Overschie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie/
Ga naar de hoofdinhoud

Overschie ligt ten noorden van Rotterdam centrum, net buiten de stadsring. Het is een van de dunst bevolkte gebieden van Rotterdam: zestien vierkante kilometer voor ongeveer 17.000 Overschieënaars.

De bewoners noemen Overschie ‘het dorp’. Het heeft dan ook een kleinschalig en vriendelijk karakter. En toch sta je vanuit dit dorp in een kwartiertje in het bruisende centrum van Rotterdam.

Al in de 10e eeuw wordt Overschie genoemd. De kleine nederzetting heette toen Ouwer Schie. Vier ‘Schieën’ komen op deze plek bij elkaar: de Delfshavense, de Delftse, de Rotterdamse én de Schiedamse Schie. Overschie ligt in een mooi wandelgebied en ‘s zomers vaar je met je bootje zo naar Delft of Schiedam. De kade achter de karakteristieke Grote Kerk Overschie is na een flinke opknapbeurt nu een mooi uitzichtpunt geworden. Van daaruit kijk je uit op de Schie, het Veerhuis en het weidse achterland.

Levendig en sociaal

Overschie heeft vijf wijken: Kleinpolder, Landzicht, Noord Kethel, Overschie en Zestienhoven. Ook Rotterdam The Hague Airport hoort erbij. Er wonen actieve en betrokken bewoners met goede ideeën, die mooie plannen bedenken voor hun gebied. Zij organiseren, met financiële steun van het bewonersinitiatief, jaarlijks verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo is er de Truckrun, Drijf in de Schie, het Sprookjesfestival én het internationaal bekende Schone Schie waarbij deelnemers gewapend met grijpstok en vuilniszak, in een middag een deel van de kade van de Schie schoonmaken.

Voor de herinrichting van de Baanwegtunnel is een nieuw ontwerp gemaakt. Op de pagina Baanwegtunnel treft u de ontwerpen aan, een toelichting daarop en voorbeelden van vergelijkbare situaties.

In april 2020 is door Rijkswaterstaat (RWS) aan een deel van de inwoners van Rotterdam die dichtbij een Rijksweg woont een brief verstuurd. Deze brief gaat erover dat Rijkswaterstaat de hinder bij woningen langs de snelwegen gaat verminderen. Dit gebeurt in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Rijkswaterstaat heeft berekend welke geluidmaatregel(en) er bij bepaalde woningen of in de omgeving van woningen mogelijk zijn om het geluid te verminderen. Als uw woning in aanmerking komt, dan heeft u dus van Rijkswaterstaat een brief ontvangen.

Welke geluidmaatregelen er worden voorgesteld, kunt u zien in de geluidmaatregelenkaart op de site van Rijkswaterstaat. Deze maatregel(en) zijn nog niet definitief.

Meer informatie

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Rijkswaterstaat via de gratis informatielijn 0800 - 80 02. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar tussen 7.00 en 20.00 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Of bezoek de website van Rijkswaterstaat.

Onlangs bleek dat een aantal bomen in Overschie nog niet gecontroleerd was en dus alsnog onderzocht moest worden. Uit die boomveiligheidscontrole is gebleken dat nog eens 3 bomen onveilig zijn, en helaas gerooid moeten worden. Aan de 38 te rooien bomen zijn dus 3 extra bomen toegevoegd. Het besluit is te vinden op officielebekendmakingen.nl, onder kenmerk OMV.20.03.00505. Ook kunt u op onderstaande locatietekening zien om welke bomen het gaat.

Let op: in dit aanvullende besluit staan 7 extra te rooien bomen in Overschie genoemd. Echter, het rooien van 4 van deze bomen is al eerder vergund in de Omgevingsvergunning van 25 maart 2020 (voor de 38 bomen). Door een tijdelijk technisch probleem zijn deze 4 bomen eveneens in de vergunning van 24 april opgenomen. Het gaat dus om het rooien van 3 extra bomen in Overschie: 2 aan de Rotterdamse Rijweg en 1 aan de West-Abtspolderseweg.

Jaarlijks controleert de gemeente bomen in het openbaar groen in het kader van de ‘Boomveiligheidscontrole’ (BVC). Tijdens die controle worden bomen gecheckt op gezondheid en levensvatbaarheid. Bomen die ziek zijn en/of een veiligheidsrisico vormen, worden op deze manier in kaart gebracht.

De afgelopen periode heeft die controle plaatsgevonden in Overschie, Spaanse Polder en bedrijventerrein Noordwest. Bij 38 bomen is gebleken dat ze een veiligheidsrisico vormen. Deze bomen worden in het kader van de ‘zorgplicht’ gerooid. Bij 4 bomen is het noodzakelijk om ze te kandelaberen. Dit is het het fors terugsnoeien tot net voor de hoofdstam van een boom.

Vergunning

Om de 38 bomen te mogen rooien en de 4 bomen te mogen kandelaberen, heeft Stadsbeheer twee omgevingsvergunningen aangevraagd. Deze vergunningen zijn op 25 maart 2020 verleend. Beide besluiten zijn te vinden op officielebekendmakingen.nl, onder kenmerk OMV.20.02.00467 en OMV.20.03.00042. De besluiten bevatten een lijst met locaties om welke bomen het precies gaat.

De locaties van de bomen staan ook op de kaarten hieronder:

Planning

Vanaf de datum waarop het besluit is genomen geldt een periode van 6 weken bezwaartermijn. Binnen deze termijn is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de verleende vergunning.

Het rooien en kandelaberen van de bomen vindt plaats vanaf half mei, na afloop van de bezwaarperiode.

Omdat de kap plaatsvindt in het broedseizoen, voert een deskundige altijd direct voorafgaand aan de kap een beoordeling uit. Indien er nestelende vogels worden aangetroffen, wordt de kap uitgesteld (mits de veiligheidssituatie ter plekke dit toelaat).

Herplant

Het uitgangspunt is om op zoveel mogelijk plekken waar een boom gerooid wordt, een nieuwe boom te planten. Dit kan echter niet op iedere plek, bijvoorbeeld wanneer de gerooide boom te dicht op een erfgrens stond. De komende periode worden de herplantlocaties geïnventariseerd. Het aanplanten van de nieuwe bomen vindt plaats in het aankomend plantseizoen (in de winter van 2020/2021).

Vragen of opmerkingen?

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar mevrouw A. de Wit op werfhillegersbergschiebroekgw@rotterdam.nl.

Hondenbeleid gewijzigd

Het college heeft via het Algemene Aanwijzingsbesluit op 17 december 2019 besloten om de opruimplicht voor hondenpoep in Overschie te veranderen. De gebiedscommissie heeft het college geadviseerd om de uitlaatzones (hond aangelijnd, geen opruimplicht) te laten vervallen. Zij adviseerden deze stap omdat de Overschiese hondenbezitters inmiddels gewend zijn om zelf de poep van hun hond op te ruimen. Bovendien vinden sommige bewoners de uitlaatzones onhygiënisch. Op enkele plekken zijn de zones in strijd met het ecologisch maaibeleid. De losloopzones zónder opruimplicht blijven wel bestaan. Dus daar hoeven hondeneigenaars geen poep op te ruimen.

In het aanwijsbesluit is een nieuwe losloopzone mét opruimplicht aangewezen in Park16Hoven. De losloopzones zónder opruimplicht, aan de zuidkant van Park16Hoven en de Giessenbaan, worden groter. Bij alle speelplaatsen geldt een hondenverbod. Daar mogen honden dus helemaal niet komen. Ook niet als ze aangelijnd zijn. Bij alle speelplekken komen borden die het verbod duidelijk zichtbaar maken.

De gemeente is gestart met voorlichting over de opruimplicht. Ook de bebording wordt aangepast, zodat de regels overal duidelijk zijn. Daarna gaan de handhavers van de gemeente controleren of bewoners zich houden aan de nieuwe regels.
Zie voor meer info ook: uitlaatzones.

Voerverbod en wijzigingen parkeerbeleid en weesfietsen

  • Parkeren van grote voertuigen is op meer plekken in Overschie voortaan verboden
  • Op de volgende locaties geldt een voerverbod voor vogels: de Becramming, de Strijpesingel, de Burgemeester Koningsingel en in de omgeving van de 7-Provinciënflats
  • De lijst van locaties waar autobedrijven niet meer dan twee auto’s mogen parkeren is uitgebreid met de Ludolf de Jonghstraat en een deel van Schiewijk
  • Voor sommige straten is een nieuw weesfietsenverbod ingesteld. Elke fiets, brommer of scooter die langer dan vier weken onbeheerd buiten staat, is een weesfiets.

Gebiedscommissie

De leden van de gebiedscommissie zijn de vertegenwoordigers van de inwoners. De gebiedscommissie vergadert eens per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Overschie heeft ook een Jongerenraad die zich bezighoudt met belangen van jongeren en activiteiten voor de jeugd organiseert.

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Overschie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Fred Baartman

Fred Baartman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 232 399 89

E-mail fbr.baartman@gebiedscommissierotterdam.nl

Cees van der Kleij

Cees van der Kleij

Gebiedscommissielid (september 2019)

Telefoon 06 - 295 107 73

E-mail j.c.vanderkleij@gebiedscommissierotterdam.nl

Edwin Kaptein

Edwin Kaptein

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 144 328 58

E-mail e.kaptein@gebiedscommissierotterdam.nl

Kees van der Meer

Kees van der Meer

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 412 963 40

E-mail c.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl

Ada van Noordwijk

Ada van Noordwijk

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 126 787 05

E-mail a.vannoordwijk@gebiedscommissierotterdam.nl

Cock Ouwens

Cock Ouwens

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 445 741 35

E-mail cm.ouwens@gebiedscommissierotterdam.nl

Anne Snoeck Henkemans

Anne Snoeck Henkemans

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 511 049 49

E-mail ag.snoeckhenkemans@gebiedscommissierotterdam.nl

Jeroen van der Steen

Jeroen van der Steen

Gebiedscommissielid april 2014)

Telefoon 06 - 416 080 80

E-mail j.vandersteen@gebiedscommissierotterdam.nl

Latif Tali

Latif Tali

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 423 989 95

E-mail l.tali@gebiedscommissierotterdam.nl

Sarah Wilton

Sarah Wilton

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail sy.wilton@gebiedscommissierotterdam.nl

Mohammed Yousfi

Mohammed Yousfi

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.yousfi@gebiedscommissierotterdam.nl

Gebiedscommissie Overschie 2014-2018

Bekijk de film waarin bewoners vertellen wat de gebiedscommissie van Overschie in vier jaar tijd heeft kunnen doen:

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij de gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief. Deze bewonersinitiatieven kunnen vaak op steun rekenen van de gebiedscommissie Overschie.

Achtergrondinformatie

Eerdmans@ is een reeks bewoners-bijeenkomsten waar wethouder Joost Eerdmans in gesprek gaat met bewoners over de leefbaarheid in hun wijk, op het gebied van de buitenruimte en veiligheid. De bijeenkomsten worden in de avond georganiseerd door Stadsbeheer, in samenwerking met directie Veiligheid en de gebiedsorganisatie. In het informatieblad kunt u meer lezen over deze bewonersavonden.

Op 2 juli 2015 en 22 augustus 2017 zijn in Park16Hoven en Overschie bewonersavonden gehouden. Alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens deze Eerdmans@  in de genoemde wijken door bewoners zijn genoemd, zijn te vinden in het detail-overzicht (actielijsten).  Ook is te zien hoe de gemeente acties heeft opgepakt en hoe het daar nu mee staat.

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen over stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? Ga naar de pagina Melding, vraag of klacht, hier kunt u ook een compliment achterlaten. Wilt u iets regelen bij de gemeente, ga dan naar Mijn Loket.

\