Stadionpark
Gepubliceerd op: 05-04-2017
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadionpark/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam gaat het gebied Stadionpark op Rotterdam-Zuid rond stadion De Kuip een metamorfose geven. Er komt ruimte voor woningbouw en bedrijven en er is plek voor het nieuwe Feyenoord-stadion ten westen van de Veranda.

Dit staat in de Gebiedsvisie Stadionpark (pdf) die het college van burgemeester en wethouders op 14 december 2017 aan de gemeenteraad ter vaststelling heeft aangeboden.

Wonen, leren en bewegen op Sportcampus

Op Feyenoords’ voormalig trainingscomplex Varkenoord komt binnen enkele jaren een parkachtige woonbuurt met wandel- en fietsroutes waarin sporten en bewegen centraal staan. De autoluwe buurt naast De Kuip biedt ruimte voor 866 woningen, twee middelbare scholen en een sportcomplex. Het stedenbouwkundig ontwerp is door het college van B en W vastgesteld.

Stap voor stap gaat de ontwikkeling rondom Feyenoord City verder. 18 februari 2020 heeft het college van B en W ingestemd met de terinzagelegging van het bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor Feyenoord City. Dit werd gecombineerd met de terinzagelegging van het door de raad vastgestelde ontwerpbesluit voor de wegonttrekking van de Korte Stadionweg, de ontwerp omgevingsvergunning langsdam/permanente landaanwinning en tijdelijke omgevingsvergunning landaanwinning voor het nieuwe Feyenoord stadion en het ontwerp besluit op grond van de Waterwet. Ook heeft het college het geluidsbeleid voor voetbalstadions in Rotterdam vastgesteld.

De visie in vogelvlucht

Behalve het nieuwe voetbalstadion bij de Veranda en de bedrijventerreinen langs de Stadionweg maken het Eiland van Brienenoord, de Sportcampus en het park De Twee Heuvels deel uit van de visie. Door hiernaar in de visie te kijken als één geheel wordt er eenheid en samenhang in het gebied gecreëerd. Naast aantrekkelijke woningbouw komt er ruimte voor bedrijven en winkels. Maar ook voor groen, sport, recreatie en vrijetijdsbesteding. Betere verkeers- en oeververbindingen maken de visie compleet.

Totstandkoming

Voor de zomer van 2016 gaven ruim 700 bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied hun mening over de conceptgebiedsvisie en ideeën. Dit leverde ruim 4.000 inhoudelijke reacties op waarmee de conceptvisie is afgerond tot de gebiedsvisie die er nu ligt.

Betrokken blijven

Kijk voor meer informatie op de website stadionpark-rotterdam.nl waar u zich ook kunt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. De volledige gebiedsvisie vindt u onder het kopje Documenten:

Video 'Opening Sportcomplex Olympia' (maart 2018)

Meer informatie