Pernis
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-08-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/pernis/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Pernis telt circa 5.000 inwoners. Het is rustig, gemoedelijk, groen en Pernis heeft een interessante waterkant. Het is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

In 2019 staan de volgende werkgroepen gepland:

Datum Tijd Onderwerp
4 september 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
17 september 19.30-20-30 uur Werkgroep Veilig
2 oktober 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
22 oktober 19.30-20-30 uur Werkgroep Stadsbeheer
6 november 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
19 november 19.30-20-30 uur Werkgroep Veilig
4 december 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
10 december 19.30-20-30 uur Werkgroep Stadsbeheer

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

De twaalf nieuwbouwwoningen van het Hof van Pernis worden na de zomer opgeleverd.

De straatnaam, de Voorneveldstraat, is vernoemd naar H.C. Voorneveld, predikant van de Gereformeerde Kerk in Pernis van 1946 tot 1964, die zeer betrokken was bij zijn dorp Pernis.

Hij overleed in 1976 op 69-jarige leeftijd. Zijn zoon, de inmiddels 80-jarige Henk Voorneveld, onthulde op 2 juli het straatnaambord. De Voorneveldstraat sluit aan bij de straatnamen in de omgeving: Pastoriedijk en Ozingastraat.

Blij met nieuwe woningen

Gebiedscommissielid Mart Speelman is blij met de nieuwe woningen. ‘Jonge gezinnen houden de voorzieningen op peil, zoals winkels, basisscholen, huisartsen, fysiotherapeut en cultuur- en sportverenigingen. Natuurlijk zijn dat er niet genoeg, maar er zijn meer nieuwbouwplannen in de maak. Onder andere voor de drie voormalige voetbalvelden, het Arie den Arendplein en de Vermaetweg. En vlak bij woonzorgcentrum Havenlicht komen ook nieuwe woningen.’

Woonbron onderzoekt de toekomstwaarde van 133 eengezinswoningen van ‘Het Waterschip’ in Pernis.

Het gaat om woningen aan de Burgemeester Verduynstraat, Burgemeester Beyenstraat, Eibergenstraat, Lekkerkerkstraat, Polluxstraat, Van Drimmelenstraat, Velsenaerstraat en het Zevensterrenpad.

Deze woningen vertonen diverse bouwkundige gebreken zoals scheefstand, zwam- en scheurvorming. Ook zijn toilet, keuken en badkamer vaak verouderd. Uit onderzoek moet blijken of de woningen, na eventuele herstelwerkzaamheden, nog een (langere) periode verhuurd kunnen worden.

Onderzoeksresultaten

Woonbron verwacht de resultaten van het onderzoek in het voorjaar van 2019. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt besloten wat er met de woningen gaat gebeuren. Dit zal ook nog enkele maanden duren.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek en het besluit over de toekomst van de woningen, staat op dit moment een aantal woningen leeg. Dit zijn vooral woningen met een flinke scheefstand en/of waar de kosten van het verhuur gereed maken van de woning zeer hoog zijn. Woningen waar de gebreken minder ernstig zijn, worden bij leegkomst opnieuw verhuurd. Hierbij wordt de nieuwe huurder uiteraard geïnformeerd over het (lopende) onderzoek.

Er gaan geruchten dat alle woningen worden gesloopt. Dit is niet meer dan een gerucht. Tot het onderzoek definitief is afgerond en een besluit is genomen, is niet te zeggen wat er met de woningen gaat gebeuren. Ook zouden er bijzondere doelgroepen (statushouders, zorg) in de woningen worden gehuisvest. Hier is geen sprake van.

De gebiedscommissie hoort graag wat er leeft in Pernis en betrekt bewoners bij nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door werkgroepen. Er zijn drie werkgroepen: Maatschappelijke Ontwikkeling, Veilig en Stadsbeheer.

De werkgroep Veilig werkt samen met politie en Toezicht en Handhaving en benoemt iedere vier maanden drie prioriteiten. Bij Maatschappelijke Ontwikkeling gaat het om voorzieningen, sport, cultuur en recreatie. De werkgroep praat met instellingen, verenigingen en kerken. Ook de meer kwetsbare groepen, zoals kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een beperking krijgen aandacht. De deelnemers van de werkgroep Stadsbeheer houden onderwerpen in de gaten als het hondenlosloopbeleid, herinrichtingsplannen en rioleringswerkzaamheden en de ontwikkeling van de Waterkant.

Interesse om mee te praten in de werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning of Stadsbeheer? Stuur dan een e-mail naar gebiedPernis@rotterdam.nl. Kijk voor vergaderdata onder het kopje werkgroepen.

In de afgelopen drie jaar heeft de gemeente Rotterdam samen met diverse diensten en omwonenden een inrichtingsplan gemaakt voor de buitenruimte rondom het zwembad en De Bonte Koe.

Gemeente Rotterdam is zo ver als mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van belanghebbende diensten, RET, gebiedscommissie en buurtbewoners, jong en oud.

Met dit definitief ontwerp heeft de gemeente het vertrouwen dat de wensen voor de herinrichting van de buitenruimte op een goede manier verwerkt zijn.

Aanpassing nieuw kruispunt

Het ontwerp van het nieuwe kruispunt Oud Pernisseweg - Ring zal nog worden aangepast.

Er bestaan mogelijke nieuwe opties om het kruispunt extra veilig te maken en die worden nu onderzocht. Om niet op te wachten op dat onderzoek, wordt op dit moment gekeken naar tijdelijke maatregelen.

Planning:

  • De komende weken zal de gemeente voor de werkzaamheden de aannemer selecteren.
  • In maart 2019 zal de herinrichting starten en de werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden.
  • De verwachting is dat in de zomer 2019 de buitenruimte klaar is.

De werkzaamheden worden gedaan om de parkeerplaatsen voor de start van het zwemseizoen gereed te hebben en de veiligheid van bezoekers van De Bonte Koe en de omgeving van het zwembad zo veilig mogelijk te maken. Hiervoor wordt nu een faseringsplan met faseringsplanning opgesteld.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Pernis, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

In 1164 wordt al gesproken over Pernis. Van oudsher was Pernis een boerendorp. In de 18e eeuw ontstaat de zeevisserij en vanaf de 19e eeuw ook een bloeiende zalmvisserij. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn rond het dorp havens aangelegd voor met name containeroverslag en de petrochemische industrie. Met de komst van de havens en het oprukken van de industrie in de 19e eeuw werd Pernis van een boeren- en visserijdorp een tuindorp in het Rotterdamse havengebied.

Qua leeftijdsopbouw valt 22 procent in de leeftijdscategorie 0-19 jaar, 60 procent in de categorie 20-64 jaar en de overige 18 procent zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Pernis heeft naar verhouding aanzienlijk minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan het gemiddelde van Rotterdam, respectievelijk 9 procent tegenover 37 procent. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren.

Pernis heeft een aantal basisvoorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek en twee basisscholen. Ook voor de dagelijks boodschappen kunt u er terecht. U kunt diverse sporten beoefenen en Pernis heeft een van de weinige openlucht zwembaden in de regio. En vindt u het niet in Pernis, dan is er een uitstekende ontsluiting naar het centrum van Rotterdam en gemeenten in de omgeving: een bus- en metroverbinding, directe aansluiting naar de A4 en A15, een fietstunnel naar Vlaardingen én een waternetsteiger voor vervoer met de watertaxi.