Verkiezingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Op 14, 15 en 16 maart 2022 ging Rotterdam naar de stembus voor de gemeenteraads- en de wijkraadsverkiezingen. Op 15 maart 2023 zijn de de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen.

Lijstnummer Partij Zetels Percentage Aantal stemmen
1 Leefbaar Rotterdam 10 20% 39.972
2 VVD 6 11% 22.410
3 D66 5 10% 19.761
4 GroenLinks 5 10% 19.806
5 PvdA 4 9% 17.113
6 DENK 4 8% 15.612
7 SP 1 3% 5.766
8 CDA 1 3% 5.749
9 Partij voor de Dieren 2 4% 8.552
10 50PLUS 1 4% 7.216
11 Wij Kleurrijk Rotterdam - 0% 453
12 ChristenUnie 1 3% 6.822
13 Lijst Meeuwissen - 0% 373
14 Jezus Leeft - 0% 504
15 BIJ1 2 4% 8.205
16 Forum voor Democratie 1 2% 4.637
17 Volt 2 5% 10.365
18 Beweging Armoedebestrijding Rotterdam - 1% 1.439
19 Socialisten 010 - 1% 2.034
20 Jong Rotterdam - 1% 2.250
 • Aantal kiesgerechtigden: 516.986
 • Aantal geldige stemmen: 199.039
 • Aantal blanco stemmen: 1.034
 • Aantal ongeldige stemmen: 1.127
 • Aantal geldige volmachtbewijzen: 22.573
 • De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezing is 38,9% en de gemiddelde opkomst voor de wijkraadsverkiezingen is 34,9%.

Kiesdeler: de kiesdeler is het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij een verkiezing gedeeld door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler is nodig om na de verkiezingen de zetelverdeling in de gemeenteraad te kunnen bepalen. Het totaal aantal geldige stemmen op kandidaten 199.039 gedeeld door 45 raadszetels levert een kiesdeler op van 4423 .

Restzetel: na de eerste toedeling van de ‘volle’ zetels aan de partijen blijven altijd nog zetels over. Dit worden restzetels genoemd. Deze restzetels worden verdeeld volgens het ‘systeem van de grootste gemiddelden’.

De restzetelverdeling is als volgt:

 • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 • Partij voor de Dieren
 • BIJ1
 • Leefbaar Rotterdam
 • GROENLINKS
 • D66
 • DENK
 • VVD
 • Proces-verbaal zitting centraal stembureau wijkraadsverkiezingen.
  Het proces-verbaal van de definitieve uitslag van de wijkraadsverkiezingen vindt u op Uitslagen.stembureausinrotterdam.nl
 • Proces-verbaal telling wijkraadsverkiezingen
  U vindt op Tellingen.stembureausinrotterdam.nl het proces-verbaal van de tellingen van de kandidaten van de gemeenteraadsverkiezing.
 • Kijk voor meer informatie over de nieuwe wijkraden op de pagina Wijkraden.

Helpen bij de verkiezingen

De verkiezingen zijn voorbij. Namens de gemeente Rotterdam bedanken wij iedereen voor de hulp! Wij doen ons uiterste best uw vergoeding zo snel mogelijk over te maken. Het is mogelijk dat uw vergoeding in delen wordt uitbetaald.

Op uw persoonlijke pagina op mijn stembureau.nl op kunt u onder andere uw persoonsgegevens wijzigen of aanvullen en uw aanmeldingen bekijken.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@rotterdam.nl.

Toegankelijkheid

Gemeente Rotterdam wil elke Rotterdammer de mogelijkheid geven om geheel zelfstandig het stemrecht te beoefenen, ongeacht fysieke beperkingen. Daarom streeft de gemeente er naar om volledig toegankelijke stembureaus te faciliteren.

Toegankelijkheid betekent dat alle mensen alle ruimten zelfstandig en gelijkwaardig kunnen betreden en gebruiken. In het geval van de verkiezingen betekent dit dus dat men zo zelfstandig mogelijk hun stem kan uitbrengen.

In het Factsheet 100% toegankelijkheid leest u hoe de gemeente toegankelijkheid organiseert:

Voor politieke partijen

Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen reclame maken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam.

Voorop staat dat het maken van reclame niet in strijd mag zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij verkiezingen mogen doen met de volgende middelen:

1. Verkiezingsborden (trotters)

De verkiezingsborden zijn mobiele buitenreclamedragers met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een kap met beelddrager.

Net als voorgaande verkiezingen zet Rotterdam ook bij deze verkiezing trotters neer. Op de kaart kunt u zien waar de trotters staan. Door op de locatie te klikken ziet u of de trotter voor de gemeenteraadsverkiezing of wijkraadsverkiezing is.

2. Sandwichborden

Sandwichborden zijn reclameborden van maximaal A0-formaat, die als een stel aan elkaar bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen geplaatst worden. Per paal mogen maximaal twee borden boven elkaar geplaatst worden. De borden mogen de verkeersveiligheid of de veiligheid van mensen en goederen niet in gevaar brengen.

 • Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf woensdag een nader te bepalen datum tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen plaatsen (en zelf weer verwijderen).
 • Bij het plaatsen van sandwichborden moeten partijen ervoor zorgen dat:
  • de sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen zijn bevestigd.
  • er geen lijmresten achterblijven.
  • de lantaren- of verkeersbordpalen niet beschadigd raken.
 • Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen. 

3. Flyeren

Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen (laten) flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers. Zo niet, dan zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen.

Belangrijke informatie zoals diverse onderzoeken en data over allerlei onderwerpen die onze stad raken kunt u vinden op de pagina Routewijzer.

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar verkiezingen@rotterdam.nl of bellen naar 010 - 267 30 70.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar verkiezingen@rotterdam.nl of bellen naar 14 010.

Benieuwd naar de uitslagen van eerdere verkiezingen? Kijk op de pagina Verkiezingsuitslagen.