Spring naar het artikel

Op 21 maart 2018 mag u stemmen voor de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad én het landelijk referendum. Op deze pagina vindt u alle informatie voor u als kiezer, kandidaat of stembureaulid.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij (fractie) en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde bewoners. Partijen kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen door een lijst in te leveren met de namen van hun kandidaten. 

Gebiedscommissies

De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden. Op de verkiezingspagina van de gebieden vindt u meer informatie.

Op 9 februari 2018 om 16.00 uur heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de geldigheid en nummering van de lijsten van de gebiedscommissies vastgesteld.

Op 26 januari 2018 om 16.00 uur heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de geldigheid van de lijsten van de gebiedscommissies vastgesteld.

Aanvraag promotiemateriaal
Lukt het niet om aan promotiemateriaal te komen bijvoorbeeld via uw werk, uw partij of een printshop? Dan kunt uw lijst aanspraak maken op het ontwikkelen van promotiemateriaal voor de verkiezingscampagne bij de gemeentelijke drukkerij het RO-bedrijf. Dit zijn maximaal 50 posters en 250 flyers. Tot 15 maart kunt u een bestelling doen. Via verkiezingen2018@rotterdam.nl  kunt u het aanvraagformulier en een format voor het maken van een flyer of poster opvragen.

Op 21 maart mogen 16- en 17-jarigen voor het eerst stemmen voor een gebiedscommissie of wijkraad!

Wijkraden Noord en Feijenoord

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u als bewoner meer invloed krijgt op wat er gebeurt in uw wijk. Daarom introduceert de gemeente wijkraden en wijkcomités. In de gebieden Noord en Feijenoord worden wijkraden gekozen en vervallen de huidige gebiedscommissies.

Bent u kandidaat voor een wijkraad, maar lukt het niet om aan promotiemateriaal te komen? Dan steekt de gemeente Rotterdam u een helpende hand toe bij uw campagne! U kunt aanspraak maken op het ontwikkelen van promotiemateriaal voor de eigen verkiezingscampagne bij de gemeentelijke drukkerij het RO-bedrijf. Per kandidaat kunt u maximaal 50 posters en 250 flyers aanvragen. Tot 15 maart kunt u een bestelling doen. Via verkiezingen2018@rotterdam.nl  kunt u het aanvraagformulier en een format voor het maken van een flyer of poster opvragen.

Raadgevend Referendum

Op 21 maart a.s. kunt u ook naar de stembus gaan om uw stem uit te brengen voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op de website referendumwiv2017.nl.

In onderstaand document vindt u meer informatie over de werking van deze wet.

Hoe en waar kan ik stemmen?

Om het stemproces te verduidelijken vindt u hieronder een uitleg, de voorwaarden om te mogen stemmen en belangrijke data. Ook is te zien waar de stembureaus in jouw wijk zijn.

Kunt u wat hulp gebruiken bij het stemproces? Bekijk de onderstaande video's voor meer informatie of kijk op hoewerktstemmen.nl.

27 december 2017 laatste dag registratie van partijen
15 januari 2018 start werving nieuwe stembureauleden
5 februari 2018 dag van kandidaatstelling
2 maart 2018 bezorging stempassen
21 maart 2018 dag van stemming
22 maart 2018 centrale stemopneming
23 of 26 maart 2018 dag van kennisgeving
3 april of 5 april 2018 dag van acceptatie
28 maart 2018 afronding geloofsbrievenonderzoek
29 maart 2018 dag van aftreden en aantreden

Kom op 21 maart naar het stembureau en breng uw stem uit de gemeenteraadsverkiezing en de verkiezingen in de gebieden. Voor de gemeenteraad kunt u in heel Rotterdam stemmen. Voor de gebiedscommissies kan dit alleen in uw eigen gebied. Stemt u ook voor een wijkraad? Kies dan een stembureau in uw eigen wijk.

Het overzicht van alle stembureaus vindt u binnenkort op deze pagina. Bij alle stembureaulocaties komt een gehandicaptenparkeerplaats. Als er geen vaste plaats is dan wordt een tijdelijke plaats op de verkiezingsdag gecreëerd. Een groot deel van de stembureaus is toegankelijk voor minder valide, blinde en slechtziende kiezers. Op het overzicht met stembureaus wordt met iconen aangegeven welke dit zijn. Voor deze bureaus geldt:

  • Er is sterk contrasterende bewegwijzering;
  • Er liggen voellijnen op de grond;
  • In elk stemhokje is een standloep met licht aanwezig;
  • Een grote letter variant van de stembiljetten hangt aan de muur.

De stembureaus zijn geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur. Het stembureau Rotterdam Centraal Station is al vanaf 06:30 uur geopend.

Ik wil stembureaulid of teller worden

Kies voor meedoen! Om ervoor te zorgen dat alle Rotterdammers op 21 maart kunnen stemmen, zijn er bijna 400 stembureaus verspreid over de stad. We zoeken nog stembureauleden en tellers! Op 22 maart worden in Ahoy alle stembiljetten op kandidaatniveau geteld, tel jij ook mee? Meld je aan op www.mijnstembureau.nl.

De eerste shift duurt van 06.30 tot 17.00 uur en de tweede shift duurt van 16.30 tot ongeveer 01.00 uur. Iedereen die op 21 maart een stembureau bemenst volgt een e-learning. Hierover wordt u na uw aanmelding per email geïnformeerd. Alle voorzitters én plaatsvervangend voorzitters volgen daarnaast een klassikale training.

Functie Shift 1 Shift 2  
Voorzitter € 150 € 180  
Plaatsvervangend voorzitter € 110 € 140  
Lid € 80 € 95  
Teller verkiezingsdag     € 50
Teller Ahoy € 100 € 100  

Vergoeding verplichte klassikale training voor (reserve) voorzitters en (reserve) plaatsvervangend voorzitters: € 50,00.

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Bekijk hieronder de definitieve uitslagen en opkomstcijfers van de voorgaande verkiezingen. Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen. Of kijk voor meer informatie over verkiezingen op de website van de kiesraad.

Uitslagen en opkomst verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,3%.

Partij Aantal stemmen Percentage van totaal
VVD 53.382 16,46%
PvdA 20.627 6,36%
PVV 50.759 15,66%
SP 26.830 8,27%
CDA 18.813 5,80%
D66 42.687 13,17%
ChristenUnie 7.622 2,35%
GroenLinks 37.591 11,59%
SGP 2.323 0,72%
PvdD 12.618 3,89%
50Plus 10.835 3,34%
OndernemersPartij 295 0,09%
VoorNederland 1.208 0,37%
Denk 25.710 7,93%
Nieuwe Wegen 396 0,12%
Forum voor Democratie 5.753 1,77%
De Burger Beweging 151 0,05%
Vrijzinnige Partij 123 0,04%
Geen Peil 196 0,06%
Piratenpartij 1.432 0,44%
Artikel 1 4.297 1,33%
Niet Stemmers 254 0,08%
Liberalistische Partij 87 0,03%
Lokaal in de Kamer 200 0,06%
StemNL 42 0,01%
Aantal uitgebrachte stemmen : 327.657
Aantal blanco stemmen : 668
Aantal ongeldige stemmen : 2.758
Aantal volmachten : 33.270

Uitslagen

Hieronder vindt u de definitieve Rotterdamse uitslag van alle partijen. Bent u op zoek naar de uitslag op een specifiek stembureau, bekijk dan het overzicht uitslag per stembureau. Als bijlage kunt u hierbij het overzicht met Rotterdamse stembureaus per gebied gebruiken.

Op 30 november 2016 was er een stadsreferendum over de Woonvisie. De uitslag van deze verkiezing kunt u bekijken op de (archief)pagina van het stadsreferendum.