Schiekadeblok in ontwikkeling
Gepubliceerd op: 24-12-2018
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiekadeblok/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Schiekadeblok is een ontwikkellocatie in Rotterdam Central District. De ambitie is om van het gebied een eigenzinnige plek in de stad te maken waar Rotterdammers wonen, werken en verblijven.

Het Schiekadeblok is het gebied dat wordt begrensd door de Schiekade, Schiestraat, Delftsestraat en het Delftseplein. In de afgelopen jaren is het Schiekadeblok door particulier initiatief een bruisend gebied geworden. Er is een mix aan horeca, cultuur en design waarvoor Rotterdammers en bezoekers van de stad veel waardering hebben. Bij de ontwikkeling van het gebied wil de gemeente hierop voortbouwen. En tegelijkertijd inspelen op de groei van Rotterdam, waaronder de vraag naar ruimte voor wonen en werken nabij het Centraal Station.

De zes pijlers van de ontwikkeling

Eind 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders het Ambitiedocument Schiekadeblok (pdf) vastgesteld. Uit dit document en gesprekken met marktpartijen zijn de zes pijlers voor de ontwikkeling van het Schiekadeblok voortgekomen:

De vraag naar ruimte voor wonen, werken en verblijven in de binnenstad is groot. In het Schiekadeblok komt straks alles samen. Door een optimale mix van de drie programma’s ontstaat er een metropolitaans, levendig district.

De bijzondere identiteit van het Schiekadeblok heeft een grote aantrekkingskracht op de zogeheten paarse doelgroep, de early adopters en innovators. Zij zijn de trekpaarden van de Next Economy en ontbreken nu nog in het gebied. Het Schiekadeblok gaat specifiek (nieuwbouw) woon- en werkruimte bieden aan deze groep.

Panden met cultuurhistorische waarde worden zoveel mogelijk behouden en herontwikkeld. Rotterdam is trots op haar cultureel erfgoed. De Delftsestraat is een van de weinige wederopbouwstraten in Rotterdam die nog grotendeels intact is.

Het Schiekadeblok is een fijne plek om te verblijven door de rijkheid aan verschillende, eigenwijze en Rotterdamse voorzieningen. De buitenruimte faciliteert ontmoeting van mensen en verbindt zo allerlei groepen en initiatieven met elkaar. Er komt ruimte voor groen met kwaliteit.

Het Schiekadeblok ligt op een strategische plek in de stad, op de verbinding tussen Centraal Station en nieuwe gebiedsontwikkelingen Pompenburg en ZOHO. Als opvolger van de Luchtsingel komt er een informele voetgangersverbinding naar de stadswijken in Rotterdam Noord.

Het Schiekadeblok wordt veerkrachtig, met oog voor toekomstige veranderingen. We leven in een tijd van transitie op het gebied van energie, klimaat en mobiliteit. Het Schiekadeblok heeft aandacht voor deze transities en de veranderende stad.

Keuze stedenbouwkundig model

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Schiekadeblok vastgesteld en een keuze gemaakt uit drie ontwikkelscenario’s. Zij koos voor het stedenbouwkundige model 2a (zie de tekening hieronder). Uitgangspunten zijn de bouw van een circa 70 meter hoge woontoren aan het Delftseplein, een maximaal 200 meter hoge kantoor- en woontoren aan de Schiekade en op de spoorstrook kantoren. De hoge toren is gekoppeld aan het deels te behouden Schieblock-pand. De panden met cultuurhistorische waarde langs de Delftsestraat blijven ook staan. Op deze panden komt een hotel dat past bij het 'rauwe milieu' van het Schiekadeblok. Midden in het gebied komt een groen binnenhof en de Luchtsingel krijgt een opvolger.

680 woningen

Omdat er gekozen is voor de ontwikkeling met spoorstrook komen er in het gebied ongeveer 680 woningen. Hiervan is minimaal 10 procent sociale woningbouw (met een minimum van 75 woningen) en minimaal 30 procent middensegment. De overige woningen vallen in het hoger- en topsegment. Er staat ongeveer 48.500 m2 aan kantoren gepland en in de plannen is 4.000 m2 beschikbaar voor detailhandel, horeca en een cultureel/maatschappelijk programma.

Behoud huidige sfeer

Door particulier initiatief is het Schiekadeblok een bruisend gebied geworden. Bij de ontwikkeling van het gebied wil de gemeente hierop voortbouwen. In de Delftsestraat en het Schieblock blijven kantoren en werkruimtes voor de vernieuwende en creatieve bedrijven. In de toren die gekoppeld wordt aan het Schieblock komen extra werkruimtes voor de huidige ondernemers in het gebied die door willen groeien. En er komt ruimte voor de Next Economy ondernemers die de gemeente op deze locatie wil aantrekken. Verder praat de gemeente met lokale partijen die twee initiatieven hebben ingediend voor de herontwikkeling en renovatie van bestaande panden. Hiermee wordt een deel van de bestaande 'rauwe' sfeer onderdeel van de gebiedsontwikkeling.

Het Schiekadeblok blijft ook een gezellige plek om op een terras te zitten, uit eten te gaan en een poppodium te bezoeken. Er komen nieuwe voorzieningen zoals een cultuurhal onderin de toren aan het Delftseplein en een aantrekkelijk, zonnig binnenterrein waar je elkaar kunt ontmoeten.

Hoe verder

Nu de gemeenteraad een ontwikkelscenario heeft gekozen en de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld werkt de gemeente het plan verder uit naar een bestemmingsplan en grondexploitatie. In de volgende fase wordt ook bepaald hoe en met welke partijen de ontwikkeling wordt uitgevoerd.