Vliegenoverlast Heijplaat
Gepubliceerd op: 11-05-2018
Geprint op: 16-11-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat/
Spring naar het artikel

Bewoners van Heijplaat hebben regelmatig overlast van vliegen in hun omgeving. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen deed in opdracht van de gemeente een aantal keer onderzoek naar de vliegenoverlast. Ook de DCMR voerde inspecties uit.

Hieronder kunt u de rapporten van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) downloaden.

Bewonersavond

In aanvulling op het laatste onderzoek van het KAD zal de gemeente een bewonersavond organiseren op woensdag 14 november. U kunt deze avond met de gemeente, het KAD (kenniscentrum adviescentrum dierenplagen) en de DCMR in gesprek en vragen stellen over de vliegenoverlast en de uitgevoerde onderzoeken.

Wanneer: woensdag 14 november, 19.30 uur - 21.00 uur
Waar: RDM, H.A.J. Baanderszaal, Heijplaatstraat 23 Rotterdam

Onderzoek juni-september 2018

In de maanden juni tot en met september is er gemonitord bij 13 meetpunten op Heijplaat. Vleesvliegen kwamen het meeste voor in de vallen, gevolgd door kleine kamervliegen en daarna de gewone kamervlieg. Een overkoepelende bron voor de vliegenoverlast is niet gevonden, er lijkt sprake te zijn van diverse kleinere bronnen. Er kon geen verband aangetoond worden tussen aanwezige kamervliegen bij Suez en in de woonwijk. Er zijn een aantal aanknopingspunten geformuleerd voor vervolgonderzoek in 2019.

Onderzoek mei 2018

In 2017 kon er geen duidelijke bron van de overlast aangewezen worden. In april-mei 2018 werd er vooral overlast ervaren in de omgeving van de kinderboerderij. De resultaten van het onderzoek (mei 2018) zijn:

 • In de onderzochte woonomgeving worden veel vliegen aangetroffen. De huidige overlast wordt veroorzaakt door de kleine kamervlieg en in iets mindere mate door de groene vleesvlieg.
 • De kinderboerderij lijkt de voornaamste bron te zijn; daar zijn veel eitjes en maden van de kleine kamervlieg (Fannia canicularis) aangetroffen. Ook werden er zeer veel vliegen aangetroffen (kleine kamervlieg en groene vleesvlieg). Deze vlieg ontwikkelt zich met name goed in de mest van vogels.
 • De kinderboerderij is mogelijk niet de enige bron, maar er lijkt een duidelijk verband te zijn tussen de huidige overlast en de kinderboerderij. Vorig jaar was dit anders, toen was een andere soort verantwoordelijk voor de meeste overlast.
 • Bij Suez zijn wel vliegen aangetroffen maar deze zijn van een andere soort dan de kleine kamervlieg. Er zijn daarnaast ook maden en poppen aangetroffen van andere vliegensoorten. De plaagdierbeheersing bij Suez is een aandachtspunt.
 • Bij Renewi zijn nauwelijks vliegen aangetroffen.

Maatregelen
In mei heeft de kinderboerderij in overleg met gemeente en DCMR hygiënische maatregelen genomen die nodig waren om de bron van de vliegen weg te nemen. Aan bewoners werd verzocht om volières en kippenhokken goed schoon te houden.

De bewoners ontvingen een bewonersbrief (pdf).

Wat doet de gemeente?

De gemeente blijft de situatie in de gaten houden en is in 2018 een monitoringssysteem gestart op alle vermoedelijke overlastgevende locaties. Zo kan de ontwikkeling van vliegen in de gaten worden gehouden. Daardoor kunnen we beter bronnen aanwijzen of uitsluiten. Deze monitoring zetten we in 2019 voort.

Zo kunt u een melding maken

Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Geef daarbij aan of het gaat om overlast van vliegen in huis of buitenshuis. DCMR registreert deze klachten en kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven. Vervolgens deelt DCMR de klachten met de gemeente die deze meldingen ook in de gaten houdt.

Veelgestelde vragen

Vliegen kunnen schadelijke bacteriën vervoeren die bij het landen achterblijven en zich daarna vermenigvuldigen. Lees meer over vliegen en gezondheid.

Dat is moeilijk te zeggen, omdat er inmiddels waarschijnlijk nieuwe bronnen van vliegenoverlast zijn ontstaan. Maar als alle bronnen van overlast worden verwijderd, zal de overlast vanzelf ophouden.

Het belangrijkste bij vliegenoverlast is het wegnemen van de bron, om verdere ontwikkeling van vliegen te voorkomen. Daarmee wordt voorkomen dat de overlast aanhoudt. Dit zal enige tijd nemen.

De gemeente gaat samen met het KAD een plan voor monitoring opstellen. Op verschillende plekken waar overlast is (geweest) of mogelijk kan ontstaan, worden bolletjes geplaatst waarmee vliegen gevangen worden. Zo kunnen we volgen welke soorten zich op welke plek ontwikkelen. We verzoeken de bewoners van Heijplaat om het aan DCMR te blijven melden als de overlast niet afneemt. Ook als u iets bijzonders ziet, horen we dat graag.

De gemeente en DCMR zijn in gesprek met de kinderboerderij over de maatregelen die getroffen moeten worden. De kinderboerderij zal per direct actie ondernemen.

Het belangrijkste bij vliegenoverlast is het wegnemen van de bron, om verdere ontwikkeling van vliegen te voorkomen. Daarmee wordt voorkomen dat de overlast aanhoudt. Dit zal enige tijd nemen.

De huidige situatie op de kinderboerderij geeft de vliegen een uitstekende omgeving om zich te ontwikkelen, wat kan leiden tot een plaag. Dat wil niet zeggen dat de kinderboerderij de enige bron is van de overlast, al draagt de huidige situatie van de kinderboerderij wel bij aan de ontwikkeling van de vliegen en daarmee de overlast. Hoewel de huidige situatie bij Suez bij kan dragen aan de ontwikkeling van gewone kamervliegen, lijkt dit op dit moment niet de oorzaak te zijn van de huidige overlast door kleine kamervliegen. Uit determinatie van vliegen en afvalmonsters blijkt dat bij Suez vooral andere vliegensoorten aangetroffen worden.

Vorig jaar was er geen link tussen de vliegensoorten die verantwoordelijk waren voor de overlast in de woonwijk en de vliegen die op de kinderboerderij werden aangetroffen. Er is toen geen duidelijke bron gevonden. Op dit moment is er wel een link tussen de vliegen op de kinderboerderij en de overlast. De ontwikkeling van vliegen bij Suez zal regelmatig gemonitord worden.

Bijvoorbeeld door hen te verplichten orde op zaken te stellen op het gebied van mestopslag en/of vliegenbestrijding?

Ja dat kan, DCMR controleert de bedrijven en de kinderboerderij op de naleving van milieuwetgeving.

 • Mogelijke voedselbronnen weg houden, door afval goed weg te gooien (zakken en containers goed sluiten)
 • Dierlijk mest zo snel mogelijkheid verwijderen (hondenpoep, volières, kattenbakken, enzovoort)
 • Minicontainers goed schoon houden
 • Dode vliegen in huis zo snel mogelijk verwijderen
 • De gebruiksaanwijzing van vliegenvangers goed opvolgen aangezien dode vliegen nieuwe vliegen aantrekken
 • Horren of andere wering aanbrengen
 • Goede informatie doorgeven bij het melden van overlast, via dcmr.nl/melding-maken.

Het opruimen van hondenpoep is op Heijplaat overal verplicht. Vogelpoep in uw volière of kippenren opruimen is uw eigen verantwoordelijkheid, maar wel een voorwaarde om overlast te voorkomen.

Zorg dat u afval aanbiedt in afgesloten zakken of dichte (mini)containers. Is de container op straat vol? Maak er dan een melding van via rotterdam.nl/meldingen, via de BuitenBeter-app of door te bellen met 14 010.

Bij warm weer kan het soms voorkomen dat er maden in de minicontainer ontstaan. U kunt dit tegengaan door vleesresten te verpakken in papier of biologisch afbreekbaar plastic, zodat vliegen er niet bij kunnen. Als er toch maden ontstaan, reinig de container dan met heet water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Op dit moment bestaat de overlast voornamelijk uit kleine kamervliegen en in mindere mate uit de groene vleesvlieg, oftewel de bromvlieg.