Nesselande
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nesselande/
Ga naar de hoofdinhoud

Nesselande heeft een groot aanbod van ruime woningen met een tuin en appartementen met zicht op de Zevenhuizerplas. Het woningaanbod bevat ook seniorenwoningen, relatief goedkope huurwoningen en kavels waar mensen zelf op kunnen bouwen.

Een eigen metrostation maakt een snelle verbinding naar het Alexandrium en het centrum van Rotterdam mogelijk.

Nieuws

Bij temperaturen boven de 27 graden sluit de gemeente de Siciliëboulevard langs het strand tijdelijk af voor het autoverkeer. De afsluiting geldt tussen 12.00 en 22.00 uur. Verkeersregelaars sturen bezoekers terug of verwijzen naar parkeerplaatsen op de Kosboulevard. De winkels blijven bereikbaar. Zo proberen we overlast door drukte te voorkomen.

Op zomerse dagen is er op het drukbezochte strand Nesselande overlast van afval dat wordt achtergelaten door recreanten. Om dit probleem op te lossen hebben we onderzoek gedaan naar het ontstaan van zwerfafval op het strand. Wat gaan we doen deze zomer?

Vanaf 1 juni plaatsen we extra en grotere afvalbakken op de boulevard. Daarmee wordt de capaciteit van de afvalbakken verdrievoudigd. Op hele warme dagen delen we ook afvaltasjes uit aan recreanten zodat zij hun afval kunnen verzamelen en bij het verlaten van het strand makkelijk kunnen weggooien in de afvalbakken op de boulevard.

Overvolle prullenbakken

Een veelgehoorde klacht is de overlast die ontstaat door de overvolle prullenbakken op het strand. Deze prullenbakken kunnen overdag niet geleegd worden omdat onze reinigers niet met volle zakken door het publiek kunnen lopen. Daarom gaan we vanaf 26 juli een deel van de prullenbakken op het strand verwijderen, als experiment. Bezoekers kunnen hun afval dan weggooien in één van de vele afvalbakken op de boulevard en houden op deze manier het strand vrij van afval. We verwijderen maar een deel van de prullenbakken omdat we op deze manier willen meten of deze maatregel ook echt effect heeft.

Gemeente Rotterdam wil 116 woningen bouwen op de locatie Common Green in de wijk Nesselande. Er komen 62 sociale huurwoningen voor ouderen en 54 middenhuurwoningen.

Lees alles op de pagina Common Green.

Momenteel wordt er gebouwd aan deelplan Kopenhagen. Dat is het derde – en ook laatste – deelplan van Newport Nesselande. Rond de zomer van 2021 worden de laatste appartementen opgeleverd. Na de zomer worden de eengezinswoningen in de Menorcalaan en Cypruslaan opgeleverd. Vanaf 10 mei 2021 zijn we gestart met het inrichten van de buitenruimte.

Wethouder Wijbenga heeft het advies overgenomen van het wijkcomité in Nesselande en heeft Stadsbeheer de opdracht gegeven om de openbare vlonders te verwijderen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en zijn eind juni 2021 gereed. De vlonder aan de Aper Bouwmankade wordt gehandhaafd. Als blijkt dat de overlast zich naar deze vlonder verplaatst, dan zullen we deze vlonder ook verwijderen.

De gemeente heeft plantenbakken geplaatst op het trottoir van de helling van de Corsicalaan. De plantenbakken zijn vooral bedoeld om de snelle doorgang te ontmoedigen en hiernaast ook scooterrijders te motiveren om gebruik te maken van het naastliggende fietspad of rijweg. Hiermee wordt het gebruik van het trottoir veiliger. De ruimte tussen de plantenbakken voldoet aan de geldende toegankelijkheid richtlijnen en hebben een doorgang 1,20m breed.

Het strand Nesselande is een mooie plek om te recreëren en trekt daarom veel bezoekers, zeker bij mooi weer. Om goed in te kunnen spelen op deze drukte zet de gemeente, net als voorgaande jaren, het zogenaamde Warm Weer Protocol (WWP) in. Dat betekent dat er vanaf 23 graden extra mensen worden ingezet. Niet alleen vanuit de politie maar ook vanuit Stadsbeheer, jongerenwerk en particuliere beveiliging. Zo houden we het strand gastvrij en veilig.

Lees meer over het strand op de pagina Strand Nesselande (Zevenhuizerplas).

Langs de Siciliëboulevard en het westelijk deel van de Brandingdijk ligt er al een aantal jaren een bouwweg. Dit is een tijdelijke situatie waarmee wordt voorkomen dat bouwverkeer de definitieve inrichting zou beschadigen. Eind 2020 of begin 2021 is de bouw van het centrum van Nesselande zo ver gevorderd dat de bouwweg niet meer nodig is. De gemeente kan dan beginnen met de definitieve aanleg.

De aanleg van de wegen gebeurt aan de hand van een ontwerp; het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk is al in 2006 vastgesteld. Het wijkcomité heeft daarom in 2019 verzocht het inrichtingsplan met de kennis van nu tegen het licht te houden. Hiertoe is de gemeente een planteam gestart om het inrichtingsplan aan te passen.

Actuele informatie over de inrichting van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West vindt u op de pagina Siciliëboulevard.

Wijkcomité

De inwoners worden vertegenwoordigd door wijkcomité Nesselande. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkcomités, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt het wijkcomité bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkcomité Nesselande, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkcomitéleden ook persoonlijk benaderen:

Gilbert Echteld

Gilbert Echteld

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail g.echteld@wijkcomiterotterdam.nl

Enzo Guadeloupe

Enzo Guadeloupe

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail e.guadelope@wijkcomiterotterdam.nl

Paul van Hengel

Paul van Hengel

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail p.vanhengel@wijkcomiterotterdam.nl

Mitchell Murk

Mitchell Murk

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.murk@wijkcomiterotterdam.nl

Josip Samardzic

Wijkcomitélid (november 2019)

Telefoon 14 010

E-mail j.samardzic@wijkcomiterotterdam.nl

Recreatie

De ligging aan de Zevenhuizerplas biedt Nesselande veel recreatiemogelijkheden. Door de aanleg van een strand met boulevard tussen de plas en het winkelcentrum wordt de ligging maximaal benut. Er zijn recreatieve voorzieningen en er is ruimte voor het houden van evenementen. In het gebouw De Kristal zijn naast een wijkcentrum, een gezondheidscentrum en het Nesscafé opgenomen.

Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van Strand Nesselande of volg Nesselande op Twitter.

Wonen

Er zijn ruime tot zeer luxe koopwoningen en appartementen, maar ook fraaie betaalbare huurwoningen. Verder is er in Nesselande de ruimte om zelf een eigen huis te laten bouwen. Hiervoor worden zelfbouwkavels gefaseerd aangeboden. Meer informatie over zelfbouw woningen kunt u vinden op pakjeruimte.nl

Ondernemen

In het zuiden van Nesselande is, direct langs de A20, een bedrijvenpark aangelegd. Voor de bewoners heeft het terrein de functie van een functionele buffer voor de snelweg. Voor de bedrijven is het een aantrekkelijke, eigentijdse vestigingsplek met een gunstige ligging.

Het bedrijvenpark Nesselande heeft een oppervlak van ruim 15 hectare. Het is ontwikkeld voor bedrijven met een lokaal en regionaal karakter. Denk daarbij aan handelsondernemingen, bouwbedrijven, kleinschalige productiebedrijven, showrooms en kantoren

Voorzieningen

Nesselande trekt met strand, boulevard en winkelcentrum ook veel mensen van buiten de wijk. Nesselande is een kindvriendelijke wijk, waar onderwijs-, welzijns- en zorgorganisaties al vanaf de start van de wijk met elkaar samenwerken. Verder hebben verschillende verenigingen en clubs hun thuisbasis in Nesselande. Denk aan hockeyclub OMHC, Volkstuinvereniging de Boerderij, Watersportvereniging Buurman, Beach club Nesselande, scouting Dorus Rijkers Nesselande en Loopgroep Nesselande.