Ommoord
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ommoord/
Spring naar het artikel
Foto: Arnoud Verhey

Ommoord is de grootste wijk van Prins Alexander met ruim 25.000 inwoners.

Het is een rustige woonwijk met veel groen. Binnen de ring is er veel hoogbouw. Buiten de ring liggen buurten met laagbouw en eengezinswoningen. Binnen de ring wonen meer ouderen, meer uitkeringsgerechtigden en meer bewoners met een migratieachtergrond. Bijna een derde deel van de inwoners van Ommoord is 65 jaar en ouder.

Winkelcentra

De Binnenhof en de Hesseplaats zijn de winkelcentra van Ommoord. Elke woensdag is er markt bij winkelcentrum de Hesseplaats.

Verenigingen

De wijk kent een gevarieerd verenigingsleven. Er is een groot aanbod op het gebied van kunst, zoals muziek (diverse koren), cultuur en recreatie. Ook is Ommoord rijk aan sportverenigingen, voor bijvoorbeeld tennis (Tennisvereniging Alexanderstad en tennisvereniging Ommoord) en korfbal (WION). Er is een muziekschool, School of Rock, diverse toneelverenigingen, scouting Die Katinka’s en Speeltuinvereniging Ommoord.

Bewoners

Ommoord kent verschillende actieve bewonersgroepen, zoals De Heidebes, De Kruidenbuurt, Opzoomermeegroepen en de bewonersgroepen van  Bewonersorganisatie Ommoord (BOO). In het centrum van de wijk is de Romeynshof gevestigd waar instellingen op  maatschappelijk, sociaal en cultureel terrein zijn gehuisvest. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de Wijktuin Ommoord en het Ommoordse Veld.