Verkiezingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/
Spring naar het artikel
Foto: David Rozing

De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de waterschappen (op 20 maart). De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei.

De cijfers 010 waarvan een nul is ingekleurd en daaronder een rood potlood

Op zoek naar informatie over de verkiezingen in 2019 of naar de uitslagen van de vorige verkiezingen? U vindt het op deze pagina.

Provinciale Staten verkiezing 20 maart 2019

In Rotterdam stemmen we op de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Dat doen we eenmaal in de vier jaar. De Provinciale Staten zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Zij zijn het dagelijks bestuur van de provincie en zorgen ervoor dat alles goed geregeld is. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezing 20 maart 2019

In Rotterdam zijn drie waterschappen actief:

 • Hoogheemraadschap van Delfland (ten westen van de Schie)
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (ten oosten van de Schie)
 • waterschap Hollandse Delta (ten zuiden van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas)

Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer over de waterschappen op waterschappen.nl.

Provinciale Staten

Om te mogen stemmen voor de provinciale staten moeten inwoners van Rotterdam op de dag van de kandidaatstelling 4 februari 2019:

 • de Nederlandse nationaliteit hebben
 • 18 jaar of ouder zijn
 • wonen in de provincie Zuid-Holland

Waterschappen

Om te mogen stemmen voor waterschapsverkiezingen moeten inwoners van Rotterdam op de dag van de kandidaatstelling 4 februari 2019:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • wonen in het waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap Schieland of Krimpenerwaard of het waterschap Hollandse Delta.  

Kijk op de interactieve kaart voor het dichtsbijzijnde stembureau. Let erop dat u alleen uw stem voor het waterschap kunt uitbrengen als het stembureau zich in hetzelfde waterschap bevindt!
 

Geldige identiteitsdocumenten zijn:

 • een Nederlands of EU paspoort
 • een Nederlandse identiteitskaart
 • een Nederlands of EU rijbewijs.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Het moet dus geldig zijn tot 21 maart 2014.

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres uw stempas(sen) en bijbehorende informatiebrief.

Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u de kandidatenlijsten, adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus thuisbezorgd.

Kunt u tijdens de verkiezingen van 20 maart 2019 niet naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen. Dat kan op twee manieren: u vult de achterkant van uw stempas in of u vraagt een schriftelijke volmacht aan.

Woont u in Nederland, maar kunt u vanwege een verblijf in het buitenland niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen bij volmacht.

Wilt u voor de verkiezing van provinciale staten of het waterschap in een andere gemeente stemmen dan waar u woont? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij de provinciale statenverkiezing binnen de gehele provincie stemmen. Voor het waterschap kunt u hiermee in een andere gemeente binnen hetzelfde waterschap uw stem uitbrengen.

Het aanvragen van een kiezerspas kan vanaf half februari.

Partijen die zich willen registreren voor de verkiezing moeten ondersteuningsverklaringen aanleveren. Een ondersteuningsverklaring is een persoonlijke schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De verklaring moet aan de verkiezingenbalie worden getekend.  
Wilt u een ondersteuningsverklaring tekenen? Dan kunt u een afspraak maken via mijn loket of langsgaan bij Librijesteeg 2. De Verkiezingenbalie is op werkdagen geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!
Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 21 januari tot en met 4 februari. In het kader van verzuimherstel kunnen ondersteuningsverklaringen worden afgelegd van 5 februari tot en met 8 februari om 14.00 uur.

Politieke groeperingen die met meerdere ondersteuners verklaringen willen komen afleggen verzoeken we om contact op te nemen met het team Verkiezingen voor het maken van een afspraak.

Zoek uw stembureau

Op de interactieve kaart kunt u zien waar u kunt stemmen. Wilt u in een ander stembureau stemmen? Vink dan het waterschap of hoogheemraadschap aan waarin uw stembureau zich bevindt. Dan kunt u ook uw stem uitbrengen voor de waterschapsverkiezingen.

Kunt u niet zelf stemmen?

Kunt u tijdens de verkiezingen van 20 maart 2019 niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen. Dat kan op twee manieren: u vult de achterkant van uw stempas in of u vraagt een schriftelijke volmacht aan.

Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie over de verkiezing van het Europees Parlement.

EU-burgers met een niet-Nederlandse nationaliteit

Woont u in Rotterdam en bent u EU-burger, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u in Rotterdam stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Laat u zich dan als kiesgerechtigde registeren bij de gemeente.

Partijen die zich willen registreren voor de verkiezing moeten ondersteuningsverklaringen aanleveren. Een ondersteuningsverklaring is een persoonlijke schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De verklaring moet aan de verkiezingenbalie worden getekend.  
Wilt u een ondersteuningsverklaring tekenen? Dan kunt u een afspraak maken via mijn loket of langsgaan bij Librijesteeg 2. De Verkiezingenbalie is op werkdagen geopend van 10.00 tot 15.00 uur.. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!
Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 21 januari tot en met 4 februari. In het kader van verzuimherstel kunnen ondersteuningsverklaringen worden afgelegd van 5 februari tot en met 8 februari om 14.00 uur.

Politieke groeperingen die met meerdere ondersteuners verklaringen willen komen afleggen verzoeken we om contact op te nemen met het team Verkiezingen voor het maken van een afspraak.

Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd 2019.

Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen reclame maken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en door de burgemeester van Rotterdam.

Algemeen

Voorop staat dat het maken van reclame niet in strijd mag zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

Reclamemiddelen

De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij de verkiezingen in 2019 mogen doen met de volgende middelen:

1. Voorbedrukte posterborden

Dit is een mobiele buitenreclamedrager met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een kap met beelddrager. De gemeente plaatst deze borden in elk gebied. Partijen worden tijdig geïnformeerd over het aanleveren van digitale bestanden. De gemeente zorgt er ook weer voor dat de borden uiterlijk een week na de verkiezing worden weggehaald.

 • Politieke partijen kunnen zelfstandig een vergelijkbaar voorbedrukt posterbord inzetten voor de campagne, mits huur, bekostiging en vergunningaanvraag en dergelijke in eigen beheer en conform geldende regels plaatsvindt.

2. Sandwichborden

Hieronder verstaan we reclameborden van maximaal A0-formaat, die als een stel aan elkaar bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen geplaatst worden. Per paal mogen maximaal twee borden boven elkaar geplaatst worden. De borden mogen de verkeersveiligheid of de veiligheid van mensen en goederen niet in gevaar brengen.

 • Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf 6 weken voor tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen plaatsen.
 • Bij het plaatsen van sandwichborden moeten partijen ervoor zorgen dat:
  • de sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen bevestigd
  • er geen lijmresten achter blijven
  • de lantaren- of verkeersbordpalen niet beschadigd raken.
 • Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen. 

3. Flyeren

Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen (laten) flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers. Zo niet, dan zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen.

TIP: via Culturele Affichering Rotterdam kunnen partijen betaalbare aanplakmogelijkheden in A0-, A2- en B1-frames in Rotterdam reserveren. Ook verhuren zij de peperbussen in het centrum.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze uitleg vragen dan kunt u een email sturen naar verkiezingen2019@rotterdam.nl.

Wilt u meehelpen tijdens de verkiezingen, als stembureaulid of bij het tellen van de stemmen? Meld u dan nu aan via onderstaande link.

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Bekijk hieronder de definitieve uitslagen en opkomstcijfers van de voorgaande verkiezingen. Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen.

Uitslagen en opkomst verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,3%.

Partij Aantal stemmen Percentage van totaal
VVD 53.382 16,46 procent
PvdA 20.627 6,36 procent
PVV 50.759 15,66 procent
SP 26.830 8,27 procent
CDA 18.813 5,80 procent
D66 42.687 13,17 procent
ChristenUnie 7.622 2,35 procent
GroenLinks 37.591 11,59 procent
SGP 2.323 0,72 procent
PvdD 12.618 3,89 procent
50Plus 10.835 3,34 procent
OndernemersPartij 295 0,09 procent
VoorNederland 1.208 0,37 procent
Denk 25.710 7,93 procent
Nieuwe Wegen 396 0,12 procent
Forum voor Democratie 5.753 1,77 procent
De Burger Beweging 151 0,05 procent
Vrijzinnige Partij 123 0,04 procent
Geen Peil 196 0,06 procent
Piratenpartij 1.432 0,44 procent
Artikel 1 4.297 1,33 procent
Niet Stemmers 254 0,08 procent
Liberalistische Partij 87 0,03 procent
Lokaal in de Kamer 200 0,06 procent
StemNL 42 0,01 procent
Aantal uitgebrachte stemmen 327.657
Aantal blanco stemmen 668
Aantal ongeldige stemmen 2.758
Aantal volmachten 33.270

Uitslagen

Hieronder vindt u de definitieve Rotterdamse uitslag van alle partijen. Bent u op zoek naar de uitslag op een specifiek stembureau, bekijk dan het overzicht uitslag per stembureau. Als bijlage kunt u hierbij het overzicht met Rotterdamse stembureaus per gebied gebruiken.

Op 30 november 2016 was er een stadsreferendum over de Woonvisie. De uitslag van deze verkiezing kunt u bekijken op de (archief)pagina van het stadsreferendum.