Toegankelijke stad
Gepubliceerd op: 23-03-2021
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/toegankelijke-stad/
Ga naar de hoofdinhoud
Speel video af

Toegankelijkheid is voor iedereen. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Sinds de invoering van het VN-verdrag in 2016 voor personen met een beperking of een chronische ziekte werken wij als gemeente hard aan het toegankelijk maken van de stad.

Met elkaar willen en moeten we ervoor zorgen dat iedereen in Rotterdam mee kan doen. Dus ook mensen met een fysieke, intellectuele, zintuiglijke of psychische beperking en/of een chronische ziekte. Daarom houden we rekening met toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. Een toegankelijk Rotterdam voor iedereen is namelijk een aantrekkelijk Rotterdam voor iedereen.

We verdelen toegankelijkheid in drie groepen; fysiek, sociaal en informatie.

Fysieke toegankelijkheid

 • Iemand kan ergens veilig (in of uit) komen.
 • Iemand kan bij calamiteiten snel weg komen. Dus ook mensen die slecht ter been zijn of mensen die het alarm niet horen of zien.
 • De faciliteiten zijn toegankelijk. Er is bijvoorbeeld een toegankelijk toilet.
 • Uitgangen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels en drempels die hoger zijn dan 20 millimeter.
 • De route naar of binnen een locatie is duidelijk aangegeven.
 • Iemand kan deelnemen. (Denk hierbij aan meubilair, aan mobiele pinautomaten, rietjes en lage tafels bij de catering.)

Sociale toegankelijkheid

 • Besteed aandacht aan hoe je mensen benadert zodat zij zich welkom en veilig voelen.
 • Assistentiehonden mogen altijd mee naar binnen, dat is wettelijk verplicht.
 • Het aanbod is toegankelijk; iedereen kan deelnemen aan het programma.

Informatie toegankelijkheid

 • Deelnemen of communiceren kan via sociale media, email of chat.
 • Deelnemen kan door bijvoorbeeld een tolk gebarentaal, schrijftolk of ringleiding.
 • Er is informatie over de toegankelijkheid van bijvoorbeeld een product, een dienst of een locatie.
 • De informatie is leesbaar en begrijpelijk voor iedereen (duidelijke taal op b1 niveau en bij voorkeur aangevuld met beeldtaal).
 • De informatie is toegankelijk en kan bijvoorbeeld worden voorgelezen.
 • Een website of app kan ook zonder muis/beeldscherm worden bediend.

Meer lezen over wat toegankelijkheid is? Bekijk de folder:

Lokale Agenda Toegankelijkheid

In de Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) is aan de hand van 10 thema’s te zien wat de gemeente heeft gedaan, doet en gaat doen op het gebied van toegankelijkheid:

Of lees de verkorte, gebruiksvriendelijke versie:

Koplopersprogramma

De gemeente Rotterdam doet mee in het 'Koplopersprogramma' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Met het Koplopersprogramma geeft de VNG een extra impuls aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking.

Toegankelijkheid gaat niet alleen over fysieke toegankelijkheid, maar ook over sociale en informatietoegankelijkheid. Is de informatie begrijpelijk en leesbaar? Is er een tolk gebarentaal? Is de locatie bereikbaar en kun je er naar het toilet. Voel je je welkom en kun je meedoen? Zo maar een paar voorbeelden die mensen met een beperking vrijwel dagelijks ervaren en waar wij als stad rekening mee moeten houden. Niet alleen bij het maken van beleid. Ook bij evenementen, onderwijs, vervoer, dienstverlening en in horeca of bijvoorbeeld bij het aanpassen van trottoirs. Zo werken we samen aan een toegankelijke stad voor iedereen.

In dit document vindt u tips voor toegankelijk sporten en bewegen in Rotterdam:

In dit document vindt u tips voor het organiseren van een toegankelijk festival of evenement:

In dit document vindt u tips om een organisatie toegankelijker te maken voor mensen met een beperking die als vrijwilliger willen werken of hulp kunnen gebruiken.

De Brede Raad 010 is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van B en W van Rotterdam. De Brede Raad 010 adviseert het Rotterdams college van B en W gevraagd en ongevraagd over wet- en regelgeving.

010Toegankelijk wil graag dat wat ontworpen en gebouwd wordt, direct voor iedereen ontworpen en gebouwd wordt. 010Toegankelijk adviseert over de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van woningen, openbare gebouwen en buitenruimte.

Van 3 tot en met 8 oktober 2022 is de Week van de Toegankelijkheid in Rotterdam. Tijdens deze week kunt u mee doen aan een aantal gratis evenementen. Zoals een lunchconcert van De Bridge, de huisband van stichting My Breath My Music waarin muzikanten met een beperking op aangepaste instrumenten spelen.

Bekijk de pagina Week van de Toegankelijkheid voor het volledige programma en meld u aan.

Meer informatie

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met Rotterdam Onbeperkt, stuur een e-mail naar onbeperkt@rotterdam.nl.