Spring naar het artikel

Herstart werkzaamheden van de gemeente Rotterdam, Evides en Stedin in Westpunt vanaf 13 november 2017

Vanaf 13 november 2017 maken de gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en Stedin samen een hernieuwde start met de werkzaamheden in Westpunt. Het gaat om het vervangen van de riolering en de huisaansluitingen. Ook worden hoofdleidingen van het water-, elektriciteit- en gasnetwerk vervangen. Het werk start in het noordelijke gedeelte in Westpunt en wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 duurt ongeveer tot eind februari 2018.

Uitstel van werkzaamheden

Op 14 februari 2017 was een informatiebijeenkomst en vervolgens zijn de omwonenden per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden vanaf 6 maart 2017. Helaas is er vanaf deze datum niet gestart. Dit had te maken met problemen met de gecontracteerde aannemer van het werk. Inmiddels zijn hiervoor de noodzakelijke maatregelen getroffen en is een andere aannemer gecontracteerd.

  • 1e fase van medio november tot eind februari 2018: De gemeente start nu met de eerste fase op 13 november2017. Dit zijn de werkzaamheden aan de Ajuinstraat, Venkelpad en de Karwijstraat 4 t/m 10 en 21 t/m 29. Het werk duurt in de eerste fase naar verwachting tot eind februari 2018.
  • Fase 2, 3 en 4: Het werk start aan het noordelijke gedeelte in Westpunt en wordt in fases uitgevoerd. Op de onderstaande faseringskaart is te zien waar gewerkt gaat worden.

Fase 1: Ajuinstraat/ Venkelpad/ Karwijstraat
Fase 2: Max Havelaarweg
Fase 3: Alsemstraat/ Karwijstraat/ Foeliestraat/ Meldepad
Fase 4: Wijnruitstraat/ Karwijstraat/ Foeliestraat/ Majoraanpad

In maart / april 2017 zijn er op enkele locaties bomen gerooid omdat anders niet aan het riool gewerkt kan worden. Na de werkzaamheden komen er nieuwe jonge bomen voor in de plaats.

Begin november is onderstaande bewonersbrief in Westpunt verspreid.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden op 14 februari werd een presentatie gegeven. De presentatie over de werkzaamheden vindt u hieronder.

Opdracht tot vervangen van huisaansluiting

De eigenaren hebben een brief gekregen over het vervangen van de huisaansluiting. Hierbij is het mogelijk om, bij hoge uitzondering, de gemeente Rotterdam opdracht te geven voor het vervangen van de huisaansluiting. Heeft u het opdrachtformulier nog niet ingestuurd? Doe dit dan zo snel mogelijk.

Vervuilde grond

Westpunt is gebouwd op havenslib. Dat is in de jaren 50 gestort, waarna er woningen op gebouwd zijn. Deze grond is vervuild met zware metalen. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in december 2015 het risico voor de gezondheid beoordeeld. Na deze beoordeling verwacht de GGD Rotterdam-Rijnmond geen gezondheidsklachten door de bodemverontreiniging. Bewoners zijn geïnformeerd met een nieuwsbrief. De belangrijkste vragen hebben we nog even op een rijtje gezet in de bijlage van de nieuwsbrief. Op 20 en 21 januari waren inloopbijeenkomsten. Deze zijn door weinig bewoners bezocht.

Samenwerken in de ondergrond

Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf werken samen in de ondergrond. Door het werk samen te doen, proberen we zo weinig mogelijk overlast te geven.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Brenda Schulte, telefoon 06 51 99 18 58 of stuur een bericht naar westpunt@rotterdam.nl.