Stadshart Hoogvliet
Gepubliceerd op: 09-12-2020
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadshart-hoogvliet/
Ga naar de hoofdinhoud

Het centrum van Hoogvliet verandert de komende jaren. Het wordt een aantrekkelijk gebied waar u fijn kunt winkelen, wonen en verblijven. Het college gaf hiervoor het startsein in september 2020 met de Ontwikkelvisie Stadshart Hoogvliet.

Er komen nieuwe woningen, meer groen, verschillende soorten winkels, horeca, kunst en cultuur. Ook gaat de gemeente zorgen dat er minder lege winkels zijn. Dit we doen we samen met winkeleigenaren en -huurders. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid worden ook aangepakt. Door al deze maatregelen wordt het centrum niet alleen meer een plek om te winkelen, maar ook om te wandelen of gezellig op een bankje te zitten. Er komt meer sfeer, levendigheid en gezelligheid. In de Ontwikkelvisie staat ook een plan voor een echt marktplein, op dezelfde plek waar nu de wekelijkse markt is.

Ontwikkelvisie Stadshart Hoogvliet

Het college gaf in september 2020 goedkeuring aan de ontwikkelvisie voor het stadshart van Hoogvliet. Lees de ontwikkelvisie.

Nieuws

Op 20 april was er een informatiebijeenkomst waar de gemeente het voorlopig ontwerp aan de bewoners uit de omgeving en de toekomstige bewoners presenteerde. Bezoekers van de bijeenkomst konden schriftelijk vragen stellen en opmerkingen maken. Op basis daarvan is het ontwerp nog een beetje aangepast, zodat er nu een definitief ontwerp is. Hieronder leest u per thema een toelichting die aansluit op uw vragen en opmerkingen.

Skate- en freerunpark

Het freerunpark wordt tegelijkertijd met de woningbouw aangepast. Door de nieuwbouw komt er ook een andere inrichting van het gebied waarbinnen het skate- en freerunpark ligt. De gemeente kijkt dan onder andere ook of de straatverlichting nog voldoet en of we nog meer straatmeubilair gaan plaatsen, bijvoorbeeld zitbanken. De gemeente is niet van plan het skate- en freerunpark af te sluiten van de woningen met een hoog hek of iets dergelijks. Een open verbinding tussen de woningen en het skate-en freerunpark draagt bij aan de sociale veiligheid in het gebied.

Parkeren

In Rotterdam wordt het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe woningen vastgesteld op basis van de Rotterdamse Regeling 2018. Parkeerplaatsen worden meestal zoveel mogelijk aangelegd op eigen terrein dat bij de woning hoort. Bij deze 54 nieuwbouwwoningen zijn in totaal 84 parkeerplaatsen nodig.

54 parkeerplaatsen komen op de twee gezamenlijke parkeerterreinen vlakbij de nieuwbouwwoningen.

Er komen ook 30 parkeerplaatsen aan de Middenbaan Zuid en de parkeerkoffer Bruins Slotstraat. Dit aantal plaatsten is vastgesteld aan de hand van verschillende verkeerstellingen.

Afvalcontainers

Tijdens de informatiebijeenkomst is de plaats van de ondergrondse afvalcontainers veelvuldig besproken. Volgens de gemeente is de plaats waar de containers nu ingetekend zijn de beste voor de ophaaldienst, en ze zijn ver genoeg weg van de woningen zodat er bij normaal gebruik geen stankoverlast of andere hinder zal zijn. Het gaat om ondergrondse containers die stank voldoende afsluiten voor de (directe) omgeving.

Naast voorzieningen voor restafval komen er ook ondergrondse containers voor glas en papier. GFT moet verzameld worden in de minicontainer die elke grondgebonden woning krijgt.

Water en groen

Een veelgehoorde vraag was of in het nieuwe groen ook 'kleur en fleur' toegevoegd zou worden. In het plan zijn diverse boomsoorten opgenomen die bloesem geven, zoals de Acer en de Prunus.

Er komt ook water met enige diepte. Er wordt meer verhard oppervlak aangelegd, dat gecompenseerd moet worden met meer water en meer ruimte voor water.

Op maandag 20 juni 2022 zijn de werkzaamheden gestart. Eerst wordt er aan delen van de gas- en waterleiding in het gebied gewerkt. Op sommige delen is het trottoir en de straat tijdelijk opengebroken. Er komt een apart riool voor het opvangen en afvoeren van regenwater, en het vuilwaterriool wordt vervangen. Daarna komt er nieuwe bestrating, groen en verlichting. Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. uit Hellevoetsluis voert de herinrichting en het vernieuwen van de riolering uit.

Het werk is in fases opgedeeld om de overlast voor de winkeliers, omwonenden en bezoekers te beperken. De planning is om fases 1 en 2 nog in 2022 af te hebben. Fases 3, 4 en 5 worden in 2023 uitgevoerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in mei 2023 afgerond zijn.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. De fases van de werkzaamheden aan de Binnenban en Rijkeeplein in Hoogvliet zijn met verschillende cijfers, kleuren en arceringen aangegeven.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Via de app Rotterdam aan de Slag deelt de gemeente regelmatig nieuwe informatie over het project. Deze app kunt u gratis downloaden via de App Store en Google Play Store. Als u aangeeft dat u meldingen wilt ontvangen, krijgt u alle updates direct op uw telefoon of tablet. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Maakt u liever geen gebruik van een app? Via de webpagina rads.rotterdam.nl kunt u de ontwikkelingen ook volgen.

Bouwapp aannemer

De aannemer houdt u ook op de hoogte van de werkzaamheden, via de BouwApp. Ga naar de App Store of de Google Play Store en vul hier de zoekterm BouwApp in, zodat u deze app kunt downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar hoogvlietSO@rotterdam.nl.

Projecten

ABB Bouwgroep is gestart met project Vlietpark fase 1, de bouw van duurzame woningen op de voormalige Unielocatie in het centrum van Hoogvliet. Het project bestaat uit 54 eengezinswoningen, verdeeld over twee verschillende hofjes. De woningen variëren in uitstraling, woonoppervlakte en kaveloppervlakte. De woningen vallen in het midden- en hogere prijssegment.

In Vlietpark staat groen stedelijk wonen centraal, dit sluit aan op het tuinstedelijk karakter van Hoogvliet. Het idee achter Vlietpark is een groene ontmoetingsruimte die de buurt met elkaar verbindt.

De woningen zijn inmiddels allemaal verkocht. De bouw ging in december 2021 van start en duurt ongeveer een jaar. Tijdens de afronding van de woningbouw wordt al gestart met de inrichting van de openbare buitenruimte, die is naar verwachting begin 2023 gereed.

Meer informatie over Vlietpark Hoogvliet?

Lees meer over de woningen in dit project op vlietpark-hoogvliet.nl.

Voor omwonenden is er een speciale informatiepagina.

In het noordelijk deel van het stadshart van Hoogvliet zijn ongeveer 150 huurwoningen gepland. De meeste zullen in het middenhuursegment gebouwd worden. De gemeente Rotterdam is in gesprek met een mogelijke ontwikkelaar.

In het westelijk deel van het stadshart van Hoogvliet zijn ook nieuwe woningen gepland. Op de locatie van het voormalige deelgemeentekantoor worden 215 woningen gebouwd door de ontwikkelaar ZW7. Start bouw wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

Op de kavel naast het politiebureau komen naar verwachting 99 nieuwe appartementen, waaronder 82 sociale huurwoningen en 17 woningen in het middenhuursegment. De gemeente Rotterdam is hierover in gesprek met Woonbron.

In dit gebied wordt gekeken naar de mogelijkheid om ongeveer 25 tot 30 eengezinswoningen te bouwen. De woningen komen dan op de plek waar nu de voormalige school en gymzaal staan. De gemeente is van plan deze gebouwen eind 2022 te slopen. Het bestemmingsplan wordt aangepast om woningbouw mogelijk te maken. Omwonenden zijn vóór de zomervakantie van 2022 voor het eerst geïnformeerd over de plannen.

Meer informatie

Winkeliers, horeca en direct omwonenden worden actief geïnformeerd en zoveel mogelijk betrokken bij alle plannen.

Heeft u een vraag of suggestie? Stuur deze dan per e-mail naar hoogvlietSO@rotterdam.nl.