Stop heling
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stop-heling/
Ga naar de hoofdinhoud

Een gestolen fiets op straat kopen of een opkoper die een nieuwe iPhone voor 50 euro inkoopt. Dat zijn twee voorbeelden van heling. Goederen kopen of verkopen waarvan u weet (of kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn.

Hieronder leest u wat u als consument of handelaar tegen heling kunt doen.

Voor consumenten

Bent u ooit wel eens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag een fiets te kopen op straat of via marktplaats of een product te kopen dat 'van de vrachtwagen is gevallen'? De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat je een product koopt dat gestolen is.

Met een paar handelingen kunt u ervoor zorgen dat inbraak en diefstal voor een crimineel niet meer aantrekkelijk zijn:

  • registreer uw eigendommen in de app 'Stop Heling'. Deze is speciaal ontwikkeld voor een tablet en smartphone
  • beveilig uw mobiele telefoon. Bij de meeste mobiele telefoons kunt u de anti-diefstal functie activeren. Ga naar ‘Instellingen’ en zet de functionaliteit ‘Zoek mijn telefoon’ of ‘Vind mijn telefoon’ aan. Bekijk hier meer informatie.
  • maak het dieven niet te makkelijk en verklein het risico op inbraak en diefstal, meer informatie vindt u op de website maakhetzeniettemakkelijk.nl
  • doe altijd aangifte bij de politie na diefstal van uw eigendommen. Dankzij de registratie van uw eigendommen in de app ‘Stop Heling’ kunt u snel nagaan welke belangrijke spullen gestolen zijn en kunt u de politie makkelijk, nauwkeurig en snel informeren. Dit vergroot de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt.

Vragen en antwoorden

Over het algemeen geldt: 'Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo'. Is de prijs van een product bijvoorbeeld heel laag, koop het dan niet. Controleer, voor u een tweedehands product koopt, of het aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat. Check hiervoor het serienummer op stopheling.nl of via de app 'Stop Heling'.

Wanneer het ingevoerde serienummer in de app 'Stop Heling' overeenkomt met een nummer in de database, dan betekent dit dat het product bij de politie staat geregistreerd als gestolen. U moet het product dan niet kopen. Geef wel via de meldknop in de app aan de politie door waar u het product heeft aangetroffen. De politie stelt dan een onderzoek in. Zo draagt u bij aan het oplossen van inbraken, straatroven en andere vormen van diefstal.

Wetten en regels voor handelaren

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen goederen inkoopt, moet een handelaar eerst onderzoek doen naar de afkomst van het product., Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen, geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden.

Handelaren in tweedehands goederen zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Rotterdam aan te melden. U doet dit door u in te schrijven in het Digitaal Opkopers Loket.

Toezicht

In Rotterdam ziet de politie en Toezicht en Handhaving toe op de naleving van wet- en regelgeving voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen. Het toezicht is erop gericht dat handelaren op de juiste manier het beroep van handelaar uitoefenen. Bij constateringen van strafbare feiten treden politie en Toezicht en Handhaving open als het nodig is wordt de burgemeester geïnformeerd.

Bevoegdheden burgemeester

In 2014 heeft de burgemeester de beleidslijn heling (pdf) vastgesteld. In deze beleidslijn staat beschreven hoe de burgemeester zijn bevoegdheden gebruikt wanneer een handelaar de geldende wet- en regelgeving niet naleeft. In 2019 heeft de burgemeester een specifieke beleidslijn vastgesteld voor de Spaanse Polder en sinds 2021 geldt deze lijn ook op bedrijventerrein Noordwest: Tegengaan Heling in de Spaanse Polder en bedrijventerrein Noordwest 2021.

Eigen digitaal opkopersregister

Gebruikt u al een eigen digitaal opkopersregister? Dan kan dit worden gekoppeld aan het DOR. Zo kunt u uw eigen systeem blijven gebruiken. Uw digitale register moet dan natuurlijk wel aan de wettelijke eisen voldoen.

Vragen en antwoorden

Wanneer u te goeder trouw een goed verkrijgt dan bent u niet strafbaar, wanneer achteraf blijkt dat het is gestolen. Te goeder trouw betekent dat, wanneer u het goed aangeboden of voorhanden heeft, u niet weet en niet had kunnen weten dat het goed gestolen is. Om er zeker van te zijn dat u geen gestolen goederen inkoopt kunt u de aangeboden goederen checken op de website stopheling.nl.

De politie neemt contact met u op en u moet het goed bewaren tot de politie bij u in de onderneming is geweest.

U bent sinds 2017 verplicht om het Digitaal Opkopers Register te gebruiken. Dit register biedt naast de voordelen voor de handelaar ook veel voordelen ten aanzien van Helingbestrijding.
U kunt dus in Rotterdam geen gebruik meer maken van een analoog register.

Wanneer u zich aanmeldt bij het meldpunt, dan kunt u tijdens het aanmelden aangeven dat u gebruik wilt maken van het DOR. U ontvangt dan automatisch een inlognaam en wachtwoord. U kunt vervolgens inloggen op het DOR, opkopersregister.stopheling.nl.

Niet in- of verkopen. U bent verplicht om de identiteitsgegevens van de persoon van wie u inkoopt of aan wie u verkoopt te registreren in uw register.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij of wilt u aanvullende informatie? Neem dan contact op met het team Helingbestrijding, telefoon 14 010.