Spring naar het artikel

Op 21 maart 2018 kon u in Rotterdam stemmen voor de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad én het landelijk referendum. Op deze pagina vindt u alle informatie voor u als kiezer, kandidaat of stembureaulid.

De burgemeester van Rotterdam heeft op 27 maart tijdens een openbare zitting van het Centraal stembureau op het stadhuis de definitieve uitslagen van de verkiezingen voor de gebiedscommissies en wijkraden bekend gemaakt.

Proces-verbaal en overzicht uitslag gemeenteraadsverkiezing

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij (fractie) en rechtstreeks gekozen door iedereen die mag stemmen in Rotterdam. Op 21 maart kiest u een nieuwe gemeenteraad. Er doen 20 partijen mee aan de verkiezingen.

Gebiedscommissies

De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden. Gebiedscommissies houden bij wat er speelt in de wijk, welke problemen er zijn en welke behoeften en wensen er zijn. Op de verkiezingspagina van de gebieden vindt u meer informatie.

Op 9 februari 2018 om 16.00 uur heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de geldigheid en nummering van de lijsten van de gebiedscommissies vastgesteld.

Op 26 januari 2018 om 16.00 uur heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de geldigheid van de lijsten van de gebiedscommissies vastgesteld.

Aanvraag promotiemateriaal
Lukt het niet om aan promotiemateriaal te komen bijvoorbeeld via uw werk, uw partij of een printshop? Dan kunt uw lijst aanspraak maken op het ontwikkelen van promotiemateriaal voor de verkiezingscampagne bij de gemeentelijke drukkerij het RO-bedrijf. Dit zijn maximaal 50 posters en 250 flyers. Tot 15 maart kunt u een bestelling doen. Via verkiezingen2018@rotterdam.nl kunt u het aanvraagformulier en een format voor het maken van een flyer of poster opvragen.

Wijkraden Noord en Feijenoord

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u als bewoner meer invloed krijgt op wat er gebeurt in uw wijk. Daarom introduceert de gemeente wijkraden en wijkcomités. In de gebieden Noord en Feijenoord worden wijkraden gekozen en vervallen de huidige gebiedscommissies.

Bent u kandidaat voor een wijkraad, maar lukt het niet om aan promotiemateriaal te komen? Dan steekt de gemeente Rotterdam u een helpende hand toe bij uw campagne! U kunt aanspraak maken op het ontwikkelen van promotiemateriaal voor de eigen verkiezingscampagne bij de gemeentelijke drukkerij het RO-bedrijf. Per kandidaat kunt u maximaal 50 posters en 250 flyers aanvragen. Tot 15 maart kunt u een bestelling doen. Via verkiezingen2018@rotterdam.nl kunt u het aanvraagformulier en een format voor het maken van een flyer of poster opvragen.

Op 21 maart mogen 16- en 17-jarigen voor het eerst stemmen voor een gebiedscommissie of wijkraad!

Raadgevend Referendum

Op 21 maart a.s. kunt u ook naar de stembus gaan om uw stem uit te brengen voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). U stemt voor of tegen deze wet.

Hoe en waar kan ik stemmen?

Om het stemproces te verduidelijken vindt u hieronder een uitleg, de voorwaarden om te mogen stemmen en belangrijke data. Ook is te zien waar de stembureaus in jouw wijk zijn.

Bezorgdatum
U hebt een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. De stempassen worden bezorgd op 2 maart 2018. Het is nu nog niet mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen. Dat kan vanaf maandag 5 maart.

Onlangs verhuisd?
Voor de verkiezingen wordt gekeken naar het adres waar u op 5 februari 2018 ingeschreven staat. Op dat adres ontvangt u uw stempas. Verhuist u na 5 februari, dan wordt uw stempas naar uw oude adres gestuurd. Het is wel mogelijk om een vervangende stempas aan te vragen en deze naar uw nieuwe adres te laten sturen, maar u blijft kiesgerechtigd voor de gemeente/het gebied dat bij uw oude adres hoort.

Verhuisd binnen Rotterdam
Bent u binnen Rotterdam verhuisd? Dan mag u voor de gemeenteraad en het referendum bij een stembureau naar keuze in Rotterdam stemmen. Voor de gebiedscommissie moet u stemmen in het gebied dat op uw stempas staat.

Verhuizing vanuit buitenland naar Nederland
Schrijft u zich ná 5 februari in Nederland in, dan mag u niet stemmen. Behalve als u zich als kiezer laat registreren bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot 6 februari 2018.

Drie verkiezingen: met welke stempas waar stemmen?
Hoeveel stempassen u krijgt hangt af van uw leeftijd én welke nationaliteit u heeft. In het bijgevoegde overzicht hebben we dit voor u op een rij gezet.

Aantal volmachten
U kunt als kiezer voor alle drie de verkiezingen (gemeenteraad, gebiedscommissie/wijkraad én het referendum) twee volmachten uitbrengen.

Kunt u wat hulp gebruiken bij het stemproces? Bekijk de onderstaande video's voor meer informatie of kijk op hoewerktstemmen.nl.

2 maart 2018 Stempassen in de brievenbus
rond 14 maart Kandidatenlijsten in de brievenbus
21 maart 2018 Verkiezingsdag
23 maart 2018 Definitieve uitslag gemeenteraad bekend
27 maart 2018 Definitieve uitslag gebiedscommissies en wijkraden bekend
29 maart 2018 De gekozen kandidaten treden aan

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Het stembureau Rotterdam Centraal Station is al vanaf 06.30 uur geopend. Het stembureau Maastunnel is geopend tot 20.00 uur.

Let op: ga stemmen op het stembureau dat op uw stempas vermeld staat. Dan weet u zeker dat u voor alle verkiezingen kunt stemmen.

Ga stemmen op het stembureau dat op uw stempas vermeld staat. Dan weet u zeker dat u voor alle verkiezingen kunt stemmen.

Ik wil stembureaulid of teller worden

Om ervoor te zorgen dat alle Rotterdammers op 21 maart kunnen stemmen, zijn er bijna 400 stembureaus verspreid over de stad. Inmiddels zijn voor 21 maart alle stembureaus bemand. We zoeken wél nog reserve voorzitters en plaatsvervangend voorzitters. Meld je hiervoor aan op www.mijnstembureau.nl.

Op 22 maart worden in Ahoy alle stembiljetten op kandidaatniveau geteld. Voor deze dag zoeken we geen tellers meer.

De eerste shift duurt van 06.30 tot 17.00 uur en de tweede shift duurt van 16.30 tot ongeveer 01.00 uur. Iedereen die op 21 maart een stembureau bemenst volgt een e-learning. Hierover wordt u na uw aanmelding per e-mail geïnformeerd. Alle voorzitters én plaatsvervangend voorzitters volgen daarnaast een klassikale training.

Functie Shift 1 Shift 2 Shift 3
Voorzitter € 150 € 180
Plaatsvervangend voorzitter € 110 € 140
Lid € 80 € 95
Teller verkiezingsdag 21 maart € 50
Teller Ahoy 22 maart € 100 € 100

Vergoeding verplichte klassikale training voor (reserve) voorzitters en (reserve) plaatsvervangend voorzitters: € 50,00.

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Bekijk hieronder de definitieve uitslagen en opkomstcijfers van de voorgaande verkiezingen. Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen. Of kijk voor meer informatie over verkiezingen op de website van de kiesraad.

Uitslagen en opkomst verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,3%.

Partij Aantal stemmen Percentage van totaal
VVD 53.382 16,46%
PvdA 20.627 6,36%
PVV 50.759 15,66%
SP 26.830 8,27%
CDA 18.813 5,80%
D66 42.687 13,17%
ChristenUnie 7.622 2,35%
GroenLinks 37.591 11,59%
SGP 2.323 0,72%
PvdD 12.618 3,89%
50Plus 10.835 3,34%
OndernemersPartij 295 0,09%
VoorNederland 1.208 0,37%
Denk 25.710 7,93%
Nieuwe Wegen 396 0,12%
Forum voor Democratie 5.753 1,77%
De Burger Beweging 151 0,05%
Vrijzinnige Partij 123 0,04%
Geen Peil 196 0,06%
Piratenpartij 1.432 0,44%
Artikel 1 4.297 1,33%
Niet Stemmers 254 0,08%
Liberalistische Partij 87 0,03%
Lokaal in de Kamer 200 0,06%
StemNL 42 0,01%
Aantal uitgebrachte stemmen : 327.657
Aantal blanco stemmen : 668
Aantal ongeldige stemmen : 2.758
Aantal volmachten : 33.270

Uitslagen

Hieronder vindt u de definitieve Rotterdamse uitslag van alle partijen. Bent u op zoek naar de uitslag op een specifiek stembureau, bekijk dan het overzicht uitslag per stembureau. Als bijlage kunt u hierbij het overzicht met Rotterdamse stembureaus per gebied gebruiken.

Op 30 november 2016 was er een stadsreferendum over de Woonvisie. De uitslag van deze verkiezing kunt u bekijken op de (archief)pagina van het stadsreferendum.

Elke Stem Telt: campagne Ministerie moet drempels om te stemmen wegnemen.

Het Ministerie is een campagne gestart ‘Elke Stem Telt’ om zoveel mogelijk mensen op 21 maart naar de stembus te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met campagnespots op radio en tv en een online campagne wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mensen bewegen naar de stembus te gaan. De minister Ollongren geeft aan: “Jouw stem kan het verschil maken. Bepaal mee wat er in jouw gemeente gebeurt.”

Ook organisaties als Facebook, Google en Open State Foundation zetten hun expertise in met een speciale tool op Facebook en een interactieve kaart via Google Maps waar alle stemlokalen te vinden zijn. Ook wordt er op de Facebook pagina Elke Stem Telt van 1 t/m 21 maart elke dag een andere reden om niet te gaan stemmen, weerlegd met 21 ja-maars. Voor meer informatie kunt u de website van de Rijksoverheid bezoeken.