouden in uw tuin door bijvoorbeeld meer plantjes en minder tegels te hebben. Omdat het water op de straat direct de grond in loopt, is het belangrijk dat het water zo schoon mogelijk blijft. U kunt hier bijvoorbeeld rekening mee houden met het gebruik van zeep als u uw auto op straat wast. Of bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in uw tuin. Een andere manier hoe u zelf mee kunt doen is met de aanleg van een groen dak. Een groen dak zorgt niet alleen voor wateropvang maar vergroent ook uw directe omgeving en vermindert de hitte van gebouwen.

Kijk op de website van het Rotterdams WeerWoord wat u nog meer kunt doen.

Reinigen

De infiltrerende verharding heeft extra onderhoud nodig. Niet alleen wordt de bovenzijde van de straat regelmatig geveegd, ook de voegen moeten regelmatig vernieuwd worden om te zorgen dat die het water goed blijven afvoeren.

Het vernieuwen van de voegen wordt op twee manieren gedaan. Dat wordt met een grote zogenaamde wegdekreinigingsmachine gedaan of handmatig met hogeluchtdruk.