Veiligheidsloket
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 30-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veiligheidsloket/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Veiligheidsloket Rotterdam is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag, klacht, compliment of suggestie heeft op het gebied van veiligheid en openbare orde in gemeente Rotterdam.

Het gaat hierbij om meldingen aan de gemeente, de burgemeester, de wethouder en of het college. Dan kunt u denken aan:

  • een melding van woonoverlast
  • een klacht over een evenement
  • geluidsoverlast van een horecazaak
  • een slecht hoorbare sirene
  • veiligheid bij een voetbalwedstrijd
  • overlast van hangjongeren
  • signalen over de wijkveiligheid.

Ik heb gemeld, wat nu?

Uw melding wordt geregistreerd bij het Veiligheidsloket Rotterdam. U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging als u via internet uw melding verstuurt. De ontvangstbevestiging bevat een zaaknummer. Dit zaaknummer kunt u gebruiken om tussendoor navraag te doen over de stand van zaken van uw melding. Meldingen via overige kanalen worden zo spoedig mogelijk bevestigd.

De medewerkers van het Veiligheidsloket Rotterdam zorgen voor de regie op de meldingen en het doorgeven aan de verantwoordelijke voor een bepaald gebied of onderwerp waar uw melding over gaat. Binnen 28 dagen na ontvangst van uw melding, ontvangt u een reactie van het veiligheidsloket, de burgemeester en of betrokken wethouder. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch gebeuren. Als het niet mogelijk is om binnen 28 dagen te reageren, ontvangt u tijdig een vertragingsbericht. De wettelijke reageertermijn is 6 weken.

Privacy gegevens

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de adequate afhandeling van uw melding.

Melding Veiligheidsloket Rotterdam

De medewerkers van het Veiligheidsloket kunnen uw melding het beste in behandeling nemen, als u zoveel mogelijk concrete informatie geeft. Zoals: volledige beschrijving van uw melding/klacht inclusief , locatie en/of overlastadres, correcte contactgegevens van uzelf,  eventuele namen/contactgegevens van personen met wie u al over het probleem gesproken heeft en hoelang het probleem al speelt.

U kunt uw melding voor het Veiligheidsloket online doorgeven. Via deze website kunt u een digitaal formulier invullen en verzenden. U wordt verzocht om per formulier één vraag of suggestie voor te leggen.

U kunt het Veiligheidsloket niet bezoeken.

Meer informatie

Slachtoffer van een (gewelds)misdrijf? Voor preventietips of handige adressen kijkt u op de pagina Slachtoffer010.