Scheiden
Gepubliceerd op: 17-03-2017
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/scheiden/
Spring naar het artikel
Foto: iStock

Als u in scheiding ligt zijn teleurstelling, frustratie, woede en verdriet emoties die u zult herkennen. Naast de verwerking van uw besluit om te gaan scheiden, zult u in deze periode ook afspraken moeten maken over de toekomst.

Voor hulp voor u en uw kinderen rondom scheiding kunt u binnenlopen bij een VraagWijzer bij u in de buurt.

Nuttige informatie

Hieronder vindt u allerlei informatie die nuttig kan zijn als u te maken krijgt met een echtscheiding.

Als u gaat scheiden, zijn er veel juridische en financiële zaken die u moeten regelen.

U moet afspraken maken over de kinderen, de inboedel, het vermogen en eventuele schulden verdelen, afspraken maken over de woning, afspraken maken over de alimentatie enzovoort.

Er is altijd een advocaat nodig om de echtscheiding formeel te regelen. Hoe meer je gezamenlijk, in goed overleg, kan voorbereiden hoe beter (en goedkoper) het vaak is.

Op de website van het Juridisch Loket en op de Scheidingswijzer vindt u een stappenplan dat u kan helpen tijdens de scheiding. Bekijk ook deze checklist van de Rijksoverheid.

Een echtscheidingsvonnis wordt uitgesproken door de rechter. Vervolgens moet het echtscheidingsvonnis worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd.

Wanneer u wilt scheiden, neemt u contact op met een advocaat. Vragen echtgenoten samen de scheiding aan, dan is één advocaat genoeg. Bij een eenzijdig verzoek of als de partners het niet eens zijn, moeten zij ieder een eigen advocaat kiezen.

U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat u via uw advocaat aan de rechtbank stuurt. De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. Uw partner heeft drie maanden de tijd om tegen de echtscheidingsbeschikking in beroep te gaan. Na de beroepstermijn wordt de uitspraak onherroepelijk en kan deze worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit kan ook al eerder wanneer u allebei schriftelijk hebt verklaard dat u geen hoger beroep instelt.

Een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De beschikking van de rechter moet binnen 6 maanden, nadat de beschikking definitief is geworden, zijn ingeschreven. Uw advocaat zorgt er meestal voor dat de stukken naar de burgerlijke stand worden gestuurd. De gemeente Rotterdam stuurt, nadat het vonnis is ingeschreven, bericht naar uw advocaat. Uw advocaat informeert u vervolgens over de inschrijving van uw echtscheiding.

Wordt u op dit moment door de overheid aangeschreven met de naam van uw (ex-)echtgenoot en wilt u dit wijzigen naar uw eigen achternaam, dan kunt u dit doen met een verklaring naamgebruik.

Kosten

De registratie van de echtscheiding zelf is gratis. In 2019 kost een afschrift van de akte 13,40 euro.

Meesturen of meenemen

Uw advocaat zal meestal de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente Rotterdam versturen.

Hoe lang duurt het?

Nadat uw advocaat de stukken heeft aangeleverd wordt de beschikking binnen 5 werkdagen verwerkt. Voor een versnelde inschrijving via een spoedprocedure belt u naar 14 010 om een afspraak te maken in Stadswinkel Centrum.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Een ontbinding van een partnerschap wordt uitgesproken door de rechter of een notaris of advocaat stelt een verklaring op. Vervolgens moet het vonnis of de verklaring worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u uw partnerschap heeft geregistreerd.

Wanneer de partners geen minderjarige kinderen hebben en het met elkaar eens zijn, is het mogelijk een partnerschapsregistratie te ontbinden bij een advocaat of notaris.

Ontbindt u het partnerschap zonder rechter dan sluit u een overeenkomst over de beëindiging van uw partnerschap. Vervolgens stelt u met de notaris of advocaat een verklaring op waaruit blijkt dat de overeenkomst is gesloten en op welke datum deze tot stand is gekomen. Deze verklaring moet u binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst overleggen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u uw partnerschap heeft geregistreerd.

Een ontbinding van een geregistreerd partnerschap bij de rechter gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Wanneer de beroepstermijn van drie maanden is verstreken stuurt meestal de advocaat het vonnis naar de burgerlijke stand van de plaats waar u de partnerschapsregistratie bent aangegaan. De ambtenaar zal de beëindiging inschrijven in de registers van de burgerlijke stand, pas dan is de beëindiging definitief. De beschikking van de rechter moet binnen 6 maanden, nadat de beroepstermijn is verstreken, zijn ingeschreven. De gemeente Rotterdam stuurt, nadat het vonnis is ingeschreven, bericht naar uw advocaat. Uw advocaat informeert u vervolgens over de inschrijving van de ontbinding van uw partnerschap.

Wordt u op dit moment door de overheid aangeschreven met de naam van uw (ex-)partner en wilt u dit wijzigen naar uw eigen achternaam, dan kunt u dit doen met een verklaring naamgebruik.

Kosten

De registratie van de ontbinding partnerschap zelf is gratis. In 2019 kost een afschrift van de akte 13,40 euro.

Meesturen of meenemen

Uw advocaat zal meestal vonnis van de rechtbank of de verklaring naar de gemeente Rotterdam versturen.

Hoe lang duurt het?

Nadat uw advocaat de stukken heeft aangeleverd wordt de beschikking binnen 5 werkdagen verwerkt. Voor een versnelde inschrijving via een spoedprocedure belt u naar 14 010 om een afspraak te maken in Stadswinkel Centrum.

Contactinformatie

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Wanneer u wilt scheiden van tafel en bed, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechter. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Bij scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar volgens de wet blijft u getrouwd. Een beschikking tot scheiding van tafel en bed kunt u laten inschrijven in het huwelijksgoederenregister, het is niet mogelijk om deze beschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand bij de gemeente. Pas wanneer u na scheiding van tafel en bed uw huwelijk laat ontbinden bij de rechter, kunt u de ontbinding van uw huwelijk laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Voor meer informatie over scheiden van tafel en bed ga naar de website van echtscheiding wijzer.

Voor kinderen verandert er veel als ouders uit elkaar gaan. Geef het kind de tijd en de ruimte om daar op een eigen manier mee om te gaan.

Reacties op deze veranderingen kunnen zich uiten in angst, onzekerheid, verdriet, onmacht en boosheid. Laat merken dat u de gevoelens en reacties van uw kind begrijpt en zoek voor uw kind en voor uzelf steun bij vertrouwde personen. Wees u bewust dat u diegene niet altijd kunt zijn voor uw kind, omdat het bang kan zijn om u boos of verdrietig te maken. Zorg dat uw kind iemand heeft waarmee hij zijn gevoelens en gedachten kan delen. Met de meeste kinderen van gescheiden ouders gaat het na verloop van tijd weer goed.

Belangrijke uitgangspunten

 • Werk samen als ouders
  Maak als scheidende ouders zo snel mogelijk (tijdelijke) afspraken over de zorg voor jullie kind. Overleggen en afspraken maken kan soms lastig zijn, zeker als er veel emoties spelen. Laat persoonlijke conflicten en emoties niet doorwerken in de afspraken die je maakt voor het kind. Als u zich kunt opstellen als collega’s in plaats van ex-partners maakt het het samenwerken vaak al een stuk gemakkelijker.
 • Geen ruzie in het bijzijn van je kind
  Houd het kind buiten de relatieproblemen, buiten ruzies en buiten eigen emoties over de ex-partner. Zeg geen slechte of vervelende dingen over uw ex-partner en maak geen verwijten, hoe boos of verdrietig u ook bent. Uw kind zal zich dat ook persoonlijk aantrekken, het bestaat immers voor de helft uit zijn vader en zijn moeder. Dat is de reden dat kinderen zich verscheurd voelen. Zoek iemand op waarbij u uw emoties kwijt kan en u uw hart kunt luchten, maar doe dat nooit in bijzijn van het kind.
 • Zorg voor uzelf en zorg voor uw kind: ontspanning
  Het lijkt zo eenvoudig, maar het schiet er vaak bij in. Zorg goed voor uzelf, eet gezond, slaap voldoende en zoek naar voldoende ontspanning. Een scheiding vraagt veel aandacht en energie, zorg dat je voldoende positieve energie kan opdoen. Zoek afleiding bij familie, vrienden en in de buurt. Als uw kind heerlijk een middag bij een hobbyclub kan ontspannen, is dat fijn voor u allebei. Kijk voor het aanbod in de buurt eens op:
  curzusenzo.nl of op buurtwerk.nl.

Papa & mama gaan scheiden. Wat nu?

Download hieronder het boekje Papa & mama gaan scheiden. Wat nu?

Dit boekje is speciaal voor kinderen, zodat ze gevoelens kunnen opschrijven of hun gevoelens om kunnen zetten in tekeningen.
Dit boekje is ook verkrijgbaar bij de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind(eren). Een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker is ook mogelijk. Zij geven informatie en advies, kunnen voor u bemiddelen of u begeleiden.

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor alle ouders van minderjarige kinderen die een aanvraag doen voor echtscheiding, beëindiging van een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap.

Het ouderschapsplan moet met het verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap worden ingediend bij de rechtbank. Het indienen van deze stukken moet altijd met behulp van een advocaat. Als jullie er samen niet uitkomen, kunt u een echtscheidingsbegeleider, mediator of advocaatmediator inschakelen om jullie te helpen bij het maken van de afspraken. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in advocaatkosten. Ook voor een mediationtraject bestaat er een regeling voor de tegemoetkoming in de kosten.

Op rechtwijzer.nl kunt u het ouderschapsplan online opstellen. U moet beiden het plan ondertekenen.

Een scheiding kan een flinke impact hebben op een kind, zeker als dit gepaard gaat met conflicten tussen ouders. Om de stem van het kind nog beter te borgen in de echtscheidingsprocedure is de gemeente Rotterdam gestart met de pilot Kindbehartiger.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie en laat de stem van het kind horen. De Kindbehartiger helpt het kind om zijn wensen in een scheidingssituatie helder te krijgen en te communiceren naar zijn of haar ouders. Het doel is het kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na een scheiding.

Wie kan wanneer een Kindbehartiger Rotterdam inzetten?

De advocaat van de ouders kan een beroep doen op een Kindbehartiger als ouders in een juridische procedure terecht dreigen te komen en de stem van het kind geborgd moet worden. Gedurende de pilot (1 juni - 1december 2018) willen wij vooral ouders die een financiële drempel ervaren ondersteunen. Zij kunnen gratis gebruik maken van de Kindbehartiger.

Wat doet de Kindbehartiger in de pilot?

Kinderen krijgen een vertrouwenspersoon zodat hun stem door middel van verslaglegging en advisering wordt gecommuniceerd naar ouders, hun advocaten, instanties en de rechtbank. De Kindbehartiger verzorgt drie kindgesprekken, doet hiervan verslag en biedt een nazorggesprek aan het kind.

Ook kan de Kindbehartiger, als een kind wordt uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter, het kind hierop voorbereiden, begeleiden naar het gesprek en uitleg geven. De Kindbehartiger is een getrainde professional en is geschoold in het voeren van kindgesprekken binnen een scheidingssituatie en in verslaglegging daarover.

Wilt u meer weten over deze pilot en de Kindbehartiger? Lees dan het informatieblad Pilot Kindbehartiger Rotterdam.

Heb jij gescheiden ouders en wil je tips? Wil je laten horen wat je denkt, voelt en vindt van de scheiding van je ouders. En leren van de ervaringen van anderen?

Kijk op link naar Villa Pinedo.

Er bestaan heel veel boeken over kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden of gaan scheiden. Deze boeken kunnen je helpen met het verdriet. Bekijk het informatieblad boeken tips voor kinderen.

Vriend(in) in scheiding: 5 tips om te helpen

Als een van uw beste vrienden gaat scheiden dan heeft dat ook effect op de naaste familie en omgeving. De verleiding om je er mee te bemoeien en uw mening te geven is groot maar daar helpt u uw beste vriend(in) niet mee. Hoe u dat wel doet leest u in deze 5 tips.

 1. Vermijd foute uitspraken
  Wanneer u hoort dat een van uw favoriete vriendenstellen uit elkaar gaat dan zijn uitspraken als ‘nou dat werd eens tijd’ of ‘je begaat echt de fout van je leven’ uit den boze. Mensen die in scheiding liggen hebben iemand nodig die zonder oordeel een luisterend oor biedt. Veel mensen staan met de mond vol tanden bij zo’n heftige gebeurtenis maar dat geeft niet. Het belangrijkste is dat u er bent. Wat u zegt is van ondergeschikt belang. Zorg dus dat u er simpelweg bent als uw vriend(in) je nodig heeft.
 2. Geef geen ongevraagd advies
  Hoe moeilijk ook, laat uw adviezen voor wat ze zijn en slik ze in. Zorg in de plaats daarvan voor echte steun en support. Verreweg de meeste mensen die besluiten te gaan scheiden hebben daar lang over nagedacht, volgen uiteindelijk hun gevoel en nemen voor zichzelf de juiste beslissing. Speel dus geen advocaat of mediator maar verwijs indien nodig door naar een professional die uw vriend(in) kan bijstaan.
 3. Vertel geen horrorverhalen
  Het is verleidelijk. Als de betreffende vriend(in) bij u komt om uw eigen scheidingsperikelen en horrorverhalen uit de doeken toe doen. Voordat u daaraan begint moet u zich realiseren dat iedere scheiding anders is. Al die negatieve verhalen bezorgen hem of haar alleen nog maar een slechter gevoel en dat is natuurlijk helemaal niet je bedoeling.
 4. Opvang
  Zijn er kinderen in het spel? Dan is een scheiding nog pijnlijker. Zodra de situatie zich voordoet dat de kinderen bij de ex-partner verblijven, zorg dan dat u er bent om uw vriend(in) op te vangen. Het gemis kunt u niet wegnemen maar u kunt wel de aandacht van het verdriet afleiden. Ga samen wandelen, kijk een film of doe iets waarvan je weet dat hij of zij dat erg prettig vindt. Ditzelfde geldt voor de eerste keer een paar weken vakantie zonder de kinderen. Vaak een moeilijke periode voor gescheiden ouders.
 5. Kwaadspreken
  Zelfs al vraagt uw vriend(in) er expliciet om, begin niet te zeggen wat voor verschrikkelijke eikel of trut de ex-partner toch is. Stel dat het ooit tot een verzoening komt dan kunt u zich met goed fatsoen niet meer bij hen vertonen en is de vriendschap voorgoed beschadigd. Ga ook niet met uw vinger wijzen als uw vriend(in) zelf een misstap heeft begaan waardoor de scheiding tot stand is gekomen. Laat de schuldvraag rusten en zorg voor medeleven.

U moet in Nederland altijd eerst voor de wet trouwen. Voor de Nederlandse wet telt alleen het burgerlijk huwelijk. Gelovige echtparen laten hun huwelijk vaak ook nog religieus bevestigen.

Er is in Nederland geen wet om een religieus huwelijk te beëindigen. Maar er zijn wel juridische mogelijkheden. Als een partner weigert mee te werken aan een scheiding, kan de andere part­ner de rechter verzoeken om dit te eisen.

Dat kan via een advocaat. De advocaat kan een kort gedingprocedure bij de rechter aanspannen. De rechter kan uitspreken dat de gedaagde verplicht is tot het verlenen van medewerking aan de echtscheiding, en dat bij niet nakomen van dit bevel een dwangsom verschuldigd is.

Bent u een professional die te maken heeft met een scheiding? Hieronder vindt u meer informatie die u daarbij kan helpen.

360° video Vechtscheiding

Professionals in de gemeente kunnen vanaf nu een vechtscheiding meemaken door de ogen van een kind. Hiervoor is een 360° video gemaakt. Door deze video ervaren ze nog beter wat een vechtscheiding voor impact heeft. Niet alleen voor de ouders maar ook voor een kind. Een trailer van deze video kunt u hieronder bekijken.

Het einde van uw relatie kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Dit kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Wilt u weten wat deze verandering betekent voor uw portemonnee? De website Wijzer in geldzaken geeft antwoord op uw financiële vragen. Met de handige tool op Bereken uw recht ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of met de gemeente Rotterdam via het nummer 14 010.

Meer dan 32.000 minderjarige Nederlandse kinderen maken jaarlijks de scheiding van hun ouders mee. Maar liefst tien procent van deze scheidingen mondt uit in een vechtscheiding, waarbij langdurige ruzies escaleren en waar kinderen de dupe van zijn. Gemeente Rotterdam en Horizon ontwikkelden daarom een signaleringsinstrument vechtscheiding.

Dit instrument bevat een online vragenlijst die ouders, kinderen en hulpverleners kunnen gebruiken om een vechtscheiding te herkennen. De lijst bevraagt ouders en kinderen (los van elkaar) op factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voortduren van een vechtscheiding en geeft vervolgens suggesties voor passende lokale hulp en ondersteuning. Ga naar onzescheiding.eu voor meer informatie en het instrument.

De vragenlijsten zijn ook in PDF-formaat beschikbaar, zie hieronder.

Om het instrument te leren gebruiken, hebben onderzoekers samen met de Horizon Academie een training ontwikkeld. Hebt u interesse in deze training? Kijk dan op horizon.eu/academie.