Overschie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-12-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie/
Spring naar het artikel

Overschie telt ruim 17.000 inwoners, verdeeld over vijf wijken: Kleinpolder, Landzicht, Noord Kethel, Overschie en Zestienhoven.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Overschie. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Overschie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Op de groepsfoto bovenste rij van links naar rechts: Cock Ouwens, Jeroen van der Steen, Cees van der Kleij, Anne Snoeck Henkemans, Sarah Wilton en Edwin Kaptein. Zittend: Latif Tali, Kees van der Meer, Ada van Noordwijk, Mohammed Yousfi en Fred Baartman.
 

Gebiedscommissie Overschie 2014-2018

Bekijk de film waarin bewoners vertellen wat de gebiedscommissie van Overschie in vier jaar tijd heeft kunnen doen:

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief.

Nieuws en achtergrondinformatie

Eerdmans@ is een reeks bewoners-bijeenkomsten waar wethouder Joost Eerdmans in gesprek gaat met bewoners over de leefbaarheid in hun wijk, op het gebied van de buitenruimte en veiligheid. De bijeenkomsten worden in de avond georganiseerd door Stadsbeheer, in samenwerking met directie Veiligheid en de gebiedsorganisatie. In het informatieblad kunt u meer lezen over deze bewonersavonden.

Op 2 juli 2015 en 22 augustus 2017 zijn in Park16Hoven en Overschie bewonersavonden gehouden. Alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens deze Eerdmans@  in de genoemde wijken door bewoners zijn genoemd, zijn te vinden in het detail-overzicht (actielijsten).  Ook is te zien hoe de gemeente acties heeft opgepakt en hoe het daar nu mee staat.

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen over stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

\