Ontwikkeling stadshart Hoogvliet
Gepubliceerd op: 09-12-2020
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadshart-hoogvliet/
Ga naar de hoofdinhoud

Het centrum van Hoogvliet ontwikkelt zich de komende jaren tot een aantrekkelijk gebied waar je fijn kunt winkelen, wonen en verblijven. Het college gaf hiervoor in september 2020 met de Ontwikkelvisie Stadshart Hoogvliet het startsein.

De Ontwikkelvisie biedt ruimte voor de bouw van 600 tot 800 woningen in vooral het sociale- en middensegment. Vooral onder de oudere en jongere inwoners van Hoogvliet is er veel behoefte aan toegankelijke en betaalbare woningen, liefst rondom het stadshart. Dankzij 'Rotterdam. Sterker Door.' is er budget beschikbaar om nieuwe sociale en middeldure woningen in heel Hoogvliet mogelijk te maken.

Aantrekkelijke omgeving

Naast de bouw van woningen wordt ook ingezet op het vergroenen van de buitenruimte, een gevarieerder aanbod aan winkels, horeca, kunst en cultuur en een gerichte aanpak van leegstand. Ook op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid worden stappen gezet. Door al deze maatregelen krijgt het centrum meer een verblijfsfunctie in plaats van alleen een winkelfunctie. Er ontstaat meer sfeer, levendigheid en het verhoogt de aantrekkelijkheid om langer te verblijven in het gebied. In de ontwikkelvisie is ook de ambitie voor een echt marktplein opgenomen, op dezelfde plek waar nu de wekelijkse markt plaatsvindt.

Nieuws

Op maandag 20 juni 2022 beginnen de werkzaamheden. Eerst wordt er aan delen van de gas- en waterleiding in het gebied gewerkt. Op sommige delen is de stoep en de straat tijdelijk opengebroken. Er komt een apart riool voor het regenwater en het vuilwaterriool wordt vervangen. Daarna komt in de buitenruimte nieuwe bestrating, groen en verlichting. Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. uit Hellevoetsluis voert de herinrichting en het vernieuwen van de riolering uit.

Fasen

Het werk is in fases om de overlast voor de winkeliers, omwonenden en bezoekers te beperken. De planning is om fases 1 tot en met 4 nog in 2022 af te hebben, fase 5 wordt begin 2023 uitgevoerd.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. Met verschillende cijfers, kleuren, arcering en tinten is de fasering van de werkzaamheden aan het Binnenban en Rijkeeplein in Hoogvliet aangegeven.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Regelmatig wordt er informatie gedeeld over het project via de app Rotterdam aan de Slag. Deze app kunt u gratis downloaden via de App Store en Google Play Store. Als u aangeeft dat u meldingen wilt ontvangen, krijgt u alle updates direct op uw telefoon of tablet. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Maakt u liever geen gebruik van een app? Ook via de webversie van de pagina Rotterdam aan de Slag.nl kunt u de ontwikkelingen volgen.

Bouwapp aannemer

Ook door de aannemer wordt u op de hoogte gesteld over de werkzaamheden. Hiervoor kunt u de BouwApp raadplegen. Ga naar de App Store of de Google Play Store en vul hier de zoekterm BouwApp in, zodat u deze app kunt downloaden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar hoogvlietSO@rotterdam.nl

Op woensdag 20 april 2022 organiseren de gemeente Rotterdam en ABB Bouwgroep een inloopavond over twee onderwerpen:

  • Vlietpark fase 1 en buitenruimte: in december 2021 is Waal in opdracht van ABB Bouwgroep gestart met de bouw van 54 duurzame woningen. Het project ligt tussen de Aveling en de Middenbaan Zuid in het centrum van Hoogvliet. Eind van dit jaar start de gemeente met de aanleg van de buitenruimte rondom de woningen en de herinrichting van de Middenbaan Zuid. U bent welkom om het voorlopig ontwerp in te zien en uw inbreng te geven.
  • Vlietpark fase 2: de gemeente is samen met ABB ook gestart met het maken van plannen voor de bouw van nog eens 30 tot 35 koopwoningen op de voormalige schoollocatie en gymzaal aan de Endenhout 1. Binnenkort start hiervoor de bestemmingsplanprocedure. Tijdens de bijeenkomst laten we u de schetsverkaveling zien van deze nieuwbouwontwikkeling.

U bent van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur, locatie GKV de Hoeksteen, Middenbaan Zuid 75, Hoogvliet Rotterdam.

Het college gaf in september 2020 goedkeuring aan de ontwikkelvisie voor het stadshart van Hoogvliet. Lees de ontwikkelvisie.

Projecten

Gemeente Rotterdam wil graag de diverse straten en pleinen van het winkelcentrum in Hoogvliet verbeteren. Dit betreft onder andere de Binnenban, Cloese en Rijkeeplein.

Hierbij valt te denken aan onder andere nieuwe bestrating, meer groen, straatmeubilair en verlichting. De vernieuwingen moeten zorgen voor een aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en eigentijds centrum voor Hoogvliet.

In 2020 zijn diverse gesprekken geweest met een aantal partners, ook hebben omwonenden ideeën en wensen kenbaar gemaakt via een onderzoek via de Gemeentepeiler. Voor de opknapbeurt heeft de gemeente inmiddels een voorlopig ontwerp gemaakt, dit wordt op dit moment voorgelegd aan de ondernemers en omwonenden in het stadshart. 

Wat gaat er gebeuren?

  • De bestrating in de Binnenban en langs de gevels aan de Middenban Noord wordt vervangen door tegels en klinkers. Deze bestrating wordt in een patroon aangebracht. De bestrating op het Rijkeeplein blijft grotendeels ongewijzigd.
  • Enkele bomen in het gebied worden gerooid en er worden nieuwe bomen aangeplant. In totaal neemt het aantal bomen toe.
  • Om het gebied te vergroenen worden met name op de Binnenban groene vakken aangebracht. Op de randen van deze vakken worden zitelementen aangebracht. De vakken zelf worden gevuld met een diversiteit aan beplanting.
  • Om het Rijkeeplein te vergroenen worden bakken geplaatst waarin beplanting wordt aangebracht. Dit in verband met de constructie van de onderliggende garage die slechts beperkte oplossingen mogelijk maakt.
  • Op zowel het Rijkeeplein als op de hoek Cloese/Binnenban wordt een speelobject geplaatst om de omgeving levendiger te maken.
  • Het aantal afvalbakken zal worden gereduceerd, wel worden de afvalbakken groter. Verder wordt de openbare verlichting aangepast aan de nieuwe situatie.

Planning

De komende maanden wordt het voorlopig ontwerp afgerond tot een definitief ontwerp voor dit gebied. Vervolgens kunnen de werkzaamheden worden voorbereid. Naar verwachting kan er worden gestart in het voorjaar van 2022 en zijn de werkzaamheden naar verwachting in het voorjaar van 2023 gereed.

Digitale informatiebijeenkomst

Speciaal voor ondernemers en omwonenden van het stadshart werd op 3 juni 2021 een digitale informatiebijeenkomst gehouden. Deelnemers hadden diverse suggesties over onder andere de seniorvriendelijkheid, nieuwe speeltoestellen, hoogte van de bomen en de wens tot aanpassing van de hellingbaan op het Rijkeeplein. De opmerkingen worden zover mogelijk meegenomen in de afronding van de ontwerpen.

ABB Bouwgroep is gestart met de bouw van duurzame woningen op de voormalige Unielocatie in het centrum van Hoogvliet. Het project bestaat uit 54 eengezinswoningen, verdeeld over 2 verschillende hofjes. De woningen variëren in uitstraling, woonoppervlakte en kaveloppervlakte. De verschillende woningen vallen in het midden en hogere prijssegment.

In Vlietpark staat groen stedelijk wonen centraal, dit sluit aan op het tuinstedelijk karakter van Hoogvliet. De visie in Vlietpark is 'welcome to my frontyard': een groene ontmoetingsruimte voor heel de omgeving.

De woningen zijn inmiddels verkocht. De bouw is in december 2021 van start gegaan en duurt ongeveer een jaar.

Meer informatie over Vlietpark Hoogvliet?

In het noordelijk deel van het stadshart van Hoogvliet zijn ongeveer 150 huurwoningen in de middeldure categorie gepland. Gemeente Rotterdam is in gesprek met een mogelijke ontwikkelaar. Meer informatie over dit project volgt binnenkort.

In het westelijk deel van het stadshart van Hoogvliet zijn 95 nieuwe appartementen gepland, waaronder 80 sociale huurwoningen. Gemeente Rotterdam is hiervoor in gesprek met Woonbron. Zodra bekend plaatsen wij hier meer informatie.

In dit gebied wordt gekeken naar de mogelijkheid om ongeveer 25 tot 30 eengezinswoningen te bouwen. De woningen komen dan op de plek waar nu de voormalige school en gymzaal staan. De gemeente is van plan deze gebouwen in de tweede helft van 2022 te slopen. Om het wonen mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan aangepast. Begin 2022 is er meer bekend over de plannen en worden omwonenden geïnformeerd.

 

Samen met eigenaar Kroonenberg Groep wordt gekeken naar verbeteringen voor winkelcentrum Binnenban. Zo worden de winkels waar mogelijk beter verdeeld over het winkelcentrum en worden diverse winkelruimtes getransformeerd tot woningen.

Meer informatie

Winkeliers, horeca en direct omwonenden worden actief geïnformeerd en betrokken. Heeft u een vraag of suggestie? Stuur deze dan per e-mail naar hoogvlietSO@rotterdam.nl.