Ontwikkeling postkantoor
Gepubliceerd op: 31-05-2018
Geprint op: 25-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plannen-postkantoor/
Ga naar de hoofdinhoud

De Raad van State heeft op 17 maart 2021 de hoger beroepen tegen de omgevingsvergunning voor de woontoren op het postkantoor ongegrond verklaard.

Daarmee is de omgevingsvergunning uit 2018 verleend aan ontwikkelaar Omnam onherroepelijk geworden.

De plannen

Artist impressie nieuwe toren Post gezien vanaf de Coolsingel.

De ontwikkelaar en eigenaar gaat een toren van 155 meter realiseren, waarbij er plek is voor woningen, horeca, winkels en een vijfsterrenhotel. Het voormalig postkantoor blijft qua aangezicht intact en moet voor bezoekers aan alle kanten te bezoeken zijn, ook vanaf het Rodezand.

De imposante centrale hal van Post Rotterdam - zoals het pand officieel heet - is in de plannen verbonden met het achterterrein. Dat wordt omgebouwd tot een tweede hal en daarop komt de toren.

Dag en nacht levendigheid

Artist impressie nieuwe toren Post gezien vanaf het Stadhuisplein.

In dit ontwerp blijft de monumentale waarde grotendeels intact en zorgt het ervoor dat het prachtige pand teruggegeven wordt aan de stad. Het moet een complex worden waar overdag en ’s avonds wat te beleven is.

Zo is op de begane grond plek gereserveerd voor winkels, restaurants en cafés. Architectenbureau ODA New York is verantwoordelijk voor het ontwerp. Ook het Nederlandse Architectenbureau Braaksma & Roos is betrokken bij de plannen.

Wanneer kan de bouw beginnen?

De ontwikkelaar is na de uitspraak van de Raad van State direct begonnen met de bouwvoorbereiding. Naar verwachting zullen de bouwactiviteiten starten rond de zomervakantie van 2021.

Veelgestelde vragen over de plannen

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Coolsingel biedt de mogelijkheid om 150 m hoog te bouwen, als men gebruik maakt van de binnenplanse vrijstelling.

Deze hoogte beschouwt men als passend in de stedelijke omgeving van de Coolsingel: het hart van de stad en van de hoogbouwzone met als belangrijke eigenschap de vervlechting van het historische karakter van de locatie (met Stadhuis, Postkantoor en Beurs) en de eigenschappen van Rotterdam als hoogbouwstad aan een eigentijdse stadsboulevard.

De 150 meter is voor dit plan verder mogelijk gemaakt om te kunnen aansluiten op overige initiatieven van diezelfde hoogte (zoals de Baantoren en de Cooltoren) en daarmee de samenhang in de hoogbouwzone te bevorderen. (Met de tijd worden de mogelijkheden om hoger te bouwen dan 100 meter groter en kan de hoogte van torens toenemen. Dit is in de hoogbouwvisie benoemd en heeft er toe geleid dat er ook geen statische maximale hoogte voor de bebouwing is vastgesteld.).

Tenslotte passen de 150 meter hoogte en de verhoudingen die dit oplevert goed tot het Postkantoor zelf. Met haar grote afmetingen is het een stevige basis voor de toevoeging. In de toekomst maakt deze de aanwezigheid van het gebouw ook in de lucht kenbaar.

Het nieuwe beleid van de gemeente maakt het mogelijk om anders dan traditioneel de mobiliteitsbehoefte op te lossen. Het gebouw krijgt een beperkt aantal autoparkeerplaatsen.

Dit kan vanwege de nabijheid van openbaar vervoer, door het parkeren deels in bestaande parkeergarages in de omgeving te regelen (eigenaar huurt of koopt parkeerrechten van de betreffende parkeerexploitant) en door sterk in te zetten op deelauto’s, deelfietsen en mobiliteitsarrangementen voor bewoners. Wel wordt er volop ingezet op inpandige fietsparkeerplaatsen.

De gemeente vindt het positief en ook belangrijk voor de stad, dat zo de stad wel kan verdichten maar de aantrekkende werking van verkeer naar het gebouw sterk kan worden verminderd. Het project is daarmee te zien als een showcase van het nieuwe parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Het bouwplan moet te verenigen zijn met de monumentale status. Hiervoor heeft de ontwikkelende partij gesprekken gevoerd met de Welstandscommissie, en zijn uitgangspunten opgesteld. Op 30 mei behandelde de commissie de uitgangspunten voor het monument en het concept voor de toren, in het kader van vooroverleg op basis van een conceptaanvraag.

Bij de uiteindelijke vergunningverlening heeft de gemeente zich ook laten adviseren door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), gezien de status van rijksmonument. De verplichte adviezen van de Commissie voor Welstand en Monumenten en de RCE zijn betrokken bij de definitieve vergunningverlening.

Projectontwikkelaar Omnam heeft een hoge ambitie voor het Postkantoor. De intentie en de planontwikkeling zijn er op gericht om dit monumentale gebouw weer in gebruik te nemen en terug te geven aan de stad. Dat is een ambitie die het college alleen maar kan onderschrijven. Dit beeldbepalende rijksmonument verdient een nieuwe toekomst waar veel mensen ook naar uitkijken. En na meer dan 10 jaar leegstand is het tijd om van dit beeldbepalende gebouw op deze prominente plek weer een bronpunt van vitaliteit te maken.

Het initiatief biedt veel perspectief, juist omdat in het voorstel ook meerdere doelstellingen van de gemeente samenkomen: toevoegen van woningen, verdere versterking van de binnenstad met onder andere meer levendigheid, de aansluiting op de ontwikkeling van de nieuwe Coolsingel en het in ere herstellen van cultureel erfgoed. Het college onderschrijft daarom de benadering om de ontwikkelruimte van het bestemmingsplan te betrekken in de planvorming, met inachtneming van goede zorg voor het monument.

Dat is zeker de verwachting. De ontwikkelaar initieert deze. Het is een particulier bouwplan waarbij de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de communicatie en het informeren van de omgeving.