Pernis
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/pernis/
Ga naar de hoofdinhoud

Pernis telt ongeveer 5.000 inwoners. Het is rustig, gemoedelijk, groen en Pernis heeft een interessante waterkant. Het is letterlijk een dorp in de haven, omsloten door de Nieuwe Maas, de industrie en de rijkswegen A4 en A15.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Nieuws

In Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland start op 15 juli een online platform voor goede ideeën van bewoners. Medebewoners kunnen daarop stemmen. Elk van de drie kleine kernen heeft 50.000 euro beschikbaar voor deze ideeën.

De gemeente is bezig met het opwaarderen van het Schalekampplein (metroplein), een van de maatregelen uit de Kleine Kernen aanpak. Het plein wordt groener, de fietsenstalling uitgebreid en de bushalte verplaatst.

Ook worden extra parkeerplaatsen toegevoegd. De eerste fase, het groener maken van het plein, start dit najaar. In april kon u via een onderzoek reageren op de groenplannen aan de hand van een schetsontwerp. Uw opmerkingen namen wij ter harte. Deze zijn verwerkt in het definitieve ontwerp.

Meer overzicht en open uitstraling plein

We begrijpen dat u meer groen wel ziet zitten, zolang het plein maar overzichtelijk blijft. Ook hecht u veel waarde aan veiligheid en voldoende verlichting op het plein. Daarom staan in het definitieve schetsontwerp minder fruitbomen, zodat het plein overzichtelijk blijft. Ook is de beplanting onder de bomen lager en komt het gras vol te staan met bloemen. Alles bij elkaar geven deze aanpassingen het plein een open uitstraling. Rondom het plein komen lichtmasten, zodat het plein ‘s avonds goed verlicht is. Ook houden we rekening met voldoende verharding als loopruimte, ook naar de fietsenstalling.

De plankaart en de impressie geven u een indruk van hoe het plein er later dit jaar uitziet. De stippellijn laat zien wat we dit jaar uitvoeren. Het verplaatsen van de bushalte en de extra parkeerplaatsen volgen in 2021. Wij denken met dit ontwerp straks een aantrekkelijk welkom te bieden voor bewoners en bezoekers van Pernis.

Meer informatie

Voor vragen over het ontwerp kunt u mailen naar gebiedpernis@rotterdam.nl.

De gemeenteraad heeft op 23 april een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk ingevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de verschillende gebieds-commissies, wijkraden en wijkcomités gevraagd om samen met de bewoners te onderzoeken of er een activiteit of evenement georganiseerd kan worden op Oudjaarsavond. Vooralsnog worden vuurwerkshows georganiseerd in het centrum van Rotterdam, Hoek van Holland en Nesselande. Voor de andere gebieden wordt gezocht naar ideeën. Zo ook in Pernis.

De gebiedscommissie Pernis nodigt u daarom van harte uit om een idee aan te dragen voor een activiteit op Oudjaarsavond tussen 22.00 uur en 01.00 uur, die jong en oud aanspreekt. En daarbij de huidige richtlijnen van het RIVM over het houden van 1,5 meter afstand in het achterhoofd te houden (op dit moment is immers nog niet bekend of de huidige maatregelen met Oud en Nieuw versoepeld zijn). De ingediende ideeën worden beoordeeld op de te verwachten kosten, de verschillende doelgroepen en de benodigde veiligheidsmaatregelen.

Gemeentepeiler

Voor het indienen van de ideeën voor Oudjaarsavond kon gebruik gemaakt worden van de Gemeentepeiler. Dit is een gebruiksvriendelijke smartphone-app, waarmee u regelmatig uw mening kunt geven over thema’s en onderwerpen die spelen in uw dorp.

Inmiddels is de vuurwerk enquête op de Gemeentepeiler gesloten.

De gemeente bedankt iedereen die heeft gereageerd op de schets van het Schalekampplein: het plein voor het metrostation. We zijn erg blij met de interesse in de plannen. Totaal kwamen maar liefst 91 verschillende reacties binnen! Hiervan is meer dan de helft positief over de vergroening. Uit die reacties onderscheiden we vijf belangrijke punten:

1. Onderhoud

Verschillende inwoners van Pernis en bezoekers vinden dat het plein door de wijzigingen extra onderhoud vraagt en geeft aan dat dit een probleem zal zijn qua beheer. Anderen vinden extra groen op het plein zeer noodzakelijk. Bij het maken van deze schets is de afdeling beheer van de gemeente betrokken. Zij geven aan de vergroening te onderhouden.

2. Parkeren

Momenteel zijn haaks parkeren rondom het plein en parkeervakken onder de tunnel in de schets verwerkt. De uitbreiding van parkeerplaatsen staat gepland in fase 2. Er is wel al gereageerd op de parkeerplaatsen. Deze reacties waren wisselend: van de parkeeraanduidingen op de schets zijn een goed idee, tot de noodzaak om meer parkeerplaatsen. Daarom doen we voor de start van fase 2 (planvorming van deze fase start in 2021) nog een telling om na te gaan hoeveel parkeerplekken er op dat moment nodig zijn.

3. Vergroening: goede balans

De vergroening wordt positief ontvangen. Dat zorgt ervoor dat het plein past bij de omgeving.  Er zijn ook zorgen geuit over de veiligheid in verband met het beperken van het zicht op het plein en daarmee de sociale controle. Deze zorg nemen we serieus. Er wordt gekeken naar de verlichting van het plein, de hoeveelheid bomen, de positie van de bomen en de soort bomen om het zicht te verbeteren. Denk hierbij aan het hanteren van meer of verschillende zichtlijnen tussen de bomen door, waardoor je als bezoeker van het plein ook meer zicht hebt. Daarnaast worden de groenvakken verkleind, maar het idee van de boomgaard op het metroplein blijft behouden. Hier is ook juist positief op gereageerd. Er moet worden gezocht naar een balans.

4. Fietsparkeren

De fietsenstalling is een onderdeel van het totale project (fase 1 en fase 2). Er is vraag naar voldoende fietsnietjes. Mede daarom pakken wij de fietsenstalling groter aan en schuift deze ontwikkeling door naar de tweede fase van het project.

5. Zitrand

Verder is er positief gereageerd op de zitrand. Qua zitcomfort wordt gekeken naar oplossingen die ook voor ouderen comfortabel zijn.

Eind mei 2020 zou het definitieve ontwerp van het Metroplein in Pernis beschikbaar zijn. Het duurt langer dan verwacht om de interne afstemming van het nieuwe ontwerp te organiseren. In de tweede week van juni 2020 kunt u hier het definitieve ontwerp vinden.

In 2019 staan de volgende werkgroepen gepland:

Datum Tijd Onderwerp
4 september 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
17 september 19.30-20-30 uur Werkgroep Veilig
2 oktober 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
22 oktober 19.30-20-30 uur Werkgroep Stadsbeheer
6 november 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
19 november 19.30-20-30 uur Werkgroep Veilig
4 december 19.30-20-30 uur Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning
10 december 19.30-20-30 uur Werkgroep Stadsbeheer

Nieuwsarchief

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Pernis. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Pernis, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Niek Damen

Niek Damen

Niek Damen

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail nm.damen@gebiedscommissierotterdam.nl

Marie Hautot-de Jager

Marie Hautot-de Jager

Marie Hautot-de Jager

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail maa.hautot@gebiedscommissierotterdam.nl

Arie de Jager

Arie de Jager

Arie de Jager

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail a.dejager@gebiedscommissierotterdam.nl

Wim van Kampen

Wim van Kampen

Wim van Kampen

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail we.vankampen@gebiedscommissierotterdam.nl

Marjolijn van der Kemp

Marjolijn van der Kemp

Marjolijn van der Kemp

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ma.vanderkemp@gebiedscommissierotterdam.nl

Rob van der Meer

Rob van der Meer

Rob van der Meer

Gebiedscommissielid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail r.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl

Bas Ruizeveld de Winter

Bas Ruizeveld de Winter

Bas Ruizeveld de Winter

Gebiedscommissielid (december 2018)

Telefoon 14 010

E-mail b.ruizevelddewinter@gebiedscommissie.rotterdam.nl

Mart Speelman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail m.speelman@gebiedscommissierotterdam.nl

Cor Zwart

Cor Zwart

Cor Zwart

Gebiedscommissielid (augustus 2020)

Telefoon 14 010

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Het is wenselijk dat een aanvrager van een bewonersinitiatief aanwezig is om aanvullende vragen te kunnen beantwoorden

Bewonersinitiatieven dienen op een openbaar, makkelijk toegankelijk (voor rolstoelen, rollators en kinderwagen, etc) terrein te worden gehouden, zodat iedereen aanwezig kan zijn bij een activiteit.

Bewonersinitiatieven worden in principe behandeld als de gebiedscommissie helder heeft welk budget voor bewonersinitiatieven beschikbaar is.

Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

In 1164 wordt al gesproken over Pernis. Van oudsher was Pernis een boerendorp. In de 18e eeuw ontstaat de zeevisserij en vanaf de 19e eeuw ook een bloeiende zalmvisserij. In de jaren dertig van de vorige eeuw zijn rond het dorp havens aangelegd voor met name containeroverslag en de petrochemische industrie. Met de komst van de havens en het oprukken van de industrie in de 19e eeuw werd Pernis van een boeren- en visserijdorp een tuindorp in het Rotterdamse havengebied.

Qua leeftijdsopbouw valt 22 procent in de leeftijdscategorie 0-19 jaar, 60 procent in de categorie 20-64 jaar en de overige 18 procent zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Pernis heeft naar verhouding aanzienlijk minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan het gemiddelde van Rotterdam, respectievelijk 9 procent tegenover 37 procent. Het dorpse karakter van Pernis komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren.

Pernis heeft een aantal basisvoorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek en twee basisscholen. Ook voor de dagelijks boodschappen kunt u er terecht. U kunt diverse sporten beoefenen en Pernis heeft een van de weinige openlucht zwembaden in de regio. En vindt u het niet in Pernis, dan is er een uitstekende ontsluiting naar het centrum van Rotterdam en gemeenten in de omgeving: een bus- en metroverbinding, directe aansluiting naar de A4 en A15, een fietstunnel naar Vlaardingen én een waternetsteiger voor vervoer met de watertaxi.

\