Overschie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie/
Spring naar het artikel
Foto: Arnoud Verhey

Overschie telt ruim 17.000 inwoners, verdeeld over vijf wijken: Kleinpolder, Landzicht, Noord Kethel, Overschie en Zestienhoven.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Overschie. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Overschie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Op de groepsfoto v.l.n.r. Mohammed Yousfi, Kees van der Meer, Jeroen van der Steen, Latif Tali, Edwin Kaptein, Anne Snoeck Henkemans, Joost Brand, Fred Baartman, Cock Ouwens, Ada van Noordwijk, Sarah Wilton.

Cultuurhistorische Verkenning Overschie

In de hele stad worden cultuurhistorische verkenningen uitgevoerd. Zo worden de cultuurhistorische verhalen van wijken en gebieden in beeld gebracht. In Overschie is de cultuurhistorische verkenning nu in concept gereed en u kunt hierop reageren.

Cultuurhistorische verkenning: Hoofdstuk 5

Het pdf bestand van de cultuurhistorische verkenning is gecomprimeerd zodat het snel te downloaden is, daarbij is de inventarisatie van waardevolle objecten in hoofdstuk 5 niet zo goed leesbaar. Daarom is dit hoofdstuk als een aparte pdf toegevoegd.

Dit is een onderzoek naar de geschiedenis van een gebied. In het rapport van het onderzoek staat wat de waarde is van verschillende objecten, zoals gebouwen, dijken, singels etc. Ook worden er in het rapport aanbevelingen gedaan voor (her)ontwikkeling in een gebied. Het onderzoek wordt bestuurlijk vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Het rapport wordt vervolgens gebruikt bij bestemmingsplannen.

Cultuurhistorisch onderzoek is sinds 2008 verplicht ten behoeve van gebiedsontwikkeling. Daarnaast is het van belang kennis over de geschiedenis van de stad te verzamelen en te verspreiden als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen: gebouwd erfgoed als ontwikkelkracht.

Voor Overschie is recent een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Daarin was nog geen cultuurhistorisch onderzoek meegenomen. Daarom heeft de gemeente apart opdracht gegeven tot het opstellen van een cultuurhistorische verkenning voor Overschie. Deze is nu in concept gereed. U kunt het document hierboven downloaden.

Het college van B&W stelt de cultuurhistorische verkenning Overschie in het vierde kwartaal van 2018 bestuurlijk vast. Als u over het document een reactie aan het college wilt geven, dan kan dit tot uiterlijk 1 november 2018. U kunt uw reactie richten aan Ellen de Bruijn, gemeente Rotterdam. Ook voor vragen over de cultuurhistorische verkenning kunt u bij haar terecht.

Na vaststelling van de cultuurhistorische verkenning Overschie wordt het bestemmingsplan opnieuw bekeken. In dat proces wordt, op basis van de cultuurhistorische verkenning, bepaald welke objecten in Overschie bescherming moeten krijgen en op welke wijze dit het beste kan gebeuren. De gemeente zal daarover apart communiceren, naar verwachting in 2019.

Gebiedscommissie Overschie 2014 – 2018

Bekijk de film waarin bewoners vertellen wat de gebiedscommissie van Overschie in vier jaar tijd heeft kunnen doen:

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief.

Achtergrondinformatie

Eerdmans@ is een reeks bewoners-bijeenkomsten waar wethouder Joost Eerdmans in gesprek gaat met bewoners over de leefbaarheid in hun wijk, op het gebied van de buitenruimte en veiligheid. De bijeenkomsten worden in de avond georganiseerd door Stadsbeheer, in samenwerking met directie Veiligheid en de gebiedsorganisatie. In het informatieblad kunt u meer lezen over deze bewonersavonden.

Op 2 juli 2015 en 22 augustus 2017 zijn in Park16Hoven en Overschie bewonersavonden gehouden. Alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens deze Eerdmans@  in de genoemde wijken door bewoners zijn genoemd, zijn te vinden in het detail-overzicht (actielijsten).  Ook is te zien hoe de gemeente acties heeft opgepakt en hoe het daar nu mee staat.

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen over stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.