Projecten buitenruimte Coolhaveneiland
Gepubliceerd op: 18-12-2020
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgeving-coolhaveneiland/
Ga naar de hoofdinhoud

Op Coolhaveneiland gaat de komende jaren veel gebeuren. Dit heeft gevolgen voor de omgeving.

Op deze pagina leest u over de voortgang van de volgende ontwikkelingen:

 • Herinrichting Heiman Dullaertplein
 • Herinrichting Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg

Participatie ontwerp herinrichting Heiman Dullaertplein

Het Heiman Dullaertplein wordt eind 2021 opnieuw ingericht. In januari 2021 heeft u door middel van een (digitaal) reactieformulier uw mening kunnen geven over het ontwerp. In totaal zijn er 74 (digitale) reacties ontvangen en heeft er op 27 januari een online bewonersbijeenkomst plaats gevonden.

Voor de speelelementen heeft 62 procent de voorkeur voor set 1. Voor deze set met onder andere het grote klimtoestel wordt de beste plek gezocht.
Overige zaken zoals toegankelijkheid, verkeersveiligheid en inrichting worden nader onderzocht en uitgewerkt in het definitieve plan.

Meedoen?

Tijdens de bewonersavond hebben bewoners zich gemeld om verder mee te denken over (zelf)beheer van de groenvakken. Mocht u daar ook interesse in hebben, stuur dan een mail naar coolhaveneiland@rotterdam.nl.

In maart/april verwachten wij een definitief ontwerp te kunnen presenteren.

Ontwerp

In het ontwerp gaat de basketbalkooi weg en wordt een plein met veel groen gemaakt. Hierop komen onder andere bankjes en speeltoestellen. Ook de wandel- en fietsroutes op en rond plein worden verbeterd. Hieronder vindt u een PDF met de profielen, van het ontwerp voor het plein.

Over de uitgangspunten voor deze herinrichting heeft u eerder uw mening kunnen geven tijdens twee informatiemarkten in een tent op het Kapelplein. In juni 2019 kon u uw ideeën vertellen en is dit ook apart aan kinderen gevraagd. Bewoners hadden de volgende wensen:

 • Van speel- en sportplek naar verblijfsplek: ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten; aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen; betere verlichting; veilig om te spelen; voldoende zitgelegenheden.
 • Vergroening: minder steen en meer groen; gras, bloemen, planten en bomen; natuurlijk spelen.
 • Verbeteren wandelroutes over het plein.

Kinderparticipatie: De kinderen konden aan de hand van activiteitenkaarten een keuze maken wat zij graag willen hebben.

 1. Klimmen
 2. Schommelen en slingeren
 3. Skeeleren, Fietsen, in boomhut klimmen, met eigen spullen spelen

Herinrichting Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg

In 2022 starten we met de herinrichting van deze straten. Dit is nodig omdat het riool aan vervanging toe is. De straten krijgen een groenere inrichting. Zo wordt het er prettiger om te wonen en om dit deel van de stad te bezoeken. Er komt meer ruimte voor de fietsers en voetgangers. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid door:

 • het inrichten van een 30 kilometer-zone met verkeersremmende maatregelen
 • aanpassingen te doen aan de rotonde en de fietspadenstructuur

Sinds juni 2019 zijn bewoners betrokken bij deze ontwikkeling. Met hun ideeën is het Programma van Eisen in september 2020 op papier gezet. Wilt u dit Programma van Eisen ontvangen? Stuur dan een mail naar coolhaveneiland@rotterdam.nl. Nu werkt de gemeente aan het voorlopig ontwerp. Als deze fase klaar is, gaan we weer met bewoners in gesprek. We verwachten dat dit in het 3e kwartaal van 2021 is.

De gemeente en gebiedscommissie Delfshaven willen bewoners graag betrekken bij alle plannen. Voor dit project zijn er tot nu toe drie participatiemomenten geweest:

 • In juni 2019 heeft de gemeente samen met de gebiedscommissie in de wijk gestaan. Zo hebben we ideeën opgehaald en inzicht gekregen in de knelpunten. Ook hebben wij veel reacties ontvangen op de online vragenlijst. De reacties staan in een overzicht (Archiefweb). Deze zijn verzameld per straat, waar de deelnemers aan de informatiemarkt en de online vragenlijst wonen
 • Tijdens de tweede informatiemarkt in november 2019 is een schetsontwerp/praatprent gepresenteerd. Medewerkers van de gemeente Rotterdam gaven op deze dag, met hulp van beeldende panelen, VR-brillen en 3D-beelden, een toelichting op het schetsontwerp.
 • In mei 2020 was er een digitaal participatiemoment (vanwege de coronacrisis). Verschillende bewoners hebben gereageerd op het concept Programma van Eisen voor het project. Na verwerking van de reacties is het Programma van Eisen in september 2020 vastgesteld.

Fase 1: verkenningsfase (juni 2019 - juni/juli 2020)

Verkenningsfase: samen met de bewoners en gebruikers van deze twee straten, hebben we de knelpunten en behoeften in kaart gebracht. Daarna is het Programma van Eisen vastgesteld.

Fase 2: ontwerpfase (september 2020 – juli 2021)

Ontwerpfase: met de ideeën, wensen en oplossingen opgehaald uit de verkenningsfase zijn onze ontwerpers aan de slag. Bewoners kunnen reageren op het voorlopig ontwerp.

Fase 3: voorbereiding op de uitvoering (juli 2021 - juli 2022)

Voorbereiding op de uitvoering: in de tweede fase hebben wij het draagvlak getoetst voor verschillende oplossingen. Uiteraard kijken wij met zorg naar uw reacties. Deze nemen we mee in het definitieve ontwerp. Daarna start de voorbereiding van de uitvoering.

Fase 4: uitvoeringsfase (jul 2022 - december 2024)

Uitvoeringsfase: in verschillende fases vervangen we het riool van de Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg. Daarom breken we de straten op en leggen we ze opnieuw aan. Terwijl er druk gewerkt wordt aan uw straat, zorgen wij voor zo min mogelijk overlast.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met wijkmanager Joeri Viergever, telefoon 06 - 831 347 02.