Projecten buitenruimte Coolhaveneiland
Gepubliceerd op: 18-12-2020
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgeving-coolhaveneiland/
Ga naar de hoofdinhoud

Op Coolhaveneiland gaat de komende jaren veel gebeuren. Dit heeft gevolgen voor de omgeving.

Op deze pagina leest u over de voortgang van de volgende ontwikkelingen:

  • Herinrichting Heiman Dullaertplein
  • Herinrichting Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg
  • Aanpak buitenruimte Kapelplein.

Nieuws

Op woensdag 27 oktober 2021 vond er een inloopavond plaats over de toekomstige werkzaamheden in de Willem Buytewechstraat en op de Pieter de Hoochweg. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de buitenruimte van deze straten totaal opnieuw zou worden ingericht. Omdat er minder geld beschikbaar is, kan dit niet volledig doorgaan. Toch zijn er nog voldoende mogelijkheden voor de noodzakelijke aanpassingen in de buitenruimte.

Bewoners

Tijdens de inloopavond konden bewoners vragen stellen aan de gemeente. Ook aan de bewoners werd gevraagd naar welke aanpassingen zij buiten graag veranderd zien. De gemeente is nu aan het bekijken hoeveel geld er beschikbaar is voor deze aanpassingen.

In februari 2022 is er weer een bijeenkomst voor bewoners. Dan wordt besproken welke veranderingen in de buitenruimte mogelijk zijn. Ook worden de werkzaamheden op de Willem Buytewechstraat en de Pieter de Hoochweg verduidelijkt. Aan bod komen onder andere de duur van de werkzaamheden en de voorzorgsmaatregelen die de gemeente zal nemen om de fundering van panden te beschermen.

Start

De onderhoudswerkzaamheden aan het riool, de persleiding en de Pieter de Hoochbrug gaan van start vanaf het vierde kwartaal van 2022.

Heiman Dullaertplein

Het Heiman Dullaertplein wordt in maart 2022 opnieuw ingericht. Begin 2021 hebben bewoners gestemd over welke speeltoestellen ze wilden en opmerkingen gegeven op het voorlopig ontwerp. In juni 2021 heeft er een terugkoppeling plaats gevonden over het definitieve plan waarbij aanpassingen zijn gedaan aan de toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de inrichting.  De verwachting is dat het plein half juli 2022 wordt opgeleverd.

In het ontwerp verdwijnt de basketbalkooi en wordt een plein met veel groen gemaakt. Hierop komen onder andere bankjes en speeltoestellen te staan. Ook de wandel- en fietsroutes op- en rond het plein worden verbeterd.

Bekijk het definitieve ontwerp:

Stand van zaken aanpak buitenruimte Willem Buytewechstraat - Pieter de Hoochweg

Vanaf juni 2019 denken bewoners mee over de geplande herinrichting van de Willem Buytewechstraat-Pieter de Hoochweg. Door een groot financieel tekort, stijgende bouwprijzen en gevolgen van de coronacrisis kan het voorgenomen inrichtingsplan niet doorgaan. De gemeente is nu bezig om het plan aan te passen, binnen de financiële mogelijkheden. De gemeente wil graag enkele aanpassingen doen op het gebied van verkeersveiligheid, vergroening en fietsparkeren.  De verwachting is dat in september een voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd.

De gemeente gaat wel iets doen. Samen met bewoners willen we een aangepast en versoberd plan maken waarin binnen de huidige indeling van de straten maatregelen kunnen worden genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de door bewoners aangedragen knelpunten:

  • Het vervangen van het riool van het project en gaat gewoon door. Veel bewoners geven ook aan problemen te hebben met hun rioolaansluiting. Hoe dit precies gebeurt wordt nader uitgewerkt. De start van de werkzaamheden is gepland voor eind 2022.
  • Tijdens de informatiebijeenkomsten in 2019 hebben bewoners knelpunten en kansen benoemd. Hiervan wordt bekeken wat binnen het huidige wegprofiel mogelijk is. U kunt daarbij denken aan het verder bevorderen van de verkeersveiligheid en inzetten op kleine interventies om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren. Bijvoorbeeld verbeteren van het fietsparkeren, vergroenen van de rotonde en bewoners stimuleren en faciliteren voor het vergroenen van de straat.

Kapelplein

Voor het Kapelplein is apart budget beschikbaar om een aantal aanpassingen te doen. Eerdergenoemde kansen zijn verbetering en uitbreiding van het groen, onder andere bij de Joodse begraafplaats en de achterzijde van de theater havo/vwo. Hiernaast zijn andere verbeteringen mogelijk.

De verwachting is dat in september 2022 een eerste participatie-moment kan plaatsvinden met de omgeving aan de hand van gemaakte schetsen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de wijkmanager.