Scheiden
Gepubliceerd op: 17-03-2017
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/scheiden/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u in scheiding ligt zijn teleurstelling, frustratie, woede en verdriet emoties die u zult herkennen. Naast de verwerking van uw besluit om te gaan scheiden, zult u in deze periode ook afspraken moeten maken over de toekomst.

Zoals afspraken die uw kinderen aangaan. Voorkom samen een complexe scheiding, een scheiding die een gevecht wordt.

Voor hulp voor u en uw kinderen kunt u binnenlopen bij een Vraagwijzer bij u in de buurt. Of bezoek het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren) is ook mogelijk. Zij geven informatie en advies, kunnen voor u bemiddelen of u begeleiden.

Hieronder vindt u allerlei informatie die nuttig kan zijn als u te maken krijgt met een scheiding.

Ik ga scheiden

Als u gaat scheiden, komt er veel op u af. Niet alleen praktische zaken, maar ook financiële en juridische zaken moet u regelen. U moet afspraken maken over de woning, de inboedel, het vermogen, alimentatie en eventuele schulden verdelen.

Er is altijd een advocaat nodig om de echtscheiding formeel te regelen. Hoe meer je gezamenlijk, in goed overleg, kan voorbereiden hoe beter (en goedkoper) het vaak is.

Op de website van het Juridisch Loket en op de Scheidingswijzer vindt u een stappenplan dat u kan helpen tijdens de scheiding. Bekijk ook deze checklist van de Rijksoverheid en van de Belastingdienst.

Een echtscheidingsvonnis wordt uitgesproken door de rechter. Vervolgens moet het echtscheidingsvonnis worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd.

Wanneer u wilt scheiden, neemt u contact op met een advocaat. Vragen echtgenoten samen de scheiding aan, dan is één advocaat genoeg. Bij een eenzijdig verzoek of als de partners het niet eens zijn, moeten zij ieder een eigen advocaat kiezen.

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. Uw partner heeft drie maanden de tijd om tegen de echtscheidingsbeschikking in beroep te gaan. Na de beroepstermijn wordt de uitspraak onherroepelijk en kan deze worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit kan ook al eerder wanneer u allebei schriftelijk hebt verklaard dat u geen hoger beroep instelt.

Een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De beschikking van de rechter moet binnen 6 maanden, nadat de beschikking definitief is geworden, zijn ingeschreven. Uw advocaat zorgt er meestal voor dat de stukken naar de burgerlijke stand worden gestuurd. De gemeente Rotterdam stuurt, nadat het vonnis is ingeschreven, bericht naar uw advocaat. Uw advocaat informeert u vervolgens over de inschrijving van uw echtscheiding.

Wordt u op dit moment door de overheid aangeschreven met de naam van uw (ex-)echtgenoot en wilt u dit wijzigen naar uw eigen achternaam, dan kunt u dit doen met een verklaring naamgebruik.

Kosten

De registratie van de echtscheiding zelf is gratis. In 2021 kost een afschrift van de akte 14,00 euro.

Meesturen of meenemen

Uw advocaat zal meestal de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente Rotterdam versturen.

Hoe lang duurt het?

Nadat uw advocaat de stukken heeft aangeleverd wordt de beschikking zo snel mogelijk verwerkt. Voor een inschrijving via een spoedprocedure belt u naar 14 010.  U wordt dan doorverbonden naar de afdeling Burgerlijke Stand.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Een ontbinding van een partnerschap wordt uitgesproken door de rechter of een notaris of advocaat stelt een verklaring op. Vervolgens moet het vonnis of de verklaring worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u uw partnerschap heeft geregistreerd.

Wanneer de partners geen minderjarige kinderen hebben en het met elkaar eens zijn, is het mogelijk een partnerschapsregistratie te ontbinden bij een advocaat of notaris. Als de partners wel minderjarige kinderen hebben is een uitspraak van de rechter noodzakelijk.

Ontbindt u het partnerschap zonder rechter dan sluit u een overeenkomst over de beëindiging van uw partnerschap. Vervolgens stelt u met de notaris of advocaat een verklaring op waaruit blijkt dat de overeenkomst is gesloten en op welke datum deze tot stand is gekomen. Deze verklaring moet u binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst overleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u uw partnerschap heeft geregistreerd.

Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap bij de rechter gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Wanneer de beroepstermijn van drie maanden is verstreken stuurt meestal de advocaat het vonnis naar de burgerlijke stand van de plaats waar u de partnerschapsregistratie bent aangegaan. De ambtenaar zal de beëindiging inschrijven in de registers van de burgerlijke stand, pas dan is de beëindiging definitief. De beschikking van de rechter moet binnen 6 maanden, nadat de beroepstermijn is verstreken, zijn ingeschreven. De gemeente Rotterdam stuurt, nadat het vonnis is ingeschreven, bericht naar uw advocaat. Uw advocaat informeert u vervolgens over de inschrijving van de ontbinding van uw partnerschap.

Wordt u op dit moment door de overheid aangeschreven met de naam van uw (ex-)partner en wilt u dit wijzigen naar uw eigen achternaam, dan kunt u dit doen met een verklaring naamgebruik.

Kosten

De registratie van de ontbinding partnerschap zelf is gratis. In 2021 kost een afschrift van de akte 14 euro.

Bij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap betaalt u de kosten van een advocaat of een notaris. Bij ontbinding van uw partnerschap via de rechter betaalt u naast advocaatkosten ook griffierechten. Als u kiest voor mediation, betaalt u ook deze kosten. Soms kunt u een tegemoetkoming krijgen in de kosten.

Meesturen of meenemen

Uw advocaat zal meestal vonnis van de rechtbank of de verklaring naar de gemeente Rotterdam versturen.

Hoe lang duurt het?

Nadat uw advocaat de stukken heeft aangeleverd wordt de beschikking binnen 5 werkdagen verwerkt. Voor een versnelde inschrijving via een spoedprocedure belt u naar 14 010 om een afspraak te maken in Stadswinkel Centrum.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Wanneer u wilt scheiden van tafel en bed, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechter. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Bij scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar volgens de wet blijft u getrouwd. Een beschikking tot scheiding van tafel en bed kunt u laten inschrijven in het huwelijksgoederenregister, het is niet mogelijk om deze beschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente. Pas wanneer u na scheiding van tafel en bed uw huwelijk laat ontbinden bij de rechter, kunt u de ontbinding van uw huwelijk laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Voor meer informatie over scheiden van tafel en bed ga naar de website van echtscheiding wijzer.

Het einde van uw relatie kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Wilt u weten wat deze verandering betekent voor uw portemonnee?

De website Wijzer in geldzaken geeft antwoord op uw financiële vragen. De checklist van de Belastingdienst geeft inzicht in de acties die u moet ondernemen. Met de handige tool op Bereken uw recht ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een Vraagwijzer bij u in de buurt of met de gemeente Rotterdam via het nummer 14 010.

U moet in Nederland altijd eerst voor de wet trouwen. Voor de Nederlandse wet telt alleen het burgerlijk huwelijk. Gelovige echtparen laten hun huwelijk vaak ook nog religieus bevestigen.

Er is in Nederland geen wet om een religieus huwelijk te beëindigen. Maar er zijn wel juridische mogelijkheden. Als een partner weigert mee te werken aan een scheiding, kan de andere part­ner de rechter verzoeken om dit te eisen.

Dat kan via een advocaat. De advocaat kan een kort gedingprocedure bij de rechter aanspannen. De rechter kan uitspreken dat de gedaagde verplicht is tot het verlenen van medewerking aan de echtscheiding, en dat bij niet nakomen van dit bevel een dwangsom verschuldigd is.

Ik ga scheiden en heb (een) kind(eren)

Voor kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis. Als ouder heeft u de verantwoordelijkheid om de schade voor uw kinderen te beperken. Op Onze Scheiding kunt u een persoonlijk stappenplan maken.

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor alle ouders van minderjarige kinderen die een aanvraag doen voor een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Ook op samenwonende ouders die het gezag hebben en die uit elkaar gaan rust de verplichting tot het maken van een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is een schriftelijke vastlegging van afspraken over minderjarige kinderen.

Het ouderschapsplan moet met het verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap worden ingediend bij de rechtbank. Het indienen van deze stukken moet altijd met behulp van een advocaat. Als jullie er samen niet uitkomen, kunt u een scheidingsbemiddelaar, mediator of advocaat inschakelen om jullie te helpen bij het maken van de afspraken. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in advocaatkosten. Ook voor een mediationtraject bestaat er een regeling voor de tegemoetkoming in de kosten.

Op rechtwijzer.nl kunt u het ouderschapsplan online opstellen. U moet beiden het plan ondertekenen.

Voor kinderen verandert er veel als ouders uit elkaar gaan. Geef het kind de tijd en de ruimte om daar op een eigen manier mee om te gaan.

Reacties op deze veranderingen kunnen zich uiten in angst, onzekerheid, verdriet, onmacht en boosheid. Laat merken dat u de gevoelens en reacties van uw kind begrijpt en zoek voor uw kind en voor uzelf steun bij vertrouwde personen. Wees u bewust dat u diegene niet altijd kunt zijn voor uw kind, omdat het bang kan zijn om u boos of verdrietig te maken. Zorg dat uw kind iemand heeft waarmee hij zijn gevoelens en gedachten kan delen. Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het na verloop van tijd weer goed.

Belangrijke uitgangspunten

 • Werk samen als ouders
  Maak als scheidende ouders zo snel mogelijk (tijdelijke) afspraken over de zorg voor jullie kind. Overleggen en afspraken maken kan soms lastig zijn, zeker als er veel emoties spelen. Laat persoonlijke conflicten en emoties niet doorwerken in de afspraken die je maakt voor het kind. Als u zich kunt opstellen als collega’s in plaats van ex-partners maakt dat het samenwerken vaak al een stuk gemakkelijker.
 • Geen ruzie in het bijzijn van je kind
  Houd het kind buiten de relatieproblemen, buiten ruzies en buiten eigen emoties over de ex-partner. Zeg geen slechte of vervelende dingen over uw ex-partner en maak geen verwijten, hoe boos of verdrietig u ook bent. Uw kind zal zich dat ook persoonlijk aantrekken, het bestaat immers voor de helft uit zijn vader en zijn moeder. Dat is de reden dat kinderen zich verscheurd voelen. Zoek iemand op waarbij u uw emoties kwijt kan en u uw hart kunt luchten, maar doe dat nooit in bijzijn van het kind.
 • Omgang met beide ouders
  Het kind heeft recht op omgang met beide ouders, ook als ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Houd het kind niet weg van de andere ouder. Dit schaadt een kind in zijn of haar ontwikkeling. Ouders en kinderen die moeite hebben bij het vormgeven van contact kunnen begeleiding krijgen.
 • Zorg voor uzelf en zorg voor uw kind: ontspanning
  Het lijkt zo eenvoudig, maar het schiet er vaak bij in. Zorg goed voor uzelf, eet gezond, slaap voldoende en zoek naar voldoende ontspanning. Een scheiding vraagt veel aandacht en energie, zorg dat je voldoende positieve energie kan opdoen. Zoek afleiding bij familie, vrienden en in de buurt. Als uw kind heerlijk een middag bij een hobbyclub kan ontspannen, is dat fijn voor u allebei. Kijk voor het aanbod in de buurt eens bij uw Huis van de Wijk.

Je bent zwanger, gefeliciteerd! Moeder zijn is één van de mooiste taken in het leven, maar ook één van de moeilijkste. Daarom is het belangrijk dat je je leven op orde hebt en er niet te veel problemen zijn. Zodat je kunt genieten van je zwangerschap en je niet teveel stress hebt. Want dat is niet goed voor jou én de gezondheid van je kindje.

Misschien heb je hulp nodig om te zorgen voor een goede start voor jou als moeder en voor je kindje. Gemeente Rotterdam kan je helpen bij het oplossen van problemen. Als je hulp en begeleiding wil, kun je je daarvoor aanmelden via Moeders van Rotterdam.

Ik ben een kind van ouders die zijn gescheiden of uit elkaar gaan

Heb jij gescheiden ouders en wil je tips? Wil je laten horen wat je denkt, voelt en vindt van de scheiding van je ouders? Of praten met een Online Buddy die ook gescheiden ouders heeft?

Kijk dan op de website van Villa Pinedo. Op de website Onze Scheiding kan je een persoonlijk stappenplan aanmaken.

Daarnaast kan je altijd terecht bij je schoolmaatschappelijk werker, in een Huis van de Wijk of bij iemand anders in je omgeving die je vertrouwt. Professionele hulp vind je onder het kopje ‘hulp en ondersteuning in Rotterdam’.

Er bestaan heel veel boeken over kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden of gaan scheiden. Deze boeken (pdf) kunnen je helpen met het verdriet.

Ik ben een professional die te maken heeft met een scheiding

Naar schatting maken jaarlijks in Nederland ongeveer 70.000 kinderen het uit elkaar gaan van hun ouders mee. In ongeveer vijftien tot twintig procent van deze scheidingen ontstaan hoogoplopende en langdurige conflicten over zaken rondom de scheiding, waar kinderen de dupe van zijn. De gemeente Rotterdam zet zich actief in voor de aanpak van deze vechtscheidingen. Samen met Horizon ontwikkelde de gemeente een signaleringsinstrument vechtscheiding.

Dit instrument bevat een online vragenlijst die ouders, kinderen en hulpverleners kunnen gebruiken om een vechtscheiding te herkennen. De lijst bevraagt ouders en kinderen (los van elkaar) op factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voortduren van een vechtscheiding en geeft vervolgens suggesties voor passende lokale hulp en ondersteuning. Ga naar Onze Scheiding voor meer informatie en het instrument, of download de vragenlijsten (pdf).

Voor meer informatie over welke acties u kunt ondernemen bij scheidingsproblematiek, kunt u gebruik maken van de NJI-richtlijn. Voor cursussen en materiaal kunt u terecht bij Villa Pinedo, Augeo en RINO.

Ik wil iemand ondersteunen die in een scheiding zit

Als een van uw beste vrienden gaat scheiden dan heeft dat ook effect op de naaste familie en omgeving. De verleiding om je er mee te bemoeien en uw mening te geven is groot maar daar helpt u uw beste vriend(in) niet mee. Hoe u dat wel doet leest u in deze 5 tips.

 1. Vermijd foute uitspraken
  Wanneer u hoort dat een van uw favoriete vriendenstellen uit elkaar gaat dan zijn uitspraken als ‘nou dat werd eens tijd’ of ‘je begaat echt de fout van je leven’ uit den boze. Mensen die in scheiding liggen hebben iemand nodig die zonder oordeel een luisterend oor biedt. Veel mensen staan met de mond vol tanden bij zo’n heftige gebeurtenis maar dat geeft niet. Het belangrijkste is dat u er bent. Wat u zegt is van ondergeschikt belang. Zorg dus dat u er simpelweg bent als uw vriend(in) je nodig heeft.
 2. Geef geen ongevraagd advies
  Hoe moeilijk ook, laat uw adviezen voor wat ze zijn en slik ze in. Zorg in de plaats daarvan voor echte steun en support. Verreweg de meeste mensen die besluiten te gaan scheiden hebben daar lang over nagedacht, volgen uiteindelijk hun gevoel en nemen voor zichzelf de juiste beslissing. Speel dus geen advocaat of mediator maar verwijs indien nodig door naar een professional die uw vriend(in) kan bijstaan.
 3. Vertel geen horrorverhalen
  Het is verleidelijk. Als de betreffende vriend(in) bij u komt om uw eigen scheidingsperikelen en horrorverhalen uit de doeken toe doen. Voordat u daaraan begint moet u zich realiseren dat iedere scheiding anders is. Al die negatieve verhalen bezorgen hem of haar alleen nog maar een slechter gevoel en dat is natuurlijk helemaal niet je bedoeling.
 4. Opvang
  Zijn er kinderen in het spel? Dan is een scheiding nog pijnlijker. Zodra de situatie zich voordoet dat de kinderen bij de ex-partner verblijven, zorg dan dat u er bent om uw vriend(in) op te vangen. Het gemis kunt u niet wegnemen maar u kunt wel de aandacht van het verdriet afleiden. Ga samen wandelen, kijk een film of doe iets waarvan je weet dat hij of zij dat erg prettig vindt. Ditzelfde geldt voor de eerste keer een paar weken vakantie zonder de kinderen. Vaak een moeilijke periode voor gescheiden ouders.
 5. Kwaadspreken
  Zelfs al vraagt uw vriend(in) er expliciet om, begin niet te zeggen wat voor verschrikkelijke eikel of trut de ex-partner toch is. Stel dat het ooit tot een verzoening komt dan kunt u zich met goed fatsoen niet meer bij hen vertonen en is de vriendschap voorgoed beschadigd. Ga ook niet met uw vinger wijzen als uw vriend(in) zelf een misstap heeft begaan waardoor de scheiding tot stand is gekomen. Laat de schuldvraag rusten en zorg voor medeleven.

Hulp en ondersteuning in Rotterdam

Voor hulp voor u en uw kinderen kunt u binnenlopen bij een VraagWijzer bij u in de buurt. Of bezoek het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren) is ook mogelijk. Zij geven informatie en advies, kunnen voor u bemiddelen of u begeleiden.

Als u en uw ex-partner geen goede afspraken kunnen maken en/of uw kind heeft last van de scheiding of ruzies/geweld in huis kunt u zich inschrijven voor de volgende hulpprogramma’s. Deze zijn ingekocht door de gemeente Rotterdam.

Bij Villa Pinedo kunnen kinderen zich aanmelden voor een Online-Buddy. Dit is een jongere met gescheiden ouders, die een training heeft gevolgd om Buddy te worden. Villa Pinedo helpt ook ouders om door de ogen van hun kind te kunnen kijken.

Kinderen, ouders en professionals kunnen voor informatie en hulp ook terecht op:

Complexe scheidingen

In Rotterdam hebben we een conceptvisie op de aanpak van complexe scheidingsproblematiek (pdf). We vinden het belangrijk dat we ouders in scheiding motiveren uit het conflict te blijven met elkaar, in het belang van de kinderen. Daarom richten we ons allereerst op psycho-educatie van ouders in scheiding. Kinderen die te maken krijgen met een complexe scheiding van hun ouders stimuleren we om te praten over wat ze meemaken. Met iemand uit hun netwerk of met een Buddy van Villa Pinedo.

Ook zetten we in op deskundigheidsbevordering bij professionals die zich met complexe scheidingsproblematiek bezig houden. Op die manier proberen we eerder grip te krijgen op mogelijke conflicten rondom een scheiding.

Voor ouders in scheiding, hun netwerk en professionals willen we een laagdrempelige toegang tot scheidingshulp creëren, zodat gerezen conflicten rondom een scheiding in een vroeg stadium kunnen worden opgelost. Op deze manier proberen we de schadelijke gevolgen van een complexe scheiding bij kinderen te voorkomen of beperken.

Als er toch (ernstige) conflicten ontstaan rondom een scheiding hebben we in Rotterdam een breed aanbod aan scheidingshulp. De komende jaren willen we ons in samenwerking met onze netwerkpartners inzetten voor een goede regie op die hulp. Met elkaar streven we in Rotterdam naar een integrale aanpak van de problematiek die komt kijken bij een complexe scheiding.