Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam gaat het gebied Stadionpark op Rotterdam-Zuid rond stadion De Kuip een metamorfose geven. Er komt ruimte voor woningbouw en bedrijven en er is plek voor het nieuwe Feyenoord-stadion ten westen van de Veranda.

Dit staat in de Gebiedsvisie Stadionpark (pdf) die het college van burgemeester en wethouders op 14 december 2017 aan de gemeenteraad ter vaststelling heeft aangeboden.

De visie in vogelvlucht

Behalve het nieuwe voetbalstadion bij de Veranda en de bedrijventerreinen langs de Stadionweg maken het Eiland van Brienenoord, de Sportcampus en het park De Twee Heuvels deel uit van de visie. Door hiernaar in de visie te kijken als één geheel wordt er eenheid en samenhang in het gebied gecreëerd. Naast aantrekkelijke woningbouw komt er ruimte voor bedrijven en winkels. Maar ook voor groen, sport, recreatie en vrijetijdsbesteding. Betere verkeers- en oeververbindingen maken de visie compleet.

Totstandkoming

Voor de zomer van 2016 gaven ruim 700 bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied hun mening over de conceptgebiedsvisie en ideeën. Dit leverde ruim 4.000 inhoudelijke reacties op waarmee de conceptvisie is afgerond tot de gebiedsvisie die er nu ligt.

Actueel

Binnenkort starten de werkzaamheden aan de Buitendijktunnel tussen de Olympiaweg en Molenvliet in Rotterdam. De Buitendijktunnel stamt uit 1960. Hij verbindt de wijk Vreewijk met het gebied IJsselmonde, specifiek met het Stadionpark dat daar momenteel ontwikkeld wordt. Vooral de nieuwe sportvoorzieningen in de Sportcampus van het Stadionpark zijn straks nog zichtbaarder en veiliger bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel gewoon toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Een veilige tunnel

De Buitendijktunnel wordt een prettige en veilige tunnel om te gebruiken. Hiervoor doen we enkele aanpassingen aan de tunnel:

 • Door de hoge gekromde wand aan de zijde van de Olympiaweg een flink stuk te verlagen ontstaat er beter zicht op de tunnel en valt er meer licht in
 • In de tunnel komen in beide bovenhoeken nieuwe lichtlijnen zodat de tunnel goed verlicht wordt. De verlichting buiten de tunnel wordt ook vernieuwd en verbeterd
 • De trapnis naast de tunnelingang aan de zijde van de Olympiaweg verdwijnt. Zo kunnen zich hier geen mensen ophouden die je vanuit de tunnel niet kunt zien
 • De lage bosjes aan beide zijden van de tunnel worden sterk uitgedund zodat er beter zicht op de tunnel ontstaat.

Tenslotte komt er boven beide tunnelingangen een groene luifel met een opschrift. Dat verwijst naar het gebied aan de andere zijde van de tunnel. ‘Vreewijk’ aan de ene kant, ‘Stadionpark’ aan de andere kant. De luifels zorgen dat de tunnelingangen op afstand beter zichtbaar zijn, maar maken bovendien het treinspoor met hekwerken erachter minder zichtbaar. Het kunstwerk op de tunnelwanden “Islemunda” van Lucky Trifonas uit 2009 blijft behouden.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden starten in week 34 en nemen naar verwachting ongeveer 12 weken in beslag. De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur met een mogelijke uitloop naar de zaterdagen. Mocht u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met gemeentelijke directievoeder B. Versluis, 06-51683766.

In het gebied tussen de Coen Moulijnweg, de Stadionlaan/Sportlaan en de Olympiaweg ontwikkelt de gemeente de Sportcampus. Een gebied waar breedtesport en topsport elkaar ontmoeten.

Er komen onder andere nieuwe sportvelden en een clubverzamelgebouw, en de buitenruimte wordt opnieuw ingericht. Voetbalclub Feyenoord is verantwoordelijk voor de aanleg van een nieuw trainingscomplex voor de profs. En voor de bouw van de faciliteiten voor de jeugd en Sportclub Feyenoord. Om dit allemaal mogelijk te maken, wordt ook het voormalige hoofdgebouw van het Clara Ziekenhuis gesloopt.

Sloop Clara Ziekenhuis

De plek van het Clara Ziekenhuis is nu eigendom van SWZ Clara B.V., 100% eigendom van vastgoedontwikkelaar Impact Vastgoed. In opdracht van Impact saneert aannemingsbedrijf Vermeulen BV de komende maanden in het hoofdgebouw de asbest, daarna wordt het pand gesloopt en het terrein als braakliggend bouwterrein opgeleverd. Vervolgens koopt de gemeente dit terrein van Impact.

Het meest zuidelijke gedeelte van het terrein wordt al eerder aan de gemeente overgedragen. Hier legt de gemeente tijdelijke parkeervoorzieningen voor de sportverenigingen aan. Op dit moment is dit terrein tijdelijk in gebruik als opslag van grond. Deze opslag wordt de komende maanden ontmanteld.

Planning

De planning van de sloop van het Clara Ziekenhuis is als volgt:

 • Start asbestsanering: augustus 2017
 • Start ontmantelen grondopslag en inrichten tijdelijk parkeerterrein: augustus 2017
 • Start sloop: december 2017
 • Tijdelijk parkeerterrein in gebruik: uiterlijk eind september 2017
 • Sloop afgerond (verwacht): februari 2018

De bovenstaande planning is natuurlijk een inschatting.

Giovanni van Bronckhorst sloeg woensdag 28 juni op het voormalige terrein van RVV Hillesluis de eerste paal van het nieuwe trainingscomplex voor Feyenoord 1. Het moet bij de start van seizoen 2018-2019 in gebruik worden genomen.

Deze ontwikkeling is een belangrijke stap voor de Sportcampus, onderdeel van het Stadionpark. Een gebied dat er ongebruikt bij lag krijgt een mooie invulling.

De hoofdtrainer van Feyenoord verrichte de officiële handeling onder grote belangstelling van pers en tientallen genodigden. En in bijzijn van algemeen directeur Eric Gudde, commercieel directeur Mark Koevermans en technisch directeur Martin van Geel. Ook de Rotterdamse wethouder van sport Adriaan Visser was erbij. Hij noemde de nieuwe trainingsaccommodatie niet alleen een heel belangrijke ontwikkeling voor Feyenoord, maar ook voor heel Rotterdam Zuid. 'De accommodatie maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Stadionpark, waar topsport en breedtesport samen komen en elkaar versterken. Zo maken we het mogelijk dat meer mensen met plezier gaan sporten.'

Mijlpaal

'Het slaan van de eerste paal voor de nieuwe trainingsaccommodatie voor Feyenoord 1 is letterlijk en figuurlijk een mijlpaal in de clubhistorie', zei Gudde. 'In mijn ogen is de realisatie van een nieuw trainingscomplex een van de belangrijkste ontwikkelingen bij Feyenoord van de afgelopen tien jaar. Voor het eerste elftal en in de toekomst ook voor de Academy en sportclub. Dit nieuwe complex gaat bijdragen aan het door ons nagestreefde topsportklimaat.'

Modern complex

Feyenoord 1 krijgt op het moderne complex twee velden met veldverwarming, een kunstgras warming-upstrook en een apart keepersveld. Direct hierlangs ligt het hoofdgebouw, dat bestaat uit twee verdiepingen. De onderste verdieping is op de eerste plaats de werkruimte voor spelers en (medische) staf. Hier bevinden zich onder andere een halfronde kleedkamer, een ruime fitness- en beweegruimte en een wellnessgebied met douches, warme en koude baden en een sauna.

De technisch directeur en de hoofdtrainer krijgen een eigen kantoor op de eerste verdieping. Daar wordt ook een kantoortuin ingericht voor de rest van de technische staf, inclusief een vergaderkamer. Ook de kantoren van de teammanager en de video- en data-analisten zullen op de eerste verdieping te vinden zijn.

Woensdagavond 14 juni hield de gemeente Rotterdam een inloopavond over de plannen voor de Noorderhelling en het Zuiddiepje in het Stadionparkgebied bij watersportvereniging WSV de Kreek.

De ontwikkeling van Feyenoord City, met onder meer de bouw van een nieuw stadion, maakt verplaatsing van bedrijven aan de Korte Stadionweg en de Olympiaweg nodig. Met de ontwikkeling van de Noorderhelling en het Zuiddiepje ontstaan mogelijkheden om deze bedrijven in de nabijheid te herhuisvesten.

De Noorderhelling ligt aan de Stadionweg en is op dit moment in gebruik als parkeerterrein. Het wordt een gebied voor bedrijven en een (te verplaatsen) bouwmarkt.

Het Zuiddiepje ligt tussen de watersportvereniging WSV de Kreek en het bedrijventerrein Veranda-Oost en wordt momenteel niet gebruikt. Deze plek wordt geschikt gemaakt voor onder andere een tankstation en elektrische oplaadpunten voor auto’s, en bedrijven. Ook wordt een brug naar het Eiland van Brienenoord en een doorgaande route voor recreatie als onderdeel van het ‘rondje Stadionpark’ mogelijk gemaakt.

Op de inloopbijeenkomst kwamen ruim 100 bewoners en ondernemers af. Zij gingen in gesprek met specialisten van de gemeente over de plannen. Er is onder meer gesproken over:

 • mogelijke overlast (geluid en visueel) van de toekomstige bedrijven op de Noorderhelling
 • de komst van een tankstation bij het Zuiddiepje
 • de verkeersafhandeling van de parallelweg Stadionweg
 • de kruising Stadionweg-John F. Kennedyweg
 • de sociale veiligheid van beide deelgebieden.

Bestemmingsplan inzien

Het concept bestemmingsplan Noorderhelling vindt u op ruimtelijkeplannen.nl en op zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-31002.html. Het concept bestemming ligt ook ter inzage in het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 AH Rotterdam, telefoonnummer 14 010. Het indienen van een zienswijze op het concept bestemmingsplan voor de Noorderhelling kan tot en met donderdag 13 juli (uitsluitend schriftelijk). Het concept bestemmingsplan voor het Zuiddiepje wordt over enkele maanden ter inzage gelegd.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit proces? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar stadionpark@rotterdam.nl.

Presentatie inloopavond

De presentatie die op de inloopavond is gegeven, kunt u hier downloaden:

Donderdagavond 11 mei presenteerde de gemeente in wijkcentrum Islemunda het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het Park de Twee Heuvels. Het park krijgt een flinke opknapbeurt, zodat meer mensen van het park gebruik gaan maken. Zo komen er meer plekken om te spelen en te sporten en wordt één van de twee heuvels opgehoogd. Op een aantal plekken worden bosjes tussen de bomen verwijderd voor beter zicht en dus een veiliger park. De bezoekers van de presentatie lieten op Post-Its tips, ideeën en complimenten achter. Die gebruikt de gemeente om het plan nog beter te maken. Na de zomer hoopt de gemeente een Definitief Ontwerp te presenteren, zodat begin 2018 met de werkzaamheden begonnen kan worden.

De presentatie kunt u hieronder downloaden:

Het college van B&W heeft een positief besluit genomen over de aanvulling van Feyenoord op eerder ingediende plannen. Het college gaat de gemeenteraad vragen met de financiering in te stemmen.

Met het aanvullende stuk zijn voor het college van B&W de meeste vragen rondom Feyenoord City beantwoord. Vragen over onderwijs, duurzaamheid, haalbaarheid van horeca en de invloed van de ontwikkeling op het spelersbudget. Een zogenaamde 'position paper’, is opgesteld om de gemeentelijke belangen tijdens het project te verzekeren.

Zowel het college als de gemeenteraad stelden vragen over de haalbaarheidsstudie die Feyenoord in november presenteerde. 'Feyenoord City is een belangrijk project voor Rotterdam en vooral voor Rotterdam Zuid. Een zorgvuldig proces met alle partijen is noodzakelijk,' zei wethouder Adriaan Visser (onder andere Financiën en Sport). 'Feyenoord heeft hard gewerkt. We hebben in januari aanvullende onderzoeken gehad en nu een aanvulling op de haalbaarheidsstudie gekregen. Onderbouwingen voor de omzet van de horeca, aantallen bezoekers en aantal businessseats zijn verbeterd. De businesscases zijn beter onderbouwd en op onderdelen aangepast. Ook zijn we blij met de openheid over de invloed op het spelersbudget. Voor het college zijn de vragen hiermee beantwoord.'

Position paper gemeente Rotterdam

Het college stelt wel voor om vanuit de gemeente voorwaarden te stellen aan het project in een zogenoemde position paper. Wethouder Visser: 'Het gaat bijvoorbeeld om inhoudelijke voorwaarden: de ambitie moet hoog blijven liggen. We hebben hele mooie plaatjes gezien. We weten dat het nog om schetsen gaat, maar de kwaliteit moet wel echt hoog liggen. Datzelfde geldt voor duurzaamheid. Ten tweede vinden we het belangrijk dat de betrokkenheid van de omgeving en de supporters goed geregeld wordt. Als laatste is de herontwikkeling van de Kuip voor het college zeer belangrijk. Het kan niet zo zijn dat Feyenoord in het nieuwe stadion voetbalt en de Kuip leeg blijft staan. We hebben nu een afspraak. Daarbij zet Feyenoord zodra er zekerheid is over het nieuwe stadion, geld opzij op een aparte rekening. Als prikkel voor zichzelf om de herontwikkeling van de Kuip ter hand te nemen.' Het onderzoeksbureau Brink M/A dat een second opinion op de plannen heeft uitgevoerd, benoemt in hun eindoordeel nog wel enkele aandachtspunten. Die zijn allemaal in het vervolg uit te werken.

Feyenoord City

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City, onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Stadionpark, omvat naast een nieuw stadion voor Feyenoord ook:

 • nieuwe verbindingen over het spoor en langs de rivier
 • ruimte voor ruim 1500 woningen
 • een aantrekkelijk verblijfsgebied dat nu vooral erg functioneel ingericht is.

De gemeente is gevraagd om een financiële bedrage. 40 miljoen aan aandelen waar de gemeente rendement op krijgt en 60 miljoen uit gronduitgifte waarvoor de gemeente jaarlijks de erfpachtcanon krijgt. Het rendement en de erfpachtcanon zorgen ervoor dat de investering maar een beperkte invloed heeft op de begroting. Daarnaast wil de gemeente 35 miljoen beschikbaar stellen voor de investeringen in de infrastructuur. Een deel van de projecten passen in het verkeersplan en zijn ook los van de ontwikkeling Feyenoord City goed voor de stad.

Het definitieve besluit over de financiering van Feyenoord City wordt waarschijnlijk in april 2017 genomen in de Rotterdamse gemeenteraad.

Het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels is vastgesteld door de gemeenteraad. Er komen aanzienlijk minder woningen in het Park. Dat loopt straks over in de Sportcampus met alle ruimte en de modernste sportfaciliteiten.

Donderdag 15 december heeft de gemeenteraad het Masterplan Sportcampus en Park de Twee Heuvels en de bijbehorende grondexploitatie vastgesteld. Hiermee ontstaat straks een mooi gebied waar topsport, breedtesport en ongeorganiseerde sporten zoals hardlopen elkaar ontmoeten. Zo zijn er al nieuwe sportvelden aangelegd en wordt er op dit moment hard gewerkt aan een prachtig clubverzamelgebouw voor de sportverenigingen. Feyenoord start in 2018 met de aanleg van een state of the art trainingscomplex voor de profs.

Met dit besluit kunnen de huidige eigenaren van de Clara-strook het voormalige ziekenhuis verder slopen. Deze grond kan vervolgens namelijk worden ingezet voor de nieuwe accommodatie voor de Sportclub Feyenoord en de jeugdopleiding van de Betaald Voetbal Organisatie aan de Olympiaweg.

Woonwijk

Op de langere termijn zal ook een nieuwe woonwijk in het de noordoosthoek van de Sportcampus gerealiseerd worden. Gelegen tussen het Topsportcentrum en Sportdorp kan hier een gevarieerd woonmilieu in het groen gecreëerd worden. Ook is afgesproken dat de voorgestelde woningbouw in het park verder wordt teruggebracht. Al eerder was duidelijk dat de woningbouw in het zuiden van het park niet door zou gaan. Op de twee noordelijke plekken komen nu maximaal 40-55 woningen. Deze worden zoveel mogelijk in de lijn van het zwembad gebouwd.

Plannen

De afgelopen tijd hebben we veel mensen gesproken over de ontwikkeling van het park. Bijvoorbeeld tijdens ons omgevingsonderzoek, in het participatietraject over de gebiedsvisie Stadionpark of tijdens het spel dat we speelden met betrokken gebruikers van het park. De uitkomsten hiervan hebben we gebruikt om een Programma van Eisen (PvE) op te stellen. Dat is de onderlegger die we gebruiken voor het maken van een plan voor het park. In dit PvE staan de toekomstige eisen en wensen die aan de inrichting van het park worden gesteld. Het PvE is 27 september vastgesteld door het college van B&W.

Op dit moment werken we hard aan een mooi plan voor het park. We verwachten in maart 2017 een eerste versie van het plan voor het park aan u te kunnen presenteren. Een Voorlopig Ontwerp van het Inrichtingsplan. ‘Voorlopig’, omdat we dan graag weer met de gebruikers en omwonenden in gesprek gaan over dit ontwerp. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien of kan er iets nog beter. Ook in de tussentijd gaan we met mensen in gesprek. Bijvoorbeeld met de hondenbezitters over de uitwerking van hun wensen. Met ouders van de basisschool over de wensen over spelen. Of met omwonende ouderen en jongeren over hoe zij het park graag gebruiken.

Betrokken blijven

Kijk voor meer informatie op www.stadionpark-rotterdam.nl waar u zich ook kunt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. De volledige gebiedsvisie vindt u onder het kopje Documenten: