Nesselande
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nesselande/
Ga naar de hoofdinhoud

Nesselande heeft een groot aanbod van ruime woningen met een tuin en appartementen met zicht op de Zevenhuizerplas. Het woningaanbod bevat ook seniorenwoningen, relatief goedkope huurwoningen en kavels waar mensen zelf op kunnen bouwen.

Een eigen metrostation maakt een snelle verbinding naar het Alexandrium en het centrum van Rotterdam mogelijk.

Nieuws

Wijkcomité Nesselande heeft Stewart Nagelkerke geïnstalleerd als nieuw lid. Stewart woont al 10 jaar in Nesselande en hoopt iets te kunnen betekenen voor de bewoners en ondernemers. We wensen Stewart veel succes en kijken uit naar een fijne samenwerking.
Daarnaast is wijkcomité-lid Josip Samardzic benoemd tot technisch voorzitter en vervangt hiermee Mitchell Murk.

In september 2021 start de gemeente we met de inrichting van het Oeverpark aan de Kosboulevard. Er komen wandelpaden, bomen en planten en we gaan de twee bestaande vijvers groter maken. Ook gaan we de sprintstrook naast het park uitbreiden met een atletiekbaan en plaatsen we een brug naar het bosgebied bij het Jacques de Graaffpad. De werkzaamheden zijn in het eerste kwartaal van 2022 gereed.

De inrichting van het park is de laatste fase van het ontwikkelingsplan voor dit gebied. Eerder zijn al de Kosboulevard, de Jachthaven voor de watersportvereniging, de waterskibaan, het evenementenveld en het bosgebied aangelegd. Bewoners en ondernemers worden nog geïnformeerd over de werkzaamheden.

Van maandag 20 september tot en met vrijdag 17 december 2021 gaan we het asfalt vervangen op de Groeneweg. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in zes fases:
  • Fase 1: maandag 20 september t/m vrijdag 15 oktober
  • Fase 2: maandag 18 oktober t/m vrijdag 5 november
  • Fase 3: maandag 8 t/m vrijdag 19 november
  • Fase 4: maandag 22 november t/m vrijdag 3 december
  • Fase 5: maandag 6 t/m vrijdag 11 december
  • Fase 6: maandag 13 t/m vrijdag 17 december

De weg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen bestemmingsverkeer heeft toegang tot de straat. Het doorgaande verkeer wordt tijdens fase 1 t/m 5 omgeleid. In fase 6 kan het doorgaand verkeer gebruik maken van de nieuw ingerichte Groeneweg.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager mevrouw Nikki van Alphen. Zij is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via projecten@evsbv.nl of telefoonnummer 06 - 120 934 02 U kunt ook het contactformulier van de BouwApp gebruiken (te downloaden in de App Store of Google Play).

Op zomerse dagen is het druk op het strand van Nesselande. Sommige bezoekers laten afval achter op het strand en rondom de prullenbakken op het strand. Dit zorgt voor overlast voor andere bezoekers en ook de omwonenden. Daarom hebben we een deel van de prullenbakken op het strand verwijderd. Het gaat om een experiment. Bezoekers kunnen hun afval weggooien in één van de vele, nieuw geplaatste afvalbakken op de boulevard. Hierin past drie keer zoveel afval dan in de prullenbakken op het strand. We verwijderen maar een deel van de prullenbakken omdat we op deze manier willen meten of de maatregel ook echt effect heeft. Op zomerse dagen deelt de gemeente afvaltasjes uit waar bezoekers hun afval in kunnen verzamelen. Samen houden we het strand schoon!

In de volksmond wordt hij ‘De Rode Rookworst’ genoemd: het zitobject dat al sinds 2014 een plek heeft aan de rand van Nesselande op de hoek van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk. De rode bank is een ontwerp van kunstenaar Yvonne Beelen en is samen met de omwonenden bedacht met als doel een ontmoetingsplek en wij-gevoel in de wijk te creëren, vandaar de naam WIJ-lande. Na zeven jaar heeft de bank een make-over gekregen. Lokale kunstenaars Monique Bouman en Roza Dzhakova maakten de ontwerpen waar bewoners uit mochten kiezen.

Vanaf 7 juli 2021 is het niet meer toegestaan handelswaren te verkopen zonder vaste standplaats op en aan het strand en in het winkelgebied van Nesselande. Wijkcomité Nesselande had hier al eerder positief over geadviseerd. Inmiddels is dit besloten door het college van burgemeesters en wethouders. Het verbod is bedoeld om overlast door opstoppingen van publiek en het overige verkeer te voorkomen. Daar wordt op gehandhaafd. Buiten het ventverbod vallen de door de gemeente aangewezen vaste plekken voor het verhuren van strandstoelen en het verkopen van ijs en sap in de zomer en oliebollen in de winter.

Bij temperaturen boven de 27 graden sluit de gemeente de Siciliëboulevard langs het strand tijdelijk af voor het autoverkeer. De afsluiting geldt tussen 12.00 en 22.00 uur. Verkeersregelaars sturen bezoekers terug of verwijzen naar parkeerplaatsen op de Kosboulevard. De winkels blijven bereikbaar. Zo proberen we overlast door drukte te voorkomen.

Op zomerse dagen is er op het drukbezochte strand Nesselande overlast van afval dat wordt achtergelaten door recreanten. Om dit probleem op te lossen hebben we onderzoek gedaan naar het ontstaan van zwerfafval op het strand. Wat gaan we doen deze zomer?

Vanaf 1 juni plaatsen we extra en grotere afvalbakken op de boulevard. Daarmee wordt de capaciteit van de afvalbakken verdrievoudigd. Op hele warme dagen delen we ook afvaltasjes uit aan recreanten zodat zij hun afval kunnen verzamelen en bij het verlaten van het strand makkelijk kunnen weggooien in de afvalbakken op de boulevard.

Overvolle prullenbakken

Een veelgehoorde klacht is de overlast die ontstaat door de overvolle prullenbakken op het strand. Deze prullenbakken kunnen overdag niet geleegd worden omdat onze reinigers niet met volle zakken door het publiek kunnen lopen. Daarom gaan we vanaf 26 juli een deel van de prullenbakken op het strand verwijderen, als experiment. Bezoekers kunnen hun afval dan weggooien in één van de vele afvalbakken op de boulevard en houden op deze manier het strand vrij van afval. We verwijderen maar een deel van de prullenbakken omdat we op deze manier willen meten of deze maatregel ook echt effect heeft.

Gemeente Rotterdam wil 116 woningen bouwen op de locatie Common Green in de wijk Nesselande. Er komen 62 sociale huurwoningen voor ouderen en 54 middenhuurwoningen.

Lees alles op de pagina Common Green.

Momenteel wordt er gebouwd aan deelplan Kopenhagen. Dat is het derde – en ook laatste – deelplan van Newport Nesselande. Rond de zomer van 2021 worden de laatste appartementen opgeleverd. Na de zomer worden de eengezinswoningen in de Menorcalaan en Cypruslaan opgeleverd. Vanaf 10 mei 2021 zijn we gestart met het inrichten van de buitenruimte.

Wethouder Wijbenga heeft het advies overgenomen van het wijkcomité in Nesselande en heeft Stadsbeheer de opdracht gegeven om de openbare vlonders te verwijderen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en zijn eind juni 2021 gereed. De vlonder aan de Aper Bouwmankade wordt gehandhaafd. Als blijkt dat de overlast zich naar deze vlonder verplaatst, dan zullen we deze vlonder ook verwijderen.

De gemeente heeft plantenbakken geplaatst op het trottoir van de helling van de Corsicalaan. De plantenbakken zijn vooral bedoeld om de snelle doorgang te ontmoedigen en hiernaast ook scooterrijders te motiveren om gebruik te maken van het naastliggende fietspad of rijweg. Hiermee wordt het gebruik van het trottoir veiliger. De ruimte tussen de plantenbakken voldoet aan de geldende toegankelijkheid richtlijnen en hebben een doorgang 1,20m breed.

Het strand Nesselande is een mooie plek om te recreëren en trekt daarom veel bezoekers, zeker bij mooi weer. Om goed in te kunnen spelen op deze drukte zet de gemeente, net als voorgaande jaren, het zogenaamde Warm Weer Protocol (WWP) in. Dat betekent dat er vanaf 23 graden extra mensen worden ingezet. Niet alleen vanuit de politie maar ook vanuit Stadsbeheer, jongerenwerk en particuliere beveiliging. Zo houden we het strand gastvrij en veilig.

Lees meer over het strand op de pagina Strand Nesselande (Zevenhuizerplas).

Langs de Siciliëboulevard en het westelijk deel van de Brandingdijk ligt er al een aantal jaren een bouwweg. Dit is een tijdelijke situatie waarmee wordt voorkomen dat bouwverkeer de definitieve inrichting zou beschadigen. Eind 2020 of begin 2021 is de bouw van het centrum van Nesselande zo ver gevorderd dat de bouwweg niet meer nodig is. De gemeente kan dan beginnen met de definitieve aanleg.

De aanleg van de wegen gebeurt aan de hand van een ontwerp; het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk is al in 2006 vastgesteld. Het wijkcomité heeft daarom in 2019 verzocht het inrichtingsplan met de kennis van nu tegen het licht te houden. Hiertoe is de gemeente een planteam gestart om het inrichtingsplan aan te passen.

Actuele informatie over de inrichting van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West vindt u op de pagina Siciliëboulevard.

Wijkcomité

De inwoners worden vertegenwoordigd door wijkcomité Nesselande. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkcomités, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt het wijkcomité bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkcomité Nesselande, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkcomitéleden ook persoonlijk benaderen:

Gilbert Echteld

Gilbert Echteld

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail g.echteld@wijkcomiterotterdam.nl

Enzo Guadeloupe

Enzo Guadeloupe

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail e.guadelope@wijkcomiterotterdam.nl

Paul van Hengel

Paul van Hengel

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail p.vanhengel@wijkcomiterotterdam.nl

Stewart Nagelkerke

Wijkcomitélid (oktober 2021)

Telefoon 14 010

 

Mitchell Murk

Mitchell Murk

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.murk@wijkcomiterotterdam.nl

Josip Samardzic

Wijkcomitélid (november 2019)

Telefoon 14 010

E-mail j.samardzic@wijkcomiterotterdam.nl

Recreatie

De ligging aan de Zevenhuizerplas biedt Nesselande veel recreatiemogelijkheden. Door de aanleg van een strand met boulevard tussen de plas en het winkelcentrum wordt de ligging maximaal benut. Er zijn recreatieve voorzieningen en er is ruimte voor het houden van evenementen. In het gebouw De Kristal zijn naast een wijkcentrum, een gezondheidscentrum en het Nesscafé opgenomen.

Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina van Strand Nesselande of volg Nesselande op Twitter.

Wonen

Er zijn ruime tot zeer luxe koopwoningen en appartementen, maar ook fraaie betaalbare huurwoningen. Verder is er in Nesselande de ruimte om zelf een eigen huis te laten bouwen. Hiervoor worden zelfbouwkavels gefaseerd aangeboden. Meer informatie over zelfbouw woningen kunt u vinden op de website Bouwen aan Rotterdam.

Ondernemen

In het zuiden van Nesselande is, direct langs de A20, een bedrijvenpark aangelegd. Voor de bewoners heeft het terrein de functie van een functionele buffer voor de snelweg. Voor de bedrijven is het een aantrekkelijke, eigentijdse vestigingsplek met een gunstige ligging.

Het bedrijvenpark Nesselande heeft een oppervlak van ruim 15 hectare. Het is ontwikkeld voor bedrijven met een lokaal en regionaal karakter. Denk daarbij aan handelsondernemingen, bouwbedrijven, kleinschalige productiebedrijven, showrooms en kantoren

Voorzieningen

Nesselande trekt met strand, boulevard en winkelcentrum ook veel mensen van buiten de wijk. Nesselande is een kindvriendelijke wijk, waar onderwijs-, welzijns- en zorgorganisaties al vanaf de start van de wijk met elkaar samenwerken. Verder hebben verschillende verenigingen en clubs hun thuisbasis in Nesselande. Denk aan hockeyclub OMHC, Volkstuinvereniging de Boerderij, Watersportvereniging Buurman, Beach club Nesselande, scouting Dorus Rijkers Nesselande en Loopgroep Nesselande.