Rotterdam tegen armoede
Gepubliceerd op: 14-10-2020
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdam-tegen-armoede/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam is armoede een groot probleem. Dat betekent dat er veel Rotterdammers onder de inkomensgrens leven. Dan is het doen van lekkere verse boodschappen niet vanzelfsprekend, en het kopen van een warme winterjas ook niet.

Op armoede rust een taboe, dit maakt het lastig er open over te spreken. Als u niet goed rond kunt komen, weet dan dat Rotterdam er voor u is. Er zijn verschillende initiatieven en regelingen beschikbaar die u net dat extra steuntje in de rug geven.

Rotterdamse regelingen

Rotterdammers met een lager inkomen kunnen gebruikmaken van verschillende landelijke en gemeentelijke regelingen. Kijk voor een volledig overzicht op de pagina Geld enzo of op de pagina Rondkomen.

Bijzondere bijstand

Vergoeding voor extra of bijzondere kosten, zoals bewindvoering of een babyuitzet. Hoeveel bijzondere bijstand iemand krijgt, hangt af van het inkomen en vermogen. Soms is de bijzondere bijstand een gift die de kosten (gedeeltelijk) dekt, vaak is het een lening.

Rotterdampas

Ga gratis naar de film, het zwembad, of een museum. Met de Rotterdampas is er van alles te doen. Volwassenen met een minimuminkomen betalen 5 euro voor de Rotterdampas. Voor kinderen is de pas gratis. Ook voor AOW’ers en studenten gelden voordelige tarieven.

Broodnood

U mag een voorschot broodnood aanvragen als u door plotselinge geldnood geen boodschappen meer kunt doen. Dit is een lening bij de gemeente. Het voorschot is niet bedoeld voor het betalen van vaste lasten, zoals huur, energie of verzekeringen.

Jeugdtegoed

Het jeugdtegoed is bedoeld om kinderen van ouders met een laag inkomen beter te laten meedoen op school en het verenigings- en sportleven. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar krijgen 275 euro per jaar en kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgen 500 euro per jaar. Het tegoed wordt uitgekeerd op de Rotterdampas en kan gebruikt worden bij veel winkels (bijvoorbeeld Hema, Bristol, Bruna, Aktiesport) en voor het openbaar vervoer.

JOB

Het Jongerenoverbruggingsbudget (JOB) is een noodfonds om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die als gevolg van de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen eenmalig financieel te ondersteunen. Dit om te voorkomen dat de betalingsachterstanden van de jongeren problematisch worden. Het benodigde bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de leverancier.

Perspectieffonds

Jongeren met schulden kunnen via het Jongerenloket in aanmerking komen voor het perspectieffonds. Dit is een tweejarig traject waarbinnen de schuld wordt kwijtgescholden. De jongere moet in het traject werken aan veerkracht en zelfredzaamheid, onder andere met een verplichte stage. Het Jongerenloket kan jongeren ook ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Perspectiefpact

Het Perspectiefpact is er voor alle Rotterdamse jongeren met geldproblemen. Het kan gaan om grote problemen, zoals schulden. Maar ook als je vragen hebt over bijvoorbeeld budgetbeheer, sparen, werken en andere financiële onderwerpen kun je terecht binnen het Perspectiefpact. Heb je geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen, maar ga samen met ons aan de slag. Voor verschillende situaties zijn er verschillende aanpakken mogelijk: van cursussen tot budgetbeheer of een schuldregeling.

AOW-tegoed

Een tegoed van 450 euro per AOW-huishouden. De toeslag wordt uitgekeerd op de Rotterdampas en kan gebruikt worden bij bepaalde winkels en voor het openbaar vervoer.

We zijn er voor je

Soms loopt het leven niet zoals u zou willen. Dan ontstaan er door onverwachte gebeurtenissen grote zorgen. Zorgen over uw gezin, uw kinderen, of geld. Als u het even niet meer weet, als u er zelf niet meer uitkomt, dan zijn wij er voor u. Want als Rotterdammer heeft u recht op onze hulp.

 • Voor hulp kunt u terecht bij een Vraagwijzer bij u in de buurt. Of bel naar 14 010
 • Jonge Rotterdammers van 18 tot en met 26 jaar zijn welkom bij het Jongerenloket, of kunnen bellen naar 010 - 267 13 00
 • Ondernemers kunnen terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), bel naar 010 - 433 96 00.

Rotterdamse initiatieven

In Rotterdam zetten veel particulieren en organisaties zich in voor Rotterdammers die onder de inkomensgrens leven. Een greep uit de vele Rotterdamse initiatieven:

 • Voedselbank Rotterdam voorziet mensen die geen geld hebben voor boodschappen van voedselpakketten.
 • Stichting Anders daagt ondernemers uit om een stukje van hun unieke diensten, producten en talenten gratis beschikbaar te stellen aan Rotterdammers die dit het hardst nodig hebben.
 • Shareaty motiveert bedrijven om hun voedseloverschotten te doneren. Dit wordt verdeeld over sociale restaurants waar kwetsbare buurtbewoners komen eten.
 • Bij de Kledingbank kunnen Rotterdammers in armoede twee keer per jaar (zomer en winter) een gratis kledingpakket met 14 stuks kleding ophalen.
 • Zorgzaam010: kunt u tijdelijk of regelmatig een handje extra gebruiken? Plaats hier dan een oproep voor een vrijwilliger en vind iemand die u kan helpen.
 • Bij Samen voor alle kinderen kunnen ouders een aanvraag doen voor bijvoorbeeld: een schoolreisje, zwemles of een andere sport, muziek, theater– of dansles, een uitje of een verjaardagsbox.
 • Het JIP geeft informatie en advies speciaal voor jongeren. De dienstverlening is gratis en anoniem.
 • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Ouders kunnen via een intermediair een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of buurtcoach. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sportclub of cultuurinstelling.

Gezocht: het mooiste Rotterdamse initiatief tegen armoede

Er wordt hard gewerkt aan een Rotterdam zonder armoede. Door de gemeente, door organisaties en particulieren. Door ons als Rotterdam samen in te zetten tegen armoede wordt er echt een verschil gemaakt. Daarom looft wethouder Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg) in 2021 – het jaar tegen de armoede – een prijs uit voor het mooiste Rotterdamse initiatief tegen armoede. De prijs wordt volgend jaar uitgereikt op de dag tegen de armoede. Meer informatie over hoe u mee kunt doen volgt later.

Jong geleerd is oud gedaan

Er wordt wel eens gezegd dat armoede ‘erfelijk is’; het wordt namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven. Daarom is het belangrijk dit te doorbreken en kinderen vanaf jonge leeftijd al een goede financiële educatie mee te geven.

Met uw kinderen praten over geld is heel normaal, net als het maken van afspraken over de hoogte van hun zakgeld. Maar hoeveel zakgeld past bij welke leeftijd? En hoe leert u uw kind te sparen? De Zakgeldgids geeft antwoord op deze vragen, en geeft u als ouder een steuntje in de rug bij de financiële opvoeding van uw kind. Een goede financiële opvoeding is belangrijk, want kinderen die al op jonge leeftijd leren hoe ze met geld moeten omgaan, hebben later minder kans op geldproblemen.

het Gouden Ei is een educatief lesprogramma voor leerlingen van groep 7 en 8. Kinderen leren op een speelse en begrijpelijke manier omgaan met geld. Het programma biedt lessen om een goede financiële basis mee te geven aan basisscholen. Getrainde gastdocenten geven vier lessen van één uur. Zo leren de kinderen in een vertrouwde omgeving, de klas, om te gaan met geld.

Talkshow 'Er is genoeg'

De talkshow ‘Er is genoeg’ heeft als onderwerp de schaamte rondom armoede en de bestrijding van armoede. Vanaf eind september verschijnt er elke week een aflevering online, met onderwerpen als wetenschap, trends en goede voorbeelden. In aflevering 1 was Wethouder Grauss te gast en ging hij in gesprek met twee ervaringsdeskundigen.

Theatertour Zomaar een Straat

Zomaar een straat is een voorstelling met, door en voor Rotterdammers die te kampen hebben met armoede. Met een groep van 14 ervaringsdeskundigen zou de voorstelling in alle Huizen van de Wijk gespeeld worden. Door de uitbraak van het coronavirus werd het repeteren en spelen met zo’n grote groep steeds moeilijker. Maar juist nu is het zo belangrijk verhalen met elkaar te blijven delen, elkaar te blijven opzoeken. Daarom is besloten om - nu het spelen van Zomaar een Straat niet meer mogelijk is - wél elke week een straat/wijk te bezoeken: Zomaar op Straat.

Met een open blik wordt er aan bewoners gevraagd hoe het met ze gaat. Er wordt een momentopname van de straat gemaakt, bestaande uit een straatfoto, een portretfoto en een kort verhaal. Vanuit het thema armoede ontstaat zo een rijkdom aan gezichten, persoonlijke perspectieven en verbindingen door de straten van Rotterdam; verhalen van nu, actueel, urgent en belangrijk om te vertellen. Klik hier voor meer informatie en de Zomaar op Straat verhalen.