Schiehaven Noord
Gepubliceerd op: 03-06-2021
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiehaven-noord/
Ga naar de hoofdinhoud

In maart en april 2022 informeerde de gemeente op drie avonden bewoners en overige belangstellenden over de stand van zaken rond de plannen voor het gebied Schiehaven-Noord.

Het was de bedoeling om snel na de zomervakantie van 2022 opnieuw informatiebijeenkomsten te organiseren, om u bij te praten over de laatste stand van zaken. Helaas lopen we iets uit. Onder andere omdat het beantwoorden van raadsvragen over Schiehaven-Noord meer tijd kost dan vooraf was ingepland. We informeren u in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw over de ideeën voor Schiehaven-Noord. Dan organiseren we opnieuw één of meerdere informatiebijeenkomsten.

Presentaties en verslagen

U kunt de presentaties en verslagen van de informatiebijeenkomsten in maart en april 2022 opvragen via het e-mailadres schiehaven-noordso@rotterdam.nl. We sturen u deze stukken dan zo snel mogelijk toe.  

Een aantal bewoners heeft zich aangemeld voor een klankbordgroep over de gebiedsontwikkeling Schiehaven-Noord. Zij zijn in gesprek met de gemeente over de plannen voor dit gebied. Een eerste en tweede overleg met de gemeente en de klankbordgroep zijn inmiddels geweest.

Stedenbouwkundig plan voor Schiehaven-Noord

Voor het gebied Schiehaven-Noord is een stedenbouwkundig plan gemaakt. In dit plan staat waar ruimte is of kan komen voor woningen, bedrijvigheid, groen, sport en recreatie. 

Op de bewonersavonden van begin 2022 is het stedenbouwkundig plan toegelicht. Het stedenbouwkundig plan is nog niet vastgesteld. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders neemt waarschijnlijk begin 2023 een besluit over het stedenbouwkundig plan.

Woningbouw in het gebied Schiehaven-Noord

Wat zijn de plannen voor het gebied Schiehaven-Noord? Veel mensen willen graag in Rotterdam wonen. Maar ze kunnen lang niet allemaal aan een woning komen. De vraag naar woningen in Rotterdam is op dit moment namelijk veel groter dan het aanbod. De gemeente is hard op zoek naar geschikte plekken om woningen te bouwen. Om zo in de toekomst meer mensen aan een woning te kunnen helpen. De herontwikkeling van het gebied Schiehaven-Noord is een kans om meer woningen te bouwen.

Er is een plan gemaakt voor woningbouw in het gebied, gecombineerd met een kade-uitbreiding aan de Schiehaven. Het plan gaat uit van de bouw van 1.000 nieuwe woningen. Hiervan is 20% sociale woningbouw, 30% middensegment, 30% hoger segment en 20% in het topsegment. Hierdoor wordt wonen in Schiehaven-Noord zowel bereikbaar voor mensen met een kleinere portemonnee als voor mensen die meer te besteden hebben. Het gaat om woningen voor starters, gezinnen en senioren.

De woningen worden gecombineerd met groene kades en binnenhoven. Zo ontstaat er een aantrekkelijk woon- en leefgebied. Op de begane grond van de woongebouwen is ruimte voor kleinschalige bedrijven en maatschappelijke voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum.

Wonen, werken, fietsen en wandelen

Het gebied waarom het gaat ziet er nu nog vrij stenig uit. De gemeente wil het huidige Lloyd Multiplein en directe omgeving veranderen in een aantrekkelijk gebied. Een gebied waar mensen prettig kunnen wonen, werken, fietsen en wandelen. De huidige sportvelden worden in de plannen ingepast en blijven dus gewoon bestaan. Onderdeel van de plannen vormt de demping van een deel van de Schiehaven. Hier komt ruimte voor flaneren, recreëren en wonen. 

De Schiehaven is nu 120 meter breed. In de toekomst zou er een breedte van 80 meter kunnen overblijven. De 40 meter die gedempt wordt, wordt ingericht als een groene en levendige kade, met veel ruimte voor voetgangers en fietsers.

Hieronder ziet u hoe het gebied eruit zou kunnen komen te zien:

Het gaat om een plan

De plannen voor Schiehaven-Noord zijn nog niet definitief. Het college van burgemeester en wethouders moet nog een besluit nemen over de plannen. Er staat dus nog niets vast. Begin 2023 moet er meer duidelijk zijn over de plannen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u die mailen naar schiehaven-noordso@rotterdam.nl. In de toekomst volgt meer informatie op deze pagina over de gebiedsontwikkeling Schiehaven-Noord.