Gebiedsontwikkeling Schiehaven-Noord
Gepubliceerd op: 03-06-2021
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiehaven-noord/
Ga naar de hoofdinhoud

Op dinsdag 22 juni 2021 hield de gemeente een digitale informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling Schiehaven-Noord. U kunt een opname van de bijeenkomst terugkijken.

U kunt een maquette van de gebiedsontwikkeling Schiehaven-Noord bekijken op de publiekslocatie Delfshaven van de gemeente Rotterdam, Looiershof 1, Rotterdam. U kunt hier van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 22 juni 2021 is er een overweldigend aantal vragen gesteld. We hebben een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen met onze antwoorden erop. Het overzicht is een 'work in progress': het antwoord op sommige vragen volgt nog; we zoeken nog een aantal zaken uit. Omdat het een zeer uitgebreid overzicht is van vele pagina’s, plaatsen we het niet op deze webpagina, maar kunt u het overzicht opvragen via het e-mailadres schiehaven-noordso@rotterdam.nl. U krijgt het dan zo snel mogelijk toegestuurd.

Woningbouwlocaties

Veel mensen willen op dit moment graag in Rotterdam wonen. Maar ze kunnen lang niet allemaal aan een woning komen, omdat de vraag naar woningen in Rotterdam op dit moment veel groter is dan het aanbod. De gemeente is hard op zoek naar geschikte woningbouwlocaties, om zo in de toekomst meer mensen aan een woning te kunnen helpen. Dit moet ervoor zorgen dat leraren, zorgpersoneel, politieagenten, maar ook andere mensen die belangrijk zijn voor de stad, hier kunnen blijven wonen en niet wegtrekken naar andere steden. De gemeente ziet in de herontwikkeling van het gebied Schiehaven-Noord mogelijkheden om aan de vraag naar woningen te voldoen.

Wonen, werken, fietsen en wandelen

Het gebied waarom het gaat oogt nu nog vrij stenig. De gemeente wil het huidige Lloyd Multiplein en directe omgeving veranderen in een aantrekkelijk gebied, waar het prettig wonen, werken, fietsen en wandelen is. De huidige sportvelden worden in de plannen ingepast en blijven dus gewoon bestaan. Onderdeel van de plannen vormt de demping van een deel van de Schiehaven, zodat hier ruimte komt voor flaneren, recreëren en wonen. 

Op de bijeenkomst op 22 juni gingen we in gesprek met u over de ideeën die er zijn voor het gebied Schiehaven-Noord. We gaven een toelichting op onze plannen voor de bouw van woningen en de herinrichting van de Schiehaven. Er was alle gelegenheid voor u om vragen te stellen en input te leveren voor de nieuwe inrichting van het gebied. 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u die mailen naar schiehaven-noordso@rotterdam.nl. In de toekomst volgt meer informatie op deze pagina over de gebiedsontwikkeling Schiehaven-Noord.