Naamswijziging
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/naamswijziging/
Ga naar de hoofdinhoud

Een geslachtsnaam, ook wel achternaam of familienaam, wordt bepaald bij geboorte. Later kan deze naam nog wijzigen door bijvoorbeeld erkenning of adoptie. Misschien wilt u uw achternaam laten wijzigen.

Dit kan met een verzoek tot naamswijziging. Aan deze procedure zijn strenge regels verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht op justis.nl. Let op: de Dienst Justis gaat over naamswijzigingen, gemeente Rotterdam kan u hierbij niet helpen.

Wijziging voornaam

Over voornaamswijziging beslist de rechter. Hiervoor wendt u zich tot een advocaat. Deze kan informatie geven over de procedure. De Burgelijke Stand in de geboorteplaats van betrokkene ontvangt na verloop van tijd een bericht en registreert de uitspraak in het geboorteregister en pas op dat moment is de voornaamswijziging van kracht. Ook de woongemeente krijgt hiervan bericht, zodat de Basisregistratie personen (BRP) kan worden aangepast.

Let op: wilt u alleen aangeven met welke achternaam u wordt aangeschreven door de overheid? Dan vult u hiervoor de Verklaring Naamgebruik in. Wilt u een buitenlandse akte laten registreren, dat gevolgen heeft voor de manier waarop uw naam wordt geschreven, gaat u naar de pagina buitenlandse documenten registreren voor meer informatie.