Spring naar het artikel

Rotterdam is van ons allemaal. Daarom is de gemeente gestart met Right 2 Challenge (R2C). Het is een nieuwe vorm van meedoen waarmee wijken en buurten lokale voorzieningen en gemeentelijke taken in eigen hand nemen.

Right 2 Challenge prikkelt de Rotterdammers om zaken beter aan te pakken. Pak je uitdaging -challenge de gemeente- verbeter je stad!

Samenbrengen van kennis en expertise

Right 2 Challenge is voor Rotterdammers die zien dat zaken in hun eigen buurt of wijk beter en efficiënter opgepakt kunnen worden voor hetzelfde geld. Meerdere initiatiefnemers bundelen de krachten en expertises om een challenge in te dienen. Zij willen hun talenten inzetten voor het verbeteren van hun directe leefomgeving. Zij geloven dat het samenbrengen van hun kennis en expertise met die van de gemeente, zoden aan de dijk zet. Zij vinden het spannend om te experimenteren met deze nieuwe vorm van meedoen.

Mooi voorbeeld van een Rotterdams project

Bekijk het filmpje hierboven! De Schepenstraat in Rotterdam is een mooi voorbeeld van een Rotterdams Right 2 Challenge project. Deze straat is verzakt en wordt opgehoogd waardoor een groot aantal bomen het niet overleeft. De presentatie van de nieuwe inrichting van de straat door de gemeente veroorzaakte onrust. In de straat wonen drie stedenbouwkundigen, een landschapsarchitect en een ingenieur en zij hebben de gemeente uitgedaagd op de participatie met bewoners en het maken van het inrichtingsplan.

Idee voor een challenge?

Herken jij je in bovenstaande omschrijving en staan er meerdere bewoners achter je idee? Mail dan jullie idee voor een challenge naar Ines Balkema (procesbegeleider R2C). Zo kunnen jullie het idee alvast voorleggen aan de gemeente of meer informatie aanvragen. Als jullie al weten om welke taak van de gemeente het gaat, kunnen jullie direct vragen of het idee in aanmerking komt en zo ja, welk budget daarvoor beschikbaar is. Je kan ook bellen naar 06 48 104 809.

Rotterdam is van ons allemaal.

Voorwaarden

Het aangaan van een Right 2 Challenge is een serieuze zaak. De gemeente staat graag open voor deze nieuwe manier van werken maar zal altijd rekening houden met het algemeen belang en de veiligheid van Rotterdammers. Daarom moet het plan aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden staan hieronder op een rij:

  • Jullie zijn geworteld in de buurt/wijk van het gebied
  • Jullie challengen een huidige lokale voorziening of gemeentelijke taak
  • Alle taken uitgezonderd die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid, zoals bijvoorbeeld strafvervolging of het werk van de hulpdiensten
  • Op basis van jullie kennis en ervaring is aannemelijk dat jullie de prestatie kunnen leveren
  • Het initiatief wordt gedragen door de wijk of buurt
  • Het initiatief schaadt geen andere bewoners
  • Jullie beschikken over een rechtsvorm
  • De kosten voor de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten

Format voor Challenge plan

Op basis van alle informatie besluiten jullie of jullie daadwerkelijk een plan in gaan dienen. Daarbij kunnen jullie gebruik maken van het format voor R2C, maar een eigen opmaak kiezen kan ook. De vragen dienen om de challenge goed te kunnen beoordelen. Onder het ? staat precies op welke vragen antwoorden nodig zijn.

Meer informatie

Hebben jullie nog vragen over Right 2 Challenge? Neem dan contact op met Ines Balkema (procesbegeleider R2C), telefoon 06 48 104 809.