Ontwikkeling Texelsestraat
Gepubliceerd op: 19-04-2022
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/texelsestraat/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam-Zuid investeren de gemeente Rotterdam en het Rijk in mensen, woningen en woonomgeving. Het is belangrijk dat bewoners in een aangename, schone buurt wonen waar zij zich veilig kunnen voelen.

De Texelsestraat is aan de ene kant een straat als zoveel andere in Carnisse, met leuke kanten en soms met problemen. Aan de andere kant is de Texelsestraat een straat die anders is. Zeker het deel vlakbij de Pleinweg wijkt af, onder andere door aanwezigheid van de 'Iglesia di Dios' (Volle Evangelie Gemeente). Deze kerk denkt na over een eventueel vertrek, en dat zou kansen bieden voor een aanpak van het hele blok aan die kant van de straat. Deze kans was aanleiding voor de gemeente om samen met buurtbewoners te onderzoeken hoe het woonplezier in de Texelsestraat in zijn geheel beter kan. Zo heeft de gemeente in februari 2022 met bewoners van het straatdeel vlakbij de Pleinweg gesprekken gevoerd over hoe tevreden zij zijn over hun woning én over de straat (onder andere groen, afval en parkeren).

Bewonersbijeenkomst

Op 30 maart 2022 organiseerde de gemeente samen met DOCK en Buurtklimaatje een inloopbijeenkomst bij het Huis van Carnisse in de Texelsestraat. Hier zijn de uitkomsten van deze gesprekken met de rest van de bewoners besproken. Ook was deze avond bedoeld voor bewoners, die de kans nog niet hadden gekregen, om hun ideeën over de straat te delen.

Op 30 maart kwamen onderstaande onderwerpen aan bod:

 • De gemeente ziet kansen voor verbetering van het woonblok van de Iglesia di Dios. De gemeente onderzoekt hierbij twee mogelijkheden:
  • Ingrijpende renovatie
  • Sloop/nieuwbouw

Wij werken deze scenario’s uit en gaan hierover ook in gesprek met enkele eigenaren van woningen in het blok. Vervolgens presenteren we de uitkomsten van dit onderzoek aan omwonenden.

 • Zo’n 25 aanwezige bewoners hebben meegedacht over hoe de Texelsestraat beter en mooier kan.  We hebben de indruk dat de meeste bewoners met plezier en tevredenheid in de Texelsestraat wonen. Tegelijk zijn er zorgen of ontevredenheid over specifieke punten en zien bewoners kansen voor verbetering. Bewoners kwamen met veel opmerkingen, wensen en suggesties voor de straat. Dit waren de meest genoemde onderwerpen:
  • Afval in de straat - er ligt vaak afval naast de vuilcontainers
  • Veiligheid in de straat - vooral ’s avonds voelt het niet veilig op straat.
  • Een groenere, meer gezellige straat - veel bewoners zouden het leuk vinden om hun buren beter te leren kennen. Bijvoorbeeld door een buurtbarbecue. Ook zijn de mogelijkheden voor het groener maken van de straat, bijvoorbeeld door geveltuintjes, onderzocht.
  • Bereikbaarheid en parkeren - er is behoefte aan meer fietsenrekken in de straat.


Met een papieren nieuwsbrief zijn in juni alle bewoners van de Texelsestraat over de uitkomsten van deze bijeenkomst geïnformeerd. Hierin vertellen wij ook waar de gemeente iets kan betekenen (en waar niet) bij het verbeteren van de straat.

Voorstellen

Sommige van de voorstellen kunnen snel worden uitgevoerd. Hier komen we in de nieuwsbrief op terug. Andere plannen kosten meer voorbereiding, of zijn duur en vragen een apart besluit. Deze zullen dan ook op wat langere termijn worden uitgevoerd. Het meest ingewikkeld zijn de plannen rond woningen. Daar moeten de huidige eigenaren bij worden betrokken en uitvoering van plannen hiervoor kost veel tijd, waarschijnlijk jaren. Zodra meer duidelijkheid komt over ontwikkelingen, informeren wij bewoners hierover.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van de Texelsestraat? Stuur dan een e-mail naar texelsestraat@rotterdam.nl. Fijn als u daarin uw naam en adres vermeldt. Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op.