Right to Challenge
Gepubliceerd op: 06-07-2017
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/right-to-challenge/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is van ons allemaal. Daarom is de gemeente gestart met Right 2 Challenge (R2C). Het is een vorm van meedoen waarmee wijken en buurten lokale voorzieningen en gemeentelijke taken in eigen hand nemen.

Right 2 Challenge prikkelt de Rotterdammers om goede ideeën in uitvoering te brengen. Kan het beheer van het buurthuis beter of het onderhoud van jullie park efficiënter voor hetzelfde geld? Pak de uitdaging - challenge de gemeente - en verbeter de stad!

Samenbrengen van kennis en expertise

Hebben jullie zin om te experimenteren en daadwerkelijk mee te helpen jullie directe leefomgeving te verbeteren? Geloven jullie in het samenbrengen van kennis en expertise van bewoners en ambtenaren dat zoden aan de dijk zet? Bundel dan de krachten en expertises met andere bewoners of initiatiefnemers om een challenge in te dienen!

Deze Rotterdammers zijn de challenge al aangegaan

Bekijk het filmpje hierboven! In vogelvlucht gaan we langs een aantal Rotterdamse challenges. Van het schoonmaken op de Afrikaandermarkt naar het inrichtingsplan van de Schepenstraat tot het beheer van speeltuinen in IJsselmonde. 

Idee voor een challenge?

Is bovenstaande omschrijving herkenbaar en staan er meerdere bewoners achter het idee? Mail het idee voor een challenge naar Ines Balkema (procesmanager R2C). Zo kunnen jullie het idee alvast voorleggen aan de gemeente en meer informatie aanvragen.  Weten jullie al om welke taak van de gemeente het gaat?  Dan kunnen jullie direct vragen of het idee in aanmerking komt en zo ja, welk budget daarvoor beschikbaar is. De gemeente denkt graag mee bij de uitwerking van de challenge. Bellen kan ook: 06 - 481 048 09.

Rotterdam is van ons allemaal.

Voorwaarden

Het aangaan van een Right 2 Challenge is een serieuze zaak. De gemeente staat graag open voor deze nieuwe manier van werken maar zal altijd rekening houden met het algemeen belang en de veiligheid van Rotterdammers. Daarom moet het plan aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden staan hieronder op een rij:

  • Jullie zijn geworteld in de buurt of wijk van het gebied.
  • Jullie challengen een huidige lokale voorziening of gemeentelijke taak.
  • Alle taken uitgezonderd die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid, zoals bijvoorbeeld strafvervolging of het werk van de hulpdiensten.
  • Op basis van jullie kennis en ervaring is aannemelijk dat jullie de prestatie kunnen leveren.
  • Het initiatief wordt gedragen door de wijk of buurt.
  • Het initiatief schaadt geen andere bewoners.
  • Jullie beschikken over een rechtsvorm.
  • De kosten voor de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten.

Format voor Challenge-plan

Op basis van alle informatie besluiten jullie of jullie daadwerkelijk een plan in gaan dienen. Daarbij kunnen jullie gebruik maken van het format voor R2C, maar een eigen opmaak kiezen kan ook. De vragen dienen om de challenge goed te kunnen beoordelen. Onder het ? staat precies op welke vragen antwoorden nodig zijn.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Meer lezen over Right to Challenge

Het Right 2 Challenge (R2C) betekent dat een buurt of wijk de gemeente mag uitdagen met het overnemen van lokale voorzieningen en taken wanneer zij denken het zelf anders en beter te organiseren. In deze evaluatie zijn achtereenvolgens de stappen van Right 2 Challenge, voorbeelden van initiatieven en geleerde lessen te lezen.

Meer lezen? E-mail naar KPIDV@rotterdam.nl.

Bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit hebben in 2017 een reflectie uitgevoerd over het Right to Challenge in Rotterdam waaruit is gebleken dat het instrument een leerproces is die in een experimentele periode zat. Daarnaast is het doeltreffend en efficiënt gebleken waarbij maatschappelijke meerwaarde tussen gemeente en stad wordt gerealiseerd.

Meer lezen? Stuur een e-mail naar KPIDV@rotterdam.nl.

Het Right to Challenge heeft de bewoners van de Schepenstraat in Rotterdam de mogelijkheid gegeven om zeggenschap te krijgen bij het herstelplan van de straat. Voor de gemeente is de uitdaging vooral om te leren loslaten omdat initiatieven vaak niet bij gemeentelijke procedures en structuren passen.

Wilt u het hele artikel lezen? Stuur een e-mail naar KPIDV@rotterdam.nl.

In het spoorboekje delen de initiatiefnemers hun kennis. Zij hebben hun eigen straat ontworpen en de participatie daaromheen georganiseerd.

Het Rotterdamse Right to Challenge kent inmiddels veertien goedgekeurde ‘challenges’. Toch bestaan er in Rotterdam ook verschillende dillema’s zoals de naam van het instrument, het eigenaarschap, het wederzijds vertrouwen, vastlopen in het systeem en niet goedkoper maar wel socialer.

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u meer lezen, ga dan naar de website Socialevraagstukken.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over Right 2 Challenge? Neem dan contact op met Ines Balkema (procesmanager R2C), telefoon 06 - 481 048 09.

Is de manier waarop u benaderd of gehoord bent bij inspraak- en participatietrajecten niet gelopen zoals u had verwacht? Heeft u hierover een verbetersuggestie? Of wilt u een tweede kans? Geef dan een klacht door, we nemen uw melding in behandeling

Bent u op zoek naar informatie die te maken heeft met inspraak en invloed, maar kunt u het niet vinden? Mail ons dan via inspraakenparticipatie@rotterdam.nl.