Nesselande
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nesselande/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Nesselande heeft een groot aanbod van ruime woningen met een tuin en appartementen met zicht op de Zevenhuizerplas. Het woningaanbod bevat ook seniorenwoningen, relatief goedkope huurwoningen en kavels waar mensen zelf op kunnen bouwen.

Een eigen metrostation maakt een snelle verbinding naar het Alexandrium en het centrum van Rotterdam mogelijk.

Gemeente Rotterdam wil graag de huidige staat van het parkje toetsen en misschien de inrichting aanpassen. Daarvoor is de gemeente benieuwd naar de recente ervaringen van bewoners.

Direct ten zuiden van Waterwijkpark ligt een stuk grond waarvoor de gemeente nog zoekt naar een goede invulling. De aanwezigheid van de hoogspanningsmast maakt dat de mogelijkheden beperkt zijn. Maar er zijn verschillende denkrichtingen zoals:

  • speelpark
  • verbinding met park Waterwijk, bereikbaarheid en looproute verbeteren
  • natuurontwikkeling (heemtuin, broedplek oeverzwaluw)
  • stadslandbouw/ moestuinen
  • zonnepanelen

Heeft u ideeën voor een van de locaties dan kunt u die tot en met 31 mei 2019 aan de gemeente laten weten. Download hiervoor de Gemeentepeiler app. De app is te vinden in de Google Play Store en de Apple AppStore.

Bekijk het kaartje waarop Waterwijkpark (rood) en de landgoedlocatie (oranje) is ingetekend:

Wat leeft er in Nesselande? Dat wilde het wijkcomité Nesselande graag van bewoners horen. Het comité hield via de website en Facebook een enquête. ‘Een laagdrempelige manier om snel zoveel mogelijk reacties te krijgen’, zegt wijkcomitélid Paul van Hengel.

In de zomer schreef het wijkcomité de wijkagenda, met de belangrijkste actiepunten voor vier jaar. ’We hadden behoefte te onderzoeken of we op de goede weg zaten’ vertelt Van Hengel. ‘En de uitkomsten van de enquête kwamen overeen. Bewoners vinden veiligheid het belangrijkste onderwerp, variërend van inbraak en diefstal tot overlast op het strand.’ Een ander punt is verkeer. Wijkcomitélid Gilbert Echteld: ’Vooral in de spits zijn er veel problemen op de ontsluitingswegen. Iedereen zoekt sluiproutes en dat leidt tot veel chaos in de woonwijk.’ Van Hengel: ‘Met de resultaten van deze enquête kunnen we als wijkcomité onze rol pakken: niet alleen problemen constateren, maar ook samen met de gemeente werken aan oplossingen.’

Wijkcomité

De inwoners worden vertegenwoordigd door wijkcomité Nesselande. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkcomités, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt het wijkcomité bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkcomité Nesselande, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkcomitéleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Recreatie

De ligging aan de Zevenhuizerplas biedt Nesselande veel recreatiemogelijkheden. Door de aanleg van een groot strand met boulevard tussen de plas en het winkelcentrum wordt de ligging maximaal benut. Er wordt ruimte ingericht voor recreatieve voorzieningen en het houden van evenementen. In het gebouw De Kristal zijn naast een wijkcentrum, een gezondheidscentrum en een bibliotheek opgenomen.

Wonen

Er is een grote diversiteit. Van ruime tot zeer luxe koopwoningen en appartementen, maar ook aan fraaie betaalbare huurwoningen. In Waterwijk worden een aantal bijzondere waterwoningen gebouwd. Verder is er in Nesselande de ruimte om zelf een eigen huis te laten bouwen. Hiervoor worden ca 300 zelfbouw kavels gefaseerd aangeboden. Meer informatie over zelfbouw woningen kunt u vinden op www.pakjeruimte.nl

Ondernemen

In het zuiden van Nesselande wordt, direct langs de A20, een bedrijvenpark aangelegd. Voor de bewoners heeft het terrein de functie van een functionele buffer voor de snelweg. Voor de bedrijven is het een aantrekkelijke, eigentijdse vestigingsplek met een gunstige ligging.

Het bedrijvenpark Nesselande krijgt een oppervlak van ruim 15 hectare. Het is ontwikkeld voor bedrijven met een lokaal en regionaal karakter. Denk daarbij aan handelsondernemingen, bouwbedrijven, kleinschalige productiebedrijven, showrooms en kantoren.

Voorzieningen

Nesselande trekt met strand, boulevard en winkelcentrum ook veel mensen van buiten de wijk. Nesselande is een kindvriendelijke wijk, waar onderwijs-, welzijns- en zorgorganisaties al vanaf de start van de wijk met elkaar samenwerken. Verder hebben verschillende verenigingen en clubs hun thuisbasis in Nesselande. Denk aan hockeyclub OMHC, Volkstuinvereniging de Boerderij, Watersportvereniging Buurman, Beach club Nesselande en scouting.