Spring naar het artikel

De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats op 20 maart (Provinciale Staten en Waterschapsverkiezing) en naar verwachting 23 mei 2019 (Europees Parlement). Op deze pagina vindt u tijdig informatie over deze verkiezingen.

Op 21 maart 2018 kon u in Rotterdam stemmen voor de gemeenteraad, de gebiedscommissie of wijkraad én het landelijk referendum. Hieronder een overzicht van alle uitslagen en bekendmakingen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij (fractie) en rechtstreeks gekozen door iedereen die mag stemmen in Rotterdam. Op 21 maart is een nieuwe gemeenteraad gekozen. Er deden twintig partijen mee aan de verkiezingen.

Gebiedscommissies

De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden. Gebiedscommissies houden bij wat er speelt in de wijk, welke problemen er zijn en welke behoeften en wensen er zijn.

Op 9 februari 2018 om 16.00 uur heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de geldigheid en nummering van de lijsten van de gebiedscommissies vastgesteld.

Op 26 januari 2018 om 16.00 uur heeft het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de geldigheid van de lijsten van de gebiedscommissies vastgesteld.

Wijkraden Noord en Feijenoord

Op 21 maart 2018 heeft de gemeente bij wijze van experiment wijkraden en wijkcomités geïntroduceerd. In de gebieden Noord en Feijenoord vervallen hiermee de gebiedscommissies. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u als bewoner meer invloed krijgt op wat er gebeurt in uw wijk.

Raadgevend Referendum

Op 21 maart zijn Nederlanders naar de stembus gegaan om hun stem uit te brengen voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Bekijk hieronder de definitieve uitslagen en opkomstcijfers van de voorgaande verkiezingen. Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen. Of kijk voor meer informatie over verkiezingen op de website van de kiesraad.

Uitslagen en opkomst verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,3%.

Partij Aantal stemmen Percentage van totaal
VVD 53.382 16,46%
PvdA 20.627 6,36%
PVV 50.759 15,66%
SP 26.830 8,27%
CDA 18.813 5,80%
D66 42.687 13,17%
ChristenUnie 7.622 2,35%
GroenLinks 37.591 11,59%
SGP 2.323 0,72%
PvdD 12.618 3,89%
50Plus 10.835 3,34%
OndernemersPartij 295 0,09%
VoorNederland 1.208 0,37%
Denk 25.710 7,93%
Nieuwe Wegen 396 0,12%
Forum voor Democratie 5.753 1,77%
De Burger Beweging 151 0,05%
Vrijzinnige Partij 123 0,04%
Geen Peil 196 0,06%
Piratenpartij 1.432 0,44%
Artikel 1 4.297 1,33%
Niet Stemmers 254 0,08%
Liberalistische Partij 87 0,03%
Lokaal in de Kamer 200 0,06%
StemNL 42 0,01%
Aantal uitgebrachte stemmen : 327.657
Aantal blanco stemmen : 668
Aantal ongeldige stemmen : 2.758
Aantal volmachten : 33.270

Uitslagen

Hieronder vindt u de definitieve Rotterdamse uitslag van alle partijen. Bent u op zoek naar de uitslag op een specifiek stembureau, bekijk dan het overzicht uitslag per stembureau. Als bijlage kunt u hierbij het overzicht met Rotterdamse stembureaus per gebied gebruiken.

Op 30 november 2016 was er een stadsreferendum over de Woonvisie. De uitslag van deze verkiezing kunt u bekijken op de (archief)pagina van het stadsreferendum.