Urkersingel
Gepubliceerd op: 01-12-2021
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/urkersingel/
Ga naar de hoofdinhoud

De omgeving van de Urkersingel, Walchersestraat en Bevelandsestraat wordt vanaf 2025 opnieuw ingericht. De veelal kleine vroeg na-oorlogse portiekwoningen zonder lift, gaan plaats maken voor nieuwbouw.

Door minder, maar grotere woningen terug te bouwen, komt er plek voor gezinnen en doorstromers uit Zuid. Het project ligt in één van de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en is een samenwerking met woningbouwcorporatie Woonbron.

Door het vaststellen van de wijziging van het bestemmingsplan op 16 december 2021 kunnen er meer nieuwe woningen worden gebouwd dan de eerder geplande 62, namelijk 123. De nieuwe plannen omvatten 47 eengezins-koopwoningen en 76 huurappartementen in het middensegment.  

Planning

Woonbron en de gemeente zijn bezig met het opkopen van 164 woningen. De gemeente en de woningvereniging zetten zich in om een passende woning in de wijk of omliggende wijken aan te bieden aan bewoners die door de nieuwe indeling moeten verhuizen. Daarbij wordt goed rekening gehouden met de wensen van mensen zelf en wat er past bij hun woonsituatie.

Carnisse is daarbij één van de proef(project)pilotgebieden. Bewoners kunnen onder andere terecht in het informatiepunt op de hoek van de Urkersingel en het Amelandseplein.
De geplande start van het bouwrijp maken en de realisatie (na het opkopen) is vanaf 2025.

Wijken in balans

'De Rotterdamse woningvoorraad groeit en verandert. Er komt een beter evenwicht tussen het goedkope, midden en hoge segment. Zo kunnen meer Rotterdammers hun wooncarrière maken in de stad en verbetert ook het voorzieningenniveau. Rotterdam moet voor alle inkomensgroepen een fijne stad zijn om in te wonen. Daar werken we samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers en de raad aan', zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). Het college wil dat vrijwel alle wijken in 2030 beter in balans zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling; w.ruiter@rotterdam.nl.
Met vragen voor Woonbron kunt u contact opnemen met Isabelle Jans op telefoonnummer 06 - 839 098 55.
Met specifieke vragen over de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) kunt u mailen naar b.popkema@rotterdam.nl.