Stop heling
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stop-heling/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Psssst... fiets kopen? Een gestolen fiets kopen op straat. Een opkoper die een nieuwe iPhone voor 50 euro inkoopt. Twee voorbeelden van heling: goederen kopen of verkopen waarvan je weet (of kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn.

Deze pagina is bedoeld voor ondernemers die handelen in tweedehands en ongeregelde goederen en consumenten die tweedehands goederen aanbieden of kopen.

Uit het oogpunt van misdaadbestrijding hecht gemeente Rotterdam veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen goederen. Het stelen van goederen is tenslotte alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die deze goederen wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Fiets goed op slot

Maak dieven het stelen van uw fiets moeilijk. Met de volgende tips maakt u het een dief een stuk moeilijker om uw fiets te stelen:

 • Zet uw fiets altijd op slot. Ook in een berging of als u maar even weg bent.
 • Stal uw fiets in de daarvoor bestemde rekken of (bewaakte) fietsenstallingen.
 • Stal uw fiets op een zichtbare, goed verlichte plek waar veel voorbijgangers komen.
 • Gebruik een erkend fietsslot en liefst twee verschillende sloten. Kijk ook op Goedopslot.nl.
 • Bevestig het frame van uw fiets met een extra slot aan een vast punt, zoals een fietsenrek, een paal of een hek.
 • Doe altijd en zo snel mogelijk aangifte bij de politie als uw fiets is gestolen.

Hoe heling voorkomen?

Ooit wel eens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag een fiets te kopen op straat of via marktplaats of een product te kopen dat 'van de vrachtwagen is gevallen'? De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat u een goed inkoopt dat van diefstal afkomstig is. Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Hieronder vindt u tips over wat u kunt doen om heling te voorkomen, waardoor inbraak en diefstal voor een dief niet meer aantrekkelijk zijn. Zo voorkomt u dat misdaad loont.

Tips

 • Registreer uw eigendommen in de app ‘Stop Heling’. Deze is speciaal ontwikkeld voor een tablet en smartphone.
 • Beveilig uw mobiele telefoon. Bij de meeste mobiele telefoons kunt u de anti-diefstal functie activeren. Ga naar ‘Instellingen’ en zet de functionaliteit ‘Zoek mijn telefoon’ of ‘Vind mijn telefoon’ aan. Meer informatie vindt u op de website boefproof.nl.
 • Maak het dieven niet te makkelijk en verklein het risico op inbraak en diefstal, meer informatie vindt u op de website maakhetzeniettemakkelijk.nl.
 • Doe altijd aangifte bij de politie na diefstal van uw eigendommen. Dankzij de registratie van uw eigendommen in de app ‘Stop Heling’ kunt u snel nagaan welke belangrijke spullen gestolen zijn en kunt u de politie makkelijk, nauwkeurig en snel informeren. Dit vergroot de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt.

Veelgestelde vragen

Over het algemeen geldt: ‘Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo’. Is de prijs van een product bijvoorbeeld heel laag, koop het dan niet. (€ 70,- euro voor een mooie fiets met versnellingen is bijvoorbeeld verdacht). Let op of er een framenummer / serienummer / imei-nummer aanwezig is. Controleer voor je een tweedehands product koopt of het aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat. Check hiervoor het serienummer op stopheling.nl of via de app ‘Stop Heling’, die speciaal voor een tablet en smartphone is ontwikkeld.

Wanneer het ingevoerde serienummer in de app ‘Stop Heling’ overeenkomt met een nummer in de database, dan betekent dit dat het product bij de politie staat geregistreerd als gestolen. U koopt het product dan niet aan, maar u kunt meer doen. Geef via de meldknop in de app aan de politie door waar u het product heeft aangetroffen. De politie stelt dan een onderzoek in. Zo draagt u bij aan het oplossen van inbraken, straatroven en andere vormen van diefstal.

Het originele slot ontbreekt, is beschadigd of is vervangen.
Het serienummer of framenummer is verwijderd.
De sticker van de fietshandelaar ontbreekt. Deze zit vaak op het achterspatbord.
Op de website van het Rijkdienst voor het Wegverkeer kunt u in het fietsdiefstalregister checken of een fiets als gestolen staat geregistreerd. Handig als u een tweedehands fiets wilt kopen.

Wetten en regels voor handelaren

Gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan vrijheid voor ondernemers. Iedere ondernemer kan het beroep van handelaar/opkoper uitoefenen. Handelaren horen ook bij een grote stad als Rotterdam. Maar een deel van deze branche is kwetsbaar voor het faciliteren van criminaliteit. Tweedehands goederen kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan zijn dat deze aangeboden goederen aan de handelaar afkomstig zijn van diefstal. Zo kan een handelaar zich (ongewild) schuldig maken aan heling, wanneer deze de aangeboden gestolen goederen inkoopt.

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen goederen inkoopt, verwacht de gemeente van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst van een goed, voordat dit wordt ingekocht. Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden.

Deze wet- en regelgeving geldt voor handelaren en opkopers die beroeps- of bedrijfsmatig handelen in gebruikte of ongeregelde goederen. Bijvoorbeeld platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.

Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Rotterdam aan te melden. Door naleving van de wetten en regels draagt een handelaar bij aan de bestrijding van diefstal en heling.

Toezicht

In Rotterdam ziet de politie toe op de naleving van wet- en regelgeving voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen. In sommige gebieden zien ook Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) toe op naleving. Het toezicht is erop gericht dat handelaren op de juiste manier het beroep van handelaar uitoefenen. Bij constateringen van strafbare feiten zullen de politie en BOA’s handhavend optreden en als het nodig is de burgemeester informeren.

Beleidslijn heling

In 2014 heeft de burgemeester de beleidslijn heling (pdf) vastgesteld. In deze beleidslijn staat beschreven hoe de burgemeester zijn bevoegdheden gebruikt wanneer een handelaar de geldende wet- en regelgeving niet naleeft.

In 2019 heeft de burgemeester een specifieke beleidslijn vastgesteld voor de Spaanse Polder: Tegengaan Heling in de Spaanse Polder

In- en verkoopregister tweedehands goederen

Op juiste wijze registeren van goederen die u verkrijgt en verkoopt, voorkomt handel in gestolen goederen. Hiervoor gebruikt u een digitaal doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister. Dit is verplicht. U registreert in het register onder andere een beschrijving van het goed, de specifieke kenmerken, de prijs, de datum en de naam en het adres van de persoon met wie u handelt.

Op juiste wijze registreren maakt dat de aangeboden goederen en de personen die deze goederen aanbieden traceerbaar zijn voor de politie. Hiermee draagt u bij aan de opsporing en het teruggeven van gestolen goederen aan de rechtmatige eigenaar.

Digitaal Opkopers Register

In Rotterdam heeft de burgemeester het Digitaal Opkopers Register (DOR) aangewezen als digitaal in- en verkoopregister. Dit register biedt u een aantal voordelen, waaronder:

 • Het DOR is gratis
 • U kunt het DOR onbeperkt gebruiken voor uw voorraadregistratie
 • Minder registercontroles in uw onderneming door de toezichthouder
 • Bij de inkoop van een goed kunt u gelijk zien of dit goed als gestolen of vermist staat geregistreerd
 • Handelaren die gebruik maken van het DOR en slachtoffer zijn geworden van heling kunnen via Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) de schade verhalen op de dader. Via het DOR kunt u direct aangifte doen van heling en SODA activeren.

Gebruikt u al een eigen digitaal opkopersregister? Dan kan dit worden gekoppeld aan het DOR. Zo kunt u uw eigen systeem blijven gebruiken. Uw digitale register moet dan natuurlijk wel aan de wettelijke eisen voldoen.

Veelgestelde vragen

Wanneer u te goeder trouw een goed verkrijgt dan bent u niet strafbaar, wanneer achteraf blijkt dat het is gestolen. Te goeder trouw betekent dat, wanneer u het goed aangeboden of voorhanden heeft, u niet weet en niet had kunnen weten dat het goed gestolen is. Om er zeker van te zijn dat u geen gestolen goederen inkoopt kunt u de aangeboden goederen checken op de website stopheling.nl.

De politie neemt contact met u op en u moet het goed bewaren tot de politie bij u in de onderneming is geweest.

U bent sinds 2017 verplicht om het Digitaal Opkopers Register te gebruiken. Dit register biedt naast de voordelen voor de handelaar ook veel voordelen ten aanzien van Helingbestrijding.
U kunt dus in Rotterdam geen gebruik meer maken van een analoog register.

Wanneer u zich aanmeldt bij het meldpunt, dan kunt u tijdens het aanmelden aangeven dat u gebruik wilt maken van het DOR. U ontvangt dan automatisch een inlognaam en wachtwoord. U kunt vervolgens inloggen op het DOR, opkopersregister.stopheling.nl.

Niet in- of verkopen. U bent verplicht om de identiteitsgegevens van de persoon van wie u inkoopt of aan wie u verkoopt te registreren in uw register.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op met het team Helingbestrijding, telefoon 14 010.