Meeuwenoverlast
Gepubliceerd op: 01-05-2018
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meeuwen/
Spring naar het artikel

Meeuwen broeden steeds vaker in de stad. Vooral in de broedperiode kunnen ze overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de Europese Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming beschermd. Daardoor is het lastig om overlast goed tegen te gaan.

Als bewoner kunt u wel zelf iets doen aan meeuwenoverlast. U vindt hieronder een aantal tips.

Broeden in de stad

Het aantal broedende meeuwen in steden neemt toe. Waar meeuwen vroeger vooral langs de kust broedden, nestelen ze zich steeds vaker in havens, industriegebieden en op daken in de stad. Meeuwen keren ieder voorjaar terug naar hun geboorteplek. Omdat ze flinke afstanden afleggen, eten ze vaak op andere plekken dan waar ze broeden.

Omdat meeuwen beschermd zijn, is het verboden om de eieren van meeuwen te rapen, ze uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. U mag ook geen meeuwennesten verwijderen of de meeuwen met opzet verontrusten.

Pas uw dak aan

Meeuwen houden van een plek waar het nest minstens aan één kant beschut ligt. Populaire nestplekken voor meeuwen zijn: op een dakraam, op een schuin dak, op een dakkapel, op een plat dak (van grind), tegen een lichtkoepel, tegen de dakrand of achter een schoorsteen. U kunt uw dak op de volgende manieren aanpassen zodat meeuwen er niet gaan broeden:

  • Plaats pinnen of duivenprikkers.
  • Span metalen draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak. Laat tussen elke draad ongeveer 25 centimeter ruimte.
  • Plaats netten. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt.
  • Haal potentieel nestmateriaal zoals takjes en mos weg van uw dak. Doe dit op tijd en buiten het broedseizoen (eind augustus t/m maart).

Voorkom zwerfvuil

Bied afval op de juiste manier aan en zet geen vuilniszakken naast de afvalcontainers. Gooi geen afval of voedselresten op straat.

Voer meeuwen niet

Geef meeuwen en andere dieren geen eten. Meeuwen hebben het extra voer niet nodig en het trekt mogelijk ongewenste dieren zoals ratten aan. Voeren kan leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen. In het gebied tussen Coolsingel en Mauritsweg, in delen van Noord, Schiebroek en in Feijenoord geldt een voederverbod. Overtreders kunnen beboet worden.

Zilvermeeuw vliegt tussen kust en Rotterdam

Kees Moeliker, Nederlandse bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, maakte onderstaande foto van een zilvermeeuw en schreef erbij: 'De zilvermeeuw (Larus Argentatus) op de foto is herkenbaar aan de rode ring met de inscriptie K6 die ze boven het enkelgewricht van haar rechterpoot draagt. Ze werd in 2010 gevangen en geringd op het nest in het havengebied bij Ertsoverslagbedrijf Europoort. Toen was het al een oud vrouwtje. In de zomer van 2012 dook ze op bij Bram Ladage op het Binnenwegplein. Sinds augustus 2012 is ze uitsluitend op de stranden van Kijkduin en 's-Gravenzande gezien. Tot ze op 18 juli 2016 weer bij dezelfde frietkraam bedelend om patat betrapt werd.'

\