Rijnhaven
Gepubliceerd op: 23-07-2018
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rijnhaven/
Ga naar de hoofdinhoud
Speel video af

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum. Hoogbouw grenst straks aan een stadspark dat een groot deel van het huidige havenbekken inneemt.

De Rijnhaven draagt bij aan de grote opgave van de stad om te verdichten. Door hoogbouw met 2.000 tot 2.500 woningen te bouwen, biedt de Rijnhaven straks mogelijkheden voor sociale huurwoningen, middeldure woningen en koopwoningen. In de plinten wordt ruimte gereserveerd voor kleinschalige bedrijvigheid en horeca.

Het Rijnhavenplan in detail:

De andere grote opgave in de stad is vergroening. In de Rijnhaven wordt een-derde deel van het water gedempt om plaats te maken voor meer groen in de vorm van een grotendeels drijvend park van 18 hectare. Ondertussen blijft het karakter van een haven aanwezig en zichtbaar door de kades en de vergezichten over het water. Naast drijvende parkdelen komen er verbindingen met steigers waardoor meer gebruik kan worden gemaakt van het water. Daarnaast wordt een stadsstrand aangelegd dat mogelijkheden biedt voor sport, spel en vertier. Onderzocht wordt of zwemmen in de toekomst mogelijk is, of dat straks alleen pootjebaden vanaf het strand mogelijk is; dat is mede afhankelijk van het getij en de waterkwaliteit. De kades langs de Wilhelminapier en Katendrecht worden verder vergroend waardoor er een onafgebroken wandelpad rond de Rijnhaven ontstaat.

De Rijnhaven wordt nu omringd door populaire gebieden als de Kop van Zuid en Katendrecht.  De Rijnhaven ligt in het hart van Rotterdam. Met de ontwikkeling van de Rijnhaven ontstaat er een echt stadscentrum op twee oevers en worden Noord en Zuid sterker met elkaar verbonden.

Tussen de Posthumalaan en het water van de Rijnhaven wordt straks gebouwd. Op dat nieuwe stuk land worden fraaie bouwblokken met hoge torens neergezet om in te wonen en te werken. Met functies en voorzieningen op onderste lagen die passen bij een stadscentrum. Vol horeca, voorzieningen, kleine winkels en ruimte voor cultuur. Zo ontstaat een uitnodigend gebied om te bezoeken en te verblijven. Een gebied dat een schakel vormt tussen omliggende wijken en buurten op de Kop van Zuid en in Feijenoord. De Posthumalaan wordt een stadsboulevard met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een goede doorstroming van het (bestemmings-)verkeer. Een fraaie entree voor bezoekers van de stad en het gebied. De plannen voor de Rijnhaven zorgen voor logische toevoeging aan de Rotterdamse skyline. Maar behalve van de hoge gebouwen genieten bezoekers en bewoners ook van de relatieve rust van park, strand en water in een intiemere Rijnhaven.

De inrichting van de Rijnhaven is vernieuwend met een deels drijvend park en een openbaar strand midden in de stad. Het park, strand en meerdere overgangen langs de kades zorgen voor een unieke beleving langs, op en in het water. Met de aanleg van de Rijnhavenbrug was er al een wandelcircuit ontstaan. Dat wordt nu tussen de Wilhelminapier en Katendrecht echt afgemaakt via de Posthumalaan en de routes door het park: het rondje Rijnhaven. Een wandelboulevard voor alle bewoners en bezoekers met diverse mogelijkheden om rond het water te verblijven. Langs de kades komen drijvende plantsoenen en steigers om te genieten van de rust, maar ook van de reuring in dit gebied. Het water zelf wordt makkelijk bereikbaar en biedt straks talloze mogelijkheden voor activiteiten en programma.

Dit deel van het stadscentrum met zijn nieuwe gebouwen en het stadspark met strand biedt straks een nieuwe bestemming in de stad en voor bewoners van de omliggende wijken in het bijzonder. Een gebied ook waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen. En waar openbaar vervoer en andere nieuwe vervoersvormen (over water of via delen en lenen) voor de hand liggende keuzes zijn. De twee openbaarvervoerstations zorgen ervoor dat de nieuwe Rijnhaven vanaf twee kanten goed met de metro te benaderen is. Het water van de Rijnhaven blijft steeds van alle kanten zichtbaar. Op deze manier ontstaat een nieuw deel van het stadscentrum op de zuidelijke Maasoever. Het historische karakter van de Rijnhaven blijft herkenbaar. Zijn formaat, vorm, rauwe trekjes en ook het havenkarakter blijven intact. Het water is straks beter bereikbaar én aanraakbaar. Uiteindelijk blijft de Rijnhaven zoals die ooit was bedoeld: tijdloos en flexibel.

Laatste nieuws

Waarom moest het Drijvend Paviljoen nu ook alweer weg uit de Rijnhaven? Wethouder Bas Kurvers legt het nog een keer uit.

Het baggeren in de Rijnhaven was toch klaar? Wat doet dat schip daar nu dan precies? Jan Willem Vink van het gemeentelijk Ingenieursbureau legt het uit.

Ontwerpbureau MVVA heeft een schetsontwerp gemaakt voor het Rijnhavenpark. U bent van harte welkom om het te komen bekijken en erop te reageren.

  • Waar: in de groene Rijnhavenkeet aan de Posthumalaan, naast het Luxor Theater.
  • Wanneer: van woensdag 27 oktober tot en met zaterdag 30 oktober.
  • Tijd: van 12.00 tot 20.00 uur, op zaterdag tot 17.00 uur.

U kunt zo binnenlopen, zonder afspraak. Bij het ontwerp hoort ook het stedenbouwkundig plan voor de Rijnhaven. Dit plan is ook te zien. Mocht het in de keet even heel druk zijn, dan kan het zijn dat u even moet wachten zodat het voor iedereen plezierig en veilig blijft.

En vanaf 27 oktober is er een filmpje te zien op deze pagina. Uw reactie kunt u dan ook geven via e-mail rijnhaven@rotterdam.nl.

In de Rijnhaven wordt binnenkort een derde deel van de haven gedempt om plaats te maken voor 3.000 woningen en een park. In voorbereiding daarop wordt de bodem gebaggerd.

Op 6 september wierp koning Willem-Alexander een fles champagne tegen het Floating Office Rotterdam (FOR) dat in de Rijnhaven ligt. Hij opende daarmee het grootste drijvende kantoor ter wereld. Gastheer burgemeester Aboutaleb, commissaris van de koning Jaap Smit ontvingen Ban Ki-moon, voorzitter van Global Commission on Adaptation (GCA) en managing director van het IMF, Kristalina Georgieva, samen met 30 andere ministers die lid zijn van de Board van het GCA.

Het FOR huisvest het klimaatkantoor van de Verenigde Naties en is een voorbeeldgebouw voor de missie van duurzaamheid, klimaatadaptie en circulariteit; begrippen die zowel het GCA als de stad Rotterdam omarmen. Het kantoor heeft een groen sedumdak, een waterretentiesysteem, en is volledig klimaatneutraal. Doordat het gebouw van hout is, is er 12000 ton aan CO2-uitstoot bespaard. Het gebouw is klimaatbestendig en zal blijven drijven als de zeespiegel stijgt. Naast kantoren komt er ook een restaurant met een groot terras.

De Rijnhavenkeet

Zaterdag 4 en zondag 5 september is de Rijnhavenkeet open voor publiek en het startpunt voor een soundwalk. Download de theatrale podcast en loop een Rondje Rijnhaven. Geheel corona-proof. Het enige wat u nodig heeft, is een telefoon. Bent u uw oortjes vergeten? Geen probleem, die hebben wij voor u!

Een deels drijvend stadspark, strand, hoogbouw en levendige kades zorgen straks voor een unieke beleving, langs op en in het water van de Rijnhaven. Kruip tijdens de soundwalk Rondje Rijnhaven in het hoofd van kwartiermaker Yuan Jan, luister naar de verhalen en ontdek wat de Rijnhaven zo bijzonder maakt.

De Rijnhavenkeet staat naast het nieuwe Luxor Theater en is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

Het langverwachte baggerschip is in de Rijnhaven gearriveerd en begint met zijn werkzaamheden. De bodem wordt ontdaan van alle slappe lagen en dit najaar kan dan worden begonnen met het dempen van een derde deel van het havenbekken.

Het Drijvend paviljoen (de 'Bollen') wordt uit de Rijhaven gesleept, op weg naar de Schiehaven.

Vorige week is het Drijvend Paviljoen uit de Rijnhaven verhuisd. De verhuizing was noodzakelijk omdat in de Rijnhaven het baggeren is begonnen waardoor tijdelijke objecten moeten verhuizen.  

Het Paviljoen, in de volksmond: de Bollen, ligt nu tijdelijk in de Schiehaven en wordt later dit najaar versleept naar de Dokhaven.

Nieuwe huurder

Hogeschool Rotterdam is straks de nieuwe huurder van het Paviljoen en zet het in als innovatief leercentrum. Volgens het Havenbedrijf die dit mede mogelijk heeft gemaakt, past het Paviljoen ook goed bij het innovatieve karakter van de Dokhaven, dat als uithangbord fungeert voor de ontwikkeling van M4H.

Plek voor park en woningen

Op de plek waar het Drijvend Paviljoen lag, wordt na het baggeren een derde deel van het havenbekken gedempt. Daarna komen op deze plek ruim 2.500 woningen en wordt een park aangelegd. De woningen die komen, zijn bereikbaar voor veel verschillende portemonnees: van sociale huurwoningen, middeldure huur- en koop tot duurdere woningen.

Het feit dat er een groot park komt waar gesport en gerecreëerd kan worden en notabene gezwommen in de Rijnhaven, is meer dan welkom in de omliggende wijken. Zo wordt niet alleen voorzien in de bouw van nieuwe woningen maar wordt de Rijnhaven straks ook een aantrekkelijke, groene plek voor Rotterdammers.

In de Rijnhaven hebben tientallen vogels op het park genest en vissen hier hun voedsel op dit zeldzame stukje groen, maar gelukkig gaat dit veranderen. Met de herontwikkeling van de Rijnhaven komt er veel meer ruimte voor groen en natuur. Daarom gaat nu het Recycled Park verhuizen op 30 juni en de Persoonshaven vergroenen.

Recycled Park is een drijvend park, dat is gerealiseerd door drijvend plastic uit de Rotterdamse wateren te vissen en dit te recyclen tot een nieuwe constructie. Door beplanting toe te voegen wordt het ecosysteem op en in het water verbetert.

CLEAR RIVERS is initiatiefnemer van het opvissen van plastic drijfvuil en het recyclen hiervan tot waardevolle producten. CLEAR RIVERS zal kantoor gaan houden in een drijvende woning, die samen met het Park naar de Persoonshaven verhuist. Hiermee is het periodiek onderhoud van het Park gegarandeerd en zal gelijktijdig gewerkt worden aan een aanpak van het aanwezige drijfvuil in de Persoonshaven.  

Waardevolle grondstof

Het doel van het iconische Recycled Park is aan te tonen dat gerecycled kunststof uit de rivier een waardevolle grondstof kan zijn voor hergebruik. Door het gewonnen plastic te hergebruiken, en er drijvende bouwstenen van te maken, krijgt het een nieuwe waarde. Bovendien zorgen de bouwstenen voor een nieuwe groenvoorziening. Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad en heeft een ecologische functie in de rivier als habitat voor, micro- en macrofauna zoals slakken, platwormen, larven, waterkevertjes. Het Recycled Park is een uniek project en krijgt dan ook veel (inter)nationale aandacht. Deze aandacht is goed voor de bewustwording omtrent plastic vervuiling en de circulaire aanpak binnen Rotterdam.

Soundwalk 'Rondje Rijnhaven'

Speciaal voor de Dag van de Architectuur gaat de soundwalk 'Rondje Rijnhaven' van start. Kruip in het hoofd van kwartiermaker Yuan Jan en ontdek wat de Rijnhaven zo bijzonder maakt, nu en in de toekomst. Download de gratis soundwalk bij de Rijnhavenkeet naast het Luxor. Het enige wat u nodig heeft is een telefoon, de keet heeft oortjes.

Luister online naar de soundwalk 'Rondje Rijnhaven'

Wandelingen Rijnhaven

Ga mee met een gids door de Rijnhaven. Robert Winkel van Mei Architecten neemt u in het verhaal over de historie en transformatie van de Fenix loods I.  Op zondag om 10.30, 11.00 of 11.30 uur. Of u bezoekt het Floating Office, een drijvend kantoorgebouw dat meebeweegt met eb en vloed. Om 12.00, 12.30 of 13.00uur.

Beide wandelingen kosten 3,50 euro per persoon.

Tickets voor de wandelingen koopt via de website van de Dag van de Architectuur.

Woensdag 16 juni 2021 is het startsein gegeven aan het baggeren van de Rijnhaven. Een belangrijke mijlpaal voor de Rijnhaven want met het baggeren begint de ontwikkeling van de Rijnhaven zichtbaar te worden.

Het baggeren wordt gedaan om de slappe lagen van de bodem te verwijderen zodat rond de herfst het dempen kan beginnen, in totaal wordt 1/3 deel van het havenbekken gedempt.

De woningen die daar komen, zijn bereikbaar voor veel verschillende portemonnees: van sociale huurwoningen, middeldure huur- en koop tot duurdere woningen.

Het feit dat er een groot park komt waar gesport en gerecreëerd kan worden en notabene gezwommen in de Rijnhaven, is meer dan welkom in de omliggende wijken. Zo wordt niet alleen voorzien in de bouw van nieuwe woningen maar wordt de Rijnhaven straks ook een aantrekkelijke, groene plek voor Rotterdammers.

Een groot drijvend park in de Rijnhaven​ waar u heerlijk van dit unieke stukje Rotterdam kunt genieten. Wist u al dat hard aan deze plannen wordt gewerkt? De Rijnhaven ondergaat de komende jaren een metamorfose. Een deel van de haven wordt gedempt en er komen 2500 woningen.

De eerste delen van wat straks een drijvend park is, zijn gearriveerd in de Rijnhaven.

Landschapsbureau Michael Van Valkenburgh Associates (MVVA) gaat het ontwerp voor het toekomstige Rijnhavenpark maken. Het bureau maakt de komende maanden een schetsontwerp voor het hele Rijnhavenpark: een park op, aan en rond het water waarbij de toekomstige beleving van bezoekers het belangrijkste is. Je moet straks het water gemakkelijk kunnen benaderen en het gewoon kunnen aanraken, het groen van het park moet verleiden een wandeling te willen maken, en als je wilt, kun je lekker ontspannen op het strand of sporten in het park.

Het Rotterdamse publiek, omwonenden en ondernemers kunnen hun ideeën aangeven bij dit ontwerp. Daarom worden de komende maanden samen met de gemeente een aantal (online) themasessies en publieksbijeenkomsten georganiseerd. Alvast aanmelden en op de hoogte blijven? Dat kan via: rijnhaven@rotterdam.nl.

Bij de organisatie van de bijeenkomsten wordt uiteraard rekening gehouden met de dan geldende maatregelen in het kader van corona.

De keet aan de Rijnhaven

De groene keet van de Coolsingel komt naar de Rijnhaven, naast het Luxor en wordt in gebruik genomen als directiekeet. Vanaf het voorjaar krijgt de keet een vrolijk, nieuw uiterlijk.

Wat later dit jaar wordt een gedeelte van de keet ingericht als informatiecentrum over alle ontwikkelingen in en rond de Rijnhaven.

Stadsprojecten

Groen en ruimte zijn onmisbaar in een grote stad. In een paar projecten waaronder het Rijnhavenpark, komen verstedelijking, vergroening, klimaatadaptatie, recreatie, cultuur, stadseconomie, mobiliteit, werkgelegenheid en wonen samen. Hiermee wordt de stad duurzaam verfraaid. Deze investering maakt onderdeel uit van een breed en stevig herstel- en investeringsprogramma 'Rotterdam.Sterker Door'. Met dit programma wil het College van B&W de onmiskenbaar negatieve effecten van de coronacrisis het hoofd bieden en verder bouwen aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad.

Floating Office Rijnhaven op ligplaats

Het 'floating office' wordt naar de ligplaats in de Rijnhaven gevaren.

Voor een periode van vijf tot tien jaar komt in de Rijnhaven het mondiale Global Center on Adaptation (GCA) in een drijvend kantoor.

Het FOR is begin maart 2021 naar haar definitieve ligplaats versleept voor LantarenVenster.

Uniek in de wereld, omdat GCA wordt gehuisvest in een zeer duurzaam, drijvend kantoorgebouw dat volledig uit hout is gebouwd. Het ontwerp beschikt over een breed scala aan state-of-the-art duurzaamheidsmaatregelen. Architectenbureau Powerhouse in Rotterdam tekent voor het ontwerp.

Voorbeeldfunctie

Het GCA is een initiatief van verschillende landen en de Wereldbank. Het GCA wordt voorgezeten door voormalig VN-voorzitter Ban Ki-moon, Microsoft-oprichter Bill Gates en de algemeen directeur van het IMF, Kristalina Georgieva. Het GCA ontwikkelt en deelt kennis over het veranderende klimaat in de wereld en de wijze hoe daarop ingespeeld kan worden. In april 2020 start de bouw op het terrein van Van Leeuwen aan de Maashaven waarna het kantoor versleept wordt naar de Rijnhaven.

Het wordt een voorbeeldig gebouw voor de missie van duurzaamheid, klimaatadaptie en circulariteit; begrippen die zowel het GCA als de stad Rotterdam omarmen. Het kantoor wordt zelfvoorzienend en volledig energieneutraal. Zo vervult het kantoor een voorbeeldfunctie.

Klimaatbestendig

Drijvende bouw wordt gezien als een van de mogelijke antwoorden op de klimaatverandering. Dat sluit naadloos aan bij de ambities van het GCA: wereldwijd landen en steden helpen om klimaatbestendig te worden. Rotterdam heeft op dit gebied inmiddels internationaal een naam op gebouwd.
Het gebouw wordt grotendeels gebouwd van hout en is demontabel waardoor het circulair wordt. Juist het gebruik van hout als hoofdconstructiemateriaal vermindert de koolstofvoetafdruk van het gebouw aanzienlijk. De overhangende verdiepingen van het gebouw zorgen voor permanente zonwering en door grote ramen stroomt er veel daglicht het kantoor binnen. Het drijvende gebouw krijgt een restaurant met een groot buitenterras met als speciale toevoeging een drijvend zwembad. Met behulp van zonnepanelen wordt voldoende energie opgewekt om het gebouw zelfvoorzienend te laten zijn en voor koeling wordt gebruik gemaakt van het water uit de Rijnhaven.

Wethouder Bas Kurvers is blij met het bijzondere gebouw: 'Met dit unieke kantoorgebouw voor het hoofdkwartier voor het GCA zetten we Rotterdam internationaal op de kaart op het gebied van klimaatadaptatie. De Rijnhaven is een centrale locatie waar we de komende jaren nog veel moois gaan bouwen. Het water gaat een centrale rol spelen.'

Het Floating Office komt aan een steiger te liggen ter hoogte van Lantaren Venster.

De komst van het GCA brengt directe werkgelegenheid met zich mee voor 100 medewerkers. Een groot deel van deze medewerkers is van internationale afkomst, de indirecte werkgelegenheid door de aanwezigheid van dit kantoor neemt toe doordat er allerlei symposia en bijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Het GCA ontvangt zeer frequent (internationale) bezoekers. Verwacht wordt dat burgemeester Aboutaleb en voorzitter GCA Ban Ki-moon in oktober 2020 het kantoor openen tijdens de internationale Summit on Adaptation die dan in Nederland plaatsvindt.
In februari wordt het complete Masterplan voor de Rijnhaven aan het College van B&W aangeboden waar dit Floating Office deel van uitmaakt en worden de omliggende wijken verder geïnformeerd over het vervolg van de ontwikkeling van de rest van de Rijnhaven.

Codricoterrein: het Rondje Rijnhaven wordt compleet

Rijksmonument Codrico is belangrijk historisch erfgoed in de Rijnhaven. Het terrein wordt herontwikkeld met ruimte voor ongeveer 1.500 nieuwe huur- en koopwoningen met 50 procent betaalbare woningen. Codrico wordt een bruisende plek waar kantoren, winkels, horeca en culturele functies komen. De huidige fabriek heeft nog vaarrechten in de Rijnhaven.

Met het verplaatsen van de fabriek kunnen deze rechten worden opgeheven om plaats te maken voor een iconisch en bruisend Maritiem Centrum in de Rijnhaven (ontwerp: Francine Houben), een plek waar maritieme ondernemers, wetenschap en cultuur samenkomen. Het plan maakt de ontwikkeling van de Pols van Katendrecht af. Rotterdammers kunnen dan straks langs alle kades van de Rijnhaven flaneren, het zogenaamde Rondje Rijnhaven is dan compleet.
Projectontwikkelaar RED Company, architectenbureau Powerhouse Company en de gemeente hebben een ontwikkelvisie gepresenteerd voor de laatste fabriek in ‘de Pols’ van Katendrecht. Het verslag van de informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het Codricoterrein op Katendrecht staat online:

Masterplan Rijnhaven

Lees het volledige Masterplan Rijnhaven (Archiefweb, pdf). Het Masterplan is tot stand gekomen met Barcode Architects, BGSV en Robert de Koning landschapsarchitect.

Of lees de korte versie:

Gemeente Rotterdam heeft voor de Rijnhaven een Ambitiedocument in 2018 opgesteld. Ondertussen is er in 2019 een participatietraject geweest waarin belanghebbenden zoals bewoners en ondernemers, hun mening hebben kunnen geven over de plannen. Deze rapportages zijn op te vragen via e-mail: rijnhaven@rotterdam.nl

Sfeerbeelden

Voor de Rijnhaven zijn er impressies gemaakt die een beeld geven van de sfeer die de gemeente wenst. Het zijn nog geen ontwerpen maar het filmpje geeft een indruk wat er in de toekomst zou kunnen komen:

Tijdelijke initiatieven

In de tussentijd is er in de Rijnhaven ruimte voor tijdelijke initiatieven. Totdat de bouw van de woningen gaat beginnen waarmee de ontwikkeling van de Rijnhaven start, biedt de gemeente deze locatie als tijdelijke mogelijkheid aan. Een private partij blijft altijd verantwoordelijk voor de communicatie met de directe omgeving over dergelijke tijdelijke initiatieven.

Planning

De komende maanden worden er verschillende stappen gezet: er zijn milieuonderzoeken nodig, en een stedenbouwkundig en landschappelijk plan zijn in de maak. De eerste voorbereidingen worden getroffen voor demping. Zomer 2021 is er al begonnen met het baggeren als voorbereiding op dat dempen. Volg alle ontwikkelingen en het laatste nieuws ook op de Facebookpagina over de Rijnhaven.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stel deze dan per e-mail.