Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam werkt samen met partners in de ondergrond door werkzaamheden aan riolering, water- en gasleiding zoveel mogelijk te bundelen. Zo beperken we de overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers zoveel mogelijk.

Schoon water uit de kraan, een goed werkend rioleringssysteem en gas en elektriciteit naar behoefte. Voor iedereen in Rotterdam vanzelfsprekend en dat willen we graag zo houden. Stedin, Evides Waterbedrijf en gemeente Rotterdam staan de komende jaren voor een aanzienlijke onderhoudsopgave. Om deze onderhoudsopgave  te realiseren bundelen de drie partners hun krachten. Zo zorgen we ervoor dat het prettig wonen blijft in Rotterdam.

Daar gaat u ongetwijfeld wat van merken. Daarom leggen wij graag uit waarom deze werkzaamheden nodig zijn en wat ze voor u betekenen.

De Rotterdamse opgave

Alleen al onder de grond gaat het tot 2030 over het vervangen van kilometers leidingen. Zo’n 500 km gasleidingen, 600 km riolering en vele kilometers waterleiding en elektriciteitskabels. Gemiddeld wordt ongeveer 30 km gasleiding per jaar gereconstrueerd. In sommige jaren meer en in andere jaren minder. Tegelijk met de gasleidingen worden ook elektriciteitsleidingen vervangen. Daarnaast wordt zo'n 40 kilometer riolering per jaar vervangen. De partners in de buitenruimte gaan voor een brede aanpak. De werkzaamheden in de ondergrond worden gecombineerd met onderhoud ‘op straat’ en waar mogelijk met herinrichtingswensen van bewoners en ondernemers.

Samenwerking

Van deze enorme opgave gaan burgers, bedrijven en andere partners in de stad zeker wat merken. Maar door werkzaamheden aan rioleringen, waterleidingen en gasleidingen zoveel mogelijk te bundelen, slaan we drie vliegen in één klap:

  • we ‘upgraden’ de stad met positieve gevolgen voor de leefomgeving;
  • we kunnen efficiënter en daarmee goedkoper werken;
  • we beperken de overlast voor bewoners en bedrijven door de stad maximaal bereikbaar te houden.

Bovendien biedt een brede aanpak kansen voor bewonersparticipatie. Waar het kan, kunnen we bij de herinrichting van een wijk rekening houden met specifieke wensen van bewoners en ondernemers. Meerjarige afstemming tussen de belangrijkste partners in de buitenruimte levert economisch en maatschappelijk voordeel op. Voor de partners, maar ook voor bewoners en ondernemers in de stad.

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt is dat wij eventuele overlast zoveel mogelijk beperken. Tegelijkertijd werken we efficiënter en daarmee goedkoper. Dat doen we onder andere door in fases en zoveel mogelijk tegelijkertijd met onze partners te werken. We houden hierbij rekening met het ritme van de inwoners van de stad. De betrokken partners kijken niet alleen vanuit een specifieke opgave (gasleidingen, riolering, waterleidingen, groen). Ze kijken ‘gebiedsgericht’ wat er nodig is en pakken dat tegelijk aan. Dit alles in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere partners in de stad. Ons doel is ervoor te blijven zorgen dat Rotterdammers in een schone en veilige omgeving kunnen blijven wonen.

We werken in fases en zoveel mogelijk samen met onze partners. We houden rekening met het ritme van de inwoners van de stad. Zo proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wat gaat de Rotterdammer ervan merken?

  • Dingen die voor de Rotterdammer vanzelfsprekend zijn, blijven dat ook in de toekomst. Schoon water uit de kraan, een goed werkend rioleringssysteem, gas en elektriciteit naar behoefte en een zichtbaar beter resultaat op straat.
  • Daarnaast beperken we de overlast doordat straten maar één keer open hoeven, en houden we de stad maximaal bereikbaar. Bovendien hoeven we niet op elkaar te wachten met onze werkzaamheden. We werken tegelijk in hetzelfde gebied. Hierdoor duren de werkzaamheden ook minder lang.
  • Doordat we minder hoeven te graven, vermindert de kans op graafschade en daarmee de kans op bijvoorbeeld stroomstoringen.
  • Onze brede aanpak biedt kansen voor bewonersparticipatie. Zo kunnen we de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden combineren met specifieke bewonerswensen. Anders gezegd: als de straat maar één keer open gaat, kunnen we net zo goed kijken of er nog ruimte is voor dat extra parkeervak dat zo gewenst. Of dat we een hoekje groen kunnen aanleggen waarmee onze stad weer wat groener wordt.

Meer informatie

Voor meer informatie over samenwerking in de ondergrond kunt u contact opnemen met Wil Kovacs of Frank Schuring.