Verkiezingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/
Spring naar het artikel
Foto: David Rozing

De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de waterschappen (op 20 maart). De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei.

De cijfers 010 waarvan een nul is ingekleurd en daaronder een rood potlood

Op zoek naar informatie over de verkiezingen in 2019 of naar de uitslagen van de vorige verkiezingen? U vindt het op deze pagina.

Provinciale Staten verkiezing 20 maart 2019

In Rotterdam stemmen we op de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Dat doen we eenmaal in de vier jaar. De Provinciale Staten zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Zij zijn het dagelijks bestuur van de provincie en zorgen ervoor dat alles goed geregeld is. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezing 20 maart 2019

In Rotterdam zijn drie waterschappen actief:

 • het Hoogheemraadschap van Delfland
 • het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • het Waterschap Hollandse Delta.

Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer over de waterschappen op de website van de Kiesraad.

Kunt u niet zelf stemmen?

Kunt u tijdens de verkiezingen van 20 maart 2019 niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen. Dat kan op twee manieren: u vult de achterkant van uw stempas in of u vraagt een schriftelijke volmacht aan.

Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie over de verkiezing van het Europees Parlement.

Provinciale Staten

Om te mogen stemmen voor de provinciale staten moeten inwoners van Rotterdam op de dag van de kandidaatstelling 4 februari 2019:

 • de Nederlandse nationaliteit hebben
 • 18 jaar of ouder zijn
 • wonen in de provincie Zuid Holland

Waterschappen

Om te mogen stemmen voor waterschapsverkiezingen moeten inwoners van Rotterdam op de dag van de kandidaatstelling 4 februari 2019:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • wonen in het waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap Schieland of Krimpenerwaard of het waterschap Hollandse Delta.  

Geldige identiteitsdocumenten zijn:

 • een Nederlands of EU paspoort
 • een Nederlandse identiteitskaart
 • een Nederlands of EU rijbewijs.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Het moet dus geldig zijn tot 21 maart 2014.

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres uw stempas(sen) en bijbehorende informatiebrief.

Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u de kandidatenlijsten, adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus thuisbezorgd.

Bent u tijdens de verkiezingen van 20 maart 2019 niet in de gelegenheid om naar het stembureau te gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen. Dat kan op twee manieren: u vult de achterkant van uw stempas in of u vraagt een schriftelijke volmacht aan.

Woont u in Nederland, maar kunt u vanwege een verblijf in het buitenland niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen bij volmacht.

Wilt u voor de verkiezing van provinciale staten of het waterschap in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij de provinciale statenverkiezing binnen de gehele provincie stemmen. Voor het waterschap kunt u hiermee in een andere gemeente binnen hetzelfde waterschap uw stem uitbrengen.

Het aanvragen van een kiezerspas kan vanaf half februari.

Hier vindt u binnenkort alle informatie voor stembureauleden.

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Bekijk hieronder de definitieve uitslagen en opkomstcijfers van de voorgaande verkiezingen. Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen.

Uitslagen en opkomst verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,3%.

Partij Aantal stemmen Percentage van totaal
VVD 53.382 16,46%
PvdA 20.627 6,36%
PVV 50.759 15,66%
SP 26.830 8,27%
CDA 18.813 5,80%
D66 42.687 13,17%
ChristenUnie 7.622 2,35%
GroenLinks 37.591 11,59%
SGP 2.323 0,72%
PvdD 12.618 3,89%
50Plus 10.835 3,34%
OndernemersPartij 295 0,09%
VoorNederland 1.208 0,37%
Denk 25.710 7,93%
Nieuwe Wegen 396 0,12%
Forum voor Democratie 5.753 1,77%
De Burger Beweging 151 0,05%
Vrijzinnige Partij 123 0,04%
Geen Peil 196 0,06%
Piratenpartij 1.432 0,44%
Artikel 1 4.297 1,33%
Niet Stemmers 254 0,08%
Liberalistische Partij 87 0,03%
Lokaal in de Kamer 200 0,06%
StemNL 42 0,01%
Aantal uitgebrachte stemmen : 327.657
Aantal blanco stemmen : 668
Aantal ongeldige stemmen : 2.758
Aantal volmachten : 33.270

Uitslagen

Hieronder vindt u de definitieve Rotterdamse uitslag van alle partijen. Bent u op zoek naar de uitslag op een specifiek stembureau, bekijk dan het overzicht uitslag per stembureau. Als bijlage kunt u hierbij het overzicht met Rotterdamse stembureaus per gebied gebruiken.

Op 30 november 2016 was er een stadsreferendum over de Woonvisie. De uitslag van deze verkiezing kunt u bekijken op de (archief)pagina van het stadsreferendum.