Schiebroek
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiebroek/
Ga naar de hoofdinhoud

Schiebroek ligt bij de Bergse Plassen en andere groengebieden en bezit veel potentie als aantrekkelijk woongebied. De groene binnengebieden versterken het groene karakter van Schiebroek.

Schiebroek is namelijk omringd door groen- en recreatiegebieden. Denk aan het Schiebroekse Park, Melanchtonpark, Wilgenplaspark, park Plaswijck, de kinderboerderij De Wilgenhof en de Bergse Achterplas. Winkelcentrum Peppelweg kent een ruim aanbod met op vrijdag een markt. RandstadRail brengt zowel Rotterdam als Den Haag dichtbij.

Gebiedsvisie

Eind 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Schiebroek 2030 vastgesteld. Deze gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld van het wonen en leven in de wijk Schiebroek. U vindt meer informatie over de gebiedsvisie op de pagina Gebiedsvisie Schiebroek.

Geschiedenis

Schiebroek was veenmoeras, dat werd ontgonnen en drooggelegd. Tussen 1700 en 1850 ontstond een plassengebied, dat vervolgens wederom werd ingepolderd en drooggelegd. Daarbij ontstond een groot aantal aparte polders, waaronder de Schiebroekse polder. Schiebroek is hoofdzakelijk gebouwd tussen 1920 en 1960. Van voor 1930 staat langs de Ringdijk en de Hoge Limiet wat oude lintbebouwing.

Schiebroek

De scheiding tussen Schiebroek-Noord en Zuid loopt via de Wilgenlei en Wilgensingel. De bouw is gestart met een tuinstad rond de Adrianalaan en tuinstad Molenvliet rond de Molenvijver. De wijk bestaat uit grondgebonden  koopwoningen en woningen in de sociale huursector.  Privétuinen dragen bij aan de groene woonomgeving. Horecavoorzieningen zijn geconcentreerd de Peppelweg.

Schiebroek-Zuid

Schiebroek-Zuid beschikt over brede vijverpartijen en singels. Via de wijkaanpak Schiebroek vond op verschillende locaties herstructurering plaats. Dwars op de Meidoornsingel ligt de Wilgenplaslaan, de hoofdontsluiting van Schiebroek. Er zijn drie kleine winkelstrips: Meijersplein Noord, Teldersweg en Asserweg.