Park Rozenburg
Gepubliceerd op: 25-01-2022
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/park-rozenburg/
Ga naar de hoofdinhoud

Park Rozenburg is op leeftijd en toe aan verbetering. Om het klaar te maken voor de toekomst is een structurele aanpak nodig, waarbij we rekening houden met de geschiedenis en de monumentale status.

De bodem van het park verzakt op verschillende plekken en er is veel wateroverlast. De meeste bomen kunnen daar niet goed tegen en ook bezoekers en omwonenden van het park hebben er last van. Park Rozenburg is ooit aangelegd in de Engelse landschapsstijl en bedoeld om van te genieten, te ontspannen, te wandelen en elkaar te ontmoeten. Daarom wil de gemeente enkele scenario’s uitwerken voor een sterk en toekomstbestendig park, en die ook met omwonenden en gebruikers bespreken. Zo kunnen we de best mogelijke keuzes maken voor de aanpak van het park.

Verzamelen informatie en kennis over het park

Op het moment werkt een projectteam van de gemeente aan het verzamelen van alle beschikbare kennis en informatie over het park. Dit zijn onder andere gegevens over de samenstelling van de ondergrond, het water en de waterloop, de objecten in het park, de soorten groen en bomen. Ook cultuurhistorische gegevens en bijvoorbeeld de beheermaatregelen die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd worden verzameld.

Daarnaast zijn de beleving en meningen over het park van omwonenden en gebruikers belangrijke gegevens. Deze heeft de gemeente verzameld via een vragenlijst op deze webpagina. De vragenlijst is nu gesloten.

De beleving van het park

148 Respondenten hebben de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Hieronder staat een samenvatting van de uitkomsten van deze enquête. Die worden zoveel mogelijk meegenomen in enkele scenario’s voor de aanpak van het park.

Veruit de meeste reacties (138) op de vragenlijst kwamen van mensen die het park dagelijks of wekelijks bezoeken. Zij komen er vooral wandelen (vaak met de hond) en voor de rust, ontspanning en het groen. Volgens velen is het park hier dan ook voor bedoeld. Daarnaast zijn ook spelen, sporten en elkaar ontmoeten belangrijke functies van het park.

Vooral de bruggen en de grasvelden zijn favoriete plekken om te zijn of naar te kijken. Veel mensen willen dat de Engelse landschapsstijl wordt behouden of versterkt. Ook de mooie oude bomen en de waterpartijen in het park worden zeer gewaardeerd. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan de leeftijd en kleur van de bomen mooi te vinden zoals het is en wil daar niets aan veranderen, maar toch is er ook wat zorg dat er te weinig verjonging plaatsvindt.

Een vraag over ergernissen in het park werd 78 keer beantwoord met ‘Water/Modder’ (wateroverlast) en 58 keer werd het onderhoud van het park als ergernis aangegeven. Zo’n 30 mensen vinden dat er iets aan de wateroverlast gedaan moet worden. Overigens vindt tweederde van de respondenten dat het park en de objecten die er zijn, goed onderhouden worden. Andere veelgenoemde ergernissen zijn het barbecueën, afval, fietsers en evenementen.

Bij de vraag wat u zou willen behouden, staan de bruggetjes, de monumentale bomen, de waterpartijen en de uitstraling van het park bovenaan. Nog eens 19 mensen vinden dat er helemaal niks hoeft te veranderen en bijna niemand vindt dat het hele park op de schop zou moeten. Wel zijn zo’n 65 respondenten het ermee eens dat er forse ingrepen nodig zijn om het park op te knappen. Het lijkt erop dat de meeste mensen het park zoveel mogelijk willen houden zoals het is, maar wel willen dat het goed wordt aangepakt, zodat dat ook lukt.

Scenario’s voor toekomstig Park Rozenburg

Alle informatie wordt in een database gezet, om overzicht te krijgen over alle wensen en behoeften en om die te kunnen verwerken in een aantal scenario’s (schetsen) voor het toekomstige park Rozenburg. Die scenario’s zullen mogelijkheden laten zien waarop het park verbeterd kan worden en worden besproken met gebruikers en omwonenden van het park om de best mogelijke oplossingen te vinden.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het projectteam via parkrozenburg@rotterdam.nl.