Rijnhaven
Gepubliceerd op: 23-07-2018
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rijnhaven/
Ga naar de hoofdinhoud
Speel video af

In, op en langs de Rijnhaven met zijn historische kades, industriële monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk stadscentrum.

Van het havenbekken wordt 1/3 deel gedempt. Daar wordt plaats gemaakt voor 3.000 woningen die allemaal grenzen aan een nieuw aan te leggen park.

Voor de woningen geldt dat er gebouwd wordt voor sociale huurwoningen, middeldure huur- en koopwoningen en dure koopwoningen: voor ieder wat wils dus.
Naast het 'landpark' worden aan de kades aan beide kanten van de Rijnhaven drijvende parken aangelegd. Door steigers en loopbruggen kun je straks van park naar park lopen en een echt Rondje Rijnhaven wandelen. Het water dat nu vrijwel onbereikbaar is, wordt met deze drijvende parken aanraakbaar, je kunt straks met je voeten in het water genieten van het groen. In het midden van de Rijnhaven komt ook een Maritiem Centrum.

Het Rijnhavenplan in detail:

De andere grote opgave in de stad is vergroening. In de Rijnhaven wordt een-derde deel van het water gedempt om plaats te maken voor meer groen in de vorm van een grotendeels drijvend park van 18 hectare. Ondertussen blijft het karakter van een haven aanwezig en zichtbaar door de kades en de vergezichten over het water. Naast drijvende parkdelen komen er verbindingen met steigers waardoor meer gebruik kan worden gemaakt van het water. Daarnaast wordt een stadsstrand aangelegd dat mogelijkheden biedt voor sport, spel en vertier. Onderzocht wordt of zwemmen in de toekomst mogelijk is, of dat straks alleen pootjebaden vanaf het strand mogelijk is; dat is mede afhankelijk van het getij en de waterkwaliteit. De kades langs de Wilhelminapier en Katendrecht worden verder vergroend waardoor er een onafgebroken wandelpad rond de Rijnhaven ontstaat.

De Rijnhaven wordt nu omringd door populaire gebieden als de Kop van Zuid en Katendrecht.  De Rijnhaven ligt in het hart van Rotterdam. Met de ontwikkeling van de Rijnhaven ontstaat er een echt stadscentrum op twee oevers en worden Noord en Zuid sterker met elkaar verbonden.

Tussen de Posthumalaan en het water van de Rijnhaven wordt straks gebouwd. Op dat nieuwe stuk land worden fraaie bouwblokken met hoge torens neergezet om in te wonen en te werken. Met functies en voorzieningen op onderste lagen die passen bij een stadscentrum. Vol horeca, voorzieningen, kleine winkels en ruimte voor cultuur. Zo ontstaat een uitnodigend gebied om te bezoeken en te verblijven. Een gebied dat een schakel vormt tussen omliggende wijken en buurten op de Kop van Zuid en in Feijenoord. De Posthumalaan wordt een stadsboulevard met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een goede doorstroming van het (bestemmings-)verkeer. Een fraaie entree voor bezoekers van de stad en het gebied. De plannen voor de Rijnhaven zorgen voor logische toevoeging aan de Rotterdamse skyline. Maar behalve van de hoge gebouwen genieten bezoekers en bewoners ook van de relatieve rust van park, strand en water in een intiemere Rijnhaven.

De inrichting van de Rijnhaven is vernieuwend met een deels drijvend park en een openbaar strand midden in de stad. Het park, strand en meerdere overgangen langs de kades zorgen voor een unieke beleving langs, op en in het water. Met de aanleg van de Rijnhavenbrug was er al een wandelcircuit ontstaan. Dat wordt nu tussen de Wilhelminapier en Katendrecht echt afgemaakt via de Posthumalaan en de routes door het park: het rondje Rijnhaven. Een wandelboulevard voor alle bewoners en bezoekers met diverse mogelijkheden om rond het water te verblijven. Langs de kades komen drijvende plantsoenen en steigers om te genieten van de rust, maar ook van de reuring in dit gebied. Het water zelf wordt makkelijk bereikbaar en biedt straks talloze mogelijkheden voor activiteiten en programma.

Dit deel van het stadscentrum met zijn nieuwe gebouwen en het stadspark met strand biedt straks een nieuwe bestemming in de stad en voor bewoners van de omliggende wijken in het bijzonder. Een gebied ook waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen. En waar openbaar vervoer en andere nieuwe vervoersvormen (over water of via delen en lenen) voor de hand liggende keuzes zijn. De twee openbaarvervoerstations zorgen ervoor dat de nieuwe Rijnhaven vanaf twee kanten goed met de metro te benaderen is. Het water van de Rijnhaven blijft steeds van alle kanten zichtbaar. Op deze manier ontstaat een nieuw deel van het stadscentrum op de zuidelijke Maasoever. Het historische karakter van de Rijnhaven blijft herkenbaar. Zijn formaat, vorm, rauwe trekjes en ook het havenkarakter blijven intact. Het water is straks beter bereikbaar én aanraakbaar. Uiteindelijk blijft de Rijnhaven zoals die ooit was bedoeld: tijdloos en flexibel.

Laatste nieuws

Bijna een hele Kuip vol zand!

Dat is er nodig om 1/3 deel van de Rijnhaven te dempen om 3.000 woningen te bouwen, een strand en een park aan te leggen. Wanneer is het dan klaar? En hoe doe je dat eigenlijk, dat dempen? Voor deze en meer antwoorden: bekijk hier het filmpje!

Het Stedenbouwkundig Plan Rijnhaven is op 5 juli 2022 door het college van B en W vastgesteld. In het plan, een echt ontwerpdocument, staat omschreven hoe de gemeente Rotterdam denkt en wenst dat de ontwikkeling van de Rijnhaven vormgegeven moet worden tot een nieuw stuk van de binnenstad: levendig, hoogstedelijk en goed verbonden met de directe omgeving. Het document beschrijft de ambities, randvoorwaarden en planregels voor de verdere uitwerking door (project-)ontwikkelaars en ontwerpers.

Naast een Stedenbouwkundig Plan wordt ook een bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, parkontwerp en een warmteplan voor de Rijnhaven opgesteld. Het streven is dat al deze beleidsdocumenten, die nodig zijn voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling Rijnhaven, eind 2023 afgerond en vastgesteld zijn. Zodat na het inklinken van de landaanwinning medio 2025 gestart kan worden met de bouw van het eerste bouwblok.

Het eerste Rijnhaven Fest op 19 juni, met de opening van het drijvende park en de wikkelboten was een groot succes, kijk hier naar een sfeerimpressie.

Benieuwd naar de geschiedenis én toekomst van de Rijnhaven in Rotterdam? In de podcast Rijnhaven Route gaat de 15-jarige buurtbewoonster Douae Elaimani in gesprek met stedenbouwkundige Maurice Boumans en landschapsarchitect Albert van Eer.

In deze wandelroute, langs interessante, leuke en indrukwekkende locaties in en rondom het Rijnhavengebied, gaan deze 3 met elkaar in gesprek. Het drietal praat over het verleden, heden én toekomst van dit gebied. Want er gaat een hoop gebeuren de komende jaren rondom de Rijnhaven. De podcast is op twee manieren te beluisteren; namelijk gewoon thuis vanaf de bank of, nog leuker, door de route te lopen. De podcast is in de zomer van 2022 opgenomen, hou daar rekening mee wanneer u jaartallen hoort.

De wandeling voert onder andere langs het drijvend kantoor, de wikkelboten, het drijvende park en Hotel New York waar de stoomschepen van de Holland America Lijn honderdduizenden landverhuizers naar New York brachten. Voorts via de Erasmusbrug en langs de Tillemakade waar straks het strand, het park en hoogbouw langs het water komt. Via gebouw 1989, metrostation Rijnhaven en de Hilledijk-Cronjéstraat wordt het Afrikaanderplein bezocht waar Douae als klein meisje vaak speelde. Daarna voert de route het drietal langs Katendrecht met haar roemruchte geschiedenis om via de Rijnhavenbrug weer te eindigen op de Wilhelminapier.

Aan de Rijnhaven wordt de komende jaren ontworpen en getekend aan een nieuw stuk stad. Tekent u mee?

Bekijk de video:

Van april tot en met juli 2022 brengen we de eerste zandlaag in de Rijnhaven aan op de plek waar later woningen en het stadspark komen. Deze eerste laag moet goed en zorgvuldig worden aangebracht om zo een juiste basis te hebben voor de rest van de demping.

Klik op de afbeelding om hem te vergroten. Hierop zie je een animatie van een werkvoertuig en wordt uitgebeeld hoe de installatieprocedure van verticale drainage werkt.

Verticale drainage

Vanaf juli tot in het najaar 2022 wordt verticale drainage aangebracht. Dit is nodig in het proces om van water, land te kunnen maken. Deze verticale drainage zorgt voor een verbinding met diepere lagen waar deze het water dat onder spanning komt te staan, kan afvoeren. Daarna wordt verdergegaan met de demping.

Werk op het water

Er wordt weer gewerkt op het water van de Rijnhaven en zodoende is de overlast op land van deze werkzaamheden minimaal. De werkzaamheden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. In uitzonderlijke gevallen zal tot 22.00 uur of op zaterdag worden doorgewerkt.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u op contact opnemen met:

Een schip in de Rijnhaven dat gebruikt wordt voor de demping.

Om straks van een deel van de Rijnhaven land te kunnen maken om woningen te bouwen en een stadspark te kunnen aanleggen, is het nodig om 1/3 deel van het havenbekken te dempen. Op 14 maart heeft wethouder Bas Kurvers hiervoor het symbolische startsein gegeven. Nu gaan we dan echt starten!

De komende maanden brengen we meer dan 1 miljoen m3 zand aan. Er wordt gewerkt op het water van de Rijnhaven en zodoende is er weinig overlast op de kades. De Rijnhavenbrug zal wel regelmatig opengaan om schepen door te laten.

Het werk op het water met schepen en machines geeft enige geluidsoverlast, en de kade wordt ook afgezet met een hek zodat er veilig op en langs het water gewerkt kan worden.

De dempingswerkzaamheden starten eind april 2022 en duren tot halverwege 2023. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur en in uitzonderlijke gevallen tot 22.00 of op zaterdag.

Informatie en contactpersonen

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u op contact opnemen met:

Het Drijvend Paviljoen is uit de Rijnhaven vertrokken. Maar waarom moest het paviljoen nu ook alweer weg uit de Rijnhaven? Wethouder Bas Kurvers legt het nog een keer uit in het filmpje:

Inmiddels is er een nieuwe gebruiker gevonden: de Hogeschool heeft deze week een huurovereenkomst met de gemeente gesloten. Na een tussenstop in de Schiehaven te hebben gemaakt, gaat het Paviljoen nu naar het RDM-terrein waar het in 2023 klaar is om in gebruik te worden genomen als innovatieve onderwijslocatie. 

Over 25 meter diepte grondverplaatsingen meten? We doen het gewoon met glasvezel! Het dempen van de Rijnhaven heeft invloed op de directe omgeving. Om dit nauwlettend in de gaten te houden is een innovatieve meetmethode bedacht en geïnstalleerd bij het nieuwe Luxor Theater.

De innovatieve bewakingsmethode gebruikt glasvezel als sensor om de grondvervormingen over grote diepte te meten. Voor het Rijnhavenpark wordt een deel van de Rijnhaven gedempt met zand en grond om ruimte te geven aan een stadspark en woningen. De demping is opgedeeld in twee fases, waarvan fase 1 gepland is om te starten in het tweede kwartaal van dit jaar. De demping heeft invloed op de omgeving. De beïnvloeding is zowel verticaal (zetting) als horizontaal door de gronddruk vanuit het aangebrachte materiaal. Naast de theorie, namelijk het beoordelen van de beïnvloeding door het maken van prognoses en berekeningen, is het van belang om in de praktijk de omgeving en gebouwen te monitoren op deformaties. Het nieuwe Luxor is ook onderdeel van de beschouwing en zal worden gemonitord tijdens en na de uitvoering van het project.

Monitoring horizontale grondvervorming

Een methode om de horizontale gronddeformaties te meten is een traditionele hellingmeetbuis. De hellingmeetbuis is een monitoringsapparaat dat bestaat uit een holle buis/pijp die verticaal wordt geïnstalleerd in de grond tot de gewenste diepte, vaak tot in het pleistocene vaste zand. Door middel van een sonde, die men in vaste intervallen laat zakken in de buis, wordt de deformatie van de buis over de diepte gemeten in twee richtingen. Dit gebeurt op basis van een bepaalde hoekverdraaiing per lengte-eenheid en daaruit volgt de verplaatsing per lengte-eenheid. Op basis van een vast referentiepunt kan dan de vervorming over de hoogte worden vastgesteld. Wanneer de meting bijvoorbeeld maandelijks wordt gedaan kan het vervormingsgedrag in de tijd worden gevolgd.

 

Innovatie met glasvezel

Een aantal van zulke hellingmeetbuizen zijn inmiddels geïnstalleerd rondom de toekomstige Rijnhaven. Zo ook een drietal bij het nieuwe Luxor theater. Een van die drie hellingmeetbuizen is innovatief omdat deze is uitgerust met 4 glasvezels aan de mantel.

Glasvezel is veelal bekend van de internetaansluiting aan huis maar de toepassing is echter veel omvangrijker dan enkel en alleen internet. Glasvezel reageert namelijk ook op rek, druk en temperatuur waardoor het een waardevol meetinstrument kan zijn. Dat is ook het geval voor een hellingmeetbuis met glasvezel. Aan de hand van de rek kan de vervorming van de buis continu worden gevolgd over de hoogte van de buis. De glasvezel werkt in feite als elektronische rekstrook waarbij elke vervorming een overeenkomende rek levert (in µm/m). De rekken worden vervolgens als functie van de diameter vertaald naar hoekverdraaiing van de buis per lengte-eenheid. Dit kan weer worden vertaald naar een profiel van horizontale verplaatsing. De locatie bij Luxor is ideaal om de traditionele en de innovatieve methode met elkaar te vergelijken.

Maandag 14 maart 2022 gaf wethouder Bas Kurvers het startsein aan de demping van 1/3 deel van de Rijnhaven. Het havenbekken tussen de Posthumalaan, Wilhelminapier en Katendrecht verandert daarmee van water waar weinig activiteit is in een compleet nieuw stuk stad.

Voor de bebouwing en het park wordt in totaal 8 hectare land aangewonnen. Het dempen gaat wel even duren, nog tot en met halverwege 2023, waarna het zand nog ruim 1,5 jaar moet inklinken voordat er gebouwd kan gaan worden. In deze fase van de demping wordt meer dan een miljoen kuub zand aangevoerd en nadat dit eind 2024, begin 2025 is ingeklonken, wordt nog een kleinere partij aangevoerd om de parkranden af te maken. Dat is bijna een Kuip vol zand!

Het aanbrengen van het zand gebeurt eerst met schepen vanaf het water en later, als het zand boven het water uitkomt, vanaf het nieuwe land. Het zand is grotendeels afkomstig uit diverse locaties van andere projecten en wordt hergebruikt in de Rijnhaven. Dit is circulair en duurzaam.

Op het aangewonnen land worden vanaf 2025 2.500 woningen gebouwd met ruimte voor starters, gezinnen en senioren. Daarnaast komt er een park met een strand.

Een boom wordt door een kraan omhoog getakeld.

Op donderdag 10 februari zijn op het drijvende park voor het Floating Office bomen geplaatst.

Er zijn 5 verschillende bomen geplant: een esdoorn, een els, eik en twee verschillende iepen. De verdere aankleding van het drijvende parkdeel met bankjes en een goede permanente verbinding met de kade zal over een paar maanden afgerond zijn. De verwachting is dat dan het eerste drijvende parkdeel geopend kan worden voor publiek.

Het College van B&W heeft het schetsontwerp voor de Rijnhaven vastgesteld dat gemaakt is door het New Yorkse ontwerpbureau MVVA. Doordat het College nu heeft ingestemd met het schetsontwerp wordt de komende maanden verder gewerkt aan het echte inrichtingsplan.

Elk deel van het toekomstige park is anders. Of u nu naar vogels wilt kijken, of voetballen, picknicken, een voorstelling of concert wil bijwonen, op het strand zonnebaden of naar een zonsondergang wil staren: veel is mogelijk, rust naast reuring. Op deze manier kan het Rijnhavenpark model staan voor een werkelijk inclusieve, uitnodigende plek midden in het Rotterdamse centrum.

Iemand installeert de zonnepanelen op het dak van de keet.

Sinds kort heeft het dak van de Rijnhavenkeet 20 zonnepanelen. Samen leveren zij een geschatte opbrengst van 6.750kwh per jaar. Om een vergelijking te maken: een gemiddeld verbruik per huishouden in Nederland is 2.750kWh. De keet zelf is ook hergebruikt, hij stond eerder aan de Coolsingel.

Het aanbrengen van een zanddam in de Rijnhaven is afgerond. Maar waarom deden we dat ook alweer? Jan Willem Vink van het gemeentelijk Ingenieursbureau legt het uit.

Waarom moest het Drijvend Paviljoen nu ook alweer weg uit de Rijnhaven? Wethouder Bas Kurvers legt het nog een keer uit.

In de Rijnhaven wordt binnenkort een derde deel van de haven gedempt om plaats te maken voor 3.000 woningen en een park. In voorbereiding daarop wordt de bodem gebaggerd.

Op 6 september wierp koning Willem-Alexander een fles champagne tegen het Floating Office Rotterdam (FOR) dat in de Rijnhaven ligt. Hij opende daarmee het grootste drijvende kantoor ter wereld. Gastheer burgemeester Aboutaleb, commissaris van de koning Jaap Smit ontvingen Ban Ki-moon, voorzitter van Global Commission on Adaptation (GCA) en managing director van het IMF, Kristalina Georgieva, samen met 30 andere ministers die lid zijn van de Board van het GCA.

Het FOR huisvest het klimaatkantoor van de Verenigde Naties en is een voorbeeldgebouw voor de missie van duurzaamheid, klimaatadaptie en circulariteit; begrippen die zowel het GCA als de stad Rotterdam omarmen. Het kantoor heeft een groen sedumdak, een waterretentiesysteem, en is volledig klimaatneutraal. Doordat het gebouw van hout is, is er 12000 ton aan CO2-uitstoot bespaard. Het gebouw is klimaatbestendig en zal blijven drijven als de zeespiegel stijgt. Naast kantoren komt er ook een restaurant met een groot terras.

Stadsprojecten

De Rijnhaven is onderdeel van Stadsprojecten Rotterdam. Deze Stadsprojecten zorgen voor groene en aantrekkelijke openbare ruimtes voor alle Rotterdammers; onmisbare ruimtes in een grote stad. In een aantal projecten komen verstedelijking, vergroening, klimaatadaptatie, recreatie, cultuur, stadseconomie, mobiliteit, werkgelegenheid en wonen samen. Hiermee wordt de stad duurzaam verfraaid.

Masterplan Rijnhaven

Gemeente Rotterdam heeft voor de Rijnhaven een Ambitiedocument in 2018 opgesteld, gevolgd door een Masterplan dat tot stand is gekomen met Barcode Architects, BGSV en Robert de Koning landschapsarchitect. Ondertussen is er in 2019 een participatietraject geweest waarin belanghebbenden zoals bewoners en ondernemers, hun mening hebben kunnen geven over de plannen. In 2021 is een eerste schetsontwerp aan het publiek gepresenteerd voor het park. En in het voorjaar van 2022 is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Alle documenten zijn op te vragen via e-mail rijnhaven@rotterdam.nl.

Sfeerbeelden

Voor de Rijnhaven zijn impressies en een 360° 3D model gemaakt, door 360fabriek.nl die een beeld geven van de sfeer die de gemeente wenst. Het zijn nog geen ontwerpen maar de video geeft een indruk wat er in de toekomst zou kunnen komen:

Tijdelijke initiatieven

In de tussentijd is er in de Rijnhaven ruimte voor tijdelijke initiatieven. Totdat de bouw van de woningen gaat beginnen waarmee de ontwikkeling van de Rijnhaven start, biedt de gemeente deze locatie als tijdelijke mogelijkheid aan. Een private partij blijft altijd verantwoordelijk voor de communicatie met de directe omgeving over dergelijke tijdelijke initiatieven.

Planning

In 2022 wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig en landschappelijk plan. In de zomer van 2021 is begonnen met het baggeren als voorbereiding op dat dempen dat vanaf het voorjaar van 2022 ook wordt uitgevoerd. Volg alle ontwikkelingen en het laatste nieuws ook op de Facebookpagina over de Rijnhaven.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stel deze dan per e-mail.