Veilige wegen
Gepubliceerd op: 25-05-2020
Geprint op: 23-11-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veilige-wegen/
Ga naar de hoofdinhoud

We zorgen voor veilige wegen en fiets- en wandelpaden en verbeteren de locaties met de meeste risico’s voor de verkeersveiligheid. Daarbij staan fietsers en voetgangers centraal.

De afgelopen jaren hebben wij vooral plekken waar veel ongevallen plaatsvonden, zogenaamde ‘black spots’, veiliger gemaakt. Het liefst willen we niet achteraf ingrijpen, we willen ongevallen voorkomen. Daarom gaan we voortaan voorspellen wat onveilige plekken zijn. Dat doen we volgens het Rotterdams Verkeersveiligheidsmodel.

We beseffen dat, ondanks de maatregelen, fietsers en voetgangers bij drukte op de weg veel prikkels te verwerken krijgen. En die beïnvloeden het gedrag van de weggebruikers. In een steeds drukker Rotterdam zorgt dat voor meer knelpunten in het verkeer.

‘Black spots’ zijn locaties waar 6 of meer letselongevallen in 3 aaneengesloten jaren hebben plaatsgevonden. De gemeente Rotterdam werkt al jaren aan de aanpak van deze 'black spots’. Als uit onderzoek blijkt dat de ongevallen een infrastructurele oorzaak hebben, wordt bekeken hoe met ontwerpaanpassingen de locatie veiliger gemaakt kan worden. Blijkt uit onderzoek dat verkeerd gedrag in het verkeer de oorzaak is van ongevallen, dan worden er andere maatregelen gekozen, zoals de bewoners bewuster maken of handhaving. De ‘black spot’ lijst wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

In 2020 en 2021 worden de volgende ‘black spot’ locaties aangepakt:

 • Heemraadsingel - Beukelsdijk
 • Vuurplaat - Laan op Zuid
 • Ringdijk - Wilgenlei
 • Matlingeweg - Linschotenstraat
 • Buitendijktunnel - Colosseumweg
 • Beijerlandselaan - Putselaan - 2e Rosestraat
 • Dorpsweg - Wolphaertsbocht - Katendrechtse Lagedijk

Rotterdam gebruikt als eerste wegbeheerder in Nederland een nieuw instrument: het Rotterdams Veiligheidsmodel. We voeren gegevens van ongevallen, zoals de ‘black spots’, in een systeem en koppelen deze aan kenmerken over de inrichting van de weg en verkeerskenmerken, zoals snelheid en aantallen. Op deze manier kunnen we een voorspelling met een risicoscore maken van locaties (kruispunten, wegvakken) die mogelijk in de toekomst onveilig worden. 

We pakken de onveilige locaties die uit dit model komen aan, als deze locaties ook voorkomen in de ‘black spot’ lijst en in de veiligheidsenquête. Dit is een enquête die onder Rotterdammers is gehouden. Het aanpakken van de onveilige locaties combineren wij het liefst met andere werkzaamheden in het gebied.

Het verkeersveiligheidsmodel helpt ook bij het zoeken naar oplossingen, zoals:

 • Proactief aanwijzen van mogelijke onveilige locaties
 • Rangschikken van kruispunten en wegvakken op onveiligheid
 • Beschrijven van belangrijke Safety Performance Indicators
 • Berekenen van het effect van verkeerskundige ingrepen op de veiligheidsscore

We gaan ervan uit dat de locaties uit de ‘black spot’ lijst en de veiligheidsprikker na verloop van tijd afnemen, zodat we ons vanaf 2023 meer kunnen richten op de resultaten uit het verkeersveiligheidsmodel.

Een verkeersenquête uit het voorjaar van 2019, de  veiligheidsprikker, maakt duidelijk dat gedrag op de weg een belangrijke oorzaak is van onveilige situaties. Rotterdammers hebben bijna 4000 locaties aangedragen als onveilig. Volgens hen is 38% van de locaties onveilig vanwege het verkeersgedrag van anderen. Bij 35% van de locaties zijn de inrichting van de weg en omgeving de oorzaak en bij de overige 27% wordt zowel gedrag als de inrichting genoemd.

Maatregelen 2020-2021

De gemeente Rotterdam heeft uit alle antwoorden uit de enquêtes en door gesprekken met de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités een top 3 verkeersonveilige locaties per deelgebied (14 in totaal) gekozen. Deze locaties komen in aanmerking voor verbetering.

We starten met één locatie in ieder gebied:

Gebied Locatie

Centrum

Stationsplein - Weena
Rozenburg Volgerweg - Laan van Nieuw Blankenburg
Prins Alexander Kralingseweg - Nancy Zeelenbergsingel
Pernis Ring - Burgemeester van Esstraat
Overschie Burgemeester Baumannlaan - Baanweg
Noord Bergweg (hele lengte)
Kralingen Crooswijk Crooswijksestraat - Linker Rottekade
IJsselmonde Roelantweg - Koninginneweg
Hoogvliet Groene kruisweg - Cloese - Dorpsstraat
Hoek van Holland Dirk van den Burgweg - Leen van Ooijenlaan
Hillegersberg Straatweg - Kootsekade
Feijenoord Lange Hilleweg
Delfshaven Nieuwe Binnenweg ('s Gravendijkwal - Lage Erfbrug)
Charlois Blommesteynweg - Verboomstraat00

Ondertussen blijven we onveilige situaties in de gaten houden. Wij proberen dit te verbeteren door het doen van kleine aanpassingen zoals het aanbrengen van drempels en het weghalen van obstakels.

Meer informatie

Heeft u een algemene vraag over verkeersveiligheid in Rotterdam? Bijvoorbeeld over de projecten die wij uitvoeren of over voorlichtingsmogelijkheden die wij aanbieden? Neemt u dan contact met ons op via verkeersveiligheid@rotterdam.nl.

Klachten over onveilige verkeerssituaties kunt u melden via het vragen- en klachtenloket.