Overschie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie/
Ga naar de hoofdinhoud

Overschie ligt ten noorden van Rotterdam centrum, net buiten de stadsring. Het is een van de dunst bevolkte gebieden van Rotterdam: zestien vierkante kilometer voor ongeveer 19.201 Overschieënaars.

De bewoners noemen Overschie ‘het dorp’. Het heeft dan ook een kleinschalig en vriendelijk karakter. En toch sta je vanuit dit dorp in een kwartiertje in het bruisende centrum van Rotterdam.

Al in de 10e eeuw wordt Overschie genoemd. De kleine nederzetting heette toen Ouwer Schie. Vier ‘Schieën’ komen op deze plek bij elkaar: de Delfshavense, de Delftse, de Rotterdamse én de Schiedamse Schie. Overschie ligt in een mooi wandelgebied en ‘s zomers vaar je met je bootje zo naar Delft of Schiedam. De kade achter de karakteristieke Grote Kerk Overschie is na een flinke opknapbeurt nu een mooi uitzichtpunt geworden. Van daaruit kijk je uit op de Schie, het Veerhuis en het weidse achterland.

Levendig en sociaal

Overschie heeft vijf wijken: Kleinpolder, Landzicht, Noord Kethel, Overschie en Zestienhoven. Ook Rotterdam The Hague Airport hoort erbij. Er wonen actieve en betrokken bewoners met goede ideeën, die mooie plannen bedenken voor hun gebied. Zij organiseren, met financiële steun van het bewonersinitiatief, jaarlijks verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo is er de Truckrun, Drijf in de Schie, het Sprookjesfestival én het internationaal bekende Schone Schie waarbij deelnemers gewapend met grijpstok en vuilniszak, in een middag een deel van de kade van de Schie schoonmaken.

Voor de winters van 2021-2022 en 2022-2023 is het pand aan de Volkelstraat 9 op het bedrijventerrein Zestienhoven in gebied Overschie aangewezen als tijdelijke winternachtopvang locatie.

Wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul graden zakt, organiseert de gemeente extra opvang (de winterkoudeopvang) voor dak- en thuisloze buitenslapers. Dit om te voorkomen dat mensen zonder eigen huis de nacht in de vrieskou op straat moeten doorbrengen.

De verbouwing zal zo spoedig mogelijk starten zodat de locatie gebruikt kan worden per 1 november 2021. Er komen ca. 100-120 plekken.

Zorg voor kwetsbare Rotterdammers

De meeste Rotterdammers kunnen zichzelf redden. Soms met wat hulp van familie, buren of vrienden. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Denk aan stadsgenoten die geen mensen in hun omgeving hebben op wie ze (voldoende) kunnen terugvallen als het leven even tegenzit. Mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, omdat zij in de war zijn, niet voor zichzelf kunnen zorgen, of in sommige gevallen zelfs dakloos zijn.

Hoe werkt het?

De dak- en thuislozen kunnen niet op eigen initiatief naar de opvang komen, maar worden vanaf een centrale verzamelplaats in het stadscentrum met busjes naar de locatie vervoerd. Ze komen daar om 18.00 uur aan en blijven de hele avond en nacht binnen. De volgende ochtend worden zij rond 9.00 uur ‘s morgens weer terug vervoerd naar het stadscentrum. Op deze manier is er te allen tijde toezicht en begeleiding op de groep. Zij zullen zich verder niet in de wijk begeven.

Een nog nader te bepalen zorgaanbieder organiseert samen met de gemeente de opvang. Ervaren medewerkers zorgen voor een verantwoord en veilig verloop. Daarnaast komt er een aanspreekpunt voor vragen en/of meldingen dat 24 uur per dag bereikt kan worden. Informatie hierover volgt op een later moment. 

Bewonersbijeenkomst

Direct na de zomer wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd. De uitnodiging wordt twee weken voor de bijeenkomst verstuurd naar de direct omwonenden van de locatie.

Meer informatie

Voor vragen over de winteropvang kan er een mail gestuurd worden naar gebiedoverschie@rotterdam.nl.

Begin februari gaan we de sloten baggeren van Park Zestienhoven en bedrijventerrein Zestienhoven, ten oosten van het vliegveld.

We starten met het baggeren van watergangen die eigendom zijn van de gemeente. Na de broedperiode, half juni, baggeren we de hoofdwatergangen. Die zijn in beheer van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

Waarom baggeren?

Het is een wettelijke verplichting om te baggeren. Zo zorgen we dat sloten niet dichtslibben en overstromen. Dat helpt bij het voorkomen van wateroverlast.

Wat is de overlast voor de bewoners?

U kunt merken dat er meer zwaar transport is op de weg, dat de bagger afvoert. We houden rekening met de tijdstippen van het halen en brengen van kinderen naar de basisscholen in het gebied. Als er toch tijdens die momenten transport nodig is, dan wordt het verkeer altijd begeleid door verkeersregelaars.

Wat is bagger?

Bagger bestaat uit bladeren die ooit in het water zijn gevallen en zijn gaan composteren, samen met ander organisch materiaal, wat een bepaalde laagdikte heeft gekregen.

Van bagger tot tuinaarde

De bagger wordt naar diverse depots in de regio gebracht, afhankelijk van de kwaliteit van de bagger. Een groot deel van de bagger verwerken we tot boomkweekgrond, dus circulaire tuinaarde waar boompjes op worden gekweekt.

Plant en dier

We zorgen dat de flora en fauna in en om de watergangen beschermd worden, tijdens het baggeren. Oevers worden daarom tijdens de uitvoering zoveel mogelijk ontzien. De baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Tijdens het baggeren geven we ze voldoende vluchtwegen.

De werkzaamheden worden begeleid door een ecoloog. De ecoloog bepaalt welke (extra) maatregelen we moeten nemen, om de werkzaamheden binnen de kaders van de Wet natuurbescherming uit te kunnen voeren.

Sinds 15 januari ligt de ‘Parapluherziening Cultuurhistorie Overschie’ ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl.  Met dit bestemmingsplan worden de cultuurhistorische waarden van Overschie beschermd. In 2019 werd de cultuurhistorische verkenning Overschie vastgesteld. De daarin vermelde Overschiese rijkdom aan cultuurhistorie, wordt via het bestemmingsplan beter beschermd tegen ongewenste sloop- en bouwplannen.

De gemeente nodigt u uit voor een van de online informatieavonden via MS Teams op 9 en 10 februari van 19 tot 20.30 uur. U kunt op zo’n avond uw vragen stellen over het bestemmingsplan aan medewerkers van de gemeente.  U kunt zich aanmelden via cultuurhistorieOverschieSO@rotterdam.nl. Na aanmelding krijgt u een mailtje terug met een link en een gebruiksaanwijzing om in te loggen.

Zienswijzen

Wilt u een schriftelijke zienswijze over het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad? Stuur dan een brief aan:

Gemeente Rotterdam
ter attentie van directie Stadsontwikkeling
R&W/bestemmingsplannen
Postbus 6575
3002 AN  Rotterdam

Mondeling een zienswijze indienen kan ook. Maak daarvoor een afspraak via 06 - 579 997 36.

Kunt u niet deelnemen aan de informatieavond, en hebt u toch vragen? Mail dan uw vragen naar cultuurhistorieOverschieSO@rotterdam.nl.

De oude verlichting werd een aantal jaar geleden verwijderd. En in de plaats daarvan kwamen grondspots. Die werden door de bewoners niet met hetzelfde enthousiasme ontvangen. Via een ‘wild card’ van de gemeente, is het Buurt Bestuurt KleynPolder West, eindelijk gelukt de verlichting terug te krijgen.

Wild card

De wild card was een garantie van de gemeente. Zo konden alle Buurt Bestuurt fracties ideeën inzenden die hun gebied beter, mooier en veiliger maken. ‘De vorige gebiedscommissie was al bezig met de boomverlichting’, vertelt Ada van Noordwijk, gebiedscommissielid en vrijwilliger bij Buurt Bestuurt. ‘Want de bewoners wilden al snel hun boomverlichting terug. Gelukkig kregen we een wild card tijdens een vrijwilligers dag in Ahoy. Het duurde vijf jaar, maar we hebben onze verlichting terug.’
‘De bewoners reageren ontzettend enthousiast’, zegt Erna de Vos, vrijwilliger bij Buurt Bestuurt. ‘Wij moesten het geheim houden. Maar toen ze de hoogwerkers zagen staan, stond het al snel op Facebook.’ De Baumannlaan heeft grondspots, maar ze zien de verlichting liever in de bomen. ‘De grondspots waren toch kouder. Dit geeft de laan veel meer sfeer. En de winkelstraat wordt er mooier van. Daarnaast is een betere verlichting ook veiliger voor iedereen.’

Winterprogramma

Naast de verlichting in de Baumannlaan, sloeg de gemeente de handen ineen met ondernemersvereniging Overschie. ‘Vanwege corona kan er een heleboel niet’, zegt Henk Alblas, secretaris-penningmeester. ‘Dus samen met de buurtorganisaties en kerkgemeenschappen keken we naar wat wel kan. We hebben drie kerstbomen van acht meter op verschillende plekken. De versierde etalages dragen de kleuren van de vlag van Overschie. En leegstaande winkelpanden zijn beschilderd met tekeningen van basisschoolleerlingen. Ook organiseren we een speurtocht voor kinderen en kunnen bewoners een wensbal halen in bepaalde winkels.’ De wensbal is doorzichtig. Bewoners kunnen hun wens of gedachte op papier zetten en in de bal plaatsen. ‘Of het nou een wens is voor het komende jaar. Of ter nagedachtenis van iemand die ze dit jaar kwijtraakten. Hang het in de boom en laat het onderdeel zijn van de feestdagen.’

In Facebook live heeft wethouder Kathmann teruggeblikt op haar bezoek aan Overschie en op de gesprekken die zij gevoerd heeft met bewoners en initiatiefnemers. Ook is zij ingegaan op een deel van de vragen die bewoners van Overschie vooraf aan de wethouder gesteld hadden. De bewonersvragen waarop de wethouder in Facebook live niet ingegaan is, zijn hieronder beantwoord.

1. Op verzoeken tot verkeersmaatregelen op het noordelijke deel van de Burgemeester Baumannlaan om snelheidsovertredingen tegen te gaan, het fietsen veiliger te maken en sluipverkeer te ontmoedigen:

In de afgelopen jaren heeft de gemeente, naar aanleiding van meldingen, meerdere snelheidsmetingen uitgevoerd op de Burgemeester Baumannlaan. Deze metingen geven aan dat er niet structureel harder dan 50 km/uur gereden wordt. Maar vanwege de inrichting en gebruik van de Burgemeester Baumannlaan kan het voor het gevoel toch anders zijn. Daarom denkt de gemeente na over de vraag wat hier verbetermogelijkheden zijn. Een aanpassing van de weg ten gunste van fietsers past goed in ons huidige mobiliteitsbeleid. Die verandering gaat echter niet van de ene op de andere dag. Een van de mogelijkheden is een 30 km/uur-straat, eventueel met fietsstroken. Voor zo’n aanpassing moet de straat opnieuw worden ingericht (denk aan meer snelheidsremmers of het aanpassen van kruispunten). Dat is alleen haalbaar als dat gecombineerd kan worden met noodzakelijk onderhoud aan de weg en/of het riool.  Zodra groot onderhoud nodig is, zal de gemeente de weginrichting goed onder de loep nemen, met het oog op het verbeteren van het de verkeerssituatie voor fietsers en ander langzaam verkeer.

Klachten over sluipverkeer zijn bekend.  De gemeente zal een goed onderbouwde inschatting gaan maken van de hoeveelheid sluipverkeer op de Burgemeester Baumannlaan-noord en De Lugt.

Meer informatie over verkeer in Rotterdam kunt u vinden op mobiliteitsaanpak.

2. Op de vraag naar meer betaalbare huurwoningen in Overschie. Zodat ook Overschiese jongeren, die hier graag willen blijven, een kans maken op een huurwoning in Overschie.

De gemeente Rotterdam gaat flink investeren in woningbouw. Ook in Overschie wordt geïnvesteerd, nu al en ook in de komende jaren. Zowel in koop als huur, onder andere in Welschen 2, Blijvenburg, Schipholstraat, Oost-Sidelinge, Overschiese Kleiweg en Park 16Hoven. Ook gaat de gemeente nu startersleningen verstrekken voor woningzoekenden. Dat maakt het mogelijk dat mensen makkelijker vanuit een huurwoning kunnen doorstromen naar een koopwoning. Daarmee komen betaalbare huurwoningen van de corporaties weer eerder beschikbaar voor nieuwe huurders.

Meer informatie vindt u op de pagina Sneller huizen bouwen.

3. Op de vraag voor aandacht voor de overlast van het vliegverkeer in Overschie.

De overlast die bewoners van Rotterdam ervaren van vliegverkeer is een belangrijk onderwerp dat de volle aandacht van het stadsbestuur heeft. Zo heeft Rotterdam op 9 juli een zienswijze gestuurd aan de minister. Daarin heeft Rotterdam aangegeven dat de geluidhinder en de uitstoot van het vliegverkeer moeten afnemen. Daarnaast doet Rotterdam mee aan een project van de provincie Zuid-Holland om in samenwerking met bewoners rondom het vliegveld een burgergeluidmeetnet op te zetten, om op die manier een betrouwbaar meetsysteem te vormen voor de geluidoverlast die bewoners ervaren. Geen berekening dus, maar een daadwerkelijke meting.  
De zienswijze van de gemeente Rotterdam aan de minister van 9 juli 2020 vindt u op luchtvaartnota (Rotterdam raadsinformatie, pdf).
Meer informatie over het burgergeluidmeetnet vindt u op citylab010.nl/initiatieven/burgergeluidsmeetnet-his.

4. Op de vraag voor meer aandacht voor de overlast van criminele activiteiten in Overschie (schietpartijen, autobranden, drugsdealen).

Als gemeente willen we Overschie een veilige wijk laten blijven. Dat doen we door samen met de veiligheidspartners continu de veiligheidsontwikkelingen in de wijk scherp in de gaten te houden en alert te reageren op gebeurtenissen. Op plekken in de wijk waar problemen zijn - en die zijn er -, gaan we in gesprek met de omgeving en onderzoeken we wat op die plek de beste maatregelen zijn om de situatie te beheersen. Dat doen we bijvoorbeeld momenteel bij De Entree, bij de Abtsweg en bij de Oranjestraat. En recent nog bij de Spaansebrug, waar we de ruimtes onder de brug dichtgezet hebben om de onveiligheid tegen te gaan. Tijdens de Tour de wijk van 23 september heeft wethouder Kathmann gesproken met bewoners van de Overschiese Dorpsstraat om de overlast en de onveiligheid die zij ervaren, gezamenlijk op te lossen.
Voor vragen en klachten over overlast en onveilige situaties kunt u terecht bij het Veiligheidsloket Rotterdam veiligheidsloket.
Meer informatie over veiligheid vindt u op veilig.

5. Met betrekking tot het aanpakken van verschillende vormen van vervuiling in Overschie.

Naastplaatsingen
Vervuiling van het openbaar gebied is een van de grootste ergernissen in de stad. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. Met het programma ‘In de bak’ pakt de gemeente Rotterdam het probleem aan van het plaatsen van afval naast containers. Dit gebeurt onder andere door inzet van handhavers om de pakkans omhoog te krijgen door bewoners die het afval naastplaatsen te beboeten. Daarnaast wordt vernieuwende software ingezet waarmee de vulgraad van containers bijgehouden wordt zodat wij ze tijdig kunnen legen. Ook kunnen bewoners zelf een container adopteren. Tot slot worden gedragsbeïnvloedingsacties gehouden, zoals het opfleuren van containers. Begin dit jaar vond in Kleinpolder-West de ‘Container Contest’ plaats, en aan de Burgemeester Baumannlaan staat een ondergrondse container die in goud gewikkeld is. Meer informatie vindt u op schoon.

Rattenoverlast en de aanpak van voedsel op straat
De gemeente werkt nauw samen met Woonstad Rotterdam om bij complexen waar rattenoverlast optreedt samen op te trekken. Vanwege het verbod op het gebruik van gif gebeurt bestrijding door de inzet van vangklemmen en door voorlichting. Vaak wordt rattenoverlast veroorzaakt door weggegooid voedsel op straat. Mede daarom heeft de gemeente nu plekken aangewezen in Overschie waar het verboden is om te voederen. Op die plekken zijn borden geplaatst. Via Overschie010 en andere lokale media is hier ook publiciteit aan gegeven. Ook worden er broodbakken geplaatst, waar bewoners kun oude brood kunnen inleveren. Een andere maatregel om rattenoverlast tegen te gaan, is om de struiken rond woonblokken heel laag te houden, zodat er minder schuilmogelijkheden voor ratten zijn. En Rotterdam experimenteert nu in Delfshaven met warmtecamera’s om ratten gerichter op te sporen en te vangen. Meer informatie vindt u op rattenoverlast.

Graffiti
De gemeente ziet graffiti en het plakken van stickers en posters als het beschadigen van eigendom. U kunt hiervan een melding maken. Daarna kan de gemeente de melding snel oplossen en de graffiti weghalen. Dit geldt alleen voor gemeentelijke eigendommen: voor particuliere panden zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor het verwijderen. Meer informatie over graffiti en over het doen van een melding vindt u op verwijderen-graffiti-stickers-posters.

6. Op de vraag om aandacht voor de overlast van loslopende (gevaarlijke) honden in Overschie.

Als gemeente hebben we een Plan van Aanpak opgesteld tegen agressieve honden. Een van de maatregelen is dat we een meldpunt gevaarlijke honden ingesteld hebben. Bij dit meldpunt kunt u alle signalen of klachten melden over gevaarlijk gedrag van honden in uw omgeving. Bij een serieuze melding wordt zo snel mogelijk ingegrepen. Ook vroege signalen zijn waardevol. Misschien kan het voorkomen worden dat een mens of dier gewond raakt. Een melding maken kan ook anoniem. Elke melding wordt onderzocht. Honden die snel blijken te bijten, kunnen dan verplicht worden om een muilkorf te dragen. U vindt het meldpunt op de website van de gemeente melding-gevaarlijke-honden.

7. Op de vraag naar meer recreatiemogelijkheden in Overschie.

Vanuit Overschie kun je prachtige wandel- en fietstochten maken, bijvoorbeeld naar Midden-Delfland. Als gemeente investeren we ook veel in aantrekkelijke recreatieve voorzieningen. Denk hierbij aan het recreatieplan voor Schieveen, met onder andere de Belevenisboerderij aan de Oude Bovendijk, en het nieuwe Polderpad: de fietsverbinding tussen de Rotte en de Schie. En denk aan de ontwikkeling van de landgoederenzone aan de Delftweg, waar samen met Natuurmonumenten een verbeteringsplan voor de landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs uitgevoerd wordt. Maar ook binnen Overschie worden recreatieve voorzieningen verbeterd: het park De Buitenplaats wordt steeds mooier, bij de Kandelaarweg is een recreatieplas, en er wordt gewerkt aan een verbeterplan voor het Sidelingepark. Als gemeente maken we ook nieuwe voorzieningen mogelijk: bij de Overschiese Kleiweg is een bikepark aangelegd, en er komt een mooie uitbreiding van het complex van RWC Ahoy aan de Landscheiding.

8. Over de ongerustheid onder wijkbewoners over signalen dat de voedselbank uit Overschie zou gaan verdwijnen.

De voedselbank is inderdaad verdwenen uit Overschie.

Goed om te weten:

De Voedselbank is geen gemeentelijke instelling. De Voedselbank bepaalt haar eigen koers. Zij hebben gemeend om een verandering in te zetten die ervoor moet zorgen dat de wachtrijen verminderen, dat de drempel om hulp aan te vragen bij de Voedselbank lager wordt en dat er een mogelijkheid voor spontane ontmoeting ontstaat. Ook heeft de nieuwe werkwijze van de reguliere supermarkten, die steeds meer werken met zeer lage prijzen voor producten die de houdbaarheidsdatum benaderen, effect op het aantal producten dat de Voedselbanken ontvangt. In plaats van de 26 huidige uitdeelpunten worden deze samengevoegd tot 6, maximaal 8, kleinschalige 'supermarkten' met daarbij de ruimte voor ontmoeting (bijvoorbeeld voor het drinken van koffie of thee). Ook zal er ruimte zijn voor een gesprek met iemand van de Vraagwijzer, een schuldhulpverlener, een sociaal werker of andere hulpverleners.

Sinds 1 juni 2020 is de Voedselbank gestart met een winkel aan de Mathenesserweg. De doelstelling is om de voedselverschaffing gemakkelijker en prettiger te maken voor mensen maar ook om voedselverspilling tegen te gaan. De eerste gebieden waar deze verandering plaatsvindt, zijn Delfshaven en Overschie. In de nieuwe winkels kunnen mensen de hele week terecht, en kunnen mensen zelf uitkiezen wat ze lusten of nodig hebben. Ook kan maatwerk geleverd worden naar de grootte van het huishouden. In deze winkels blijven de producten gratis en blijft het personeel volledig uit vrijwilligers bestaan. Ook transport naar de winkels wordt mogelijk gemaakt. Er wordt nog gezocht naar een goede oplossing voor bewoners die slechter ter been zijn.

Natuurlijk blijft de gemeente in gesprek met de Voedselbank over deze nieuwe ontwikkelingen. Voor meer informatie kunt u terecht op voedselbank.nl.

9. Op het verzoek om de aanleg van een speelplaats in de Cannemanstraat.

De gemeente heeft dit verzoek ook in een aparte brief van bewoners ontvangen. Deze bewoners ontvangen binnenkort een schriftelijk antwoord op deze brief.

In april 2020 is door Rijkswaterstaat (RWS) aan een deel van de inwoners van Rotterdam die dichtbij een Rijksweg woont een brief verstuurd. Deze brief gaat erover dat Rijkswaterstaat de hinder bij woningen langs de snelwegen gaat verminderen. Dit gebeurt in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Rijkswaterstaat heeft berekend welke geluidmaatregel(en) er bij bepaalde woningen of in de omgeving van woningen mogelijk zijn om het geluid te verminderen. Als uw woning in aanmerking komt, dan heeft u dus van Rijkswaterstaat een brief ontvangen.

Welke geluidmaatregelen er worden voorgesteld, kunt u zien in de geluidmaatregelenkaart op de site van Rijkswaterstaat. Deze maatregel(en) zijn nog niet definitief.

Meer informatie

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Rijkswaterstaat via de gratis informatielijn 0800 - 80 02. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar tussen 7.00 en 20.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Of bezoek de website van Rijkswaterstaat.

Onlangs bleek dat een aantal bomen in Overschie nog niet gecontroleerd was en dus alsnog onderzocht moest worden. Uit die boomveiligheidscontrole is gebleken dat nog eens 3 bomen onveilig zijn, en helaas gerooid moeten worden. Aan de 38 te rooien bomen zijn dus 3 extra bomen toegevoegd. Het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl, onder kenmerk OMV.20.03.00505. Ook kunt u op onderstaande locatietekening zien om welke bomen het gaat.

Let op: in dit aanvullende besluit staan 7 extra te rooien bomen in Overschie genoemd. Echter, het rooien van 4 van deze bomen is al eerder vergund in de Omgevingsvergunning van 25 maart 2020 (voor de 38 bomen). Door een tijdelijk technisch probleem zijn deze 4 bomen eveneens in de vergunning van 24 april opgenomen. Het gaat dus om het rooien van 3 extra bomen in Overschie: 2 aan de Rotterdamse Rijweg en 1 aan de West-Abtspolderseweg.

Jaarlijks controleert de gemeente bomen in het openbaar groen in het kader van de ‘Boomveiligheidscontrole’ (BVC). Tijdens die controle worden bomen gecheckt op gezondheid en levensvatbaarheid. Bomen die ziek zijn en/of een veiligheidsrisico vormen, worden op deze manier in kaart gebracht.

De afgelopen periode heeft die controle plaatsgevonden in Overschie, Spaanse Polder en bedrijventerrein Noordwest. Bij 38 bomen is gebleken dat ze een veiligheidsrisico vormen. Deze bomen worden in het kader van de ‘zorgplicht’ gerooid. Bij 4 bomen is het noodzakelijk om ze te kandelaberen. Dit is het fors terugsnoeien tot net voor de hoofdstam van een boom.

Vergunning

Om de 38 bomen te mogen rooien en de 4 bomen te mogen kandelaberen, heeft Stadsbeheer twee omgevingsvergunningen aangevraagd. Deze vergunningen zijn op 25 maart 2020 verleend. Beide besluiten zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl, onder kenmerk OMV.20.02.00467 en OMV.20.03.00042. De besluiten bevatten een lijst met locaties om welke bomen het precies gaat.

De locaties van de bomen staan ook op de kaarten hieronder:

Planning

Vanaf de datum waarop het besluit is genomen geldt een periode van 6 weken bezwaartermijn. Binnen deze termijn is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende vergunning.

Het rooien en kandelaberen van de bomen vindt plaats vanaf half mei, na afloop van de bezwaarperiode.

Omdat de kap plaatsvindt in het broedseizoen, voert een deskundige altijd direct voorafgaand aan de kap een beoordeling uit. Indien er nestelende vogels worden aangetroffen, wordt de kap uitgesteld (mits de veiligheidssituatie ter plekke dit toelaat).

Herplant

Het uitgangspunt is om op zoveel mogelijk plekken waar een boom gerooid wordt, een nieuwe boom te planten. Dit kan echter niet op iedere plek, bijvoorbeeld wanneer de gerooide boom te dicht op een erfgrens stond. De komende periode worden de herplantlocaties geïnventariseerd. Het aanplanten van de nieuwe bomen vindt plaats in het aankomend plantseizoen (in de winter van 2020/2021).

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar mevrouw A. de Wit op werfhillegersbergschiebroekgw@rotterdam.nl.

Hondenbeleid gewijzigd

Het college heeft via het Algemene Aanwijzingsbesluit op 17 december 2019 besloten om de opruimplicht voor hondenpoep in Overschie te veranderen. De gebiedscommissie heeft het college geadviseerd om de uitlaatzones (hond aangelijnd, geen opruimplicht) te laten vervallen. Zij adviseerden deze stap omdat de Overschiese hondenbezitters inmiddels gewend zijn om zelf de poep van hun hond op te ruimen. Bovendien vinden sommige bewoners de uitlaatzones onhygiënisch. Op enkele plekken zijn de zones in strijd met het ecologisch maaibeleid. De losloopzones zónder opruimplicht blijven wel bestaan. Dus daar hoeven hondeneigenaars geen poep op te ruimen.

In het aanwijsbesluit is een nieuwe losloopzone mét opruimplicht aangewezen in Park16Hoven. De losloopzones zónder opruimplicht, aan de zuidkant van Park16Hoven en de Giessenbaan, worden groter. Bij alle speelplaatsen geldt een hondenverbod. Daar mogen honden dus helemaal niet komen. Ook niet als ze aangelijnd zijn. Bij alle speelplekken komen borden die het verbod duidelijk zichtbaar maken.

De gemeente is gestart met voorlichting over de opruimplicht. Ook de bebording wordt aangepast, zodat de regels overal duidelijk zijn. Daarna gaan de handhavers van de gemeente controleren of bewoners zich houden aan de nieuwe regels.
Zie voor meer info ook: uitlaatzones.

Voerverbod en wijzigingen parkeerbeleid en weesfietsen

  • Parkeren van grote voertuigen is op meer plekken in Overschie voortaan verboden
  • Op de volgende locaties geldt een voerverbod voor vogels: de Becramming, de Strijpesingel, de Burgemeester Koningsingel en in de omgeving van de 7-Provinciënflats
  • De lijst van locaties waar autobedrijven niet meer dan twee auto’s mogen parkeren is uitgebreid met de Ludolf de Jonghstraat en een deel van Schiewijk
  • Voor sommige straten is een nieuw weesfietsenverbod ingesteld. Elke fiets, brommer of scooter die langer dan vier weken onbeheerd buiten staat, is een weesfiets.

Gebiedscommissie

De leden van de gebiedscommissie zijn de vertegenwoordigers van de inwoners. De gebiedscommissie vergadert eens per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Overschie heeft ook een Jongerenraad die zich bezighoudt met belangen van jongeren en activiteiten voor de jeugd organiseert.

Vergadering online volgen?

U kunt de vergaderingen van de gebiedscommissie thuis volgen. Zodra de vergadering begint kunt u meekijken via gebiedscommissies.notubiz.nl. Op deze website vindt u ook de planning van de vergaderingen, de agenda en de vergaderstukken. Inspreken kan via e-mail tot 12 uur op de dag van de vergadering. Mail uw inspreektekst naar gebiedoverschie@rotterdam.nl U krijgt na afloop van de vergadering een schriftelijke reactie.

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Overschie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Abdel El Allouchi

Abdel El Allouchi

Gebiedscommissielid (oktober 2020)

Telefoon 14 010

E-mail a.elallouchi@gebiedscommissierotterdam.nl

Cees van der Kleij

Cees van der Kleij

Gebiedscommissielid (september 2019)

Telefoon 06 - 295 107 73

E-mail j.c.vanderkleij@gebiedscommissierotterdam.nl

Edwin Kaptein

Edwin Kaptein

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 144 328 58

E-mail e.kaptein@gebiedscommissierotterdam.nl

Kees van der Meer

Kees van der Meer

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 412 963 40

E-mail c.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl

Dries Mosch

Dries Mosch

Gebiedscommissielid (oktober 2020)

Telefoon 06 - 413 791 16

E-mail d.mosch@gebiedscommissierotterdam.nl

Ada van Noordwijk

Ada van Noordwijk

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 126 787 05

E-mail a.vannoordwijk@gebiedscommissierotterdam.nl

Cock Ouwens

Cock Ouwens

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 445 741 35

E-mail cm.ouwens@gebiedscommissierotterdam.nl

Anne Snoeck Henkemans

Anne Snoeck Henkemans

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 511 049 49

E-mail ag.snoeckhenkemans@gebiedscommissierotterdam.nl

Jeroen van der Steen

Jeroen van der Steen

Gebiedscommissielid april 2014)

Telefoon 06 - 416 080 80

E-mail j.vandersteen@gebiedscommissierotterdam.nl

Latif Tali

Latif Tali

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 423 989 95

E-mail l.tali@gebiedscommissierotterdam.nl

Sarah Wilton

Sarah Wilton

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail sy.wilton@gebiedscommissierotterdam.nl

Alle leden van de gebiedscommissie Overschie

Leden van de gebiedscommissie Overschie

Gebiedscommissie Overschie 2014-2018

Bekijk de film waarin bewoners vertellen wat de gebiedscommissie van Overschie in vier jaar tijd heeft kunnen doen:

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij de gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief. Deze bewonersinitiatieven kunnen vaak op steun rekenen van de gebiedscommissie Overschie.

Achtergrondinformatie

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen over stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? Ga naar de pagina Melding, vraag of klacht, hier kunt u ook een compliment achterlaten. Wilt u iets regelen bij de gemeente, ga dan naar Mijn Loket.