Spring naar het artikel

In de komende jaren worden er werkzaamheden in Westpunt uitgevoerd. Het gaat om werkzaamheden aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabel in de gehele buurt.

Het werk wordt in Westpunt in vier fases uitgevoerd. In januari 2016 waren er informatieavonden om iedereen in Westpunt te informeren.

Meer informatie over de werkzaamheden in ieder gebied vindt u onder de onderstaande knoppen.

Gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en netbeheer Stedin zijn van plan in het eerste kwartaal van 2019 gezamenlijk te starten met werkzaamheden in uw woonomgeving. Op woensdag 18 april 2018 vond een inloopavond plaats.

We hebben uw vragen, opmerkingen en suggesties verzameld. De uitkomsten staan hieronder. Het gaat om werkzaamheden aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabel aan de Tijmweg en de aansluitende hoven.

Bewonersbrief

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in uw straat krijgt u nog een brief met aanvullende informatie.

Herstart werkzaamheden van de gemeente Rotterdam, Evides en Stedin in Westpunt vanaf 13 november 2017.

Sinds 13 november 2017 maken de gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en Stedin samen een hernieuwde start met de werkzaamheden in Westpunt. Het gaat om het vervangen van de riolering en de huisaansluitingen. Ook worden hoofdleidingen van het water-, elektriciteit- en gasnetwerk vervangen. Het werk start in het noordelijke gedeelte in Westpunt en wordt gefaseerd uitgevoerd.

Planning van de werkzaamheden in 2018

Informatie in 2017

Op 14 februari 2017 was een informatiebijeenkomst en zijn de omwonenden per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden vanaf 6 maart 2017. Helaas is er vanaf deze datum niet gestart. Dit had te maken met problemen met de aannemer. Inmiddels zijn hiervoor de noodzakelijke maatregelen getroffen en is een andere aannemer gecontracteerd.

In maart en april 2017 zijn er op enkele locaties bomen gerooid omdat anders niet aan het riool gewerkt kan worden. Na de werkzaamheden komen er nieuwe jonge bomen voor in de plaats.

Begin november 2017 is een bewonersbrief (pdf) in Westpunt verspreid.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden op 14 februari werd een presentatie gegeven. De presentatie over de werkzaamheden vindt u hieronder.

Vervuilde grond

Westpunt is gebouwd op havenslib. Dat is in de jaren 50 gestort, waarna er woningen op gebouwd zijn. Deze grond is vervuild met zware metalen. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in december 2015 het risico voor de gezondheid beoordeeld. Na deze beoordeling verwacht de GGD Rotterdam-Rijnmond geen gezondheidsklachten door de bodemverontreiniging. Bewoners zijn geïnformeerd met een nieuwsbrief. De belangrijkste vragen hebben we nog even op een rijtje gezet in de bijlage van de nieuwsbrief. Op 20 en 21 januari waren inloopbijeenkomsten. Deze zijn door weinig bewoners bezocht.

Samenwerken in de ondergrond

Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf werken samen in de ondergrond. Door het werk samen te doen, proberen we zo weinig mogelijk overlast te geven.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 - 182 940 15 of stuur een bericht naar westpunt@rotterdam.nl.