Spring naar het artikel

Rotterdam investeert in het tegengaan van radicalisering en het voorkomen van maatschappelijke spanningen.

Veranderingen in het gedrag van mensen kunnen een signaal zijn dat zij radicaliseren. Denk aan afzondering, een breuk met de familie, haatdragend gedrag tegenover andere bevolkingsgroepen of verheerlijking van geweld. Mensen keren zich steeds meer af van de maatschappij. Ze zijn eerder bereid om grenzen te overschrijden om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld door intimiderend gedrag te vertonen of door extreme ideeën te verkondigen. In het uiterste geval is iemand zelfs bereid om geweld te gebruiken. Er zijn verschillende vormen van radicalisering, zoals extreem rechts, links-geïnspireerde radicalisering, dierenactivisme en gewelddadig jihadisme.

Een twintigtal Belgische en Nederlandse burgemeesters kwam op 30 oktober in Rotterdam bijeen. Zij waren hier op uitnodiging van burgemeester Aboutaleb, samen met OCAD (België) en NCTV (Nederland).

Ze bespraken belangrijke grensoverschrijdende onderwerpen zoals de aanpak van terugkeerders en het fenomeen van polarisatie in onze samenlevingen. De bijeenkomst is een initiatief van de Belgische en Nederlandse ambassadeurs in respectievelijke Den Haag en Brussel. Vorig jaar september vond de burgemeestersconferentie over radicalisering in Vilvoorde (België) plaats. Volgend jaar wordt opnieuw in België bijeen gekomen.

Contacten over de grens

België en Nederland staan als buurlanden voor vergelijkbare uitdagingen in de aanpak van radicalisering. Burgemeesters hebben een essentiële rol in het voorkomen en bestrijden ervan. Een lokale integrale aanpak is noodzakelijk. Daarom is het ook van groot belang om over de grens en tussen de verschillende gemeenten

  • contacten te onderhouden
  • kennis en ervaring te delen
  • effectief samen te werken.

Kennis delen

De burgemeesters deelden hun ervaringen en kennis op het gebied van de aanpak van terugkeerders en van polarisatie. Ze spraken over de dilemma’s die deze thema’s op lokaal niveau met zich meebrengen. Met de conferentie onderstrepen België Nederland dat het belangrijk is om met elkaar samen te werken in de aanpak. Zowel door de bestuurders als in het kader van deze conferentie opgebouwde netwerk van lokale professionals.

Rotterdamse Aanpak

De Rotterdamse aanpak zet in op het voorkomen van radicalisering en vroegtijdige signalering. Dit door het aanbieden van trainingen en een persoonsgerichte aanpak. De Rotterdamse aanpak wordt continu afgestemd op de ontwikkelingen van radicalisering en polarisatie. De gemeente werkt hierbij samen met verschillende maatschappelijke organisaties, sleutelpersonen, onderwijsorganisaties, het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, politie en justitie.

Meld- en Adviespunt

Het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR) is onderdeel van de Rotterdamse aanpak. Het MAR ondersteunt professionals in de zorg, onderwijs en welzijn bij algemene vragen over radicalisering en bij specifieke vragen over individuele gevallen. Het MAR helpt bij het beoordelen van signalen en bij het bepalen van de aanpak. Hierbij wordt altijd maatwerk geleverd; er wordt zorgvuldig bekeken welke interventies aansluiten op de behoeften in een specifieke geval.

Niet alleen professionals die vanuit hun werk te maken krijgen met radicalisering kunnen terecht bij het MAR. Heeft u in uw privé-omgeving zorgen over iemand dan kunt u ook bij het MAR terecht. U kunt ook anoniem advies vragen.

Voorlichting en trainingen

Er wordt flink geïnvesteerd in het vergroten van de deskundigheid rondom radicalisering en polarisatie. Dit wordt gedaan door het geven van voorlichtingen en het aanbieden van trainingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het MAR.

Meer informatie

Contactgegevens Meld- en Adviespunt Radicalisering
Telefoon: 06 - 23 66 03 86
E-mail: mar_bsd@rotterdam.nl

Postadres
Programmateam Radicalisering
Directie Veiligheid
Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam