Vreewijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vreewijk/
Ga naar de hoofdinhoud

Vreewijk: een groene wijk van honderd jaar oud. Het tuindorp Vreewijk is een beschermd stadsgezicht en kent bijna 300 (rijks)monumenten. Met haar Groenezoom, Groene Hilledijk en een groot park midden in de wijk: de Valkeniersweide.

Vanaf 16 maart heeft uw wijk een wijkraad. De leden van de wijkraad halen op wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De wijkraad verzamelt de ideeën en maakt plannen - samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. Al deze plannen schrijven ze op in het wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt onder andere door de gemeente uitgevoerd. De wijkraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt; en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is. Lees meer op de pagina Wijkraden.

Pieter Boshuizen (voorzitter)

Pieter Boshuizen

Johan Brinkman

Johan Brinkman

Johan van Bruggen

Johan van Bruggen

Nathalie Haase

Nathalie Haase

Schieneey Harinandansingh

Schieneey Harinandansingh

Perry de Snoo

Perry de Snoo

Minousche Veerman

Minousche Veerman

Nieuws

Meer nieuws over uw wijk? Meld u aan voor de wijknieuwsbrief. Elke twee weken ontvangt u nieuws over uw eigen wijk in uw mailbox.

De plataan wordt met zwaar materieel verplaatst.

De ruim veertig jaar oude plataan die op het terrein van het voormalige Daniel den Hoed ziekenhuis stond, is 15 maart verplaatst. Op zijn nieuwe plaats wordt de boom een herdenkingsboom voor het voormalig ziekenhuis.

Op de plek waar de plataan stond, ontwikkelt Impact Vastgoed de volgende fase van de nieuwbouwwoonwijk Het Zuiderhof. De boom moest hiervoor weg. Impact vond het belangrijk dat deze speciale boom behouden bleef. Daarom hebben ze hem verplaatst in plaats van te kappen.

Onder toeziend oog van specialisten heeft de boom een nieuwe plek aan de rand van de wijk gekregen. Hij staat nu een klein stukje verderop aan de Groene Hilledijk, voor het voormalige Zuiderziekenhuis. Over enige tijd komt bij de boom een herdenkingsbord. Zo is de plataan straks een blijvende herinnering aan het voormalige kankerinstituut.

De herdenkingsboom is een initiatief van Impact Vastgoed in samenwerking met onder andere de gemeente, het Erasmus MC Kanker Instituut en Inloophuis de Boei.

Verbeterprogramma

De komende jaren investeren we fors in Vreewijk. Woningcorporatie Havensteder knapt in totaal 1.327 woningen op. De gemeente pakt de buitenruimte aan rond deze woningen. De Valkeniersbuurt is de eerste buurt die is aangepakt. De werkzaamheden daar zijn halverwege 2020 afgerond. Nu gaan we verder met de Linker Halve Vlieger en Buurt 9. Voor meer informatie over de werkzaamheden van Havensteder kunt u terecht op vreewijkverder.nl. Informatie over de werkzaamheden aan de buitenruimte vindt u hieronder.

Na een lange coronawinter was het eindelijk zover…

In 2023 start de gemeente samen met u met het opknappen van de openbare ruimte in de buurten Linker Halve Vlieger en Buurt 9 in Vreewijk. Afgelopen mei gingen we met u in gesprek over de verbetering van de openbare ruimte. Op 20 en 25 mei kon u het coronaproof kraampje van de gemeente bezoeken om in gesprek te gaan over wat u nodig heeft in de buurt om prettig in Vreewijk te kunnen leven. We zijn erg tevreden met de gesprekken die zijn gevoerd. Hierdoor zijn een aantal wensen en zorgen duidelijker geworden en hebben we waardevolle informatie gekregen.

Fijn dat u meedenkt om de openbare ruimte in de Linker Halve Vlieger en Buurt 9 te verbeteren! Na de zomer komen we terug met een Voorlopig Ontwerp (VO) en laten we zien wat we met de ingebrachte wensen hebben gedaan. Tegen die tijd ontvangen alle betrokkenen uiteraard weer een uitnodiging.

Informatie en inspraak buitenruimte

De buitenruimte richten we graag samen in met de gebruikers. Daarom willen wij weten wat de bewoners van Vreewijk belangrijk vinden. Normaal gesproken organiseert de gemeente Rotterdam hiervoor fysieke bijeenkomsten. Dit is helaas niet mogelijk vanwege de geldende coronamaatregelen. Daarom kunt u ons online en telefonisch bereiken en zullen wij u informeren met korte videoboodschappen. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, organiseren wij een fysieke bijeenkomst.

Heeft u vragen of wilt u ons laten wat u belangrijk vindt? Stuur dan een mail naar vreewijkSO@rotterdam.nl of neem via 14 010 telefonisch contact met ons op. Bent u niet in de gelegenheid om te mailen of bellen? Kom dan naar de balie van Het Trefpunt op Dreef 83a waar u verder kan worden geholpen.

Na het verbeteren van de openbare ruimte in de Valkeniersbuurt staan nu de Linker Halve Vlieger en Buurt 9 op het programma. In 2023 gaan de werkzaamheden van start.

Op basis van het masterplan wordt momenteel een ontwerp uitgewerkt voor beide buurten. We herstellen en verbeteren het groen, zorgen voor veilige stoepen en een betere toegankelijkheid.

Op kaart hieronder is het plangebied en een eerste concept voorlopig ontwerp te zien. Met de hulp van Vreewijkers en andere betrokkenen werken we deze medio 2021 uit tot een voorlopig ontwerp. Richting het einde van 2021 moet er een definitief ontwerp zijn.

De insteek is om Vreewijk in oude glorie te herstellen met aandacht voor het Tuindorp-karakter. Dit betekent dat er authentieke materialen worden gebruikt en dat groen meer plek krijgt. Op maandag volgende foto’s ziet u een impressie van de oorspronkelijke sfeer in Tuindorp-Vreewijk.

De Valkeniersbuurt is de eerste buurt van Vreewijk waar de buitenruimte van is aangepakt in het kader van het Verbeterprogramma. Onder het kopje Valkeniersbuurt hierboven ziet u het resultaat. De gemeente gebruikt deze uitwerking als voorbeeld voor de Linker Halve Vlieger en Buurt 9.

Voor de verdere uitwerking van het concept-VO (voorlopig ontwerp) van de Linker Halve Vlieger en Buurt 9 ontvangen we graag uw input. Onder het kopje Informatie en inspraak buitenruimte vindt u hoe u ons kunt bereiken om uw wensen en opmerkingen kenbaar te maken.

Bewonersinitiatieven

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Kijk voor meer informatie op Mijn.Rotterdam.nl of Opzoomermee.nl of neem contact op met uw wijknetwerker.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Vreewijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.