Woningbouwplannen Waterside 2 en 3
Gepubliceerd op: 10-02-2020
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterside/
Ga naar de hoofdinhoud

Eind jaren '90 is het eerste woningbouwplan in Oud IJsselmonde gerealiseerd dat buitendijks lag: het project Waterside 1. Dit bestaat uit ongeveer 300 woningen en appartementen. Nu zijn er opnieuw plannen voor woningbouw in Oud IJsselmonde.

De gemeente wil meewerken aan twee initiatieven voor woningbouw: woningbouwplan Waterside 2 en woningbouwplan Waterside 3. Het gaat om twee plannen voor woningbouw aan het oude havenhoofd, op het buitendijks gelegen terrein in Oud IJsselmonde.

Waterside 2

Bij Waterside 2 gaat het om de bouw van 10 eengezinswoningen en 115 appartementen aan het westelijk gelegen oude havenhoofd, nabij de Flying Dutchmanstraat. Het gaat hier om huurwoningen in het middeldure en duurdere segment. Het bouwblok sluit aan op de bestaande woningen (van 3 lagen) in de Flying Dutchmanstraat, om vervolgens geleidelijk op te klimmen tot maximaal 10 verdiepingen aan de rivierzijde.  Er is veel aandacht besteed aan de architectuur. Er wordt gedacht aan een groene binnentuin. Kijk voor afbeeldingen en meer informatie over het plan op waterside2.nl.

Waterside 3

Bij Waterside 3 gaat het om een plan voor een appartementengebouw naast de Brienenoordbrug, aan het oostelijk gelegen oude havenhoofd, nabij het Oude IJsselmondsehoofd.  Het plan gaat uit van een toren van maximaal 70 meter hoog. Er komen circa 100 huurappartementen in het middeldure en duurdere segment. Deze toren is het sluitstuk van de reeks torens in Waterside, en tegelijk de opmaat naar de nog grotere schaal van de Van Brienenoordbrug. Ook hier is veel aandacht besteed aan de architectuur. Kijk voor afbeeldingen en meer informatie over het plan op waterside3.nl.

Het gebied tussen Waterside 1 en 2, het aangrenzende haventje en de kades, worden groen en publieksvriendelijk ingericht, zodat bewoners en bezoekers maximaal kunnen genieten van de rivieroevers. Het wordt een aantrekkelijk ingericht openbaar toegankelijk gebied om te wandelen en te recreëren.

Nota van Uitgangspunten

De gemeente hield op 26 november 2019 en 4 februari 2020 informatieavonden over de woningbouwplannen. Bezoekers konden hier hun mening geven over de plannen. U kunt de presentaties die op beide informatieavonden zijn gehouden en de bezonningsstudie die gepresenteerd is, opvragen via het e-mailadres waterside@rotterdam.nl.

De gemeente heeft vervolgens een Nota van Uitgangspunten vastgesteld voor de bouwplannen voor Waterside 2 en 3. Hierin staan de eisen en randvoorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen. De bouwplannen worden getoetst aan deze uitgangspunten. De uitgangspunten vormen vervolgens de basis voor een vernieuwing van het bestemmingsplan. U kunt de Nota van Uitgangspunten en het overzicht van alle binnengekomen reacties en de antwoorden daarop opvragen via het e-mailadres waterside@rotterdam.nl.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor Waterside II is in de 2e helft van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De termijn om beroep in te dienen is inmiddels verlopen. Na de vaststelling van het bestemmingsplan, moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Die vergunning is inmiddels verleend en bezwaar maken kan tot 28 februari.

Het bestemmingsplan van Waterside III ligt nog niet ter inzage. Zodra het ontwerp-bestemmingsplan gereed is, ligt het zes weken ter inzage. U hoort daar binnenkort meer over via deze website en via een informatiebrief die de gemeente huis-aan-huis verspreidt in de directe omgeving van de locatie voor Waterside 3. Zo kan iedereen op de hoogte raken van het ontwerp-bestemmingsplan en eventueel een 'zienswijze' - mening - indienen. De zienswijzen worden verwerkt en de gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast. Daarna is er nog een mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het vastgestelde nieuwe bestemmingsplan.

Meer informatie

Hebt u vragen aan de gemeente over de woningbouwplannen? Stuur dan een e-mail naar waterside@rotterdam.nl.