VrijHeden
Gepubliceerd op: 08-06-2017
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vrijheden/
Ga naar de hoofdinhoud

Het interactieve lespakket VrijHeden maakt moeilijke onderwerpen zoals kindermishandeling, seksueel geweld en online chantage bespreekbaar in de klas. Bent u een leerkracht? Dan kunt u zich (gratis) inschrijven voor het nieuwe lespakket.

Hieronder vallen activiteiten als confrontatie-theater met thema’s als huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, verwaarlozing, sexting en exposen.

Maak kindermishandeling bespreekbaar

We zijn in deze coronatijd met z’n allen nog steeds veel meer thuis. Hierdoor kunnen spanningen oplopen in gezinnen. Helaas kan dit leiden tot meer kindermishandeling. Dit kan fysiek zijn, maar ook mentaal, denk aan emotionele verwaarlozing of getuige zijn van geweld tussen ouders. De gemeente vraagt daarom nog extra aan leraren kindermishandeling bespreekbaar te maken in de klas. Een luisterend oor en oog voor elkaar zijn nu extra belangrijk.

Leraren bedankt!

Ook ervaringsdeskundige en leraar Danny Dijkhuizen roept zijn collega-leerkrachten op om juist nu extra alert te blijven op signalen van bijvoorbeeld kindermishandeling. Maar hij wil in deze online boodschap (video, niet ondertiteld) vooral ook alle mensen in het onderwijs enorm bedanken voor de grote inzet die zij doen voor kinderen en jongeren. Want leraren maken het verschil. Danny zat in de klas bij meester Taco. Meester Taco maakte voor Danny het verschil nadat Danny op 11-jarige leeftijd betrokken was bij heftige incidenten in de thuissituatie. Ook geeft hij tips hoe je als leerkracht het gesprek aan kunt gaan met leerlingen over dit moeilijke onderwerp en deze periode.

Interactief lespakket

Het lespakket VrijHeden is verder uitgebreid. Naast traditionele schadelijke praktijken wil de gemeente Rotterdam met het lespakket ook andere pijnlijke onderwerpen voor jongeren bespreekbaar maken. En wanneer nodig hulp bieden. Met veel jongeren gaat het goed. Helaas niet met allemaal. Zo zijn er jongeren die te maken krijgen met huiselijk geweld, (online) seksueel misbruik, exposen of andere nare ervaringen. Met interactief en confronterend theaterspel in de klassen gaan de acteurs het gesprek aan in de klas. Onderaan deze webpagina vindt u al het aanbod en hoe u zich hiervoor kan aanmelden.

Video

Video 'VrijHeden maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar in de klas' (februari 2020)

Schadelijke traditionele praktijken

Vast onderdeel van het lespakket is het bespreekbaar maken van schadelijke traditionele praktijken. Denk hierbij aan huwelijksdwang en achterlating en meisjesbesnijdenis. Ze komen voort uit orthodoxe of conservatieve tradities en strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. De acteurs én ervaringsdeskundigen durven hierover gepast de confronterende gesprekken aan te gaan.

Vermoeden?

Vermoedt u dat een leerling tijdens de aankomende vakantie of een bezoek aan familie moet trouwen? Dat hij of zij zich moet verloven tegen zijn of haar wil? Of dat hij of zij niet mee terug mag naar Nederland met de familie?

 • Geef de leerlingen aan om zodra ze een vermoeden hebben niet mee te gaan naar het buitenland. En schakel professionele hulp in via Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, telefoon 0800 - 20 00.
 • Vertel leerlingen dat ze altijd bij u terecht kunnen voor hulp. Ook u kan bellen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor advies.
 • Vertel de leerling dat hij of zij altijd in het buitenland contact kan opnemen met de Nederlandse ambassade als hij of zij hulp wil in het buitenland. Bijvoorbeeld omdat de leerling gedwongen wordt in het buitenland te trouwen of wordt achtergelaten. De Nederlandse ambassade is te bereiken via telefoonnummer 0031 247 247 247. Vertel daarbij om te bellen op een moment dat de leerling veilig is en kan praten.
 • Kijk op huwelijksdwangenachterlating.nl voor meer informatie.

Aanmelden voor activiteiten

Bent u leerkracht van een vmbo, havo/vwo, mbo of hbo school? Dan kunt u zich nu (gratis) inschrijven voor onderstaande activiteiten. De activiteiten gaan over keuzevrijheid en thema’s zoals huwelijksdwang en achterlating en eergerelateerd geweld. U kunt een mail sturen naar de organisatie die de activiteit organiseert. De organisatie van de desbetreffende activiteit neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Aanbod voor primair onderwijs

'Nu is het echt…' is het verhaal van een tweeling die tijdens het 'fatale toetje' te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden. Waarom? Moeten ze kiezen? Ze worden geconfronteerd met nare ruzies. Bijna loopt de echtscheiding uit op een vechtscheiding. Maar als het echt helemaal uit de hand lijkt te lopen, neemt de tweeling het heft in eigen handen - en hoe!

Waarom deze theatervoorstelling

Jaarlijks scheiden in Nederland ongeveer 60.000 á 70.000 ouders. Ongeveer twintig procent van deze ouders lukt het niet om met elkaar goede afspraken te maken over de invulling van hun ouderschap na de scheiding. Of het lukt ze niet de afspraken na te komen. Zij raken verwikkeld in hoogoplopende conflicten die soms jarenlang voortduren en waardoor de kinderen ernstig in de knel komen te zitten tussen hun ouders. Gesproken wordt dan van een complexe scheiding, ook wel vechtscheiding genoemd.

Op vrijdag 10 september 2021 is het de Dag van de Scheiding. Rond deze datum geeft de gemeente Rotterdam extra aandacht aan het thema complexe scheiding en wordt de voorstelling gelanceerd.

Meer informatie

Wilt u het thema complexe scheiding bespreekbaar maken? Dit kan met de theatervoorstelling 'Nu is het echt…', een productie van Theater in Feite | www.theaterinfeite.nl

De voorstelling is gebaseerd op het boek ‘Mijn vader woont in het tuinhuis’ van Jacques Vriens (©2020 Van Holkema & Warendorf/Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum B.V). Het thema is hartstikke actueel. In iedere klas zitten wel één of meerdere kinderen met gescheiden ouders.

U kunt de voorstelling overigens ook buiten september - het hele kalenderjaar 2021/2022 - boeken. Dit doet u door contact op te nemen met:
Aart van den Berg | 06 209 238 33 | aart@theaterinfeite.nl

Blauwe plekken is het verhaal van Judith. Zij wordt door haar moeder geslagen, maar ze weet dit geheim te houden. Tot ze ziet dat het ook anders kan. Pas met behulp van haar vriend Michiel durft ze zich te verzetten...

Alle personages worden door twee acteurs gespeeld. De acteurs komen naar de school toe en spelen de voorstelling per groep/klas. Dus in een kleine, veilige setting. De voorstelling duurt 25 minuten. Na afloop vindt een nagesprek met de acteurs plaats. De GGD biedt een lespakket aan, dat zeer behulpzaam is om het thema bespreekbaar te maken.

De voorstelling is een bewerking van het boek Blauwe plekken van Anke de Vries. Het boek is ooit bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en het thema is helaas nog steeds actueel.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool (groep 7 en 8, soms ook geschikt voor groep 6)
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)
 • Mbo/hbo
 • Docenten en zorgprofessionals.

Contact

Wilt u de theatervoorstelling Blauwe Plekken laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met theaterinfeite.nl, Aart van den Berg, 06 209 238 33, aart@theaterinfeite.nl. Meer informatie op theaterinfeite.nl/blauwe-plekken.

Kinderen kunnen veel stress ervaren door allerlei omgevingsfactoren. Zoals hoge eisen die gesteld worden, problemen en druk van ouders, zorgen en/of gebrek aan aandacht. Daardoor kunnen zij zich eenzaam voelen en op een negatieve manier aandacht vragen die vervolgens een negatief effect heeft op sociale relaties. Met deze lessenreeks zorgen we ervoor dat het kind gezien en gehoord wordt. Hierdoor zal het kind meer rust ervaren en zal het concentratievermogen verbeteren.

De lessenreeks bestaat uit 5 bijeenkomsten: 4 lessen voor de kinderen en 1 voor de ouders en leraren. Deze kan ter introductie of als evaluatie worden ingezet. In elke les staat een thema centraal. Door middel van speelse, interactieve en leerzame oefeningen leren de kinderen om voor zichzelf op te komen, zichzelf te beschermen en zich veilig te voelen tijdens nare situaties.

Een les duurt gemiddeld 60 minuten, vindt plaats in het klaslokaal en is geschikt voor de groepen 1 tot en met 5 van de basisschool.

Contact

Wilt u deze lessenreeks in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.


STUK is een interactieve theater methodiek voor basis- en middelbare scholen waarbij het aanleren van vaardigheden op het gebied van weerbaarheid en zelfvertrouwen centraal staat.

Stichting Confro daagt leerlingen door middel van een speels en interactief theaterstuk uit om na te denken over heftige thema’s als (huiselijk) geweld, fysieke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en pesten.

De leerlingen worden vervolgens betrokken bij het stuk en mogen de acteurs adviseren in het maken van keuzes over deze lastige onderwerpen. Ook mogen de leerlingen zelf meespelen en vragen stellen. Voorafgaand krijgen de leerlingen een warming-up waarbij ze door middel van de Rots & Water methodiek spelenderwijs leren om voor zichzelf op te komen en zich zelfverzekerder te voelen.

De voorstelling duurt gemiddeld 3 uur, vindt plaats in de gymzaal en is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool en speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)

Contact

Wilt u deze interactieve training STUK laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Aanbod voor havo en vwo

Blauwe plekken is het verhaal van Judith. Zij wordt door haar moeder geslagen, maar ze weet dit geheim te houden. Tot ze ziet dat het ook anders kan. Pas met behulp van haar vriend Michiel durft ze zich te verzetten...

Alle personages worden door twee acteurs gespeeld. De acteurs komen naar de school toe en spelen de voorstelling per groep/klas. Dus in een kleine, veilige setting. De voorstelling duurt 25 minuten. Na afloop vindt een nagesprek met de acteurs plaats. De GGD biedt een lespakket aan, dat zeer behulpzaam is om het thema bespreekbaar te maken.

De voorstelling is een bewerking van het boek Blauwe plekken van Anke de Vries. Het boek is ooit bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en het thema is helaas nog steeds actueel.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool (groep 7 en 8, soms ook geschikt voor groep 6)
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)
 • Mbo/hbo
 • Docenten en zorgprofessionals.

Contact

Wilt u de theatervoorstelling Blauwe Plekken laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met theaterinfeite.nl, Aart van den Berg, 06 209 238 33, aart@theaterinfeite.nl. Meer informatie op theaterinfeite.nl/blauwe-plekken.

Door middel van het digitale aanbod van Stichting Confro creëren we een setting waarin leerlingen geen stof hoeven op te nemen, maar juist een moment krijgen om zelf te delen. We kijken naar de effecten van de onderwerpen die we bespreekbaar maken en het effect van de covidmaatregelen op de jongeren. Een digitale ruimte waarin er ruimte is om kwetsbaar te zijn en ondanks de virtuele afstand er toch een mogelijkheid is om samen te praten over deze onderwerpen.

Sexting, exposing & social media

Deze online les vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) met exposing, groepsdruk en sexting. Ook wordt ingegaan op de effecten voor het slachtoffer, de omgeving, de pleger en de route naar hulp. De les bestaat uit twee onderdelen. Bij het eerste onderdeel laten we een video zien van ons gedigitaliseerde theaterstuk, waarbij een meisje en een jongen elkaar leuk vinden. Door middel van groepsdruk, onzekerheid, beïnvloedbaarheid en social media worden er pikante foto’s gestuurd. Waarbij direct het effect van exposing zichtbaar wordt gemaakt. Daarna wordt onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan.

De online les duurt één à twee lesuren en vindt plaats in de digitale leeromgeving van uw school. De voorstelling is geschikt voor: voortgezet onderwijs.

Contact

Wilt u een online les inplannen voor uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Over de streep is een confronterende methode uitgevoerd door Stichting Confro waarin respect, acceptatie, kwetsbaarheid en medeleven wordt gestimuleerd. Tevens worden vooroordelen onderuit gehaald en laat het zien dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen.

Over de streep is een vorm van een fysiek dialoog. De leerlingen worden uitgedaagd om vragen fysiek te beantwoorden. Vervolgens volgt de verdieping. Aan zowel de personen die over de streep zijn gegaan, als de personen die blijven staan wordt gevraagd hun keuze toe te lichten. Ze krijgen in een warme en veilige omgeving de kans om hun verhaal te delen en op deze manier in te zien dat zij niet de enige zijn met ‘Een verhaal’.

In de variant van Stichting Confro van ‘Over de streep’ worden meerdere onderwerpen belicht, afhankelijk van de doelgroep. Gebieden als werk en privé, normen en waarden, vooroordelen en cultuur komen aan bod. Confro Theater start met humoristische en laagdrempelige vragen om in te komen, hierna volgt de verdieping en daarna de afronding.

Deze les duurt gemiddeld twee lesuren en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een gymzaal. De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals
 • Online

Contact

Wilt u de methodiek' Over de streep' laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Deze theatervoorstelling door Stichting Confro vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) exposing, groepsdruk, slutshaming en sexting. Tijdens deze les wordt op interactieve en realistische wijze ingegaan op de effecten voor het slachtoffer, de omgeving, de pleger en de route naar hulp.

De voorstelling bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt er een situatie uitgespeeld waarbij een meisje en een jongen elkaar leuk vinden. Door middel van groepsdruk, onzekerheid, beïnvloedbaarheid en social media worden er pikante foto’s gestuurd. Waarbij direct het effect van exposing zichtbaar wordt gemaakt. Daarna wordt er onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan. In dit (digitale) tijdperk krijgt de (on)gelijkheid tussen man en vrouw allerlei uitingen die nieuw zijn en intercultureel van toepassing zijn op de jeugd. Deze les zal de leerlingen uitdagen om hierover na te denken en hun eigen ervaringen te delen. Dit actueel en confronterend theaterstuk zal bewustwording bevorderen door de status quo bespreekbaar te maken en de jongeren tools en inzichten meegeven die hen voorbereiden op de toekomst.

Deze theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt één lesuur en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen. De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo
 • Online

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Send it' laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Deze interactieve theatervoorstelling door Stichting Confro vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) met seksuele- (straat)intimidatie, geweld, misbruik en exposing.

De voorstelling bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste verhaal wordt verteld over de ervaring van een jonge vrouw die na afloop van een relatie wordt gestalkt/bedreigd met naaktfoto's die haar vriend destijds heeft gedeeld. Daarna zal iemand zijn persoonlijke verhaal over seksueel misbruik in zijn jeugd en zijn verwerking hiervan delen. Vervolgens wordt onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan.
Deze les zal de leerlingen uitdagen om na te denken over deze thema’s en hun seksualiteitsbelevingen. Dit actueel en confronterend theaterstuk zal bewustwording bevorderen door de status quo bespreekbaar te maken en de jongeren tools en inzichten meegeven die hen voorbereiden op de toekomst.

Deze theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt één lesuur en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen. De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals
 • Online

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Nee is ja' laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Met onze interactieve theatervoorstelling 'Kiezpijn' willen we jongeren aan het denken zetten. Over keuzes die je kunt en soms moet maken in je leven. Keuzes die niet altijd makkelijk zijn, door je culturele achtergrond, opvoeding of religie. Keuzes die soms pijn kunnen doen.

Door het spelen van waargebeurde verhalen over huwelijksdwang, seksualiteit en weerbaarheid worden deze thema’s aangekaart bij de jongeren. Vervolgens wordt het gesprek aangegaan met ze, onder begeleiding van twee ervaren dialoogbegeleiders. De acteurs en dialoogbegeleiders kunnen zich goed verplaatsen in de belevingswereld van de jongeren en kunnen ze, in de veilige omgeving van hun eigen klaslokaal, goed uitdagen tot zelf nadenken over de maatschappelijke thema’s. Dit is de start van een denkproces waarbij het gaat om het zelf maken van keuzes in het leven.

De theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt 60 tot 75 minuten en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een andere ruimte schoolruimte (maximaal 25 leerlingen). De aanwezigheid van een mentor en/of een docent is zeer wenselijk.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Kiezpijn' laten spelen in uw klas of school? Neem dan contact op met stichting me & society, Elsbeth Hamberg via e.hamberg@meandsociety.com of 06 475 225 62. Meer informatie op meandsociety.com/kiezpijn.

Elk jaar komen er jonge vrouwen, en soms jonge mannen, niet terug van vakantie. Ze zijn achtergelaten en vaak gedwongen door hun ouders om te trouwen. Het waargebeurde verhaal van Leyla staat symbool voor een van hen. In de video gebaseerd op het toneelstuk 'Ik blijf hier' vertelt zij wat er met haar gebeurde. Dit toneelstuk wordt gespeeld op scholen.

Aanmelden: mail@halimedesign.nl.


STUK is een interactieve theater methodiek voor basis- en middelbare scholen waarbij het aanleren van vaardigheden op het gebied van weerbaarheid en zelfvertrouwen centraal staat.

Stichting Confro daagt leerlingen door middel van een speels en interactief theaterstuk uit om na te denken over heftige thema’s als (huiselijk) geweld, fysieke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en pesten.

De leerlingen worden vervolgens betrokken bij het stuk en mogen de acteurs adviseren in het maken van keuzes over deze lastige onderwerpen. Ook mogen de leerlingen zelf meespelen en vragen stellen. Voorafgaand krijgen de leerlingen een warming-up waarbij ze door middel van de Rots & Water methodiek spelenderwijs leren om voor zichzelf op te komen en zich zelfverzekerder te voelen.

De voorstelling duurt gemiddeld 3 uur, vindt plaats in de gymzaal en is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool en speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)

Contact

Wilt u deze interactieve training STUK laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Aanbod voor vmbo

Blauwe plekken is het verhaal van Judith. Zij wordt door haar moeder geslagen, maar ze weet dit geheim te houden. Tot ze ziet dat het ook anders kan. Pas met behulp van haar vriend Michiel durft ze zich te verzetten...

Alle personages worden door twee acteurs gespeeld. De acteurs komen naar de school toe en spelen de voorstelling per groep/klas. Dus in een kleine, veilige setting. De voorstelling duurt 25 minuten. Na afloop vindt een nagesprek met de acteurs plaats. De GGD biedt een lespakket aan, dat zeer behulpzaam is om het thema bespreekbaar te maken.

De voorstelling is een bewerking van het boek Blauwe plekken van Anke de Vries. Het boek is ooit bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en het thema is helaas nog steeds actueel.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool (groep 7 en 8, soms ook geschikt voor groep 6)
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)
 • Mbo/hbo
 • Docenten en zorgprofessionals.

Contact

Wilt u de theatervoorstelling Blauwe Plekken laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met theaterinfeite.nl, Aart van den Berg, 06 209 238 33, aart@theaterinfeite.nl. Meer informatie op theaterinfeite.nl/blauwe-plekken.

Door middel van het digitale aanbod van Stichting Confro creëren we een setting waarin leerlingen geen stof hoeven op te nemen, maar juist een moment krijgen om zelf te delen. We kijken naar de effecten van de onderwerpen die we bespreekbaar maken en het effect van de covidmaatregelen op de jongeren. Een digitale ruimte waarin er ruimte is om kwetsbaar te zijn en ondanks de virtuele afstand er toch een mogelijkheid is om samen te praten over deze onderwerpen.

Sexting, exposing & social media

Deze online les vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) met exposing, groepsdruk en sexting. Ook wordt ingegaan op de effecten voor het slachtoffer, de omgeving, de pleger en de route naar hulp. De les bestaat uit twee onderdelen. Bij het eerste onderdeel laten we een video zien van ons gedigitaliseerde theaterstuk, waarbij een meisje en een jongen elkaar leuk vinden. Door middel van groepsdruk, onzekerheid, beïnvloedbaarheid en social media worden er pikante foto’s gestuurd. Waarbij direct het effect van exposing zichtbaar wordt gemaakt. Daarna wordt onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan.

De online les duurt één à twee lesuren en vindt plaats in de digitale leeromgeving van uw school. De voorstelling is geschikt voor: voortgezet onderwijs.

Contact

Wilt u een online les inplannen voor uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Deze interactieve theatervoorstelling door Stichting Confro vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) met seksuele- (straat)intimidatie, geweld, misbruik en exposing.

De voorstelling bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste verhaal wordt verteld over de ervaring van een jonge vrouw die na afloop van een relatie wordt gestalkt/bedreigd met naaktfoto's die haar vriend destijds heeft gedeeld. Daarna zal iemand zijn persoonlijke verhaal over seksueel misbruik in zijn jeugd en zijn verwerking hiervan delen. Vervolgens wordt onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan.
Deze les zal de leerlingen uitdagen om na te denken over deze thema’s en hun seksualiteitsbelevingen. Dit actueel en confronterend theaterstuk zal bewustwording bevorderen door de status quo bespreekbaar te maken en de jongeren tools en inzichten meegeven die hen voorbereiden op de toekomst.

Deze theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt één lesuur en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen. De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals
 • Online

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Nee is ja' laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Deze theatervoorstelling door Stichting Confro vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) exposing, groepsdruk, slutshaming en sexting. Tijdens deze les wordt op interactieve en realistische wijze ingegaan op de effecten voor het slachtoffer, de omgeving, de pleger en de route naar hulp.

De voorstelling bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt er een situatie uitgespeeld waarbij een meisje en een jongen elkaar leuk vinden. Door middel van groepsdruk, onzekerheid, beïnvloedbaarheid en social media worden er pikante foto’s gestuurd. Waarbij direct het effect van exposing zichtbaar wordt gemaakt. Daarna wordt er onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan. In dit (digitale) tijdperk krijgt de (on)gelijkheid tussen man en vrouw allerlei uitingen die nieuw zijn en intercultureel van toepassing zijn op de jeugd. Deze les zal de leerlingen uitdagen om hierover na te denken en hun eigen ervaringen te delen. Dit actueel en confronterend theaterstuk zal bewustwording bevorderen door de status quo bespreekbaar te maken en de jongeren tools en inzichten meegeven die hen voorbereiden op de toekomst.

Deze theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt één lesuur en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen. De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo
 • Online

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Send it' laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

‘Hechting’ is een theaterstuk dat bewustwording creëert en meisjesbesnijdenis bespreekbaar maakt. Stichting me & society organiseert voorstellingen voor schakelklas leerlingen, anderstaligen van (v)mbo scholen

Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Het kan ernstige lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken. Met de voorstelling wil stichting me & society de schaamte, angst en vooroordelen doorbreken.

Betrokkenheid

Na afloop van iedere voorstelling worden de leerlingen betrokken in een discussie door dialoogbegeleiders. De voorstelling en dialoogsessie wordt in een klaslokaal gehouden voor een groep van maximaal 25 leerlingen. Uiteraard is er directe nazorg en ook zijn er nazorgtrajecten beschikbaar.

Aanmelden

Voor meer informatie en inschrijving voor de voorstellingen, neem contact op met M. Chavoushi, telefoon 06 222 767 92. Of kijk op de website.

Docenten kunnen ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een voorlichting sessie over VGV, verzorgt door het CJG. Interesse? Neem dan contact op met contactpersoon VGV van Centrum van Jeugd en Gezin Rijnmond, telefoon 06 527 499 24 of 06 235 141 49.

Een vermoeden dat een leerling gedwongen moet trouwen of wordt achtergelaten in het buitenland?

Vermoedt u dat een leerling tijdens de aankomende vakantie of een bezoek aan familie moet trouwen, dat hij of zij zich moet verloven tegen zijn of haar wil of dat hij of zij niet mee terug mag naar Nederland met de familie?

 • Geef de leerlingen aan om zodra ze een vermoeden hebben niet mee te gaan naar het buitenland. En schakel professionele hulp in via Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, telefoon 0800 20 00.
 • Vertel leerlingen dat ze altijd bij u terecht kunnen voor hulp. Ook u kan bellen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor advies.
 • Vertel de leerling dat hij of zij altijd in het buitenland contact op kan nemen met de Nederlandse ambassade als hij of zij hulp wil in het buitenland. Bijvoorbeeld omdat de leerling gedwongen wordt in het buitenland te trouwen of wordt achtergelaten. De Nederlandse ambassade is te bereiken via telefoonnummer 0031 247 247 247. Vertel daarbij om te bellen op een moment dat de leerling veilig is en kan praten.

Met onze interactieve theatervoorstelling 'Kiezpijn' willen we jongeren aan het denken zetten. Over keuzes die je kunt en soms moet maken in je leven. Keuzes die niet altijd makkelijk zijn, door je culturele achtergrond, opvoeding of religie. Keuzes die soms pijn kunnen doen.

Door het spelen van waargebeurde verhalen over huwelijksdwang, seksualiteit en weerbaarheid worden deze thema’s aangekaart bij de jongeren. Vervolgens wordt het gesprek aangegaan met ze, onder begeleiding van twee ervaren dialoogbegeleiders. De acteurs en dialoogbegeleiders kunnen zich goed verplaatsen in de belevingswereld van de jongeren en kunnen ze, in de veilige omgeving van hun eigen klaslokaal, goed uitdagen tot zelf nadenken over de maatschappelijke thema’s. Dit is de start van een denkproces waarbij het gaat om het zelf maken van keuzes in het leven.

De theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt 60 tot 75 minuten en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een andere ruimte schoolruimte (maximaal 25 leerlingen). De aanwezigheid van een mentor en/of een docent is zeer wenselijk.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Kiezpijn' laten spelen in uw klas of school? Neem dan contact op met stichting me & society, Elsbeth Hamberg via e.hamberg@meandsociety.com of 06 475 225 62. Meer informatie op meandsociety.com/kiezpijn.

Elk jaar komen er jonge vrouwen, en soms jonge mannen, niet terug van vakantie. Ze zijn achtergelaten en vaak gedwongen door hun ouders om te trouwen. Het waargebeurde verhaal van Leyla staat symbool voor een van hen. In de video gebaseerd op het toneelstuk 'Ik blijf hier' vertelt zij wat er met haar gebeurde. Dit toneelstuk wordt gespeeld op scholen.

Aanmelden: mail@halimedesign.nl.

In het project Vision of their Future, hebben jonge vrouwen ontdekt welke keuzes zij hebben voor de toekomst. En of ze deze zelf kunnen en mogen maken.

Welke invloeden, zoals thuissituatie, traditie en vrienden, spelen er die hun keuzes kunnen beïnvloeden? Hoe kunnen de meiden zich empoweren om erachter te komen wat zij zelf willen? Deze jonge vrouwen vertellen nu hun verhaal met zelfgemaakte foto’s. Deze foto’s zijn samengevoegd tot een reizende tentoonstelling: Vision of their Future.

Deze tentoonstelling op uw school? Dat kan. De tien meest spraakmakende foto’s worden meegenomen. Om de discussie rondom keuzevrijheid en zelfbeschikking bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

Vraag de tentoonstelling nu aan via info@meandsociety.com of 06 519 958 07.


STUK is een interactieve theater methodiek voor basis- en middelbare scholen waarbij het aanleren van vaardigheden op het gebied van weerbaarheid en zelfvertrouwen centraal staat.

Stichting Confro daagt leerlingen door middel van een speels en interactief theaterstuk uit om na te denken over heftige thema’s als (huiselijk) geweld, fysieke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en pesten.

De leerlingen worden vervolgens betrokken bij het stuk en mogen de acteurs adviseren in het maken van keuzes over deze lastige onderwerpen. Ook mogen de leerlingen zelf meespelen en vragen stellen. Voorafgaand krijgen de leerlingen een warming-up waarbij ze door middel van de Rots & Water methodiek spelenderwijs leren om voor zichzelf op te komen en zich zelfverzekerder te voelen.

De voorstelling duurt gemiddeld 3 uur, vindt plaats in de gymzaal en is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool en speciaal onderwijs
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)

Contact

Wilt u deze interactieve training STUK laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Over de streep is een confronterende methode uitgevoerd door Stichting Confro waarin respect, acceptatie, kwetsbaarheid en medeleven wordt gestimuleerd. Tevens worden vooroordelen onderuit gehaald en laat het zien dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen.

Over de streep is een vorm van een fysiek dialoog. De leerlingen worden uitgedaagd om vragen fysiek te beantwoorden. Vervolgens volgt de verdieping. Aan zowel de personen die over de streep zijn gegaan, als de personen die blijven staan wordt gevraagd hun keuze toe te lichten. Ze krijgen in een warme en veilige omgeving de kans om hun verhaal te delen en op deze manier in te zien dat zij niet de enige zijn met ‘Een verhaal’.

In de variant van Stichting Confro van ‘Over de streep’ worden meerdere onderwerpen belicht, afhankelijk van de doelgroep. Gebieden als werk en privé, normen en waarden, vooroordelen en cultuur komen aan bod. Confro Theater start met humoristische en laagdrempelige vragen om in te komen, hierna volgt de verdieping en daarna de afronding.

Deze les duurt gemiddeld twee lesuren en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een gymzaal. De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals
 • Online

Contact

Wilt u de methodiek Over de streep laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Aanbod voor mbo

Blauwe plekken is het verhaal van Judith. Zij wordt door haar moeder geslagen, maar ze weet dit geheim te houden. Tot ze ziet dat het ook anders kan. Pas met behulp van haar vriend Michiel durft ze zich te verzetten...

Alle personages worden door twee acteurs gespeeld. De acteurs komen naar de school toe en spelen de voorstelling per groep/klas. Dus in een kleine, veilige setting. De voorstelling duurt 25 minuten. Na afloop vindt een nagesprek met de acteurs plaats. De GGD biedt een lespakket aan, dat zeer behulpzaam is om het thema bespreekbaar te maken.

De voorstelling is een bewerking van het boek Blauwe plekken van Anke de Vries. Het boek is ooit bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en het thema is helaas nog steeds actueel.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool (groep 7 en 8, soms ook geschikt voor groep 6)
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)
 • Mbo/hbo
 • Docenten en zorgprofessionals.

Contact

Wilt u de theatervoorstelling Blauwe Plekken laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met theaterinfeite.nl, Aart van den Berg, 06 209 238 33, aart@theaterinfeite.nl. Meer informatie op theaterinfeite.nl/blauwe-plekken.

Door middel van het digitale aanbod van Stichting Confro creëren we een setting waarin leerlingen geen stof hoeven op te nemen, maar juist een moment krijgen om zelf te delen. We kijken naar de effecten van de onderwerpen die we bespreekbaar maken en het effect van de covidmaatregelen op de jongeren. Een digitale ruimte waarin er ruimte is om kwetsbaar te zijn en ondanks de virtuele afstand er toch een mogelijkheid is om samen te praten over deze onderwerpen.

Seksueel en huiselijk geweld/grenzen

Aan het begin van de online training krijgen de leerlingen een filmpje te zien waarbij een waargebeurd verhaal wordt uitgespeeld. De thema’s die naar boven komen in deze film zijn gelijk de fundering voor het interactieve dialoog dat volgt. Ook maken we gebruik van ervaringsdeskundigen die hun eigen verhaal vertellen en het dialoog met de klas zullen leiden. De onderwerpen die we bespreken zijn seksuele (straat)intimidatie, exposing, sexting, seksueel geweld, seksualiteitsbeleving en misbruik.

De online les duurt één à twee lesuren en vindt plaats in de digitale leeromgeving van uw school. De voorstelling is geschikt voor: mbo, hbo en vwo.

Contact

Wilt u een online les inplannen voor uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Over de streep is een confronterende methode uitgevoerd door Stichting Confro waarin respect, acceptatie, kwetsbaarheid en medeleven wordt gestimuleerd. Tevens worden vooroordelen onderuit gehaald en laat het zien dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen.

Over de streep is een vorm van een fysiek dialoog. De leerlingen worden uitgedaagd om vragen fysiek te beantwoorden. Vervolgens volgt de verdieping. Aan zowel de personen die over de streep zijn gegaan, als de personen die blijven staan wordt gevraagd hun keuze toe te lichten. Ze krijgen in een warme en veilige omgeving de kans om hun verhaal te delen en op deze manier in te zien dat zij niet de enige zijn met ‘Een verhaal’.

In de variant van Stichting Confro van ‘Over de streep’ worden meerdere onderwerpen belicht, afhankelijk van de doelgroep. Gebieden als werk en privé, normen en waarden, vooroordelen en cultuur komen aan bod. Confro Theater start met humoristische en laagdrempelige vragen om in te komen, hierna volgt de verdieping en daarna de afronding.

Deze les duurt gemiddeld twee lesuren en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een gymzaal. De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals
 • Online

Contact

Wilt u de methodiek Over de streep laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Deze theatervoorstelling door Stichting Confro vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) exposing, groepsdruk, slutshaming en sexting. Tijdens deze les wordt op interactieve en realistische wijze ingegaan op de effecten voor het slachtoffer, de omgeving, de pleger en de route naar hulp.

De voorstelling bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt er een situatie uitgespeeld waarbij een meisje en een jongen elkaar leuk vinden. Door middel van groepsdruk, onzekerheid, beïnvloedbaarheid en social media worden er pikante foto’s gestuurd. Waarbij direct het effect van exposing zichtbaar wordt gemaakt. Daarna wordt er onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan. In dit (digitale) tijdperk krijgt de (on)gelijkheid tussen man en vrouw allerlei uitingen die nieuw zijn en intercultureel van toepassing zijn op de jeugd. Deze les zal de leerlingen uitdagen om hierover na te denken en hun eigen ervaringen te delen. Dit actueel en confronterend theaterstuk zal bewustwording bevorderen door de status quo bespreekbaar te maken en de jongeren tools en inzichten meegeven die hen voorbereiden op de toekomst.

Deze theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt één lesuur en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen. De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo
 • Online

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Send it' laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Deze interactieve theatervoorstelling door Stichting Confro vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) met seksuele- (straat)intimidatie, geweld, misbruik en exposing.

De voorstelling bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste verhaal wordt verteld over de ervaring van een jonge vrouw die na afloop van een relatie wordt gestalkt/bedreigd met naaktfoto's die haar vriend destijds heeft gedeeld. Daarna zal iemand zijn persoonlijke verhaal over seksueel misbruik in zijn jeugd en zijn verwerking hiervan delen. Vervolgens wordt onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan.
Deze les zal de leerlingen uitdagen om na te denken over deze thema’s en hun seksualiteitsbelevingen. Dit actueel en confronterend theaterstuk zal bewustwording bevorderen door de status quo bespreekbaar te maken en de jongeren tools en inzichten meegeven die hen voorbereiden op de toekomst.

Deze theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt één lesuur en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen. De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals
 • Online

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Nee is ja' laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

‘Hechting’ is een theaterstuk dat bewustwording creëert en meisjesbesnijdenis bespreekbaar maakt. Stichting me & society organiseert voorstellingen voor schakelklas leerlingen, anderstaligen van (v)mbo scholen.

Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Het kan ernstige lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken. Met de voorstelling wil stichting me & society de schaamte, angst en vooroordelen doorbreken.

Betrokkenheid

Na afloop van iedere voorstelling worden de leerlingen betrokken in een discussie door dialoogbegeleiders. De voorstelling en dialoogsessie wordt in een klaslokaal gehouden voor een groep van maximaal 25 leerlingen. Uiteraard is er directe nazorg en ook zijn er nazorgtrajecten beschikbaar.

Aanmelden

Voor meer informatie en inschrijving voor de voorstellingen, neem contact op met M. Chavoushi, telefoon 06 222 767 92. Of kijk op de website.

Docenten kunnen ook de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een voorlichting sessie over VGV, verzorgt door het CJG. Interesse? Neem dan contact op met contactpersoon VGV van Centrum van Jeugd en Gezin Rijnmond. Telefoon 06 527 499 24 of 06 235 141 49.

Met onze interactieve theatervoorstelling 'Kiezpijn' willen we jongeren aan het denken zetten. Over keuzes die je kunt en soms moet maken in je leven. Keuzes die niet altijd makkelijk zijn, door je culturele achtergrond, opvoeding of religie. Keuzes die soms pijn kunnen doen.

Door het spelen van waargebeurde verhalen over huwelijksdwang, seksualiteit en weerbaarheid worden deze thema’s aangekaart bij de jongeren. Vervolgens wordt het gesprek aangegaan met ze, onder begeleiding van twee ervaren dialoogbegeleiders. De acteurs en dialoogbegeleiders kunnen zich goed verplaatsen in de belevingswereld van de jongeren en kunnen ze, in de veilige omgeving van hun eigen klaslokaal, goed uitdagen tot zelf nadenken over de maatschappelijke thema’s. Dit is de start van een denkproces waarbij het gaat om het zelf maken van keuzes in het leven.

De theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt 60 tot 75 minuten en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een andere ruimte schoolruimte (maximaal 25 leerlingen). De aanwezigheid van een mentor en/of een docent is zeer wenselijk.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Kiezpijn' laten spelen in uw klas of school? Neem dan contact op met stichting me & society, Elsbeth Hamberg via e.hamberg@meandsociety.com of 06 475 225 62. Meer informatie op meandsociety.com/kiezpijn.

Elk jaar komen er jonge vrouwen, en soms jonge mannen, niet terug van vakantie. Ze zijn achtergelaten en vaak gedwongen door hun ouders om te trouwen. Het waargebeurde verhaal van Leyla staat symbool voor een van hen. In de video gebaseerd op het toneelstuk 'Ik blijf hier' vertelt zij wat er met haar gebeurde. Dit toneelstuk wordt gespeeld op scholen.

Aanmelden: mail@halimedesign.nl.

In het project Vision of their Future, hebben jonge vrouwen ontdekt welke keuzes zij hebben voor de toekomst en of ze deze zelf kunnen en mogen maken. Welke invloeden, zoals thuissituatie, traditie en vrienden, spelen er die hun keuzes kunnen beïnvloeden? Hoe kunnen de meiden zich empoweren om erachter te komen wat zij zelf willen? Deze jonge vrouwen vertellen nu hun verhaal met zelfgemaakte foto’s. Deze foto’s zijn samengevoegd tot een reizende tentoonstelling: Vision of their Future.

Deze tentoonstelling op uw school? Dat kan. De 10 meest spraakmakende foto’s worden meegenomen. Om de discussie rondom keuzevrijheid en zelfbeschikking bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.

Vraag de tentoonstelling nu aan via info@meandsociety.com of 06 519 958 07.

Moetd organiseert gastlessen over huwelijksdwang en achterlating. Deze gastlessen zijn bedoeld voor studenten van mbo- en hbo-opleidingen. De gastles wordt op interactieve wijze aangeboden aan de hand van stellingen. Niet alleen uitleg over huwelijksdwang en achterlating, maar ook de achtergronden en gevolgen worden besproken. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de mogelijke stappen bij (dreiging van) huwelijksdwang en achterlating en Veilig Thuis.

Lees meer informatie op de website van Moetd.

Aanmelden: mail@moetd.nl

Deze gastlessen zijn bedoeld voor mbo- en hbo-studenten. Tijdens de gastles wordt op interactieve wijze ingegaan op een combinatie van de onderwerpen huiselijk geweld en schadelijke traditionele praktijken. Studenten worden geïnformeerd over de betekenis van huiselijk geweld/schadelijke tradities, cijfers, signalen en de mogelijke stappen om hulp te vragen. Tevens maken wij gebruik van beeldmateriaal om de beleving bij dit onderwerp bespreekbaar te maken. Voor studenten van de beroepsopleidingen (sociaal werk, pabo, zorg, sociaal-juridisch etc.) leggen we de stappen van de meldcode uit en hoe je hierin als professional kan handelen.  

Lees meer informatie op de website van Moetd.

Aanmelden: mail@moetd.nl

Aanbod voor hbo

Blauwe plekken is het verhaal van Judith. Zij wordt door haar moeder geslagen, maar ze weet dit geheim te houden. Tot ze ziet dat het ook anders kan. Pas met behulp van haar vriend Michiel durft ze zich te verzetten...

Alle personages worden door twee acteurs gespeeld. De acteurs komen naar de school toe en spelen de voorstelling per groep/klas. Dus in een kleine, veilige setting. De voorstelling duurt 25 minuten. Na afloop vindt een nagesprek met de acteurs plaats. De GGD biedt een lespakket aan, dat zeer behulpzaam is om het thema bespreekbaar te maken.

De voorstelling is een bewerking van het boek Blauwe plekken van Anke de Vries. Het boek is ooit bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en het thema is helaas nog steeds actueel.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool (groep 7 en 8, soms ook geschikt voor groep 6)
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)
 • Mbo/hbo
 • Docenten en zorgprofessionals.

Contact

Wilt u de theatervoorstelling Blauwe Plekken laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met theaterinfeite.nl, Aart van den Berg, 06 209 238 33, aart@theaterinfeite.nl. Meer informatie op theaterinfeite.nl/blauwe-plekken.

Door middel van het digitale aanbod van Stichting Confro creëren we een setting waarin leerlingen geen stof hoeven op te nemen, maar juist een moment krijgen om zelf te delen. We kijken naar de effecten van de onderwerpen die we bespreekbaar maken en het effect van de covidmaatregelen op de jongeren. Een digitale ruimte waarin er ruimte is om kwetsbaar te zijn en ondanks de virtuele afstand er toch een mogelijkheid is om samen te praten over deze onderwerpen.

Seksueel en huiselijk geweld/grenzen

Aan het begin van de online training krijgen de leerlingen een filmpje te zien waarbij een waargebeurd verhaal wordt uitgespeeld. De thema’s die naar boven komen in deze film zijn gelijk de fundering voor het interactieve dialoog dat volgt. Ook maken we gebruik van ervaringsdeskundigen die hun eigen verhaal vertellen en het dialoog met de klas zullen leiden. De onderwerpen die we bespreken zijn seksuele (straat)intimidatie, exposing, sexting, seksueel geweld, seksualiteitsbeleving en misbruik.

De online les duurt één à twee lesuren en vindt plaats in de digitale leeromgeving van uw school. De voorstelling is geschikt voor: mbo, hbo en wo.

Contact

Wilt u een online les inplannen voor uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Over de streep is een confronterende methode uitgevoerd door Stichting Confro waarin respect, acceptatie, kwetsbaarheid en medeleven wordt gestimuleerd. Tevens worden vooroordelen onderuit gehaald en laat het zien dat we meer overeenkomsten hebben dan verschillen.

Over de streep is een vorm van een fysiek dialoog. De leerlingen worden uitgedaagd om vragen fysiek te beantwoorden. Vervolgens volgt de verdieping. Aan zowel de personen die over de streep zijn gegaan, als de personen die blijven staan wordt gevraagd hun keuze toe te lichten. Ze krijgen in een warme en veilige omgeving de kans om hun verhaal te delen en op deze manier in te zien dat zij niet de enige zijn met ‘Een verhaal’.

In de variant van Stichting Confro van ‘Over de streep’ worden meerdere onderwerpen belicht, afhankelijk van de doelgroep. Gebieden als werk en privé, normen en waarden, vooroordelen en cultuur komen aan bod. Confro Theater start met humoristische en laagdrempelige vragen om in te komen, hierna volgt de verdieping en daarna de afronding.

Deze les duurt gemiddeld twee lesuren en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een gymzaal. De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals
 • Online

Contact

Wilt u de methodiek Over de streep laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Deze interactieve theatervoorstelling door Stichting Confro vertelt de waargebeurde verhalen van mensen die te maken hebben (gehad) met seksuele- (straat)intimidatie, geweld, misbruik en exposing.

De voorstelling bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste verhaal wordt verteld over de ervaring van een jonge vrouw die na afloop van een relatie wordt gestalkt/bedreigd met naaktfoto's die haar vriend destijds heeft gedeeld. Daarna zal iemand zijn persoonlijke verhaal over seksueel misbruik in zijn jeugd en zijn verwerking hiervan delen. Vervolgens wordt onder begeleiding van twee dialoogbegeleiders het gesprek met de klas aangegaan.
Deze les zal de leerlingen uitdagen om na te denken over deze thema’s en hun seksualiteitsbelevingen. Dit actueel en confronterend theaterstuk zal bewustwording bevorderen door de status quo bespreekbaar te maken en de jongeren tools en inzichten meegeven die hen voorbereiden op de toekomst.

Deze theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt één lesuur en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen. De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals
 • Online

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Nee is ja' laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met: Stichting Confro, Lieke de Haan, 06 382 744 05, info@confro.nl. Kijk voor meer informatie op confro.nl.

Elk jaar komen er jonge vrouwen, en soms jonge mannen, niet terug van vakantie. Ze zijn achtergelaten en vaak gedwongen door hun ouders om te trouwen. Het waargebeurde verhaal van Leyla staat symbool voor een van hen. In de video gebaseerd op het toneelstuk 'Ik blijf hier' vertelt zij wat er met haar gebeurde. Dit toneelstuk wordt gespeeld op scholen.

Aanmelden: mail@halimedesign.nl.

Met onze interactieve theatervoorstelling 'Kiezpijn' willen we jongeren aan het denken zetten. Over keuzes die je kunt en soms moet maken in je leven. Keuzes die niet altijd makkelijk zijn, door je culturele achtergrond, opvoeding of religie. Keuzes die soms pijn kunnen doen.

Door het spelen van waargebeurde verhalen over huwelijksdwang, seksualiteit en weerbaarheid worden deze thema’s aangekaart bij de jongeren. Vervolgens wordt het gesprek aangegaan met ze, onder begeleiding van twee ervaren dialoogbegeleiders. De acteurs en dialoogbegeleiders kunnen zich goed verplaatsen in de belevingswereld van de jongeren en kunnen ze, in de veilige omgeving van hun eigen klaslokaal, goed uitdagen tot zelf nadenken over de maatschappelijke thema’s. Dit is de start van een denkproces waarbij het gaat om het zelf maken van keuzes in het leven.

De theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt 60 tot 75 minuten en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een andere ruimte schoolruimte (maximaal 25 leerlingen). De aanwezigheid van een mentor en/of een docent is zeer wenselijk.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Kiezpijn' laten spelen in uw klas of school? Neem dan contact op met stichting me & society, Elsbeth Hamberg via e.hamberg@meandsociety.com of 06 475 225 62. Meer informatie op meandsociety.com/kiezpijn.

Moetd organiseert gastlessen over huwelijksdwang en achterlating. Deze gastlessen zijn bedoeld voor studenten van mbo- en hbo-opleidingen. De gastles wordt op interactieve wijze aangeboden aan de hand van stellingen. Niet alleen uitleg over huwelijksdwang en achterlating, maar ook de achtergronden en gevolgen worden besproken. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de mogelijke stappen bij (dreiging van) huwelijksdwang en achterlating en Veilig Thuis.

Lees meer informatie op de website van Moetd.

Aanmelden: mail@moetd.nl

Deze gastlessen zijn bedoeld voor mbo- en hbo-studenten. Tijdens de gastles wordt op interactieve wijze ingegaan op een combinatie van de onderwerpen huiselijk geweld en schadelijke traditionele praktijken. Studenten worden geïnformeerd over de betekenis van huiselijk geweld/schadelijke tradities, cijfers, signalen en de mogelijke stappen om hulp te vragen. Tevens maken wij gebruik van beeldmateriaal om de beleving bij dit onderwerp bespreekbaar te maken. Voor studenten van de beroepsopleidingen (sociaal werk, pabo, zorg, sociaal-juridisch etc.) leggen we de stappen van de meldcode uit en hoe je hierin als professional kan handelen.  

Lees meer informatie op de website van Moetd.

Aanmelden: mail@moetd.nl

Speciaal voor de Rotterdamse Hogescholen heeft Moetd een keuzevak ontwikkeld over huiselijk geweld/schadelijke traditionele praktijken. Dit keuzevak bestaat uit 7-8 bijeenkomsten van 90 minuten en kan opgenomen worden in het keuzevakaanbod van de opleiding. De inhoud van de lessen zijn zeer geschikt voor studenten van de opleiding Sociaal Werk en PABO.

Huiselijk geweld en STP vormen een groot maatschappelijk probleem. In de beroepspraktijk van de sociale professional kom je regelmatig signalen tegen. Hierbij wordt van een sociale professional verwacht om actief en professioneel te handelen. Tijdens dit keuzevak leren de studenten de juiste kennis en vaardigheden om adequaat te handelen. Het voornaamste leerdoel is dat studenten kennis hebben van huiselijk geweld en schadelijke traditionele praktijken, in staat zijn signalen actief op te pakken aan de hand van de meldcode en deze bespreekbaar te maken met de betrokken. Daarnaast worden studenten zich bewust van de eigen houding, attitude en motivatie ten aanzien van het onderwerp.

Voor meer informatie en aanmelden: mail@moetd.nl.

Trainingsaanbod voor docenten

Blauwe plekken is het verhaal van Judith. Zij wordt door haar moeder geslagen, maar ze weet dit geheim te houden. Tot ze ziet dat het ook anders kan. Pas met behulp van haar vriend Michiel durft ze zich te verzetten...

Alle personages worden door twee acteurs gespeeld. De acteurs komen naar de school toe en spelen de voorstelling per groep/klas. Dus in een kleine, veilige setting. De voorstelling duurt 25 minuten. Na afloop vindt een nagesprek met de acteurs plaats. De GGD biedt een lespakket aan, dat zeer behulpzaam is om het thema bespreekbaar te maken.

De voorstelling is een bewerking van het boek Blauwe plekken van Anke de Vries. Het boek is ooit bekroond met de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en het thema is helaas nog steeds actueel.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Bovenbouw basisschool (groep 7 en 8, soms ook geschikt voor groep 6)
 • Voortgezet onderwijs (alle niveaus)
 • Mbo/hbo
 • Docenten en zorgprofessionals.

Contact

Wilt u de theatervoorstelling Blauwe Plekken laten spelen in uw klas of school? Neem contact op met theaterinfeite.nl, Aart van den Berg, 06 209 238 33, aart@theaterinfeite.nl. Meer informatie op theaterinfeite.nl/blauwe-plekken.

Jaarlijks maken we mee dat jongens en meisjes niet meer naar school kunnen/mogen. Omdat zij moeten trouwen of gedwongen worden achtergelaten in een ander land. Dit kan erg ingrijpend zijn, ook voor medestudenten en docenten.

Moetd organiseert een training over schadelijke tradities en keuzevrijheid voor docenten in het onderwijs. In deze training wordt nadruk gelegd op huwelijksdwang en achterlating. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Achtergrondinformatie over schadelijke traditionele praktijken
 • Vormen en signalen van schadelijke traditionele praktijken door casuïstiek
 • Bewustwording eigen normen en waarden tegenover schadelijke traditionele praktijken
 • Hoe te handelen als docent: het gebruik van de meldcode en noodplan
 • Bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen in de klas.

Lees meer informatie op de website van Moetd.

Aanmelden: mail@moetd.nl

De Fier Academy verzorgt deskundigheidsbevordering van docenten en zorgprofessionals binnen het vo, mbo en hbo. De thema’s die aan bod komen zijn huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Het doel is om professioneel handelen te trainen bij mogelijke gevallen van huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Denk hierbij aan het herkennen van signalen, bespreekbaar maken en gepast handelen.

Dit aanbod is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Het wordt kosteloos aangeboden aan professionals in het onderwijs. U kunt tot aan de zomer van 2018 een trainingsmodule samenstellen en inplannen.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Fier Academy via fieracademy@fier.nl. Of via het algemene nummer van Fier 058 215 70 84.

Met onze interactieve theatervoorstelling 'Kiezpijn' willen we jongeren aan het denken zetten. Over keuzes die je kunt en soms moet maken in je leven. Keuzes die niet altijd makkelijk zijn, door je culturele achtergrond, opvoeding of religie. Keuzes die soms pijn kunnen doen.

Door het spelen van waargebeurde verhalen over huwelijksdwang, seksualiteit en weerbaarheid worden deze thema’s aangekaart bij de jongeren. Vervolgens wordt het gesprek aangegaan met ze, onder begeleiding van twee ervaren dialoogbegeleiders. De acteurs en dialoogbegeleiders kunnen zich goed verplaatsen in de belevingswereld van de jongeren en kunnen ze, in de veilige omgeving van hun eigen klaslokaal, goed uitdagen tot zelf nadenken over de maatschappelijke thema’s. Dit is de start van een denkproces waarbij het gaat om het zelf maken van keuzes in het leven.

De theatervoorstelling met aansluitend dialoog duurt 60 tot 75 minuten en vindt plaats in het klaslokaal van de leerlingen of een andere ruimte schoolruimte (maximaal 25 leerlingen). De aanwezigheid van een mentor en/of een docent is zeer wenselijk.

De voorstelling is geschikt voor:

 • Voortgezet onderwijs
 • Mbo/hbo/wo
 • Professionals

Contact

Wilt u de theatervoorstelling 'Kiezpijn' laten spelen in uw klas of school? Neem dan contact op met stichting me & society, Elsbeth Hamberg via e.hamberg@meandsociety.com of 06 475 225 62. Meer informatie op meandsociety.com/kiezpijn.

Moetd heeft een handleiding voor docenten ontwikkeld om onderwerpen die gerelateerd zijn aan keuzevrijheid, zoals huwelijksdwang en gedwongen achterlating bespreekbaar te maken. Het doel van deze handleiding: docenten informeren en ondersteunen in het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen in de klas. Docenten kunnen hiervoor gebruik maken van verschillende werkvormen die in de handleiding zijn uitgewerkt.

Om het lesmateriaal te kunnen aanvragen, moeten docenten eerst de training Schadelijke Tradities en Keuzevrijheid hebben gevolgd.

Aanvragen: mail@moetd.nl.

Nazorg na de (theater)voorstellingen

De organisatie Mixed Matters is gespecialiseerd in cultuur sensitieve zorg op gebied van hulpverlening. Zij zullen na de theatervoorstellingen de nazorg voor leerlingen, ouders en docenten bieden en begeleiden.

Ik ben een vrouw van nu, door de vrouwen van toen

Column van Shantie Jagmohansingh, projectleider actielijn schadelijke traditionele praktijken

Op Internationale Vrouwendag 2018 werkte ik samen met acht andere Hindoestaans-Nederlandse vrouwen mee aan de campagne #IkBenEenVrouwVanNu. In een korte video kaarten we door persoonlijke boodschappen maatschappelijke thema’s aan, die nog taboe kunnen zijn:

 • als getrouwde vrouw geen kinderwens hebben
 • het recht op het kiezen van je eigen partner zonder enige vorm van dwang
 • zelf bepalen wanneer en of je gaat trouwen.
 • Maar ook: vrij willen zijn van vooroordelen, je kleden zoals jij dat wilt, je eigen pad kiezen.

Mijn boodschap ging over de kracht van je stem. Om via je pen of mondeling anderen een stem te geven, die zich nog niet kunnen uitspreken. Of die normaal niet worden gehoord. Het is mijn drijfveer in al mijn werk.

Mijn eigen familiegeschiedenis leert mij dat je stem van onschatbare waarde is. In staat zijn je verhaal te kunnen doen. Je uit kunnen spreken. En als je daartoe niet in staat bent, als je stelselmatig niet wordt gehoord? Hoe krachtig en belangrijk het is om via een andere manier wel een stem te krijgen.

Samen met de acht Hindoestaans-Nederlandse vrouwen uit het campagnefilmpje ben ik een nazaat van bijzonder sterke vrouwen. Als contractarbeiders kwamen deze voormoeders aan het einde van de 19de eeuw vanuit India naar Suriname in de koloniale tijd. Dit was vaak onder dwang. Zonder te weten waar zij aan begonnen.  

Na een lange en uitputtende reis per schip kwamen zij als contractarbeidsters aan in Suriname.  Jong, sterk en avontuurlijk, maar dat moesten ze ook wel zijn om te overleven. Net na de afschaffing van de slavernij, betekende werken op de plantages of in de fabrieken dat ontberingen de regel waren. De vrouwen werden zwaar onderbetaald. Ze werkten door tijdens zwangerschappen en gingen na de bevalling snel weer aan de slag. Voordat je werd opgepakt wegens werkweigering. Vrouwelijke contractarbeiders waren schaars. Risico’s op seksuele intimidatie of mishandeling lagen steeds op de loer. Huwelijken werden vooral gesloten uit strategie: het betekende een grotere kans om te overleven. Liefde was een luxe.

Na vijf jaar was het contract uitgediend. Op een stuk kaal en onbewerkte grond was het daarna keihard werken om er iets van te maken. Je was verlost van de wurggreep van het contract, maar niets kreeg je cadeau. Alles hing van jezelf af. Je stond er alleen voor.

De eerste en tweede generatie vrouwen hadden een wonderlijke positie. Aan de ene kant ondergingen zij alle ‘hardships’ van het contractarbeidster zijn. Het volledig opnieuw moeten beginnen, en hun schaarse positie. Maar juist die schaarsheid gaf ook macht. De vrouwen hadden de mannen voor het uitkiezen. Zelfstandig je eigen geld verdienen en ver weg zijn van het moederland met vastgeroeste en beperkende sociale structuren. Die combinatie bracht de vrijheid om je leven zelf vorm te geven. Vrouwen zongen, soms zelfs in een vrouwenband, discussieerden in het openbaar, konden meerdere relaties/huwelijken hebben zonder gevolgen. De status van een gescheiden vrouw was dezelfde als van een jonge maagd.

De generatie vrouwen daarna kregen het moeilijker. Vrijheid werd ingeperkt door de komst van orthodoxie. Opeens werden zij geacht de eer van de familie hoog te houden. Ze kregen vele kinderen. Het werd de nieuwe norm om binnen de blijven. Scholing voor dochters was onbelangrijk. Een belangrijk machtsmiddel raakten zij kwijt: hun inkomsten. Maar zij werkten niet minder hard. Voor het runnen van een gezin met tien kinderen, het beplanten van rijstvelden, en manieren verzinnen om genoeg geld te verdienen, hadden zij capaciteiten die menig directeur van nu niet zou misstaan.

Van India naar Suriname hield de reis niet op. Bij een deel van hen begon het in de jaren zeventig weer te kriebelen. Een klein landje overzee lonkte. Zij gingen weer de grenzen over naar een ander continent. Een van hen was een jonge vrouw die op achttienjarige leeftijd in 1977 landde op Schiphol. Ze kwam terecht in Almelo. Eenzaamheid kenmerkte haar eerste jaren daar. Maar ze wendde alles aan er iets van te maken. Zwanger van haar eerste kind, was de heimwee haast ondraaglijk. Maar toen ze de baby voor het eerst vasthield, een dochter, schoof ze dit subiet aan de kant. Deze dochter, en ik ben erg dankbaar dat ik dit schrijven mag, ben ik.

Het was een hard bestaan. Van India, naar Suriname, naar Nederland. Toch wisten de vrouwen against all odds door te zetten en de basis te leggen voor de volgende generaties. Deze moeders, oma's en grootoma’s hebben gestreden voor een toekomst voor hun kinderen. Met de moeilijkheden moesten zij dealen. Erover praten kon niet.

Er is veel verbeterd door de jaren heen. Maar nog steeds zijn er vele vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens, wiens stem en verhaal ook in 2018 niet wordt gehoord. Niet alleen bij Hindoestaans-Nederlandse vrouwen. Het is veel breder.

Als je goed luistert op de Rotterdamse scholen, hoor je ze ook. De mooie verhalen, maar ook de gevangen verhalen waarvan je stiekem hoopt dat ze niet waar zijn. Onderdrukking, mishandeling, huwelijksdwang en achterlating. Jongeren die niemand hebben om mee te praten. Jongeren die vast zitten in gesloten systemen. Of een parallelle werkelijkheid waarin je niet wordt beoordeeld op wat waar is, maar wat waar lijkt.

Door VrijHeden zetten we megafoons op al die verdrukte stemmen. En bij ieder gedeeld verhaal. Iedere jongere die zich ge-empowered voelt de situatie te doorbreken. Het anders te doen voor de volgende generatie. Die erin slaagt een leven te leiden met meer vrijheden. Is het alsof de echo’s van vroeger hoorbaar zijn. Want ik besef heel goed: ik ben een vrouw met alle vrijheden van nu. Door de vrouwen van toen.

Het lespakket VrijHeden krijgt regelmatig positieve aandacht in de media. Hieronder een aantal artikelen.