Verkiezingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan stemmen voor de leden van de provinciale staten van Zuid-Holland en voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap.

Kunt u op 15 maart niet zelf naar het stembureau? Vraag dan een volmacht aan.

Vanaf januari 2023 kunt u zich aanmelden als vrijwilliger voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen.

In Rotterdam gaan we naar de stembus voor de provinciale staten van Zuid-Holland.

De provinciale staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. Een bijzondere taak van de provinciale staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen.

Meer informatie over de provinciale staten van Zuid-Holland

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat het water in de sloot of vaart schoon is, dat we ons veilig voelen achter de dijken en dat wij ook in laaggelegen gebieden weinig wateroverlast ervaren. Maar, er gaat een wereld achter schuil. Die van het waterschap.

Rotterdam ligt in het beheersgebied van drie verschillende waterschappen:

Net als bij vorige de verkiezingen kan de gemeente ook bij deze verkiezingen alle hulp gebruiken op het stembureau en de tellingen van de stembiljetten.
Wij verwachten in januari te starten met de werving. U kunt tegen die tijd aanmelden op onze website mijnstembureau.nl.
Vrijwilligers die afgelopen jaren hebben meegeholpen ontvangen ruim voor de aanmeldingsdatum een uitnodigingsmail.
Mocht u voor de eerste keer mee willen doen dan kunt u rechtsboven op deze website een account aanmaken. U ontvangt dan ook ruim van te voren een uitnodigingsmail van ons.

Toegankelijkheid

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat iedere Rotterdammer die mag stemmen moet kunnen stemmen. Want elke stem telt. Daarom streeft de gemeente naar volledig toegankelijke stembureaus. Dat betekent dat alle mensen alle ruimten zelfstandig en gelijkwaardig kunnen betreden en gebruiken.

Voor politieke partijen

Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen reclame maken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam.

Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd (Gemeenteblad)

Voorop staat dat het maken van reclame niet in strijd mag zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij verkiezingen mogen doen met de volgende middelen:

1. Verkiezingsborden (trotters)

De verkiezingsborden zijn mobiele buitenreclamedragers met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een kap met beelddrager.

Net als voorgaande verkiezingen zet Rotterdam ook bij deze verkiezing trotters neer. Op de kaart (volgt) kunt u voor de verkiezingen zien waar de trotters staan.

2. Sandwichborden

Sandwichborden zijn reclameborden van maximaal A0-formaat, die als een stel aan elkaar bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen geplaatst worden. Per paal mogen maximaal twee borden boven elkaar geplaatst worden. De borden mogen de verkeersveiligheid of de veiligheid van mensen en goederen niet in gevaar brengen.

  • Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf een nader te bepalen datum tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen plaatsen (en zelf weer verwijderen).
  • Bij het plaatsen van sandwichborden moeten partijen ervoor zorgen dat:
    • de sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen zijn bevestigd.
    • er geen lijmresten achterblijven.
    • de lantaren- of verkeersbordpalen niet beschadigd raken.
  • Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen. 

3. Flyeren

Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen (laten) flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers. Zo niet, dan zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen.

Als u nog vragen heeft kunt u mailen naar verkiezingen@rotterdam.nl of bellen naar 010 267 30 70.

Meer informatie

Heeft u vragen over verkiezingen in Rotterdam? Dan kunt u mailen naar verkiezingen@rotterdam.nl of bellen naar 14 010. We nemen binnen een paar werkdagen contact met u op.

Benieuwd naar de uitslagen van eerdere verkiezingen? Kijk op de website Verkiezingsuitslagen.nl.