Scanauto
Gepubliceerd op: 25-10-2021
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/scanauto/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam werkt hard aan het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. Veel Rotterdammers hebben één of twee auto’s. Ook krijgt de stad veel bezoekers. Zij komen voor werk, recreatie of bezoek naar Rotterdam.

De stad is niet op zoveel auto’s ingericht.

Daarom is het belangrijk  dat mensen zo weinig mogelijk met de auto naar de stad komen. Met goed en frequent openbaar vervoer, bieden we een alternatief voor het autoverkeer in de stad. Ook voldoende deelfietsen en -scooters en (water)taxi’s dragen hieraan bij. Op onze P+R-terreinen kunt u gratis parkeren  als u vanaf daar gebruik maakt van het OV.

Betaald parkeren is de meest effectieve manier om  parkeerdruk te verminderen. Zo blijft de beperkte parkeerruimte vooral beschikbaar voor omwonenden en ondernemers. Rotterdam zet scanauto’s in om te controleren of er betaald is.

Scanauto’s

In Rotterdam rijden scanauto’s rond, die controleren of er betaald is voor het parkeren. De scanauto heeft 12 camera’s  die alle gescande kentekens vergelijkt via een database. Zo kunnen de handhavers direct zien of u een parkeervergunning heeft, of u een bezoeker bent die is aangemeld via 'bezoekersparkeren' of dat u heeft betaald via een betaalautomaat op straat of via een parkeerapp zoals ParkMobile of Yellowbrick.

Als uw kenteken niet is aangemeld, dan komt deze ook niet voor in het systeem. In dat geval worden gescande gegevens doorgestuurd naar een parkeerhandhaver op kantoor. Deze medewerker controleert of er is betaald en of het kenteken klopt. De naheffing wordt alleen uitgedeeld als alle feiten kloppen. Bij twijfel sturen wij geen naheffing. .

We houden er rekening mee dat u tijd nodig heeft om naar de parkeerautomaat te lopen of om een betaalapp te activeren. De naheffing krijgt u dus niet meteen nadat u de auto geparkeerd heeft. Probeer uiteraard wel zo snel als mogelijk uw auto aan te melden via de parkeerautomaat of via de parkeerapp. Tenzij u een geldige vergunning heeft voor het betreffende gebied. Dan hoeft u niets meer te doen.

Privacy

De scanauto’s maken foto’s van het kenteken, maar ook gedeeltelijk van de omgeving. Zo kunnen de handhavers op kantoor controleren of er een uitzondering is waardoor er nog niet is betaald voor het parkeren. Wanneer blijkt dat er geen reden is om een naheffing te schrijven, worden de foto’s binnen enkele uren uit onze database verwijderd.

Wanneer er wel een parkeernaheffing wordt uitgeschreven worden de foto’s geanonimiseerd  bewaard voor een langere tijd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat wij volledig voldoen aan de privacywetgeving. Zo kunnen de foto’s u helpen wanneer u besluit in bezwaar te gaan. De foto’s en gegevens worden op een veilige plek in onze database opgeslagen. Zo kunt u ervan uitgaan dat uw gegevens bij ons veilig zijn.