Spring naar het artikel

In de Rijnhaven is ruimte voor 800 tot 1500 woningen. De toekomstige bewoners krijgen een park voor de deur en misschien zelfs een stadsstrand. Ontwikkelaars moeten nu plannen maken voor het gebied.

Het College van B&W stelde eind juni het Ambitiedocument voor de Rijnhaven vast.

In de Rijnhaven kan een stedelijk park gecombineerd worden met wonen. De noodzaak tot verdichting in de stad en het toevoegen van woningen in het middeldure en dure segment zorgen ervoor dat de woningmarkt op Zuid evenwichtiger wordt. De woningen komen langs de Posthumalaan. Deze laan verandert daarmee in een echte centrumboulevard. Hoeveel woningen er uiteindelijk komen hangt af van onderzoek en de marktconsultatie. Ook zal de toekomstige parkeerbehoefte worden onderzocht. Zo kan een mogelijk tekort aan parkeerplaatsen in de omgeving worden opgevangen.

Horeca en recreatie

De Rijnhaven biedt ook ruimte horecagelegenheden, winkels, cultuur en flexibele werkruimtes. Het gemis aan groen in dit deel van de stad krijgt een enorme impuls doordat 5 tot 6 hectare openbare ruimte wordt aangelegd door een beperkt deel van de Rijnhaven te dempen. Er is dan ruimte voor een park met ligweides.

Planning

Na de zomer start een traject van marktconsultatie. De resultaten van de marktconsultatie en algemene participatie leiden tot een integraal plan voor de gebiedsontwikkeling Rijnhaven. Dit plan wordt begin 2019 aan het College van B&W aangeboden. Ondertussen zet de gemeente zich ook in om het tijdelijk gebruik van de Rijnhaven mogelijk te maken. Tijdelijke (sport)evenementen op of in het water in afwachting van de definitieve ontwikkeling zetten de Rijnhaven meer op de kaart als een aantrekkelijk gebied.