Radicalisering
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/radicalisering/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Rotterdam investeert in het tegengaan van radicalisering en het voorkomen van maatschappelijke spanningen. Veranderingen in het gedrag van mensen kunnen een signaal zijn dat zij radicaliseren.

Denk aan afzondering, een breuk met de familie, haatdragend gedrag tegenover andere bevolkingsgroepen of verheerlijking van geweld. Deze mensen keren zich steeds meer af van de maatschappij. Ze zijn eerder bereid om grenzen te overschrijden om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld door intimiderend gedrag te vertonen of door extreme ideeën te verkondigen. In het uiterste geval is iemand zelfs bereid om geweld te gebruiken. Er zijn verschillende vormen van radicalisering, zoals extreem rechts, links-geïnspireerde radicalisering, dierenactivisme en gewelddadig jihadisme.

Rotterdamse Aanpak

De Rotterdamse aanpak zet in op het voorkomen van radicalisering en vroegtijdige signalering. Dit door het aanbieden van trainingen en een persoonsgerichte aanpak. De Rotterdamse aanpak wordt continu afgestemd op de ontwikkelingen van radicalisering en polarisatie. De gemeente werkt hierbij samen met verschillende maatschappelijke organisaties, sleutelpersonen, onderwijsorganisaties, het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, politie en justitie.

Meld- en Adviespunt

Het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR) is onderdeel van de Rotterdamse aanpak. Het MAR ondersteunt professionals in de zorg, onderwijs en welzijn bij algemene vragen over radicalisering en bij specifieke vragen over individuele gevallen. Het MAR helpt bij het beoordelen van signalen en bij het bepalen van de aanpak. Hierbij wordt altijd maatwerk geleverd; er wordt zorgvuldig bekeken welke interventies aansluiten op de behoeften in een specifieke geval.

Niet alleen professionals die vanuit hun werk te maken krijgen met radicalisering kunnen terecht bij het MAR. Heeft u in uw privé-omgeving zorgen over iemand dan kunt u ook bij het MAR terecht. U kunt ook anoniem advies vragen.

Voorlichting en trainingen

Er wordt flink geïnvesteerd in het vergroten van de deskundigheid rondom radicalisering en polarisatie. Dit wordt gedaan door het geven van voorlichtingen en het aanbieden van trainingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het MAR.

Meer informatie

Contactgegevens Meld- en Adviespunt Radicalisering
Telefoon: 06 - 23 66 03 86
E-mail voor meldingen en advies over radicaliseringscasussen: mar@rotterdam.nl
E-mail voor alle informatie over onze aanpak, trainingen, activiteiten enzovoort: rep@rotterdam.nl

Postadres
Programmateam Radicalisering
Directie Veiligheid
Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam