Overschie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie/
Spring naar het artikel

Overschie ligt ten noorden van Rotterdam centrum, net buiten de stadsring. Het is een van de dunst bevolkte gebieden van Rotterdam: zestien vierkante kilometer voor ongeveer 17.000 Overschieënaars.

De bewoners noemen Overschie ‘het dorp’. Het heeft dan ook een kleinschalig en vriendelijk karakter. En toch sta je vanuit dit dorp in een kwartiertje in het bruisende centrum van Rotterdam.

Al in de 10e eeuw wordt Overschie genoemd. De kleine nederzetting heette toen Ouwer Schie. Vier ‘Schieën’ komen op deze plek bij elkaar: de Delfshavense, de Delftse, de Rotterdamse én de Schiedamse Schie. Overschie ligt in een mooi wandelgebied en ‘s zomers vaar je met je bootje zo naar Delft of Schiedam. De kade achter de karakteristieke Grote Kerk Overschie is na een flinke opknapbeurt nu een mooi uitzichtpunt geworden. Van daaruit kijk je uit op de Schie, het Veerhuis en het weidse achterland.

Levendig en sociaal

Overschie heeft vijf wijken: Kleinpolder, Landzicht, Noord Kethel, Overschie en Zestienhoven. Ook Rotterdam The Hague Airport hoort erbij. Er wonen actieve en betrokken bewoners met goede ideeën, die mooie plannen bedenken voor hun gebied. Zij organiseren, met financiële steun van het bewonersinitiatief, jaarlijks verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo is er de Truckrun, Drijf in de Schie, het Sprookjesfestival én het internationaal bekende Schone Schie waarbij deelnemers gewapend met grijpstok en vuilniszak, in een middag een deel van de kade van de Schie schoonmaken.

Hondenbeleid verandert

Het college heeft via het Algemene Aanwijzingsbesluit op 17 december 2019 besloten om de opruimplicht voor hondenpoep in Overschie te veranderen. De gebiedscommissie heeft het college geadviseerd om de uitlaatzones (hond aangelijnd, geen opruimplicht) te laten vervallen. Zij adviseren deze stap omdat de Overschiese hondenbezitters gewend zijn om zelf de poep van hun hond op te ruimen. Bovendien vinden sommige bewoners de uitlaatzones onhygiënisch. Op enkele plekken zijn de zones in strijd met het ecologisch maaibeleid. De losloopzones zónder opruimplicht blijven wel bestaan. Dus daar hoeven hondeneigenaars geen poep op te ruimen.

In het aanwijsbesluit is een nieuwe losloopzone mét opruimplicht aangewezen in Park16Hoven. De losloopzones zónder opruimplicht, aan de zuidkant van Park16Hoven en de Giessenbaan, worden groter. Bij alle speelplaatsen geldt een hondenverbod. Daar mogen honden dus helemaal niet komen. Ook niet als ze aangelijnd zijn. Bij alle speelplekken komen borden die het verbod duidelijk zichtbaar maken.

Als na de bezwaarperiode het besluit definitief is, begint de gemeente met voorlichting over de opruimplicht. Ook de bebording wordt aangepast, zodat de regels overal duidelijk zijn. Daarna gaan de handhavers van de gemeente controleren of bewoners zich houden aan de nieuwe regels.

Verder in het aanwijsbesluit

  • Parkeren van grote voertuigen is op meer plekken in Overschie voortaan verboden
  • Op de volgende locaties geldt een voerverbod voor vogels: de Becramming, de Strijpesingel, de Burgemeester Koningsingel en in de omgeving van de 7-Provinciënflats
  • De lijst van locaties waar autobedrijven niet meer dan twee auto’s mogen parkeren is uitgebreid met de Ludolf de Jonghstraat en een deel van Schiewijk
  • Voor sommige straten is een nieuw weesfietsenverbod ingesteld. Elke fiets, brommer of scooter die langer dan vier weken onbeheerd buiten staat, is een weesfiets.

Bezwaar maken

De complete tekst van het aanwijsbesluit inclusief locaties vindt u op de website Officiële bekendmakingen. Let op: u kunt tegen de veranderingen in het aanwijsbesluit nog tot 10 februari 2020 bezwaar maken. Kijk op officiëlebekendmakingen.nl en op de pagina Bezwaar maken hoe u dat doet.

Gebiedscommissie

Deze bewonersinitiatieven kunnen vaak op steun rekenen van de gebiedscommissie Overschie. De leden van de gebiedscommissie zijn de vertegenwoordigers van de inwoners. De gebiedscommissie vergadert eens per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Overschie heeft ook een Jongerenraad die zich bezighoudt met belangen van jongeren en activiteiten voor de jeugd organiseert.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Gebiedscommissie Overschie 2014-2018

Bekijk de film waarin bewoners vertellen wat de gebiedscommissie van Overschie in vier jaar tijd heeft kunnen doen:

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij de gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief.

Nieuws en achtergrondinformatie

Eerdmans@ is een reeks bewoners-bijeenkomsten waar wethouder Joost Eerdmans in gesprek gaat met bewoners over de leefbaarheid in hun wijk, op het gebied van de buitenruimte en veiligheid. De bijeenkomsten worden in de avond georganiseerd door Stadsbeheer, in samenwerking met directie Veiligheid en de gebiedsorganisatie. In het informatieblad kunt u meer lezen over deze bewonersavonden.

Op 2 juli 2015 en 22 augustus 2017 zijn in Park16Hoven en Overschie bewonersavonden gehouden. Alle vragen, verzoeken en wensen die tijdens deze Eerdmans@  in de genoemde wijken door bewoners zijn genoemd, zijn te vinden in het detail-overzicht (actielijsten).  Ook is te zien hoe de gemeente acties heeft opgepakt en hoe het daar nu mee staat.

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen over stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? Ga naar de pagina Melding, vraag of klacht, hier kunt u ook een compliment achterlaten. Wilt u iets regelen bij de gemeente, ga dan naar Mijn Loket.
U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Overschie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. Via de onderstaande link vindt u hun contactgegevens.

\