Meer huurhuizen voor middeninkomens
Gepubliceerd op: 10-06-2021
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/middenhuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam wil tot 2030 minstens 8.000 nieuwe huurwoningen bouwen voor Rotterdammers met een middeninkomen. Dit moet er mede voor zorgen dat deze groep in de stad blijft wonen.

Zo’n 13 procent van de Rotterdamse huishoudens heeft een middeninkomen. Zij hebben een bruto-inkomen tussen de 37.000 en 55.000 euro per jaar. Het gaat daarbij onder meer om politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen. Het college ziet hen als 'het fundament van Rotterdam'. 'Deze Rotterdammers doen werk dat belangrijk is voor de stad. Ze hebben hart voor de stad en ze moeten in Rotterdam kunnen wonen.'

Tekort groeit

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het voorjaar van 2019 een plan ('Actieplan Middenhuur') gepresenteerd dat de middeninkomens meer aan de stad moet binden. Veel mensen met een middeninkomen slagen er nu niet in om een prettige en betaalbare huur- of koopwoning te vinden in Rotterdam. En onder andere door de 'overspannen woningmarkt' groeit het tekort aan woningen voor deze groep. Daardoor kunnen Rotterdammers met een middeninkomen binnen de stad niet doorstromen naar woningen die zijn toegesneden op hun wensen. Ze blijven dan zitten waar ze zitten of ze verhuizen naar andere gemeenten. 

Huur van 763 tot 1.075 euro per maand

Meer nieuwbouw in de categorie 'middenhuur' is een van de plannen van het stadsbestuur om de middeninkomens voor Rotterdam te behouden. Het gaat hierbij om woningen met een (kale) huur van ongeveer 763 tot 1.075 euro per maand (prijspeil 2022). Gemiddeld 20 procent van de nieuwe woningen moet een huurwoning in het middensegment zijn.

Afspraken met marktpartijen en corporaties

Om dit te bereiken laat de gemeente in overeenkomsten (over onder andere gronduitgifte) voorwaarden opnemen waardoor verhuurders de huur voor middengroepen niet te veel kunnen verhogen. Dit geldt voor een periode van vijftien jaar na de nieuwbouw. En binnen die tijd mogen deze woningen ook niet als koopwoning op de markt worden gebracht.

Verder wil het college afspraken maken met woningcorporaties over hun bestaande woningvoorraad. Zo zouden de corporaties duizenden grotere sociale huurwoningen 'om moeten zetten' naar vrije sector-woningen voor middeninkomens. De gemeenteraad heeft op 16 mei 2019 ingestemd met de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor meer middenhuurwoningen.