Toegankelijke stad
Gepubliceerd op: 23-03-2021
Geprint op: 17-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/toegankelijke-stad/
Ga naar de hoofdinhoud
Speel video af

Rotterdam werkt aan een toegankelijke stad voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Het is heel belangrijk dat mensen met een beperking of een chronische ziekte mee kunnen doen en zich onderdeel voelen van onze stad.

Aanleiding is de ratificatie door Nederland van het 'VN-Verdrag Inzake Rechten Van Personen Met Een Handicap' in juli 2016. Dit verdrag verplicht overheden en andere organisaties om inclusief beleid te maken. Beleid voor iedereen. En alleen uitzonderingen als het echt niet anders kan.

De focus ligt daarom niet op specifieke doelgroepen, maar wordt ook in Rotterdam de omslag gemaakt naar algemeen toegankelijk beleid ten behoeve van inclusie van mensen met een beperking en/of chronische ziekte en ligt de focus alleen op specifieke doelgroepen wanneer dat nodig is.

Wat is toegankelijkheid, en waarom is het belangrijk?

Onder toegankelijkheid wordt niet alleen de fysieke toegankelijkheid verstaan, maar ook sociale en informatietoegankelijkheid.

Fysieke toegankelijkheid gaat over bereikbaarheid en ergens in of uit kunnen komen. Het betreft fysieke maatregelen zoals een afritje, (trap)lift, het gebruik van duidelijke markering, maar ook veilig het pand kunnen verlaten door een nooddeur, een koffiezetapparaat kunnen bedienen en toegankelijke ICT.

Informatietoegankelijkheid gaat over het geven van begrijpelijke en duidelijke informatie. Dit houdt onder meer in dat informatie in duidelijke taal is (zo nodig ondersteund met pictogrammen), dat er wordt voldaan aan webrichtlijnen over toegankelijkheid en dat er verschillende manieren zijn om contact op te nemen. Ook informatie over de toegankelijkheid van een product, dienst of locatie valt hieronder.

Sociale toegankelijkheid gaat over je ergens welkom voelen, hoe je bejegend wordt en of activiteiten en programmering zijn afgestemd zodat iedereen kan meedoen.

Toegankelijk Rotterdam

Rotterdam Onbeperkt vindt het belangrijk om kennis uit te wisselen met andere gemeenten. Kennisuitwisseling gebeurt op twee manieren:

  • Via het Koploperprogramma Iedereen doet mee! van de VNG. Rotterdam is één van koplopergemeentes.
  • In G4-verband met Utrecht, Den Haag en Amsterdam

In de landelijke Week van de Toegankelijkheid organiseert Rotterdam Onbeperkt een aantal activiteiten.

Dit jaar is de Wek van de Toegankelijkheid van 4 tot en met 8 oktober. Binnenkort vindt u hier de agenda met alle activiteiten.

Rotterdam Onbeperkt heeft een animatie ontwikkeld. Deze korte animatie laat zien welke drie vormen van toegankelijkheid er zijn en voor wie het VN-verdrag bedoelt is.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy