Stadionpark
Gepubliceerd op: 05-04-2017
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadionpark/
Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam gaat het gebied Stadionpark op Rotterdam-Zuid rond stadion De Kuip een metamorfose geven. Er komt ruimte voor woningbouw en bedrijven en er is plek voor het nieuwe Feyenoord-stadion ten westen van de Veranda.

Dit staat in de Gebiedsvisie Stadionpark (pdf) die het college van burgemeester en wethouders op 14 december 2017 aan de gemeenteraad ter vaststelling heeft aangeboden.

Stap voor stap gaat de ontwikkeling rondom Feyenoord City verder. Afgelopen 18 februari heeft het college van B en W ingestemd met de terinzagelegging van het bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) voor Feyenoord City. Dit wordt gecombineerd met de terinzagelegging van het door de raad vastgestelde ontwerpbesluit voor de wegonttrekking van de Korte Stadionweg, de ontwerp omgevingsvergunning langsdam/permanente landaanwinning en tijdelijke omgevingsvergunning landaanwinning voor het nieuwe Feyenoord stadion en het ontwerp besluit op grond van de Waterwet. Ook heeft het college het geluidsbeleid voor voetbalstadions in Rotterdam vastgesteld.

Terinzagelegging en plannen bekijken

Vanaf vrijdag 28 februari wordt het ontwerp bestemmingsplan Feyenoord City voor 6 weken ter inzage gelegd. Wilt u het ontwerp bestemmingsplan en alle daarbij behorende ontwerpbesluiten lezen, kijk vanaf vrijdag 28 februari op ruimtelijkeplannen.nl of feyenoord-city.nl.  

De stukken zijn ook vanaf die datum in te zien op twee locaties, alleen na het maken van een telefonische afspraak:

  • Timmerhuis, Halvemaanspassage 1, 010 - 267 25 14
  • Stadsontwikkeling, 06 - 103 539 05, maandag tm donderdag, van 09.00 tot 12.00 uur

Het indienen van schriftelijke zienswijzen sluit op donderdag 9 april 2020.

De visie in vogelvlucht

Behalve het nieuwe voetbalstadion bij de Veranda en de bedrijventerreinen langs de Stadionweg maken het Eiland van Brienenoord, de Sportcampus en het park De Twee Heuvels deel uit van de visie. Door hiernaar in de visie te kijken als één geheel wordt er eenheid en samenhang in het gebied gecreëerd. Naast aantrekkelijke woningbouw komt er ruimte voor bedrijven en winkels. Maar ook voor groen, sport, recreatie en vrijetijdsbesteding. Betere verkeers- en oeververbindingen maken de visie compleet.

Totstandkoming

Voor de zomer van 2016 gaven ruim 700 bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied hun mening over de conceptgebiedsvisie en ideeën. Dit leverde ruim 4.000 inhoudelijke reacties op waarmee de conceptvisie is afgerond tot de gebiedsvisie die er nu ligt.

Betrokken blijven

Kijk voor meer informatie op de website stadionpark-rotterdam.nl waar u zich ook kunt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. De volledige gebiedsvisie vindt u onder het kopje Documenten:

Meer informatie

\