Ontwikkeling stadshart Hoogvliet
Gepubliceerd op: 09-12-2020
Geprint op: 25-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadshart-hoogvliet/
Ga naar de hoofdinhoud

Het centrum van Hoogvliet ontwikkelt zich de komende jaren tot een aantrekkelijk gebied waar je fijn kunt winkelen, wonen en verblijven. Het college gaf hiervoor in september 2020 met de Ontwikkelvisie Stadshart Hoogvliet het startsein.

De Ontwikkelvisie biedt ruimte voor de bouw van 600 tot 800 woningen, waar grote behoefte aan is in Rotterdam.

‘Hoogvliet is een perfecte optie voor Rotterdammers die willen wonen in een groene omgeving, buiten de drukte van de grote stad, maar toch in de buurt willen blijven’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). Een belangrijk onderdeel van de visie is het bouwen van extra woningen in vooral het sociale- en middensegment. Want vooral onder de ouderen en jongere doelgroepen in Hoogvliet is er veel behoefte aan toegankelijke en betaalbare woningen rondom het stadshart. Dankzij ‘Rotterdam. Sterker Door.’ is er budget beschikbaar om nieuwe sociale en middeldure woningen in heel Hoogvliet mogelijk te maken.’

Aantrekkelijke omgeving

Naast de bouw van woningen wordt ook ingezet op het vergroenen van de buitenruimte, een gevarieerder aanbod aan winkels, horeca, kunst en cultuur en een gerichte aanpak van leegstand. Ook op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid worden stappen gezet. Door al deze maatregelen krijgt het centrum meer een verblijfsfunctie in plaats van alleen een winkelfunctie. Er ontstaat meer sfeer, levendigheid en het verhoogt de aantrekkelijkheid om langer te verblijven in het gebied. In de ontwikkelvisie is ook de ambitie voor een echt marktplein opgenomen, op dezelfde plek waar nu de wekelijkse markt plaatsvindt.

Nieuws

Het college gaf in september 2020 goedkeuring aan de ontwikkelvisie voor het stadshart van Hoogvliet. Lees de ontwikkelvisie.

Projecten

Gemeente Rotterdam wil graag de diverse straten en pleinen van het winkelcentrum in Hoogvliet verbeteren. Dit betreft onder andere de Binnenban, Cloese en Rijkeeplein.

Hierbij valt te denken aan onder andere nieuwe bestrating, meer groen, straatmeubilair en verlichting. De vernieuwingen moeten zorgen voor een aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en eigentijds centrum voor Hoogvliet.

In 2020 zijn diverse gesprekken geweest met een aantal partners, ook hebben omwonenden ideeën en wensen kenbaar gemaakt via een onderzoek via de Gemeentepeiler. Voor de opknapbeurt heeft de gemeente inmiddels een voorlopig ontwerp gemaakt, dit wordt op dit moment voorgelegd aan de ondernemers en omwonenden in het stadshart. 

Wat gaat er gebeuren?

  • De bestrating in de Binnenban en langs de gevels aan de Middenban Noord wordt vervangen door tegels en klinkers. Deze bestrating wordt in een patroon aangebracht. De bestrating op het Rijkeeplein blijft grotendeels ongewijzigd.
  • Enkele bomen in het gebied worden gerooid en er worden nieuwe bomen aangeplant. In totaal neemt het aantal bomen toe.
  • Om het gebied te vergroenen worden met name op de Binnenban groene vakken aangebracht. Op de randen van deze vakken worden zitelementen aangebracht. De vakken zelf worden gevuld met een diversiteit aan beplanting.
  • Om het Rijkeeplein te vergroenen worden bakken geplaatst waarin beplanting wordt aangebracht. Dit in verband met de constructie van de onderliggende garage die slechts beperkte oplossingen mogelijk maakt.
  • Op zowel het Rijkeeplein als op de hoek Cloese/Binnenban wordt een speelobject geplaatst om de omgeving levendiger te maken.
  • Het aantal afvalbakken zal worden gereduceerd, wel worden de afvalbakken groter. Verder wordt de openbare verlichting aangepast aan de nieuwe situatie.

Planning

De komende maanden wordt het voorlopig ontwerp afgerond tot een definitief ontwerp voor dit gebied. Vervolgens kunnen de werkzaamheden worden voorbereid. Naar verwachting kan er worden gestart in het voorjaar van 2022 en zijn de werkzaamheden naar verwachting in het voorjaar van 2023 gereed.

Digitale informatiebijeenkomst

Speciaal voor ondernemers en omwonenden van het stadshart werd op 3 juni 2021 een digitale informatiebijeenkomst gehouden. Deelnemers hadden diverse suggesties over onder andere de seniorvriendelijkheid, nieuwe speeltoestellen, hoogte van de bomen en de wens tot aanpassing van de hellingbaan op het Rijkeeplein. De opmerkingen worden zover mogelijk meegenomen in de afronding van de ontwerpen. 

Heeft u ook een vraag of wilt u de presentatie en de voorlopige ontwerpdocumenten ontvangen? E-mail ons uw verzoek via hoogvlietSO@rotterdam.nl

ABB Bouwgroep start binnenkort de bouw van duurzame woningen op de voormalige Unielocatie in het centrum van Hoogvliet. De verkoop gaat van start met als naam Vlietpark. Het project bestaat uit 54 eengezinswoningen, verdeeld over 2 verschillende hofjes. De woningen variëren in uitstraling, woonoppervlakte en kaveloppervlakte. De verschillende woningen vallen in het midden en hogere prijssegment.

In Vlietpark staat groen stedelijk wonen centraal, dit sluit aan op het tuinstedelijk karakter van Hoogvliet. De visie in Vlietpark is welcome to my frontyard: een groene ontmoetingsruimte voor heel de omgeving.

Naar verwachting start de verkoop in het tweede kwartaal van 2021. In het derde kwartaal kan de locatie bouwrijp worden gemaakt. Eind 2021 gaat vervolgens de bouw van start. De bouw duurt ongeveer een jaar.

Meer informatie over Vlietpark Hoogvliet?

In het noordelijk deel van het stadshart van Hoogvliet zijn ongeveer 150 huurwoningen in de middeldure categorie gepland. Gemeente Rotterdam is in gesprek met een mogelijke ontwikkelaar. Meer informatie over dit project volgt binnenkort.

In het westelijk deel van het stadshart van Hoogvliet zijn 95 nieuwe appartementen gepland, waaronder 80 sociale huurwoningen. Gemeente Rotterdam is hiervoor in gesprek met Woonbron. Zodra bekend plaatsen wij hier meer informatie.

In dit gebied wordt er momenteel gekeken naar de mogelijkheden om circa 25 koopwoningen te realiseren in de middeldure categorie. Meer informatie over dit project volgt medio 2021.

Samen met eigenaar Kroonenberg Groep wordt gekeken naar verbeteringen voor winkelcentrum Binnenban. Zo worden de winkels waar mogelijk beter verdeeld over het winkelcentrum en worden diverse winkelruimtes getransformeerd tot woningen.

Meer informatie

Winkeliers, horeca en direct omwonenden worden actief geïnformeerd en betrokken. Heeft u een vraag of suggestie? Stuur deze dan per e-mail aan hoogvlietSO@rotterdam.nl.