Riolering Westpunt
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/riolering-westpunt/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en Stedin Netbeheer werken de komende jaren in Westpunt aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabel.

Zij werken nu aan de Kaneelhof. Dat is de laatste fase van de Tijmweg en de hofjes.

Het project wordt in Westpunt in vier fases uitgevoerd. De planning voor Fase 3 en Fase 4 is nog niet bekend.

  • Fase 1: Max Havelaar weg en omgeving - gereed (april 2019)
  • Fase 2: Tijmweg en de aangrenzende hofjes - gestart (najaar 2019)
  • Fase 3: Ten noorden van de Tijmweg
  • Fase 4: Ten zuiden van de Max Havelaarweg

Vanaf 28 mei Tijmweg naar de Herikweg afgesloten

Vanaf donderdag 28 mei is de Tijmweg tussen de Wijnruitstraat en de Herikweg afgesloten. De gemeente Rotterdam vervangt dan op die plek het riool. Daarna krijgt de Tijmweg asfalt. De datum daarvoor is nu nog niet bekend.

Kaneelhof

In de Kaneelhof werkt de aannemer vooral aan het gemeenteriool. De kabels en leidingen zijn een paar jaar geleden al grotendeels vervangen. De werkzaamheden aan de Kaneelhof bestaan uit:

  • Maken van sleuven in de opritten van de drive-in woningen.
  • Verwijderen bestrating van rijweg.
  • Vervangen gemeenteriool.

Als het werk in de grond klaar is, maakt de aannemer de openbare ruimte weer netjes, met groen, verlichting en bestrating.

Verdere informatie vindt u onder Fase2:

Globale Planning

Het groot onderhoud aan de Kaneelhof is rond half juli klaar. En daarmee gelijk het hele project Tijmweg en de aangrenzende hofjes. Deze termijn hangt af van het weer en andere onvoorziene gebeurtenissen.

Nieuw groen in de wijk

Op de plekken waar nieuwe bomen en struiken komen, planten we die vanaf november. Dan start weer het plantseizoen.

Werkdagen en -tijden

We werken van maandag t/m vrijdag, tussen 7.00 en 16.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan langer worden doorgewerkt. De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast, stof en voelbare trillingen opleveren. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Afsluiting en bereikbaarheid

In de periode dat we aan de Kaneelhof werken, is deze afgesloten voor verkeer. U kunt daar dan niet op straat parkeren. Omleidingsborden wijzen u de weg en de bus rijdt een andere route. De hulpdiensten kunnen er altijd door.

Bijzondere gebeurtenis

Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een verhuizing, kunnen we in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact op met Gemeente Rotterdam.

Parkeren

U kunt uw auto neerzetten op de tijdelijke parkeerplek voor bewoners, de betonnen platen naast Tijmweg 47. Het deel Tijmweg vanaf de Aveling tot aan de Kervelhof is inmiddels voorzien van de onderlaag asfalt. U kunt hier weer rijden en ook parkeren. Op de twee dagen dat de aannemer het asfalt aanbrengt, kunt u de omleidingsborden volgen naar de tijdelijke parkeerplek.

Huisvuil

De vuilniswagens kunnen de Tijmweg en de hofjes niet bereiken. We vragen u daarom uw afvalcontainer op de dag die u gewend bent in een straat buiten het werkgebied te zetten. Ook ophalen van grofvuil is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via www.rotterdam.nl/grofvuil, of bel 14 010.

In de Max Havelaarweg, Foeliestraat, Galangapad, Venkelpad, Ajuinstraat, Karwijstraat, Marjoraanpad, Alsemstraat, Meldepad en een deel van de Wijnruitstraat is het riool vervangen.

Stedin heeft onderhoud uitgevoerd aan de gasleidingen en elektrakabels. Evides heeft de waterleiding vervangen. In 2019 werd een waterdoorvoer onder de Venkelweg gemaakt.

Samenwerking met nutsbedrijven

Tegelijk met de rioleringswerkzaamheden, voeren Evides Waterbedrijf en Stedin (gas en elektra) werkzaamheden uit. Hierdoor kunnen we de overlast zoveel mogelijk beperken. Meer informatie over samenwerken in de ondergrond.

Video 'Samenwerking Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf een succes' (oktober 2018)

Vervuilde grond

Westpunt is gebouwd op havenslib. Dat is in de jaren '50 gestort, waarna er woningen op gebouwd zijn. Deze grond is vervuild met zware metalen. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in december 2015 het risico voor de gezondheid beoordeeld. De GGD Rotterdam-Rijnmond verwacht geen gezondheidsklachten door de bodemverontreiniging. Waar nodig nemen de medewerkers beschermende maatregelen tijdens het werk.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Stuur dan een e-mail naar westpunt@rotterdam.nl of bel naar 14 010.