Radicalisering
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/radicalisering/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam wil een veilige stad zijn, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Waar mensen naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar.

In Nederland, en dus ook in Rotterdam, is soms sprake van spanningen tussen bevolkingsgroepen, radicalisering van individuen en groepen en zelfs dreiging van extremisme en terroristisch geweld.

Samen met tal van organisaties en partners in de stad wil Rotterdam polarisatie en radicalisering in de Rotterdamse samenleving tegengaan en (potentieel) ideologisch gedreven gewelddadig gedrag bestrijden.

Een van de manieren waarop de gemeente dat doet is de Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie 2018-2022. Op deze pagina leest u hier meer over.

Heeft u vragen over radicalisering? Vermoedt u dat er in uw omgeving personen, groepen of organisaties zijn die radicaliseren? Of maakt u zich hierover zorgen bij een vriend(in) of familielid?

Neem dan contact op met het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR) van de gemeente Rotterdam. Zowel burgers als professionals kunnen er terecht. U kunt ook anoniem advies vragen.

Mogelijke signalen van radicalisering zijn:

 • het afstand nemen van mensen die voorheen vertrouwd waren
 • het identificeren met extremistische groeperingen (bijvoorbeeld rechtsextremistische of gewelddadige jihadistische groeperingen)
 • het hebben van een vijandig beeld van de samenleving
 • afwijzing van de democratie
 • afkeuren van anderen
 • fascinatie voor wapens en geweld.

Herkent u één of een aantal van deze signalen bij iemand in uw omgeving en maakt u zich zorgen, neem dan vooral contact op met het Meld- en Adviespunt Radicalisering: Elke melding wordt onderzocht.

Contact

Telefoon: 06 - 236 603 86
E-mail: mar@rotterdam.nl

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Met de Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie 2018–2022 levert de gemeente hier, samen met een groot aantal partners in de stad, een bijdrage aan. Herkennen, voorkomen en bestrijden van radicalisering, extremisme en polarisatie zijn in deze aanpak belangrijke pijlers.

Met deze aanpak wil de gemeente het volgende doen:

 • polarisatie tegengaan. Oftewel: voorkomen dat er spanningen ontstaan of groeien tussen groepen in de Rotterdamse samenleving. Maar ook bestaande spanningen tussen groepen verminderen
 • tegengaan dat Rotterdammers radicaliseren. Oftewel: proberen te voorkomen dat de gedachten en gedragingen van een persoon of groep extremer worden en steeds meer afwijken van de democratische rechtsorde. Daarbij gaat het om verschillende vormen van radicalisering, zoals extreemrechts, links-geïnspireerde radicalisering, dierenactivisme en gewelddadig jihadisme.
 • bestrijden van extremisme. Hierbij gaan personen of groepen bewust over de grenzen van de wet en plegen illegale acties om hun doel te bereiken.

Pijlers

Binnen de aanpak 2018-2022 zijn vier pijlers, elk met verschillende activiteiten.

 1. depolarisatie en verminderen van spanningen in de samenleving.
 2. vergroten van de weerbaarheid van (kwetsbare) groepen in Rotterdam tegen radicalisering, extremisme en polarisatie.
 3. deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers. Zij leren niet alleen polarisatie, radicalisering en extremisme herkennen, er zijn ook trainingen gericht op wat men zelf kan doen.
 4. persoonsgerichte aanpak gericht op deradicalisering van personen en het beëindigen van het radicale gedrag (disengagement).

Wilt u meer weten? Download dan de Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie 2018-2022:

Professionals en vrijwilligers bij Rotterdamse organisaties kunnen te maken krijgen met radicalisering, extremisme en polarisatie. Daarom investeert de gemeente in voorlichting, trainingen en kenniscarrousels.

Voorlichting

De gemeente geeft voorlichting over de Rotterdamse aanpak van radicalisering, extremisme en polarisatie. Voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor een breed publiek van professionals en vrijwilligers.

Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur geven medewerkers informatie over de onderwerpen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR), waar mensen terechtkunnen met vragen en signalen. Ook grotere groepen kunnen een bijeenkomst aanvragen. De bijeenkomsten zijn op maat te maken.

Heeft u interesse in het organiseren van zo’n bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar: rep@rotterdam.nl.

Trainingen

De gemeente biedt daarnaast een breed pakket aan trainingen aan, eveneens voor professionals en vrijwilligers. De trainingen gaan dieper en gerichter in op radicalisering, extremisme en polarisatie, op waar men terecht kan met signalen en wat men zelf kan doen. Ze variëren van een dagdeel tot drie dagen.  

Er zijn de volgende trainingen:

 • Introductie over polarisatie
 • Basistraining polarisatie
 • Verdiepingstraining polarisatie
 • Basistraining tegengaan radicalisering en jihadisme
 • Verdiepingstraining tegengaan radicalisering en jihadisme
 • Verdiepingstraining radicalisering en multicultureel vakmanschap
 • Aanpak radicalisering en jihadisme binnen het jeugddomein
 • Aanpak radicalisering en jihadisme voor de GGZ
 • Voorlichting eigen organisatie radicalisering en jihadisme
 • Basistraining radicalisering en rechts- en linksextremisme

Meer weten over deze trainingen? Stuur een e-mail naar rep@rotterdam.nl.

Kenniscarrousel

De gemeente organiseert twee keer per jaar een kenniscarrousel over onderwerpen die verwant zijn aan radicalisering, extremisme en polarisatie. Voor deze bijeenkomsten worden experts uitgenodigd om samen met Rotterdamse organisaties nieuwe fenomenen en onderwerpen te bespreken.

Wilt u meer weten over de kenniscarrousel? Neem dan contact op via rep@rotterdam.nl.

Meer informatie

Meld- en adviespunt radicalisering (Mar)
Voor meldingen en advies over (casussen van) radicalisering:
Telefoon: 06 - 236 603 86
E-mail: mar@rotterdam.nl

Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie (Rep)
Voor deskundigheidsbevordering en alle overige vragen over de aanpak:
E-mail: rep@rotterdam.nl