Bouw POST Rotterdam
Gepubliceerd op: 31-05-2018
Geprint op: 08-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/plannen-postkantoor/
Ga naar de hoofdinhoud

POST Rotterdam is de naam van de herontwikkeling van het voormalige postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam. Het rijksmonument krijgt een nieuwe bestemming.

Het voormalige postkantoor wordt getransformeerd tot hotel met twee publiek toegankelijke centrale hallen met winkels, bars en restaurants. Aan de achterzijde van het gebouw komt een 155 meter hoge woontoren.

In de zomer van 2021 is de herontwikkeling gestart. Aan de Rodezand zijde wordt momenteel een deel van het gebouw gesloopt. Op deze locatie komt een nieuwe hal met daarboven woningen. Het nieuwe deel wordt verbonden met de oude postkantoor hal. Boven die hal komt het hotel. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn starten in september 2022. Het voormalig postkantoor blijft qua aangezicht intact.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 2024 afgerond en is POST Rotterdam toegankelijk voor bewoners en bezoekers.

Veelgestelde vragen over herontwikkeling

Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Coolsingel biedt de mogelijkheid om 150 m hoog te bouwen, als men gebruik maakt van de binnenplanse vrijstelling.

Deze hoogte beschouwt men als passend in de stedelijke omgeving van de Coolsingel: het hart van de stad en van de hoogbouwzone met als belangrijke eigenschap de vervlechting van het historische karakter van de locatie (met Stadhuis, Postkantoor en Beurs) en de eigenschappen van Rotterdam als hoogbouwstad aan een eigentijdse stadsboulevard.

De 150 meter is voor dit plan verder mogelijk gemaakt om te kunnen aansluiten op overige initiatieven van diezelfde hoogte (zoals de Baantoren en de Cooltoren) en daarmee de samenhang in de hoogbouwzone te bevorderen. (Met de tijd worden de mogelijkheden om hoger te bouwen dan 100 meter groter en kan de hoogte van torens toenemen. Dit is in de hoogbouwvisie benoemd en heeft er toe geleid dat er ook geen statische maximale hoogte voor de bebouwing is vastgesteld.).

Tenslotte passen de 150 meter hoogte en de verhoudingen die dit oplevert goed tot het Postkantoor zelf. Met haar grote afmetingen is het een stevige basis voor de toevoeging. In de toekomst maakt deze de aanwezigheid van het gebouw ook in de lucht kenbaar.

Het nieuwe beleid van de gemeente maakt het mogelijk om anders dan traditioneel de mobiliteitsbehoefte op te lossen. Het gebouw krijgt een beperkt aantal autoparkeerplaatsen.

Dit kan vanwege de nabijheid van openbaar vervoer, door het parkeren deels in bestaande parkeergarages in de omgeving te regelen (eigenaar huurt of koopt parkeerrechten van de betreffende parkeerexploitant) en door sterk in te zetten op deelauto’s, deelfietsen en mobiliteitsarrangementen voor bewoners. Wel wordt er volop ingezet op inpandige fietsparkeerplaatsen.

De gemeente vindt het positief en ook belangrijk voor de stad, dat zo de stad wel kan verdichten maar de aantrekkende werking van verkeer naar het gebouw sterk kan worden verminderd. Het project is daarmee te zien als een showcase van het nieuwe parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Het bouwplan moet te verenigen zijn met de monumentale status. Hiervoor heeft de ontwikkelende partij gesprekken gevoerd met de Welstandscommissie, en zijn uitgangspunten opgesteld. Op 30 mei behandelde de commissie de uitgangspunten voor het monument en het concept voor de toren, in het kader van vooroverleg op basis van een conceptaanvraag.

Bij de uiteindelijke vergunningverlening heeft de gemeente zich ook laten adviseren door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), gezien de status van rijksmonument. De verplichte adviezen van de Commissie voor Welstand en Monumenten en de RCE zijn betrokken bij de definitieve vergunningverlening.

Projectontwikkelaar Omnam heeft een hoge ambitie voor het Postkantoor. Die is gericht op het monumentale gebouw weer in gebruik nemen en terug geven aan de stad. Dat is een ambitie die het college alleen maar kan onderschrijven. Dit beeldbepalende rijksmonument verdient een nieuwe toekomst waar veel mensen ook naar uitkijken. En na meer dan 10 jaar leegstand is het tijd om van dit beeldbepalende gebouw op deze prominente plek weer een bronpunt van vitaliteit te maken.

De ontwikkeling draagt bij aan verschillende doelstellingen van de gemeente: toevoegen van woningen, verdere versterking van de binnenstad met onder andere meer levendigheid, de aansluiting op de ontwikkeling van de nieuwe Coolsingel en het in ere herstellen van cultureel erfgoed.

Kijk voor meer informatie over het plan en de planning op de website Post Rotterdam.