Rookvrij
Gepubliceerd op: 30-08-2018
Geprint op: 21-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rookvrij/
Spring naar het artikel

Veel mensen die roken worden daar uiteindelijk ziek van. In Nederland sterven jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. In Rotterdam wordt meer gerookt dan het landelijk gemiddelde.

Ook meeroken is schadelijk voor de gezondheid. De gemeente Rotterdam is aangesloten bij de Rookvrije Generatie (Alliantie Nederland Rookvrij) en zet zich hiermee in om kinderen rookvrij op te laten groeien.

De Rookvrije Generatie

De Rookvrije Generatie is een initiatief van De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Het doel van de Rookvrije Generatie is zorgen voor een generatie kinderen die rookvrij kan opgroeien. Dit betekent dat deze generatie niet blootgesteld wordt aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Om de Rookvrije Generatie te kunnen bereiken, moet de overheid samen met gemeenten, zorginstellingen en andere organisaties samenwerken.

Rookvrije zone

Het gebied rondom het Erasmus MC en Hogeschool Rotterdam is vanaf 2 september 2019 een rookvrije zone, de eerste in Rotterdam. Het gaat om de Wytemaweg en de Zimmermanweg. De zone omvat het Erasmiaans Gymnasium, Hogeschool Rotterdam, het Erasmus MC en CBT Rijnmond. Deze organisaties hebben gemeente Rotterdam gevraagd een rookvrije zone in de openbare ruimte in te richten. De rookvrije zone is geen officiële verbodsplek. Aan bezoekers van de zone wordt gevraagd mee te werken aan het rookvrij houden van het gebied.

Dit is voor Rotterdam de eerste rookvrije openbare ruimte. Lees het nieuwsbericht op Archiefweb over deze primeur.

Rookvrije schoolpleinen

Vanaf 2020 zijn alle scholen in Nederland wettelijk verplicht om een rookvrij schoolplein te hebben. In Rotterdam worden de scholen opgeroepen om nu al te beginnen met het rookvrij maken van de schoolpleinen. Een aantal scholen in Rotterdam heeft al een rookvrij schoolplein.

Rookvrije sportvelden

Naast de schoolpleinen worden ook de Rotterdamse sportverenigingen en sportvelden rookvrij gemaakt. Dit gebeurt in samenwerking met de Stichting Rotterdam Sportsupport (SRS) en de Hartstichting.

Rookvrije speeltuinen en kinderboerderijen

Kinderboerderijen in Rotterdam zijn sinds 1 augustus 2018 rookvrij.

Met ingang van 1 januari 2020 worden de regels voor subsidieverlening aan speeltuinverenigingen en kinderboerderijen aangepast. Vanaf dan moeten deze organisaties voor het aanvragen van de subsidie zorgen dat zij rookvrij zijn. Het Longfonds helpt kinderboerderijen de komende jaren om dit mogelijk te maken.

Rookvrije kinderopvangcentra

Ook kinderopvangcentra moeten rookvrije omgevingen zijn. Rotterdammers die gastouders zijn mogen in huis niet roken.

Stoptober

Om Rotterdammers die willen stoppen te ondersteunen, brengt Rotterdam de Stoptober campagne jaarlijks onder de aandacht, vooral bij rokende ouders met jonge kinderen. Ook wordt stopondersteuning gepromoot. Denk hierbij aan de verschillende apps in de GGD Appstore die helpen met stoppen met roken.

  • Stevige Start: Dit programma zet zich in voor een gezonde en veilige omgeving voor ouders en kinderen. Zwangere vrouwen worden aangemoedigd om niet te roken tijdens én na de zwangerschap. Mensen die graag een kind willen krijgen voorlichting over gezondheid.
  • Grip en Gezondheid: Het project ‘Grip en Gezondheid’ helpt 300 kwetsbare gezinnen in Rotterdam en Spijkenisse met het omgaan met schulden, stress en roken. Het doel van dit project is een betere mentale gezondheid bij deze gezinnen.
\