Verkiezingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. We doen er veel aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dat doen we onder andere door alle stembureaus volgens strikte richtlijnen in te richten.

De cijfers 010 waarvan een nul is ingekleurd en daaronder een rood potlood.

Ook openen we al op 15 en 16 maart een aantal stembureaus in de stad. Liever niet naar het stembureau? Dan kunt u iemand anders machtigen om te gaan stemmen. Kiezers van 70 jaar en ouder krijgen daarnaast de mogelijkheid om per brief te stemmen.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en praktische zaken die u als kiezer moet weten. Denk bijvoorbeeld aan de locaties van de stembureaus, het aanvragen van kiezerspassen en schriftelijke volmachten en andere veel gestelde vragen.

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Iedere Rotterdammer moet zijn stem veilig uit kunnen brengen, ook tijdens corona.
Hoe dat werkt leest u hier.

Stemmen in tijden van corona

In verband met het coronavirus doet de gemeente er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Zo gelden er op alle stembureaus strikte hygiëneregels en zijn er maatregelen getroffen. Denk daarbij onder andere aan looproutes, kuchschermen, handgel en 1,5 meter stickers. Ook moet u voor u in de rij gaat staan al uw mondkapje opdoen. Stembureauvrijwilligers zien erop toe dat iedereen 1,5 meter afstand houdt.

U ontvangt voor deze verkiezing een gezondheidscheck van het RIVM. Die valt samen met de stempassen bij u op de deurmat. Lees deze goed door voordat u op een stembureau gaat stemmen.

Veilig stemmen moet voor iedereen mogelijk zijn

Er komen extra stembureaus waarvan sommige al op 15 en 16 maart geopend zijn. Ook krijgen ouderen vanaf zeventig jaar de mogelijkheid om per brief te stemmen.

Deze dagen worden in Rotterdam de stempassen bezorgd.

Stempluspas en briefstempakket wordt apart verstuurd

Kiezers van 70 jaar en ouder ontvangen de stempluspas in de bus.

Let op: het briefstempakket om via post te kunnen stemmen ontvangt u later. Dit krijgt u uiterlijk 6 maart.

Het klopt dat er bij deze verkiezing geen stembureau vermeld staat op uw stempas. Dat komt omdat kiezers bij deze verkiezing meerdere mogelijkheden hebben om te gaan stemmen.

Op 15, 16 en 17 maart kan er gestemd worden op een stembureau. Niet alle stembureaus zijn op al die dagen open. Op 15 en 16 maart zijn ruim 40 stembureaus open. En op 17 maart zijn ruim 400 stembureaus open.
Om verwarring te voorkomen is er dus geen adres van het stembureau op uw stempas afgedrukt.

Een overzicht van alle stembureaus vindt u op de website Stembureaus in Rotterdam en ook op de achterkant van de kandidatenlijst zijn alle stembureaus afgedrukt. De kandidatenlijst ontvangt u een week voor de verkiezing.

Op woensdag 17 maart zijn in Rotterdam ruim 400 stembureaus open. Het is ook mogelijk om vervroegd een stem uit te brengen. Dat kan op 15 of 16 maart op één van de ruim 40 stembureaus verspreid over de stad. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

De gemeente Rotterdam doet er veel aan om de verkiezing veilig te laten verlopen. Alle stembureaus zijn zorgvuldig geselecteerd en bezocht door het verkiezingsteam. Deze voldoen allemaal aan de eisen van het ministerie.

Daarnaast zullen er op elk stembureau maatregelen doorgevoerd worden:

 • Verplichte looproute (met hekken, borden, (graffiti)lijnen op 1,5 meter)
 • Desinfectiegel voor de handen
 • Kuchschermen
 • Continue reinigen van stemlokaal (hokjes, tafels, stembus)
 • Een rood potlood per kiezer
 • Mondkapjes en handschoenen voor stembureauleden

Zowel kiezers als stembureauleden doen op de dag van de stemming de gezondheidscheck van het RIVM. U ontvangt deze gezondheidscheck bij uw stempas

Bekijk voor u gaat stemmen de druktemeter om te zien of het druk is bij uw stembureau. Is dat het geval? Ga dan op een later tijdstip. De druktemeter is gekoppeld aan onze stembureauwebsite.

Misschien heeft u gehoord dat bij deze verkiezing de mogelijkheid bestaat om per brief te stemmen. Dit geldt alleen voor kiezers van 70 jaar of ouder. Zij ontvangen een zogenaamde stempluspas in de bus.

Uiterlijk 11 maart volgt voor hen een briefstempakket waarmee per brief gestemd kan worden en waarin staat uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. In het briefstempakket zit een briefstembiljet, een envelop met de tekst 'briefstembiljet', een retourenvelop en een uitleg over briefstemmen.

U kunt uw briefstem uiterlijk 12 maart 17.00 uur in een PostNL brievenbus doen. Bekijk het overzicht van de locaties waar brievenbussen te vinden zijn:

Van 10 tot en met 13 maart zijn er 40 afgiftepunten waar u uw retourenvelop tussen 9.00 en 17.00 uur kunt afgeven. Op 15 en 16 maart kan dat tussen 7.30 en 21.00 uur op 40 stembureaus. Op 17 maart kan dat in alle 400 stembureaus tussen 7.30 en 21.00 uur.

De afgiftepunten voor briefstemmen kunt u vinden op op onze stembureauwebsite. Natuurlijk kunt u ook uw stem uitbrengen op het stembureau op 15, 16 of 17 maart.

Heeft u vragen over het stemmen per brief? Dan kunt u terecht bij de hulplijn via 0800 - 13 51. De telefoonlijn is 7 dagen per week, van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar.

Op de stembureauwebsite vindt u ook het voor u dichtstbijzijnde stembureau dat aangepast is voor mindervaliden of visueel beperkten. U kunt dat zien aan de iconen die eraan gekoppeld zijn. Of zoek op categorie op de pagina Stemvoorzieningen.

Om te stemmen, een vervangende stempas of kiezerspas aan te vragen moet  u een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meenemen.

De geldigheid van deze documenten mag vijf jaar verlopen zijn. Op deze documenten moet bij 'geldig tot' 18 maart 2016 of een latere datum staan.

Online te regelen

Bent u uw stempas kwijtgeraakt of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u online een nieuwe stempas aanvragen.

Of u komt langs bij de verkiezingsbalie in de stadswinkel. Het adres is Coolsingel 40. Langskomen kan tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur. De verkiezingsbalie is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u eerst een afspraak te maken.

U kunt in een andere gemeente stemmen. U heeft dan wel een kiezerspas nodig. Zodra u uw stempas heeft ontvangen kunt u de kiezerspas online aanvragen.

Of u komt langs bij de verkiezingsbalie in de stadswinkel. Het adres is Coolsingel 40. Langskomen kan tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur. De verkiezingsbalie is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee. Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u eerst een afspraak te maken.

Kunt u niet zelf stemmen op de dag(en) van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan op twee manieren:

 • U vult de achterkant van de stempas in. Let erop dat u beiden de achterkant van de stempas moet ondertekenen, dat de gemachtigde een kopie of digitale afbeelding van uw identiteitsbewijs moet meenemen.
 • U vraagt online een schriftelijke volmacht aan

Het kan zijn dat u in Rotterdam staat ingeschreven, maar tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 op het moment van de verkiezing  tijdelijk in het buitenland verblijft. Bijvoorbeeld door een vakantie, of een zakenreis.

Wat een enthousiasme! We hebben ontzettend veel aanmeldingen voor functies op de stembureaus binnengekregen.

Let op!

 • Op dit moment hebben we alleen nog (reserve) functies openstaan voor particuliere stembureauleden met ervaring als (plaatsvervangend) voorzitter.
 • Bent u (rijks)ambtenaar? Meld u dan aan via mijnstembureau.nl.

Houd mijnstembureau.nl in de gaten! De komende tijd worden er nog functies opengesteld.

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Bekijk hieronder de definitieve uitslagen en opkomstcijfers van de voorgaande verkiezingen. Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen.

Lijstnummer Partij Uitgebrachte stemmen Percentage
1 Democraten 66 (D66) 14.075 9 procent
2 CDA / Europese Volkspartij 8.437 5 procent
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 6.663 4 procent
4 VVD 21.389 14 procent
5 SP (Socialistische Partij) 6.052 4 procent
6 P.v.d.A. / Europese Sociaaldemocraten 25.150 16 procent
7 ChristenUnie - SGP 5.573 4 procent
8 GROENLINKS 22.239 14 procent
9 Partij voor de Dieren 7.704 5 procent
10 50PLUS 5.790 4 procent
11 JEZUS LEEFT 262 0 procent
12 DENK 8.560 6 procent
13 De Groenen 265 0 procent
14 Forum voor Democratie 18.939 12 procent
15 vandeRegio & Piratenpartij 335 0 procent
16 Volt Nederland 4.073 3 procent
  Totaal 155.506 100 procent

Opkomstcijfers

 • Aantal kiesgerechtigden in Rotterdam: 460.651
 • Aantal uitgebrachte stemmen: 155.506
 • Het aantal blanco stemmen is: 345
 • Het aantal ongeldige stemmen is: 643
 • Het aantal volmachten is: 17.598

De totale opkomst voor de verkiezing van het Europees Parlement 2019 in Rotterdam is: 34 procent. De opkomst in 2014 was in Rotterdam 28,3 procent.

Partij Aantal stemmen Percentage
VVD 25.965 13 procent
PVV 15.889 8 procent
CDA 8.328 4 procent
D66 19.894 10 procent
PvdA 17.915 9 procent
SP 10.339 5 procent
GroenLinks 24.858 12 procent
SGP 1.863 1 procent
ChristenUnie 6.759 3 procent
50PLUS 8.862 4 procent
Partij voor de Dieren 10.949 5 procent
NIDA 3.146 2 procent
DENK 15.263 8 procent
Code Oranje 675 0 procent
Forum voor Democratie 31.818 16 procent

Aantal uitgebrachte stemmen (inclusief blanco en ongeldige stemmen): 204.426
Het aantal blanco stemmen is: 590
Het aantal ongeldige stemmen is: 1.273
Het aantal volmachten is: 21.508
De totale opkomst voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart 2019 in Rotterdam is: 44,8 procent. De opkomst in 2015 was in Rotterdam 35,14 procent.

Uitslagen en opkomst verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,3%.

Partij Aantal stemmen Percentage van totaal
VVD 53.382 16,46 procent
PvdA 20.627 6,36 procent
PVV 50.759 15,66 procent
SP 26.830 8,27 procent
CDA 18.813 5,80 procent
D66 42.687 13,17 procent
ChristenUnie 7.622 2,35 procent
GroenLinks 37.591 11,59 procent
SGP 2.323 0,72 procent
PvdD 12.618 3,89 procent
50Plus 10.835 3,34 procent
OndernemersPartij 295 0,09 procent
VoorNederland 1.208 0,37 procent
Denk 25.710 7,93 procent
Nieuwe Wegen 396 0,12 procent
Forum voor Democratie 5.753 1,77 procent
De Burger Beweging 151 0,05 procent
Vrijzinnige Partij 123 0,04 procent
Geen Peil 196 0,06 procent
Piratenpartij 1.432 0,44 procent
Artikel 1 4.297 1,33 procent
Niet Stemmers 254 0,08 procent
Liberalistische Partij 87 0,03 procent
Lokaal in de Kamer 200 0,06 procent
StemNL 42 0,01 procent
Aantal uitgebrachte stemmen 327.657
Aantal blanco stemmen 668
Aantal ongeldige stemmen 2.758
Aantal volmachten 33.270

Uitslagen

Hieronder vindt u de definitieve Rotterdamse uitslag van alle partijen. Bent u op zoek naar de uitslag op een specifiek stembureau, bekijk dan het overzicht uitslag per stembureau. Als bijlage kunt u hierbij het overzicht met Rotterdamse stembureaus per gebied gebruiken.

Op 30 november 2016 was er een stadsreferendum over de Woonvisie. De uitslag van deze verkiezing kunt u bekijken op de (archief)pagina van het stadsreferendum.

Heeft u een lichamelijke beperking? Zit u bijvoorbeeld in een rolstoel? Op de digitale stembureaukaart is te vinden welke stembureaus rolstoelvriendelijk zijn.

Verder doen we er alles aan om te zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig kunnen stemmen. We nemen daarvoor onder andere de volgende maatregelen:

 • Vlakbij alle stemlocaties is een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Heeft u hulp nodig bij het stemmen? Dan mag u iemand meenemen om u te helpen. Of u vraagt één van de aanwezige stembureauleden om hulp.

Heeft u een visuele beperking? Op de digitale stembureaukaart is te vinden welke stembureaus toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende kiezers. Op deze stembureaus vindt u:

 • Tactiele geleidelijnen op de vloer, waardoor u de weg kunt vinden naar de aanmeldtafel en het stemhokje.
 • Een soundbox en stem-mal in het stemhokje. Vanuit de soundbox leest een stem de partijen en kandidaten voor. Deze stem geeft ook instructies over hoe het stembiljet ingevuld kan worden met de mal die hier overheen ligt. De mal is een houten omhulsel dat om het stembiljet heen zit. Door gaatjes die in de mal zitten, kunt u het juiste bolletje inkleuren op het stembiljet.
 • Stembureauleden die een extra opleiding hebben gevolgd, zodat zij u op de juiste manier kunnen begeleiden als dit nodig is.

Meer informatie?

Het stembiljet wordt in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijgen kiezers te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. 
De kiezer hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie hij of zij wilt stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. 
De juiste kandidaat vindt de kiezer door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood wordt het gewenste vakje rood gemaakt.

Ingesproken kandidatenlijsten

Als u dat prettig vindt, kunt u zich thuis alvast voorbereiden. Als er weer verkiezingen zijn vindt u hier de kandidatenlijsten en de handleiding bij de stemmal en soundbox in gesproken vorm.

Om de bestanden te beluisteren doet u het volgende:

 1. klik op het bestand van uw keuze
 2. er opent een nieuw venster
 3. geef aan dat u het bestand wilt opslaan
 4. open in de Verkenner de map waar u het bestand heeft opgeslagen
 5. klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand
 6. klik op 'Alles uitpakken...'
 7. er opent een nieuw venster
 8. klik op 'Uitpakken'
 9. in de Verkenner opent nu de map met de uitgepakte bestanden
 10. u kunt de gesproken handleiding of de gesproken kandidatenlijsten beluisteren

Heeft u een auditieve beperking? Op de digitale stembureaukaart, is te vinden welke stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve beperking.

Dit jaar kunt u ook stemmen bij Swedoro (Stichting Welzijn Doven Rotterdam), Michelangelostraat 46, 3066 NM Rotterdam. Op dit stembureau vindt u:

 • Stembureauleden met doorzichtige faceshields in plaats van mondmaskers.
 • Stembureauleden die een extra opleiding hebben gevolgd, zodat zij u op de juiste manier kunnen begeleiden als dit nodig is.

Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd 2021

Op 17 maart 2021 Is de Tweede Kamerverkiezing. Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen reclame maken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam.

Algemeen

Voorop staat dat het maken van reclame niet in strijd mag zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

Reclamemiddelen

De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij verkiezingen mogen doen met de volgende middelen:

1. Voorbedrukte posterborden

Dit is een mobiele buitenreclamedrager met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een kap met beelddrager. De gemeente plaatst deze borden in elk gebied. Partijen worden tijdig geïnformeerd over het aanleveren van digitale bestanden. De gemeente zorgt er ook weer voor dat de borden uiterlijk een week na de verkiezing worden weggehaald.

 • Politieke partijen kunnen zelfstandig een vergelijkbaar voorbedrukt posterbord inzetten voor de campagne, mits huur, bekostiging en vergunningaanvraag en dergelijke in eigen beheer en conform geldende regels plaatsvindt.

2. Sandwichborden

Hieronder verstaan we reclameborden van maximaal A0-formaat, die als een stel aan elkaar bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen geplaatst worden. Per paal mogen maximaal twee borden boven elkaar geplaatst worden. De borden mogen de verkeersveiligheid of de veiligheid van mensen en goederen niet in gevaar brengen.

 • Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf 6 weken voor tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen plaatsen (en zelf weer verwijderen).
 • Bij het plaatsen van sandwichborden moeten partijen ervoor zorgen dat:
  • de sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen bevestigd
  • er geen lijmresten achterblijven
  • de lantaren- of verkeersbordpalen niet beschadigd raken.
 • Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen. 

3. Flyeren

Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen (laten) flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers. Zo niet, dan zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze uitleg vragen dan kunt u een e-mail sturen naar verkiezingen@rotterdam.nl.

De gemeente Rotterdam zet ook bij deze verkiezing verkiezingsborden in. Dat zijn de zogenoemde trotters. In totaal staan op 75 plekken in de stad borden. Vanaf half februari komen hier de posters in van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezing.

Op onderstaande lijst kunt u zien waar de trotters staan.

Heeft u vragen over de trotters? Dan kunt u contact opnemen met verkiezingen@imagebuilding.com.