Spring naar het artikel

Het Veiligheidsloket Rotterdam is het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag, klacht, compliment of suggestie heeft op het gebied van veiligheid en openbare orde in gemeente Rotterdam.

Het gaat hierbij om meldingen aan de burgemeester, het college of gemeente Rotterdam in het algemeen. Het Veiligheidsloket Rotterdam registreert en beantwoordt de meldingen, of zet deze door naar de verantwoordelijke (gemeentelijke) organisatie.

Welke meldingen

Hierbij kunt u denken aan: een melding van woonoverlast, een klacht over een evenement, geluidsoverlast van een horecazaak, een slechthorende sirene, veiligheid bij een voetbalwedstrijd, overlast van hangjongeren of signalen over de wijkveiligheid.

Ik heb gemeld, wat nu?

Uw melding wordt geregistreerd bij het Veiligheidsloket Rotterdam. U ontvangt een ontvangstbevestiging als uw melding is geregistreerd. Deze ontvangstbevestiging ontvangt u van DIM (afdeling Documentair Informatie Management). Dit is een afdeling binnen de gemeente Rotterdam die alle inkomende en uitgaande post beheert. De ontvangstbevestiging bevat een zaaknummer. Dit zaaknummer kunt u gebruiken om tussendoor navraag te doen over de stand van zaken van uw melding.

Binnen 28 dagen na ontvangst van uw melding, ontvangt u een reactie van de burgemeester, betrokken wethouder of vanuit het Veiligheidsloket. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch gebeuren. Als het niet mogelijk is om binnen 28 dagen te reageren, ontvangt u tijdig een vertragingsbericht. De wettelijke reageertermijn is 6 weken.

De medewerkers van het Veiligheidsloket Rotterdam gaan meestal niet zelf met de melding aan de slag. Zij zorgen ervoor dat de overlastklacht wordt geregistreerd en direct wordt doorgegeven aan de handhaver(s), gebiedscoördinatoren, stadsmariniers of andere beleidsadviseurs die verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied of onderwerp waar uw melding over gaat.

Privacy gegevens

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor de adequate afhandeling van uw melding.

Melding Veiligheidsloket Rotterdam

De medewerkers van het VLR kunnen uw melding het beste in behandeling nemen, als u zoveel mogelijk concrete informatie geeft. Zoals: correcte contactgegevens van uzelf, namen/contactgegevens van personen met wie u al over het probleem gesproken heeft, hoelang het probleem al speelt en volledige beschrijving van uw melding/klacht.

U kunt uw melding voor het VLR op drie manieren doorgeven:

 • Digitaal formulier
  Via deze website kunt u een digitaal formulier invullen en verzenden. U wordt verzocht om per formulier één vraag of suggestie voor te leggen. Als u correcte contactgegevens doorgeeft, wordt uw bericht in behandeling genomen.
 • E-mail
  U kunt uw melding ook via mail versturen naar veiligheidsloket@rotterdam.nl.
 • Post
  Gemeente Rotterdam
  t.a.v. Directie Veiligheid / Veiligheidsloket
  Postbus 70012
  3000 KP Rotterdam

U kunt het Veiligheidsloket niet bezoeken.

Meer informatie

Slachtoffer van een (gewelds)misdrijf? Voor preventietips of handige adressen kijkt u op Slachtoffer010.