Riolering Westpunt
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/riolering-westpunt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In de komende jaren worden er werkzaamheden in Westpunt uitgevoerd. Het gaat om werkzaamheden aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabel in de gehele buurt.

Het project wordt in Westpunt in vier fases uitgevoerd.

  • Fase 1: Max Havelaar weg en omgeving (in uitvoering)
  • Fase 2: Tijmweg en de aangrenzende hofjes (in voorbereiding)
  • Fase 3: Ten noorden van de Tijmweg
  • Fase 4: Ten zuiden van de Max Havelaarweg

Op dit moment is fase 1 in uitvoering, en fase 2 in voorbereiding.

In de Max Havelaarweg, Foeliestraat, Galangapad, Venkelpad, Ajuinstraat, Karwijstraat, Marjoraanpad, Alsemstraat, Meldepad en een deel van de Wijnruitstraat wordt het riool vervangen.

Als het nodig is vervangt Stedin de leidingen voor gas en elektriciteit en Evides de waterleidingen. In de buitenruimte worden straten en trottoirs opnieuw bestraat en als het nodig is vervangt de gemeente ook bomen, beplanting en straatlantaarns.

Inmiddels is een gedeelte van het werk gereed. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 worden afgerond.

Planning

Bijna alle straten zijn klaar en definitief bestraat. Er moet op sommige plekken nog wel wat aangepast worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van de drempels en toegankelijker maken van de trottoirs voor minder validen en kinderwagens. Het kan ook zijn dat nog een aantal oude leidingen uit de grond moet worden verwijderd.

In januari wordt gestart met het laatste stuk van de Wijnruitstraat; tussen de Foeliestraat en de Max Havelaarweg.

Nieuwsbrieven

In 2019 zijn gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en netbeheerder Stedin gezamenlijk van plan om te starten met de werkzaamheden in de Tijmweg, de Kaneelhof, de Komijnhof, de Kervelhof en de Kardoenhof.

Tijdens de inloopavond op 18 april 2018 is het voorlopig ontwerp besproken met de bewoners. Naar aanleiding van de input, wordt het ontwerp op een aantal punten aangepast. Om met de uitvoering te kunnen starten, moet een vergunning worden aangevraagd voor het kappen van een aantal bomen. Dit leidt tot vertraging.

Planning

Zodra de vergunningen in orde zijn, starten we met de aanbestedingsprocedure. Samen met de aannemers, maken we dan een planning voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bewoners krijgen voor de start een nieuwsbrief met meer informatie. Ook tijdens de uitvoering, die naar verwachting 15 maanden duurt, ontvangen zij voortgangsberichten.

Nieuwsbrieven

Samenwerking met nutsbedrijven

Tegelijk met de rioleringswerkzaamheden, voeren Evides Waterbedrijf en Stedin (gas en elektra) werkzaamheden uit. Hierdoor kunnen we de overlast zoveel mogelijk beperken. Meer informatie over samenwerken in de ondergrond.

Vervuilde grond

Westpunt is gebouwd op havenslib. Dat is in de jaren '50 gestort, waarna er woningen op gebouwd zijn. Deze grond is vervuild met zware metalen. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in december 2015 het risico voor de gezondheid beoordeeld. De GGD Rotterdam-Rijnmond verwacht geen gezondheidsklachten door de bodemverontreiniging. Waar nodig nemen de medewerkers beschermende maatregelen tijdens het werk.

Afvalinzameling

Tijdens de werkzaamheden kan de vuilniswagen de straat niet altijd bereiken. U kunt uw container op de gebruikelijke ophaaldag aanbieden buiten het werkgebied, waar de huisvuilwagen wel kan komen. U moet hierdoor mogelijk wat verder lopen dan gebruikelijk. Is dat lastig voor u? Wellicht kan één van uw buren hierbij helpen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 18 29 40 15.