Plannen postkantoor
Gepubliceerd op: 31-05-2018
Geprint op: 19-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plannen-postkantoor/
Spring naar het artikel

Projectontwikkelaar en eigenaar Omnam Investment Group heeft 30 mei het ontwerp en de plannen voor het voormalige postkantoor op de Coolsingel in een openbare zitting van de Welstandscommissie gepresenteerd.

De plannen gaan over een toren van 150 meter waarbij er plek is voor woningen, horeca, winkels en een vijfsterren hotel. Het voormalig postkantoor blijft qua aangezicht intact en moet voor bezoekers aan alle kanten te bezoeken zijn, ook vanaf het Rodezand. De imposante centrale hal van Post Rotterdam - zoals het pand officieel heet - is in de plannen verbonden met het achterterrein. Dat wordt omgebouwd tot een tweede hal en daarop komt de toren.

Dag en nacht levendigheid

Volgens projectontwikkelaar Omnam heeft dit ontwerp de minste impact op de monumentale waarde en zorgt het ervoor dat het prachtige pand teruggegeven wordt aan de stad. Het moet een complex worden waar overdag en ’s avonds wat te beleven is. Zo is op de begane grond plek gereserveerd voor winkels, restaurants en cafés. Architectenbureau ODA New York is verantwoordelijk voor het ontwerp. Ook het Nederlandse Architectenbureau Braaksma & Roos is betrokken bij de plannen.

Wanneer kan de bouw beginnen?

Zodra er een complete aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, is de doorlooptijd voor het college om een besluit te nemen in principe minimaal zes maanden. Er is een zorgvuldige procedure waarin alle belangen worden afgewogen. Omdat het gaat om een rijksmonument, geldt de zogenaamde uitgebreide WABO-procedure. Dat wil zeggen dat er eerst een concept besluit ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op de voorgenomen planvorming indienen. Daarna neemt het college een weloverwogen besluit op de aanvraag. Tegen dit besluit staat beroep open bij de rechtbank, en hoger beroep bij de Raad van State. Het is dus op voorhand lastig aan te geven wanneer er een omgevingsgunningsvergunning ligt waarmee de bouw kan starten.

Veelgestelde vragen over de plannen:

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Coolsingel biedt de mogelijkheid om 150 m hoog te bouwen, als men gebruik maakt van de binnenplanse vrijstelling.

Deze hoogte beschouwt men als passend in de stedelijke omgeving van de Coolsingel: het hart van de stad en van de hoogbouwzone met als belangrijke eigenschap de vervlechting van het historische karakter van de locatie (met Stadhuis, Postkantoor en Beurs) en de eigenschappen van Rotterdam als hoogbouwstad aan een eigentijdse stadsboulevard.

De 150 meter is voor dit plan verder mogelijk gemaakt om te kunnen aansluiten op overige initiatieven van diezelfde hoogte (zoals de Baantoren en de Cooltoren) en daarmee de samenhang in de hoogbouwzone te bevorderen. (Met de tijd worden de mogelijkheden om hoger te bouwen dan 100 meter groter en kan de hoogte van torens toenemen. Dit is in de hoogbouwvisie benoemd en heeft er toe geleid dat er ook geen statische maximale hoogte voor de bebouwing is vastgesteld.).

Tenslotte passen de 150 meter hoogte en de verhoudingen die dit oplevert goed tot het Postkantoor zelf. Met haar grote afmetingen is het een stevige basis voor de toevoeging. In de toekomst maakt deze de aanwezigheid van het gebouw ook in de lucht kenbaar.

Het nieuwe beleid van de gemeente maakt het mogelijk om anders dan traditioneel de mobiliteitsbehoefte op te lossen. Het gebouw krijgt een beperkt aantal autoparkeerplaatsen.

Dit kan vanwege de nabijheid van openbaar vervoer, door het parkeren deels in bestaande parkeergarages in de omgeving te regelen (eigenaar huurt of koopt parkeerrechten van de betreffende parkeerexploitant) en door sterk in te zetten op deelauto’s, deelfietsen en mobiliteitsarrangementen voor bewoners. Wel wordt er volop ingezet op inpandige fietsparkeerplaatsen. OMNAM zal daar verder duidelijkheid over geven.

De gemeente vindt het positief en ook belangrijk voor de stad, dat zo de stad wel kan verdichten maar de aantrekkende werking van verkeer naar het gebouw sterk kan worden verminderd. Het project is daarmee te zien als een showcase van het nieuwe parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Het bouwplan moet te verenigen zijn met de monumentale status. Om te bepalen of de 'zorg voor het monument’ zich niet tegen het bouwplan verzet, is de Commissie voor Welstand en Monumenten in gesprek met de ontwikkelaar over de uitgangspunten":
a) om te komen tot een restauratie van het monument,
b) over de wijze waarop de toren met het bestaande gebouw kan worden gecombineerd en
c) voor de toetsing door de commissie van het ontwerp van de toren.

Op 30 mei behandelde de commissie de uitgangspunten voor het monument en het concept voor de toren, in het kader van vooroverleg op basis van een conceptaanvraag.

Voor de uiteindelijke vergunningverlening laat de gemeente zich ook adviseren door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), gezien de status van rijksmonument. De verplichte adviezen van de Commissie voor Welstand en Monumenten en de RCE worden betrokken bij de definitieve besluitvorming/vergunningverlening.

Projectontwikkelaar Omnam heeft een hoge ambitie voor het Postkantoor. De intentie en de planontwikkeling zijn er op gericht om dit monumentale gebouw weer in gebruik te nemen en terug te geven aan de stad. Dat is een ambitie die het college alleen maar kan onderschrijven. Dit beeldbepalende rijksmonument verdient een nieuwe toekomst waar veel mensen ook naar uitkijken. En na meer dan 10 jaar leegstand is het tijd om van dit beeldbepalende gebouw op deze prominente plek weer een bronpunt van vitaliteit te maken.

Het initiatief biedt veel perspectief, juist omdat in het voorstel ook meerdere doelstellingen van de gemeente samenkomen: toevoegen van woningen, verdere versterking van de binnenstad met onder andere meer levendigheid, de aansluiting op de ontwikkeling van de nieuwe Coolsingel en het in ere herstellen van cultureel erfgoed. Het college onderschrijft daarom de benadering om de ontwikkelruimte van het bestemmingsplan te betrekken in de planvorming, met inachtneming van goede zorg voor het monument.

Dat is zeker de verwachting. De ontwikkelaar initieert deze. Het is een particulier bouwplan waarbij de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de communicatie en het informeren van de omgeving.