Vernieuwing Teldersweg en Wiardaplantsoen
Gepubliceerd op: 22-05-2020
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/teldersweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Een aantrekkelijk winkelhart van Schiebroek-Zuid met een gevarieerd woningaanbod, een nieuwe supermarkt en groene buitenruimte. Daarvoor wil de gemeente zich de komende tijd sterk maken.

Er is veel behoefte aan woonruimte in Schiebroek, onder andere in de categorie middeldure huur. Het is daarom de bedoeling om woningen te bouwen op de plek waar tot nu toe de kerk stond aan de Wilgenplaslaan 200 en de school aan de Teldersweg 90.

De planning

Het bouwtraject zal geruime tijd in beslag nemen. Onder voorbehoud van onvoorziene vertraging zal Accresco de woningen in de eerste helft van 2022 opleveren. De ontwikkeling van (en door) Lidl van een nieuwe supermarkt met daarboven appartementen zal in een latere fase gestart worden.

Ook onder voorbehoud kunnen de supermarkt en de woningen van Lidl in de tweede helft van 2022 of in 2023 opgeleverd worden. Na oplevering van deze bouwprojecten wordt de buitenruimte ingericht. Dat wordt dus niet eerder dan 2023.

Het oude kerkpand en de daaraan grenzende schoolpanden worden eind juli het eerst gesloopt. Hier komen 60 appartementen en 14 eengezinswoningen, waarvan een deel met een middeldure huurprijs. Hierover wordt in juli een bewonersbrief verstuurd aan de omwonenden.

Omwonenden denken mee

In de komende tijd gaan we aandacht geven aan het ontwerpen en inrichtingen van het park. Hoeveel bomen en groen en welke soorten komen er terug? Naast het inrichten met groen wordt ook gekeken welke voorzieningen, zoals zitplekken en speelplekken, aangelegd kunnen worden. Het park en het pleintje worden ontmoetingsplekken voor alle bewoners en bezoekers. Het groen, de bomen, speel- en zitplekken kunnen worden besproken. Maar ook  het tegengaan van overlast en hoe deze ontmoetingsplekken schoon, heel en veilig te houden zijn onderwerpen om over mee te denken.

Bij het maken van deze plannen, willen we graag omwonenden betrekken. Hiervoor nodigen we hen uit, later dit jaar. Te zijner tijd ontvangen omwonenden hier informatie over.

Meer informatie via ontwikkelaar

In normale omstandigheden was u door de firma Accresco, de ontwikkelaar van de woningen, uitgenodigd voor een informatieavond. Vanwege het coronavirus is dat echter niet mogelijk. U ontvangt in de plaats daarvan binnenkort een brief van Accresco. Op hun website vindt u uitgebreidere informatie over hun bouwplan en over de telefonische speekuren die zij voor u openen.

Kap van bomen

Om de bouw van de woningen, en later de supermarkt mogelijk te maken, is het nodig om bomen te rooien (kappen). Bomen die op de bouwlocatie of dichtbij de bouwlocatie staan, kunnen door de bouw helaas niet behouden blijven. De grond waarop gebouwd wordt, moet opgehoogd worden naar het zogenaamde bouwpeil. Diverse boomsoorten kunnen deze ophoging niet verdragen. Bij het ophogen komen de bomen in een kuil te staan, waardoor ze last krijgen van wateroverlast. Bomen die daar niet tegen kunnen, worden helaas ook gekapt.

Kapvergunning

Voor het rooien van de bomen is een omgevingsvergunning aangevraagd. De vergunning is op 11 mei gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl en ligt 6 weken ter inzage. Er is zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheid om bomen en ander groen te behouden. Hierover is onder andere contact geweest met de Bomenridders.

Waar mogelijk behoud van bomen

De gemeente zal zich inspannen om een aantal grote bomen te behouden. Het gaat om vijf eiken in het Wiardaplantsoen. Door specifieke voorzieningen te treffen, kan het zijn dat deze bomen niet gekapt hoeven te worden. Omdat het niet zeker is of dit lukt, is er wel een kapvergunning voor deze bomen aangevraagd.

Het is helaas niet mogelijk om alle bomen te compenseren in het gebied rond het Wiardaplantsoen of langs de Teldersweg. Voor de compensatie van de te kappen bomen zoekt de gemeente naar mogelijkheden voor extra groen buiten de bouwlocatie.

Aanleg van 1.500 vierkante meter extra buitenruimte

De gemeente wil het groen dat moet verdwijnen compenseren. Door meer buitenruimte te maken en door nieuwe bomen en ander groen aan te planten. Er komt een aantrekkelijke buitenruimte met zitbankjes en ander groen tussen de Teldersweg en het Wiardaplantsoen.

Hiermee komt er een ‘doorsteek’ van de Teldersweg naar het Wiardaplantsoen, die voor iedereen toegankelijk is. Daarmee zal er ongeveer 1.500 vierkante meter extra buitenruimte bij het gebied vrijkomen.

Verder worden de huidige parkeerplekken in het Wiardaplantsoen verplaatst naar de rijweg. Zo komt er meer ruimte in het Wiardaplantsoen voor wandelen, spelen en ontspannen.

Impressie

Op de onderstaande tekening ziet u een eerste globale impressie van de inrichting van de buitenruimte. De bomen met een lichtgroene kleur zijn de nieuw aan te planten bomen. De donkergroene bomen zijn te behouden bomen, waaronder dus ook de vier genoemde eiken.

Graag willen wij u in de loop van 2020 uitnodigen om mee te denken over het inrichtingsplan voor de buitenruimte. U ontvangt daar van ons meer informatie over.

Veelgestelde vragen

De bomen die daadwerkelijk gerooid worden dienen gecompenseerd te worden. Dat wil de gemeente op twee manieren doen. Ten eerste in de vorm van méér buitenruimte. Het plein tussen de Teldersweg en het Wiardaplantsoen, ruim 1.500 vierkante meter, zal ingericht worden als buitenruimte voor bewoners en winkelend publiek. Het verplaatsen van het parkeerterrein, een zogenaamde 'parkeerkoffer' in het Wiardaplantsoen naar de rijweg (het Wiardapad) zorgt er eveneens voor dat er meer ruimte is voor wandelen, recreëren en spelen in het parkje.

Daarnaast wordt gezocht naar compensatie door nieuwe aanplant van bomen. In en om het plangebied zullen ongeveer 25 nieuwe bomen geplant worden. Verder zal gezocht worden naar ruimte voor bomen in Schiebroek, bij voorkeur dicht bij het plangebied.

Zoals zichtbaar in het schetsontwerp, zullen de huidige parkeerplaatsen in het Wiardaplantsoen verplaatst worden naar het Wiardapad, langs de rijweg aan de parkzijde. Er zullen geen parkeerplaatsen vervallen.

Meer informatie

Heeft u vragen? U kunt ons team een e-mail sturen via wf.noordijk@rotterdam.nl, of bel met 14 010 (hier hoeft geen 010 voor).

\