Verkiezingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/
Spring naar het artikel
Foto: René Castelijn

De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn op 23 mei.

De cijfers 010 waarvan een nul is ingekleurd en daaronder een rood potlood

Op zoek naar informatie over de verkiezingen in 2019 of naar de uitslagen van de vorige verkiezingen? U vindt het op deze pagina.

Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie over de verkiezing van het Europees Parlement.

EU-burgers met een niet-Nederlandse nationaliteit

Woont u in Rotterdam en bent u EU-burger, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u in Rotterdam stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Laat u zich dan als kiesgerechtigde registeren bij de gemeente.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kunt u tijdens de verkiezingen van 23 mei 2019 niet naar het stembureau gaan?
Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen.
Dat kan op twee manieren: u vult de achterkant van uw stempas in of u vraagt een schriftelijke volmacht aan.

Hoe kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie?
En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief. Dat kunt u regelen via de gemeente Den Haag.

Ondersteuningsverklaringen politieke partijen

Partijen die zich willen registreren voor de verkiezing moeten ondersteuningsverklaringen aanleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan een afspraak gemaakt worden of langs komen aan de verkiezingenbalie op Librijesteeg 2.
U kunt online een afspraak maken.

Afleggen van verklaringen van ondersteuning (vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen!):

 • 26 maart t/m 9 april van 10.00 tot 15.00 uur

Herstelverzuim:

 • 11 en 12 april van 09.00 tot 17.00 uur
 • 15 april van 09.00 tot 15.00 uur

Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd 2019.

Tijdens verkiezingstijd mogen politieke partijen reclame maken. Hieraan zijn echter wel regels verbonden. Deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en door de burgemeester van Rotterdam.

Algemeen

Voorop staat dat het maken van reclame niet in strijd mag zijn met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

De dag voor de verkiezingen moeten alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau zijn verwijderd. In het stembureau worden geen activiteiten ingezet, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

Reclamemiddelen

De deelnemende partijen mogen in verkiezingstijd reclame maken in de openbare ruimte. Het college heeft bepaald dat partijen dit bij de verkiezingen in 2019 mogen doen met de volgende middelen:

1. Voorbedrukte posterborden

Dit is een mobiele buitenreclamedrager met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een kap met beelddrager. De gemeente plaatst deze borden in elk gebied. Partijen worden tijdig geïnformeerd over het aanleveren van digitale bestanden. De gemeente zorgt er ook weer voor dat de borden uiterlijk een week na de verkiezing worden weggehaald.

 • Politieke partijen kunnen zelfstandig een vergelijkbaar voorbedrukt posterbord inzetten voor de campagne, mits huur, bekostiging en vergunningaanvraag en dergelijke in eigen beheer en conform geldende regels plaatsvindt.

2. Sandwichborden

Hieronder verstaan we reclameborden van maximaal A0-formaat, die als een stel aan elkaar bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen geplaatst worden. Per paal mogen maximaal twee borden boven elkaar geplaatst worden. De borden mogen de verkeersveiligheid of de veiligheid van mensen en goederen niet in gevaar brengen.

 • Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf 6 weken voor tot en met 1 week na de dag van de verkiezingen plaatsen.
 • Bij het plaatsen van sandwichborden moeten partijen ervoor zorgen dat:
  • de sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen bevestigd
  • er geen lijmresten achter blijven
  • de lantaren- of verkeersbordpalen niet beschadigd raken.
 • Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen. 

3. Flyeren

Met flyeren bedoelen we het op straat uitdelen van reclamemateriaal. Als politieke partijen (laten) flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers. Zo niet, dan zal de gemeente de opruimkosten in rekening brengen.

TIP: via Culturele Affichering Rotterdam kunnen partijen betaalbare aanplakmogelijkheden in A0-, A2- en B1-frames in Rotterdam reserveren. Ook verhuren zij de peperbussen in het centrum.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze uitleg vragen dan kunt u een email sturen naar verkiezingen2019@rotterdam.nl.

Wilt u meehelpen tijdens de verkiezingen, als stembureaulid of bij het tellen van de stemmen? Meld u dan nu aan via onderstaande link.

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Bekijk hieronder de definitieve uitslagen en opkomstcijfers van de voorgaande verkiezingen. Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen.

Partij Aantal stemmen Percentage
VVD 25.965 13 procent
PVV 15.889 8 procent
CDA 8.328 4 procent
D66 19.894 10 procent
PvdA 17.915 9 procent
SP 10.339 5 procent
GroenLinks 24.858 12 procent
SGP 1.863 1 procent
ChristenUnie 6.759 3 procent
50PLUS 8.862 4 procent
Partij voor de Dieren 10.949 5 procent
NIDA 3.146 2 procent
DENK 15.263 8 procent
Code Oranje 675 0 procent
Forum voor Democratie 31.818 16 procent

Aantal uitgebrachte stemmen (inclusief blanco en ongeldige stemmen): 204.426
Het aantal blanco stemmen is: 590
Het aantal ongeldige stemmen is: 1.273
Het aantal volmachten is: 21.508
De totale opkomst voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart 2019 in Rotterdam is: 44,8 procent. De opkomst in 2015 was in Rotterdam 35,14 procent.

Uitslagen en opkomst verkiezingen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Rotterdam heeft 453.152 stemgerechtigden en 365 stembureaus. De opkomst was 72,3%.

Partij Aantal stemmen Percentage van totaal
VVD 53.382 16,46 procent
PvdA 20.627 6,36 procent
PVV 50.759 15,66 procent
SP 26.830 8,27 procent
CDA 18.813 5,80 procent
D66 42.687 13,17 procent
ChristenUnie 7.622 2,35 procent
GroenLinks 37.591 11,59 procent
SGP 2.323 0,72 procent
PvdD 12.618 3,89 procent
50Plus 10.835 3,34 procent
OndernemersPartij 295 0,09 procent
VoorNederland 1.208 0,37 procent
Denk 25.710 7,93 procent
Nieuwe Wegen 396 0,12 procent
Forum voor Democratie 5.753 1,77 procent
De Burger Beweging 151 0,05 procent
Vrijzinnige Partij 123 0,04 procent
Geen Peil 196 0,06 procent
Piratenpartij 1.432 0,44 procent
Artikel 1 4.297 1,33 procent
Niet Stemmers 254 0,08 procent
Liberalistische Partij 87 0,03 procent
Lokaal in de Kamer 200 0,06 procent
StemNL 42 0,01 procent
Aantal uitgebrachte stemmen 327.657
Aantal blanco stemmen 668
Aantal ongeldige stemmen 2.758
Aantal volmachten 33.270

Uitslagen

Hieronder vindt u de definitieve Rotterdamse uitslag van alle partijen. Bent u op zoek naar de uitslag op een specifiek stembureau, bekijk dan het overzicht uitslag per stembureau. Als bijlage kunt u hierbij het overzicht met Rotterdamse stembureaus per gebied gebruiken.

Op 30 november 2016 was er een stadsreferendum over de Woonvisie. De uitslag van deze verkiezing kunt u bekijken op de (archief)pagina van het stadsreferendum.