Rotterdam The Hague Airport
Gepubliceerd op: 21-12-2018
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdam-the-hague-airport/
Spring naar het artikel
Foto: Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vervoert ruim 1,9 miljoen passagiers per jaar (2018). Hiermee is het de derde luchthaven van Nederland.

De luchthaven RTHA staat regelmatig in de publieke belangstelling. Met name over de hoeveelheid vliegverkeer (geregeld in het luchthavenbesluit) lopen de meningen uiteen. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de luchthaven en het luchthavenbesluit, en diverse verwijzingen naar andere nuttige bronnen.

Betekenis van de luchthaven

Rotterdam, Den Haag en de gemeenten in de regio hebben belang bij een goed functionerende regionale luchthaven. Zowel vanuit stedelijk als uit regionaal economisch oogpunt. Dit geldt voor het bedrijfsleven, de haven en het Haagse regeringscentrum. Maar ook de grote universiteiten en onderwijsinstellingen. Daarnaast is het inkomend toerisme van steeds groter belang.

Overleg over de luchthaven

De gemeente Rotterdam is lid van de Commissie Regionaal Overleg (CRO). De commissie bestaat verder uit vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, bewoners en diverse belangenorganisaties. De commissie overlegt over het functioneren en de ontwikkeling van de luchthaven, bijvoorbeeld over hinder en overlast.  De vergaderingen van de CRO zijn openbaar. Daarnaast bestaat er de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). Deze bestaat uit de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Rotterdam, Lansingerland Schiedam en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Voorbereiding nieuw luchthavenbesluit

De aanvlieg- en vertrekroutes van het vliegverkeer liggen voor het grootste deel boven de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam. Om vooral geluidsoverlast te beperken, zijn er grenzen gesteld aan de toegestane hoeveelheid geluid door vliegverkeer. Deze grenzen liggen vast in een luchthavenbesluit op grond van de Wet Luchtvaart. Het luchthavenbesluit beperkt de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van het vliegveld. RTHA vraagt in 2019 een nieuw luchthavenbesluit aan. Informatie hierover verschijnt op de website PlatformParticipatie.nl.

Hinder of overlast melden

Het vliegverkeer van en naar de luchthaven zal altijd overlast veroorzaken. In opdracht van de BRR registreert en analyseert de DCMR de milieuklachten en/of meldingen over de luchthaven. Zij stellen ieder kwartaal een rapportage op die in de CRO wordt besproken. Eén keer per jaar volgt een uitgebreid analyserapport. Daarnaast doet de GGD jaarlijks onderzoek naar hinderbeleving. Op de geluidbelastingkaart van onze gemeente kunt u per woning zien wat de geluidbelasting veroorzaakt door diverse bronnen, waaronder luchtvaart, is.

Als u hinder of overlast ervaart kunt u een melding doen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Meer informatie