Ontwikkeling van de Rijnhaven
Gepubliceerd op: 23-07-2018
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rijnhaven/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

De Rijnhaven is een prachtige plek in het hart van Rotterdam, met historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten. Na de Wilhelminapier en Katendrecht is de Rijnhaven de volgende stap in de ontwikkeling op Zuid.

Met nieuwe woningen, meer groen en recreatie langs het water. De ambities voor de Rijnhaven staan met potlood op papier.

Stadscentrum op twee oevers

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de Kop van Zuid. De Wilhelminapier werd ‘Manhattan aan de Maas’ en steeds meer mensen durven de Kaap aan. Ook internationaal staat de Rijnhaven op de kaart, met de komst van een drijvend kantoor van een nieuw internationaal klimaatcentrum. Daarom is het tijd voor de volgende stap: een aantrekkelijke Rijnhaven trekt het noordelijke stadscentrum definitief door naar Zuid. Op naar een stadscentrum op twee oevers!

De Rijnhaven is een prachtige plek in het hart van Rotterdam, met historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten. Na de Wilhelminapier en Katendrecht is de Rijnhaven de volgende stap in de ontwikkeling op Zuid. Met nieuwe woningen, meer groen en recreatie langs het water waarvoor een deel van de Rijnhaven gedempt wordt.

In december 2018 is een uitgebreid participatie- en marktconsultatietraject georganiseerd dat meer dan 1.200 reacties en ideeën heeft opgeleverd. Deze worden meegewogen in het maken van de Ontwikkelingsvisie die najaar 2019 wordt vastgesteld.

Park

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de Kop van Zuid: de Wilhelminapier werd ‘Manhattan aan de Maas’ en steeds meer mensen durven de Kaap aan. Ook internationaal staat de Rijnhaven op de kaart, met de komst van een drijvend kantoor van een nieuw internationaal klimaatcentrum.

De Rijnhaven biedt de mogelijkheid een stedelijk park te combineren met wonen. De noodzaak tot verdichting in de stad en het toevoegen van woningen in het middeldure en dure segment zorgen ervoor dat de woningmarkt op Zuid evenwichtiger wordt. Hoeveel woningen er uiteindelijk komen is onderwerp van onderzoek. De Rijnhaven biedt ook ruimte aan horecagelegenheden, winkels, cultuur en flexibele werkruimtes. Het gemis aan groen in dit deel van de stad krijgt een enorme impuls doordat 5 tot 6 hectare openbare ruimte wordt aangelegd door een beperkt deel van de Rijnhaven te dempen. Er is dan ruimte voor een park met ligweides.

Tijdelijke initiatieven

In de tussentijd is er in de Rijnhaven ruimte voor tijdelijke initiatieven. Rotterdam wil koploper zijn in de energietransitie en mogelijkheden onderzoeken om meer te doen met zonne-energie in de stad. Er ligt een voorstel van een private partij om tijdelijk zonnepanelen te laten drijven in de Rijnhaven. Totdat de demping gaat beginnen waarmee de ontwikkeling van de Rijnhaven start, biedt de gemeente deze tijdelijke mogelijkheid aan. Een private partij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de directe omgeving over dergelijke tijdelijke initiatieven.

Ambities voor de Rijnhaven

Er leven de volgende ideeën voor de Rijnhaven:

  • De Posthumalaan wordt een echte centrumboulevard met horeca, winkels, werkplekken en cultuur. Langs de laan komen ook ongeveer 800 tot 1.500 woningen, gericht op het midden- en hoger segment.
  • In de Rijnhaven komt een groot, modern stadspark van ongeveer 6 hectare. Een groene plek met veel afwisseling, met wandelpaden en met verschillende ‘ruimtes’. Een wandelpromenade verbindt de Kaap met de Pier. Een fijne plek om te slenteren, in de zon te zitten en de reuring in het park te bekijken.
  • In de Rijnhaven is straks volop ruimte om actief van het water te genieten, zoals varen, surfen en zwemmen. Steigers en aangemeerde schepen geven de Rijnhaven een maritiem karakter. Het stadsstrand wordt een prachtige plek voor een potje beachvolleybal.
  • Om ruimte voor deze plannen te maken, wordt een beperkt deel - maximaal 30% - van de haven gedempt. Want juist de weidsheid van het water en de vergezichten maken de Rijnhaven uniek en dat moet zo blijven.

Meer weten? Bekijk de samenvatting van de plannen, met kaarten en sfeerfoto’s. Of lees het volledige Ambitiedocument voor alle achtergronden.

Wat gebeurt er met uw reacties?

De gemeente maakt op basis van het Ambitiedocument en alle reacties uit het Participatietraject een Ontwikkelingsvisie. Hierin staat wat de globale uitgangspunten worden voor het vervolg van de ontwikkeling van de Rijnhaven. Na vaststelling door het College van B&W wordt dit uitgewerkt in allerlei deelplannen die zorgen dat in 2020 de uitvoering kan beginnen.

Tip of goed idee?

Heeft u een goed idee voor de Rijnhaven? Post dat op de Facebookpagina over Rijnhaven. Hier vindt u ook het laatste nieuws over de ontwikkeling van de Rijnhaven.

Planning

  • Tot zomer 2019: werken aan Ontwikkelingsvisie
  • Najaar 2019: Ontwikkelingsvisie naar het College van B&W.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stel deze dan per e-mail.