Pernis
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-11-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/pernis/
Spring naar het artikel

Pernis telt circa 5.000 inwoners. Het is rustig, gemoedelijk, groen en Pernis heeft een interessante waterkant. Het is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

In de afgelopen drie jaar heeft de gemeente Rotterdam samen met diverse diensten en omwonenden een inrichtingsplan gemaakt voor de buitenruimte rondom het zwembad en De Bonte Koe.

Gemeente Rotterdam is zo ver als mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van belanghebbende diensten, RET, gebiedscommissie en buurtbewoners, jong en oud.

Met dit definitief ontwerp heeft de gemeente het vertrouwen dat de wensen voor de herinrichting van de buitenruimte op een goede manier verwerkt zijn.

Aanpassing nieuw kruispunt

Het ontwerp van het nieuwe kruispunt Oud Pernisseweg - Ring zal nog worden aangepast.

Er bestaan mogelijke nieuwe opties om het kruispunt extra veilig te maken en die worden nu onderzocht. Om niet op te wachten op dat onderzoek, wordt op dit moment gekeken naar tijdelijke maatregelen.

Planning:

  • De komende weken zal de gemeente voor de werkzaamheden de aannemer selecteren.
  • In maart 2019 zal de herinrichting starten en de werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden.
  • De verwachting is dat in de zomer 2019 de buitenruimte klaar is.

De werkzaamheden worden gedaan om de parkeerplaatsen voor de start van het zwemseizoen gereed te hebben en de veiligheid van bezoekers van De Bonte Koe en de omgeving van het zwembad zo veilig mogelijk te maken. Hiervoor wordt nu een faseringsplan met faseringsplanning opgesteld.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Pernis, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

In 1164 wordt al gesproken over Pernis. Van oudsher was Pernis een boerendorp. In de 18e eeuw ontstaat de zeevisserij en vanaf de 19e eeuw ook een bloeiende zalmvisserij. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn rond het dorp havens aangelegd voor met name containeroverslag en de petrochemische industrie. Met de komst van de havens en het oprukken van de industrie in de 19e eeuw werd Pernis van een boeren- en visserijdorp een tuindorp in het Rotterdamse havengebied.

Qua leeftijdsopbouw valt 22 procent in de leeftijdscategorie 0-19 jaar, 60 procent in de categorie 20-64 jaar en de overige 18 procent zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Pernis heeft naar verhouding aanzienlijk minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan het gemiddelde van Rotterdam, respectievelijk 9 procent tegenover 37 procent. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren.

Pernis heeft een aantal basisvoorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek, twee basisscholen en een bibliotheekbus. Ook voor de dagelijks boodschappen kunt u er terecht. U kunt diverse sporten beoefenen en Pernis heeft een van de weinige openlucht zwembaden in de regio. En vindt u het niet in Pernis, dan is er een uitstekende ontsluiting naar het centrum van Rotterdam en gemeenten in de omgeving: een bus- en metroverbinding, directe aansluiting naar de A4 en A15, een fietstunnel naar Vlaardingen én een waternetsteiger voor vervoer met de watertaxi.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt.

De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.