Rotterdam tegen armoede
Gepubliceerd op: 14-10-2020
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdam-tegen-armoede/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor veel Rotterdammers zijn verse boodschappen niet vanzelfsprekend of zijn schoolspullen niet betaalbaar. Geldzorgen kunnen tot stress leiden die de situatie alleen maar verslechteren.

Soms krijgt u door onverwachte gebeurtenissen grote zorgen over het gezin of geld, soms spelen de geldproblemen langer. Blijf niet met de problemen zitten, en vraag om hulp, want net als elke Rotterdammer heeft ook u recht op hulp.

Rotterdamse regelingen

Rotterdammers met een lager inkomen kunnen gebruikmaken van verschillende landelijke en gemeentelijke regelingen. Kijk voor een volledig overzicht op de pagina Geld enzo of op de pagina Rondkomen.

Bijzondere bijstand

Vergoeding voor extra of bijzondere kosten, zoals bewindvoering of een babyuitzet. Hoeveel bijzondere bijstand iemand krijgt, hangt af van het inkomen en vermogen. Soms is de bijzondere bijstand een gift die de kosten (gedeeltelijk) dekt, vaak is het een lening.

Rotterdampas

Ga gratis naar de film, het zwembad, of een museum. Met de Rotterdampas is er van alles te doen. Volwassenen met een minimuminkomen betalen 5 euro voor de Rotterdampas. Voor kinderen is de pas gratis. Ook voor AOW’ers en studenten gelden voordelige tarieven.

Broodnood

U mag een voorschot broodnood aanvragen als u door plotselinge geldnood geen boodschappen meer kunt doen. Dit is een lening bij de gemeente. Het voorschot is niet bedoeld voor het betalen van vaste lasten, zoals huur, energie of verzekeringen.

Gratis opvang op de Rotterdamse Peutergroep voor peuters van ouders met schuldhulp

Voor ouders die gebruikmaken van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet schuldsanering natuurlijke personen betaalt de gemeente de kosten voor opvang op de Rotterdamse Peutergroep. Ouders hoeven dan geen ouderbijdrage te betalen. Hun peuter kan 16 uur per week gratis naar de Peutergroep. Tijdens het intakegesprek op de Peutergroep kunnen ouders aangeven dat ze schuldhulp krijgen, zodat ze de gratis opvang kunnen krijgen.

Jeugdtegoed

Het jeugdtegoed is bedoeld om kinderen van ouders met een laag inkomen beter te laten meedoen op school en het verenigings- en sportleven. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar krijgen 275 euro per jaar en kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgen 500 euro per jaar. Het tegoed wordt uitgekeerd op de Rotterdampas en kan gebruikt worden bij veel winkels (bijvoorbeeld Hema, Bristol, Bruna, Aktiesport) en voor het openbaar vervoer.

Perspectieffonds

Jongeren met schulden kunnen via het Jongerenloket in aanmerking komen voor het perspectieffonds. Dit is een tweejarig traject waarbinnen de schuld wordt kwijtgescholden. De jongere moet in het traject werken aan veerkracht en zelfredzaamheid, onder andere met een verplichte stage. Het Jongerenloket kan jongeren ook ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Perspectiefpact

Het Perspectiefpact is er voor alle Rotterdamse jongeren met geldproblemen. Het kan gaan om grote problemen, zoals schulden. Maar ook als je vragen hebt over bijvoorbeeld budgetbeheer, sparen, werken en andere financiële onderwerpen kun je terecht binnen het Perspectiefpact. Heb je geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen, maar ga samen met ons aan de slag. Voor verschillende situaties zijn er verschillende aanpakken mogelijk: van cursussen tot budgetbeheer of een schuldregeling.

AOW-tegoed

Een tegoed van 450 euro per AOW-huishouden. De toeslag wordt uitgekeerd op de Rotterdampas en kan gebruikt worden bij bepaalde winkels en voor het openbaar vervoer.

We zijn er voor je

Soms loopt het leven niet zoals u zou willen. Dan ontstaan er door onverwachte gebeurtenissen grote zorgen. Zorgen over uw gezin, uw kinderen, of geld. Als u het even niet meer weet, als u er zelf niet meer uitkomt, dan zijn wij er voor u. Want als Rotterdammer heeft u recht op onze hulp.

  • Voor hulp kunt u terecht bij een Vraagwijzer bij u in de buurt. Of bel naar 14 010.
  • Jonge Rotterdammers van 18 tot en met 26 jaar zijn welkom bij het Jongerenloket, of kunnen bellen naar 010 - 267 13 00.
  • Ondernemers kunnen terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), bel naar 010 - 433 96 00.

Rotterdamse initiatieven

Voor veel dagelijkse (geld)problemen zijn er ook veel verschillende Rotterdamse initiatieven die u kosteloos kunnen helpen. Het kan gaan om gratis boodschappen of goede kleding, maar ook om een fijn verjaardagsfeestje voor uw kind of praktisch financieel advies. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. 

  • Voedselbank Rotterdam: de Voedselbank voorziet mensen die geen geld hebben voor boodschappen van voedselpakketten.
  • Stichting Anders: ANDERS Rotterdam daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten, producten en talenten gratis beschikbaar te stellen aan Rotterdammers die het het hardst nodig hebben.
  • Shareaty: Shareaty motiveert bedrijven om hun voedseloverschotten te doneren. Dit wordt verdeeld over sociale restaurants waar kwetsbare buurtbewoners komen eten.
  • Kledingbank Rotterdam: bij de Kledingbank kunnen Rotterdammers in armoede twee keer per jaar (zomer en winter) een gratis kledingpakket met veertien stuks kleding ophalen. 
  • Zorgzaam010: kunt u tijdelijk of regelmatig een handje extra gebruiken? Plaats hier dan een oproep voor een vrijwilliger en vind iemand die u kan helpen.
  • JIP: het JIP geeft informatie en advies speciaal voor jongeren. De dienstverlening is gratis en anoniem.
  • Stichting Meedoen in Rotterdam: biedt materiele en immateriële steun aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen met een laag inkomen. Er kan bijvoorbeeld een fiets aangevraagd worden, of een tweedehands laptop of computer, schoolreisje, zwemles, vergoeding van cultuurlessen (bijvoorbeeld zang, muziek en dansles) en sportcontributie. Dit alles om te voorkomen dat de kinderen in een sociaal isolement terecht komen.