Pernis
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/pernis/
Ga naar de hoofdinhoud

Pernis telt ongeveer 5.000 inwoners. Het is rustig, gemoedelijk, groen en Pernis heeft een interessante waterkant. Het is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Nieuws

In maart 2020 is de visie voor de waterkant Pernis vastgesteld. Hiermee werkt de gemeente naar een aantrekkelijke en groene inrichting van de Pernisse Waterkant, met toegankelijke loop- en fietsroutes waar iedereen gebruik van kan maken. Verbeterde zichtlijnen en uitkijktoren richting de rivier markeren het unieke uitzicht van Pernis op het havengebied en de skyline van Rotterdam. Met deze ambities gaat een langgekoesterde wens van Pernis in vervulling om de verouderde inrichting van het gebied meer verblijfskwaliteit te geven.

Voorlopig Inrichtingsplan

Om deze ambities te realiseren wordt er een inrichtingsplan gemaakt. Hierin krijgen de plannen vorm in een kaart en worden ze in detail uitgewerkt. De plannen met verlichting, zitbankjes, aan te planten bomen en verkeersmaatregelen krijgen hier exacte plek in de openbare ruimte toegewezen, waarmee het geheel een plan vormt voor de daadwerkelijke uitvoering.

Op dit moment is het voorlopig inrichtingsplan van de Pernisse Waterkant gereed, waarna er in maart 2021 een definitief Inrichtingsplan moet staan. Om het voorlopige Inrichtingsplan definitief te maken, heeft de gemeente om input gevraagd vanuit het dorp.

Naar een definitief ontwerp

De reacties, opmerkingen en ideeën op het voorlopig inrichtingsplan en het advies van de gebiedscommissie worden gebundeld in één document. Hier reageert de gemeente vervolgens weer met argumentatie welke ideeën en aanpassingen wel of niet in het definitieve inrichtingsplan zullen komen. Vervolgens gaan de ontwerpers hiermee aan de slag en kan het inrichtingsplan definitief vast worden gesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met secretaris van het project Waterkant Pernis via as.damen@rotterdam.nl.

Het Schalekampplein, voor het metrostation in Pernis wordt groener. Stenen maken er plaats voor bomen, struiken en gras. En dankzij nieuwe verlichting is het plein ’s avonds veiliger en prettiger om er te zijn. Op 24 november hebben wethouder Wijbenga en Mart Speelman van de gebiedscommissie samen een boom geplant, als symbool voor het vernieuwde plein.

Heeft u een idee voor het tijdelijk gebruik van een deel van het groengebied Robbenoord aan de zuidrand van Pernis? Mail dan vóór 9 november naar gebiedpernis@rotterdam.nl.

Het groengebied Robbenoord werd vroeger gebruikt als volkstuincomplex. De bestemming in het huidige bestemmingsplan is sportpark, maar dat duurt nog zeker tien jaar. Tot die tijd kan het terrein gebruikt worden voor andere activiteiten. En uw idee is welkom. Alle ideeën bespreekt de commissie in de vergadering van 15 december. Daarna adviseert ze het college van burgemeester en wethouders.

Op een ander deel van het terrein grazen schapen. En voor weer een ander gedeelte hebben Stichting Vrienden van Pernis en een paintballclub interesse. Beide verzoeken liggen al bij het college met een positief advies van de gebiedscommissie. Die is van mening dat deze plannen bijdragen aan de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het dorp.

Gewenste mogelijke invulling

 • Stadscamping Rotterdam
 • Jeugdhonk
 • Beachclub
 • Paintballclub
 • Stichting Vrienden voor Pernis organiseren activiteiten (benodigde ruimte 2 containers en activiteitenterrein)

Uitgangspunten

 • Waardevol groen gebied
 • Onderdeel van de Groene Gordel
 • Buffer tussen haven en dorp
 • Landschap zoveel mogelijk behouden, dat wil zeggen meeste bomen laten staan, waterstructuur behouden, goede aansluitingen met omliggende park en dorp.

Relatie met omgeving: mogelijke ontsluitingen

 • Logische auto ontsluiting vanaf de Oud Pernisserweg
 • Mogelijke aansluitingen met het park voor voetganger en fietser zoals links aangegeven

Optie 1: Stadscamping Rotterdam

 • Kleine parkeerplaats met receptie en voorzieningen gebouwtjes
 • Padenstructuur aansluitend op parkpaden
 • Lange lijnen opdelen in campingplaatsen, merendeel voor tent om bebouwing in het groen te minimaliseren. Eventueel enkele huisjes en/of camperplaatsen toestaan
 • Enkele bruggetjes of iets dergelijks nodig om watergang over te steken
 • Bomen laten staan, bieden beschutting en schaduw voor campinggasten

Optie 2: Jeugdhonk

 • Het jeugdhonk kan een gebouw zijn van één laag met mogelijke afmetingen van 5x12m, ofwel 60 vierkante meter
 • Er kan ook een buitenruimte aan worden gekoppeld (afmetingen nader te bepalen)
 • Het is mogelijk te combineren met de stadscamping, dan bij de parkeerplaats bij voorkeur
 • Mocht er geen stadscamping komen dan kan de jeugdhonk geplaatst worden bij de ingang aan de Oud Pernisserweg om zo het gebied maximaal open en groen te houden.

Optie 3: Beach Club

Deze optie is niet uitgewerkt

Er is geen enkele aanleiding om in dit gebied een beach club te moeten willen. Het past niet bij de landschappelijke ligging van het gebied en het karakter van Pernis. Het zal de groene gordel ook niet versterken en het voelt kitsch om hier een beach club te ontwikkelen (er is hier immers geen
strand of iets dergelijks).

Optie 4: Paintballclub

 • Een paintball club is in feite een omheind gebied met daarin obstakels waar spelers zich achter kunnen verstoppen enzovoort tijdens het paintballspel. Verder heeft het nog enkele gebouwtjes nodig ter receptie en het omkleden naar gepaste kleding enzovoort
 • Robbenoord bestaat uit twee gebieden verdeeld door de middelste watergang. De paintballclub kan bijvoorbeeld het zuidelijke deel gebruiken terwijl de camping op het noordelijke deel huishoudt
 • Er dient goed bekeken worden of deze functies gecombineerd kunnen worden, een goed werkende omheining is bijvoorbeeld nodig voor de veiligheid van campinggasten en voorbijgangers
 • Uiteraard is een variant waarin de paintball club heel Robbenoord ook denkbaar.

Optie 5

 • Stichting Vrienden voor Pernis organiseert activiteiten (benodigde ruimte 2 containers en activiteitenterrein)
 • Er kunnen prima twee containers voor deze stichting in worden gepast. Voorstel is om deze relatief dichtbij de haven te plaatsen om hier de link mee
 • te leggen
 • Hiernaast is nu een terrein van zo’n 600 vierkante meter ingetekend. Dit is een ruim terrein voor allerlei mogelijke activiteiten
 • Exacte oppervlakte van het terrein en plaatsing van containers volgt bij nadere uitwerking.

Aandachtspunten voor verdere uitwerking

 • Het totaalgebied van 3,7 hectare is naar wens in te delen. Afhankelijk van de gewenste functies en exacte benodigde oppervlakte per functie kan een meer exacte ruimtelijke verdeling worden gemaakt. Dan kan ook de precieze grootte van de parkeerplaats worden berekend.
 • Kortom, de functies zijn inwisselbaar en kunnen in meerdere composities worden gecombineerd
 • Logische aansluitingen blijven de parkpaden en de Oud Pernisserweg Zo is het makkelijk te bereiken voor Pernissers en bezoekers van buiten
 • Er zal goed bekeken worden of en hoe de functies gecombineerd kunnen worden. Met name de paint ball club vraagt bijvoorbeeld goede omheining om veiligheid van andere gebruikers te garanderen
 • Waar mogelijk de openbaarheid van het gebied waarborgen. De groene gordel is een belangrijk verblijfs- en recreatiegebied voor Pernis. Het zou zonde zijn als dit publieke park een aanzienlijk groot deel (lees Robbenoord) verliest aan private functies.

In Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland start op 15 juli een online platform voor goede ideeën van bewoners. Medebewoners kunnen daarop stemmen. Elk van de drie kleine kernen heeft 50.000 euro beschikbaar voor deze ideeën.

De gemeente is bezig met het opwaarderen van het Schalekampplein (metroplein), een van de maatregelen uit de Kleine Kernen aanpak. Het plein wordt groener, de fietsenstalling uitgebreid en de bushalte verplaatst.

Ook worden extra parkeerplaatsen toegevoegd. De eerste fase, het groener maken van het plein, start dit najaar. In april kon u via een onderzoek reageren op de groenplannen aan de hand van een schetsontwerp. Uw opmerkingen namen wij ter harte. Deze zijn verwerkt in het definitieve ontwerp.

Meer overzicht en open uitstraling plein

We begrijpen dat u meer groen wel ziet zitten, zolang het plein maar overzichtelijk blijft. Ook hecht u veel waarde aan veiligheid en voldoende verlichting op het plein. Daarom staan in het definitieve schetsontwerp minder fruitbomen, zodat het plein overzichtelijk blijft. Ook is de beplanting onder de bomen lager en komt het gras vol te staan met bloemen. Alles bij elkaar geven deze aanpassingen het plein een open uitstraling. Rondom het plein komen lichtmasten, zodat het plein ‘s avonds goed verlicht is. Ook houden we rekening met voldoende verharding als loopruimte, ook naar de fietsenstalling.

De plankaart en de impressie geven u een indruk van hoe het plein er later dit jaar uitziet. De stippellijn laat zien wat we dit jaar uitvoeren. Het verplaatsen van de bushalte en de extra parkeerplaatsen volgen in 2021. Wij denken met dit ontwerp straks een aantrekkelijk welkom te bieden voor bewoners en bezoekers van Pernis.

Meer informatie

Voor vragen over het ontwerp kunt u mailen naar gebiedpernis@rotterdam.nl.

De gemeenteraad heeft op 23 april een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk ingevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de verschillende gebieds-commissies, wijkraden en wijkcomités gevraagd om samen met de bewoners te onderzoeken of er een activiteit of evenement georganiseerd kan worden op Oudjaarsavond. Vooralsnog worden vuurwerkshows georganiseerd in het centrum van Rotterdam, Hoek van Holland en Nesselande. Voor de andere gebieden wordt gezocht naar ideeën. Zo ook in Pernis.

De gebiedscommissie Pernis nodigt u daarom van harte uit om een idee aan te dragen voor een activiteit op Oudjaarsavond tussen 22.00 uur en 01.00 uur, die jong en oud aanspreekt. En daarbij de huidige richtlijnen van het RIVM over het houden van 1,5 meter afstand in het achterhoofd te houden (op dit moment is immers nog niet bekend of de huidige maatregelen met Oud en Nieuw versoepeld zijn). De ingediende ideeën worden beoordeeld op de te verwachten kosten, de verschillende doelgroepen en de benodigde veiligheidsmaatregelen.

Gemeentepeiler

Voor het indienen van de ideeën voor Oudjaarsavond kon gebruik gemaakt worden van de Gemeentepeiler. Dit is een gebruiksvriendelijke smartphone-app, waarmee u regelmatig uw mening kunt geven over thema’s en onderwerpen die spelen in uw dorp.

Inmiddels is de vuurwerk enquête op de Gemeentepeiler gesloten.

De gemeente bedankt iedereen die heeft gereageerd op de schets van het Schalekampplein: het plein voor het metrostation. We zijn erg blij met de interesse in de plannen. Totaal kwamen maar liefst 91 verschillende reacties binnen! Hiervan is meer dan de helft positief over de vergroening. Uit die reacties onderscheiden we vijf belangrijke punten:

1. Onderhoud

Verschillende inwoners van Pernis en bezoekers vinden dat het plein door de wijzigingen extra onderhoud vraagt en geeft aan dat dit een probleem zal zijn qua beheer. Anderen vinden extra groen op het plein zeer noodzakelijk. Bij het maken van deze schets is de afdeling beheer van de gemeente betrokken. Zij geven aan de vergroening te onderhouden.

2. Parkeren

Momenteel zijn haaks parkeren rondom het plein en parkeervakken onder de tunnel in de schets verwerkt. De uitbreiding van parkeerplaatsen staat gepland in fase 2. Er is wel al gereageerd op de parkeerplaatsen. Deze reacties waren wisselend: van de parkeeraanduidingen op de schets zijn een goed idee, tot de noodzaak om meer parkeerplaatsen. Daarom doen we voor de start van fase 2 (planvorming van deze fase start in 2021) nog een telling om na te gaan hoeveel parkeerplekken er op dat moment nodig zijn.

3. Vergroening: goede balans

De vergroening wordt positief ontvangen. Dat zorgt ervoor dat het plein past bij de omgeving.  Er zijn ook zorgen geuit over de veiligheid in verband met het beperken van het zicht op het plein en daarmee de sociale controle. Deze zorg nemen we serieus. Er wordt gekeken naar de verlichting van het plein, de hoeveelheid bomen, de positie van de bomen en de soort bomen om het zicht te verbeteren. Denk hierbij aan het hanteren van meer of verschillende zichtlijnen tussen de bomen door, waardoor je als bezoeker van het plein ook meer zicht hebt. Daarnaast worden de groenvakken verkleind, maar het idee van de boomgaard op het metroplein blijft behouden. Hier is ook juist positief op gereageerd. Er moet worden gezocht naar een balans.

4. Fietsparkeren

De fietsenstalling is een onderdeel van het totale project (fase 1 en fase 2). Er is vraag naar voldoende fietsnietjes. Mede daarom pakken wij de fietsenstalling groter aan en schuift deze ontwikkeling door naar de tweede fase van het project.

5. Zitrand

Verder is er positief gereageerd op de zitrand. Qua zitcomfort wordt gekeken naar oplossingen die ook voor ouderen comfortabel zijn.

Eind mei 2020 zou het definitieve ontwerp van het Metroplein in Pernis beschikbaar zijn. Het duurt langer dan verwacht om de interne afstemming van het nieuwe ontwerp te organiseren. In de tweede week van juni 2020 kunt u hier het definitieve ontwerp vinden.

In 2019 staan de volgende werkgroepen gepland:

Datum Tijd Onderwerp
4 september 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
17 september 19.30-20-30 uur Werkgroep Veilig
2 oktober 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
22 oktober 19.30-20-30 uur Werkgroep Stadsbeheer
6 november 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
19 november 19.30-20-30 uur Werkgroep Veilig
4 december 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
10 december 19.30-20-30 uur Werkgroep Stadsbeheer

H!ERO

‘De speeltuin is het kloppend hart van het dorp’

Marian Bussem in de speeltuin bij een speeltoestel.

De midgetgolfbaan en alle speeltoestellen zijn gesopt, de zandbak is schoon en het onkruid is weg. De speeltuin van Pernis ziet er op en top uit. Sinds woensdag 3 maart kunnen alle kinderen er weer fijn spelen, want de verplichte sluiting vanwege corona is voorbij. H!ERO Marian Bussem, voorzitter van de speeltuinvereniging, is opgelucht en kijkt al voorzichtig vooruit naar Koningsdag. ‘Hopelijk worden de regels verder versoepeld en kunnen we er met z’n allen een feest van maken. Onze plannen liggen al klaar.’

Marian Bussem is al bijna vijftig jaar de drijvende kracht van de speeltuinvereniging in Pernis, samen met haar zus Riek en een groot aantal trouwe en enthousiaste vrijwilligers . Marian begon in 1972 als vrijwilliger en werd 1973 benoemd tot penningmeester. Sinds 1979 is ze voorzitter. ‘In 1973 zat er honderd gulden in de kas. Best bijzonder als je ziet wat er nu allemaal staat: leuke speeltoestellen, een trampoline, tafeltennistafel, midgetgolfbaan, een gezellig terras en zelfs een kunstijsbaan. Stap voor stap hebben we dit opgebouwd en uitgebreid. Met elkaar wel te verstaan, want het is niet alleen mijn verdienste. We werken met een hecht team, van wie een aantal leden al zo’n 30 jaar meedraait. Onze oudste vrijwilliger is 80 jaar. Toen het bericht kwam dat we op 3 maart open konden, stond zij meteen klaar om te helpen schoonmaken. En ze was niet de enige. Geweldig toch?!’ 

Deuren weer open

De heropening van de speeltuin is mooi nieuws voor alle kinderen in Pernis. Maar ook voor hun ouders en opa’s en oma’s. ‘De speeltuin is van oudsher het kloppend hart van het dorp’, zegt Marian. ‘Het is niet alleen een plek om te spelen en plezier te maken, maar ook om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken. We zijn maanden dicht geweest en dat was voor iedereen een gemis. Ook omdat er in Pernis weinig andere voorzieningen zijn. Heerlijk dus dat de deuren weer open kunnen. Jammer is wel dat binnenactiviteiten nog niet mogelijk zijn. Voor de dansschool, sjoelclub en andere huurders is dat erg vervelend. Ook voor ons trouwens, want we lopen hierdoor inkomsten mis. In totaal hebben we door corona al zo’n 7.000 euro verlies geleden. Voor onze vereniging is dat een fors bedrag.’

Duimen voor Koningsdag

Met de lente en de zomer in het vooruitzicht kijkt Marian Bussem ernaar uit om in de speeltuin ook weer activiteiten te organiseren. ‘We voldoen aan alle coronaregels, dus zodra het mag, gaan we ervoor’, aldus Marian. ‘Het zou bijvoorbeeld geweldig zijn als we Koningsdag kunnen vieren. Het programma ligt al klaar: een rommelmarkt op het gras, een mini-kermis, een clown met een Pipowagen, live country- & jazzmuziek, suikerspinnen, popcorn en nog veel meer. De subsidie is aangevraagd, nu duimen dat het doorgaat!’

Toekomst waarborgen

Ook al is Marian Bussem fit en zet ze zich nog steeds elke dag met hart en ziel in voor de speeltuinvereniging, de toekomst van de speeltuin houdt haar en de andere bestuursleden wel bezig. ‘Het is belangrijk dat wij het stokje overdragen aan de jongere vrijwilligers. Hoe dan ook, de speeltuin mag nooit uit Pernis verdwijnen.’

‘Iedereen beseft nu hoe kostbaar ons zwembad is’

Rianne en Chantal bij het zwembad.

Het openluchtzwembad in Pernis blijft open. H!ERO’s Rianne Schakel en Chantal Kramer zijn opgelucht en trots. Vorig jaar zomer startten zij samen met vier medebewoners een actiegroep toen de gemeente het buitenbad tot tweemaal toe sloot vanwege nachtelijke insluipers. Een definitieve sluiting dreigde, maar werd uiteindelijk met succes voorkomen. ‘Zonder de massale steun in het dorp was het ons nooit gelukt.’

Rianne Schakel had vorig jaar net de smaak van het buitenzwemmen te pakken, toen de gemeente eind juni het zwembad van Pernis voor twee weken sloot. ‘Ik had voor de eerste keer in mijn leven een abonnement gekocht en trok vijf dagen per week baantjes, heerlijk’, vertelt ze. ‘De maatregel van de gemeente ging naar mijn mening veel te ver. Daarom heb ik een bericht geplaatst op Facebook met de oproep om bezwaar te maken. Chantal Kramer reageerde meteen, net als Marion Keemink, Peter van der Klift, Brian Verbrugge en Robert Keemink. Vanaf dat moment zijn we met z’n zessen opgetrokken.’

Handtekeningenactie

Om de sluiting van het zwembad terug te draaien, startte de actiegroep een online petitie. Ruim 1.300 Pernissers zetten hun handtekening. ‘Om extra druk op de ketel te zetten, hebben we ook een brief gestuurd naar sportwethouder Sven de Langen’, vertelt Chantal. ‘Vrijwel per omgaande nodigde hij ons uit voor een gesprek. We gingen er met weinig verwachtingen naar toe, maar de wethouder luisterde echt naar onze argumenten. Tot onze grote verrassing kregen we de dag erna het bericht dat het zwembad open mocht.’

Landelijke publiciteit

Nog geen drie weken later, begin augustus, werden ’s nachts opnieuw insluipers ontdekt. De gemeente besloot daarop het zwembad tot 17 augustus te sluiten. ‘Midden in de zomervakantie, een slechter moment was niet denkbaar’, aldus Rianne. ‘Door corona was er al weinig in het dorp te doen. Bovendien brak er ook nog een hittegolf uit.’ De actiegroep sloeg alarm en dat signaal werd opgepikt door de landelijke media. ‘Hart van Nederland kwam langs, net als het Jeugdjournaal. Ook het AD en Radio10 besteedden er aandacht aan.’ Al die publiciteit had succes. Mede door aandringen van de gemeenteraad en de gebiedscommissie trok het college het besluit in en kon het zwembad weer open. Wel met de waarschuwing dat de deur bij nieuwe incidenten de rest van het seizoen op slot zou gaan.

Burgerwacht

Om het niet zover te laten komen, riep de actiegroep direct na de heropening een burgerwacht in het leven. Chantal: ‘Tot het einde van de zomervakantie hielden elke nacht van 22.00 tot 04.00 uur vrijwilligers in groepjes van twee, in shifts van twee uur, de wacht. We hebben op deze manier twee insluipingen kunnen voorkomen. In totaal hebben zo’n vijftig Pernissers meegeholpen, geweldig! Dit onderstreept maar eens hoe groot de saamhorigheid in het dorp is en hoe belangrijk iedereen het zwembad vindt.’

Cultuuromslag

In het najaar kreeg de actiegroep te horen dat sluiting van het zwembad definitief van de baan is. Rianne: ‘Er zijn allerlei maatregelen getroffen om illegaal zwemmen tegen te gaan, zoals hogere hekken, prikkeldraad en betere camera’s, Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over toezicht en handhaving. Misschien nog wel belangrijker naar de toekomst toe is de cultuuromslag in het dorp. Door alle heisa afgelopen zomer is het besef gegroeid dat ons zwembad te kostbaar is om met een nachtelijk zwempartijtje op het spel te zetten.’

Mooie ideeën

De zes leden van de actiegroep hebben hun doel bereikt, maar daarmee is hun rol niet uitgespeeld. ‘We willen ons aansluiten bij de Stichting Behoud Zwembad Pernis en meehelpen om de activiteiten in het buitenbad uit te breiden en nog leuker en aantrekkelijker te maken voor verschillende doelgroepen. We hebben allerlei ideeën die we gezamenlijk verder willen uitwerken. Eén daarvan is de plaatsing van een familieglijbaan. Bij de campagne 'Sterker door nieuwe ideeën' heeft de gemeente hiervoor 7.500 euro toegekend. Dat is nog niet genoeg, maar we zijn met dit bedrag al wel een flink eind op weg.’

‘Troep hoort in de vuilnisbak, niet op straat’

Jo-Ann gooit met een grijper een blikje in de pmd-vuilniszak die ze omhoog houdt.

Zwerfafval is een groot probleem. Ook in Pernis gooien mensen troep op straat en in de natuur. Pernisser H!ERO Jo-Ann Snoei (7) doet er wat aan. Elk jaar gaat ze op World Cleanup Day met een vuilniszak en een grijper op pad om viezigheid in en rond het dorp op te ruimen. Haar ouders en vriendinnen helpen mee.

Jo-Ann Snoei (7) zit in groep 4 van openbare basisschool De Plataan. Ze speelt graag buiten en komt dan vaak afval op straat tegen. ‘In de speeltuin valt het gelukkig mee, maar als je erop gaat letten, ligt overal wel wat. Ook op ons schoolplein is het na het weekend een vieze boel. Tieners komen hiernaartoe om samen te feesten en laten dan van alles achter. Ik snap daar niks van. Waarom ruimen ze het niet op? Troep hoort in de vuilnisbak, niet op straat!’

Met de bolderkar op pad

Twee jaar geleden hoorde Jo-Ann over World Cleanup Day. Op die dag, jaarlijks op 19 september, gaan wereldwijd vrijwilligers aan de slag om zwerfvuil op te ruimen. Dat moet ook in Pernis, vond ze. Met de hulp van haar vader en moeder organiseerde ze haar eigen Pernis Cleanup Day. ‘Pappa heeft posters gemaakt en die hebben we op verschillende plekken opgehangen. Ook op school. Mijn juf vond het zo’n goed idee, dat we met de hele klas rond het schoolplein troep hebben verzameld.’ Ook ging Jo-Ann met de bolderkar op pad om langs de Maas en in het park zwerfvuil weg te halen. ‘We kwamen van alles tegen, zoals plastic flesjes, blikjes en een vuilniszak met stenen. Maar ook gekke dingen zoals een duikbril, een wc-borstel en een babysokje. De kar zat helemaal vol.’

Grote plannen voor 2021

Ook afgelopen september organiseerde Jo-Ann weer de Pernis Cleanup Day. Door corona ging het echter wat anders dan vorig jaar. ‘We waren dit keer met een klein groepje, maar we hebben bij de kinderboerderij hard gewerkt.’ Voor 2021 heeft ze al grote plannen. ‘We gaan nieuwe posters maken en die overal in het dorp ophangen. Ik wil ze ook op school uitdelen. En pappa zorgt dat het op Facebook komt. Ik hoop dat heel veel mensen gaan meehelpen!’

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Pernis, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Niek Damen

Niek Damen

Niek Damen

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail nm.damen@gebiedscommissierotterdam.nl

Marie Hautot-de Jager

Marie Hautot-de Jager

Marie Hautot-de Jager

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail maa.hautot@gebiedscommissierotterdam.nl

Arie de Jager

Arie de Jager

Arie de Jager

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail a.dejager@gebiedscommissierotterdam.nl

Wim van Kampen

Wim van Kampen

Wim van Kampen

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail we.vankampen@gebiedscommissierotterdam.nl

Marjolijn van der Kemp

Marjolijn van der Kemp

Marjolijn van der Kemp

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ma.vanderkemp@gebiedscommissierotterdam.nl

Rob van der Meer

Rob van der Meer

Rob van der Meer

Gebiedscommissielid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail r.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl

Bas Ruizeveld de Winter

Bas Ruizeveld de Winter

Bas Ruizeveld de Winter

Gebiedscommissielid (december 2018)

Telefoon 14 010

E-mail b.ruizevelddewinter@gebiedscommissierotterdam.nl

Mart Speelman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail m.speelman@gebiedscommissierotterdam.nl

Cor Zwart

Cor Zwart

Cor Zwart

Gebiedscommissielid (augustus 2020)

Telefoon 14 010

E-mail c.zwart@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Het is wenselijk dat een aanvrager van een bewonersinitiatief aanwezig is om aanvullende vragen te kunnen beantwoorden

Bewonersinitiatieven dienen op een openbaar, makkelijk toegankelijk (voor rolstoelen, rollators en kinderwagen, enzovoort) terrein te worden gehouden, zodat iedereen aanwezig kan zijn bij een activiteit.

Bewonersinitiatieven worden in principe behandeld als de gebiedscommissie helder heeft welk budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar is.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

In 1164 wordt al gesproken over Pernis. Van oudsher was Pernis een boerendorp. In de 18e eeuw ontstaat de zeevisserij en vanaf de 19e eeuw ook een bloeiende zalmvisserij. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn rond het dorp havens aangelegd voor met name containeroverslag en de petrochemische industrie. Met de komst van de havens en het oprukken van de industrie in de 19e eeuw werd Pernis van een boeren- en visserijdorp een tuindorp in het Rotterdamse havengebied.

Qua leeftijdsopbouw valt 22 procent in de leeftijdscategorie 0-19 jaar, 60 procent in de categorie 20-64 jaar en de overige 18 procent zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Pernis heeft naar verhouding aanzienlijk minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan het gemiddelde van Rotterdam, respectievelijk 9 procent tegenover 37 procent. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren.

Pernis heeft een aantal basisvoorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek en twee basisscholen. Ook voor de dagelijks boodschappen kunt u er terecht. U kunt diverse sporten beoefenen en Pernis heeft een van de weinige openlucht zwembaden in de regio. En vindt u het niet in Pernis, dan is er een uitstekende ontsluiting naar het centrum van Rotterdam en gemeenten in de omgeving: een bus- en metroverbinding, directe aansluiting naar de A4 en A15, een fietstunnel naar Vlaardingen én een waternetsteiger voor vervoer met de watertaxi.