Twintig hectare extra groen in de stad
Gepubliceerd op: 08-04-2019
Geprint op: 15-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meer-groen-in-de-stad/
Ga naar de hoofdinhoud

De komende jaren investeert Rotterdam in twintig hectare extra groen in de stad. Dat staat in het actieplan 'Rotterdam gaat voor groen'.

In het actieplan staat hoe de gemeente het gaat aanpakken. Er komt meer groen in de openbare ruimte en dichtbij huis. De gemeente wil bewoners en scholen stimuleren hun tuinen en schoolpleinen groener te maken. Verder is het de bedoeling dat er meer groene daken komen en meer groen bij werklocaties. Denk hierbij aan bedrijventerreinen, kantorenlocaties en in het havengebied.

Stimuleringsgeld

Het college heeft hiervoor een budget uitgetrokken van 12,5 miljoen euro tot eind 2022. Dit wordt gebruikt als stimuleringsgeld voor projecten en initiatieven van de gemeente en andere partijen. Daarnaast stelt het college 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking van ecologische verbindingen.

Samenwerken voor meer groen

Wethouder Bert Wijbenga: ‘Aangezien maar 40 procent van de stadsgrond eigendom is van de gemeente, zoeken we voor onze plannen de samenwerking met onder andere de bewoners, bedrijven, investeerders en woningcorporaties. Wij hebben hun medewerking hard nodig.’

'We zoeken voor onze plannen de samenwerking met bewoners, bedrijven, investeerders en woningcorporaties.'

Bert Wijbenga - wethouder

Groenere wijken en schoolpleinen

Bewoners kunnen nu al samen aan de slag met plannen voor kleine groene verbeteringen in hun buurt. Vier gemeentelijke wijktuinmannen ondersteunen de Rotterdamse zelfbeheerders. Een tuincoach geeft tuintips en beplantingsadvies aan bewoners in straten waar bij rioolvernieuwing de straat en de voortuinen worden opgehoogd. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor de aanleg van groen in de eigen tuin, op het eigen dak of aan de eigen gevel. Een subsidie maakt het voor Rotterdamse basisscholen een stuk aantrekkelijker om hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk te maken.

Groenere openbare ruimte

De gemeente gaat zelf de openbare ruimte aanpakken. Plannen voor meer groen in bijvoorbeeld het Museumpark en omgeving, de Polderlaan en Le Fèvre de Montignylaan zijn in voorbereiding.

Subsidie groene daken

De aanleg van groene daken wordt gestimuleerd met een subsidieregeling. Met Europese subsidie komen er groene daken bij, zoals op het voormalig gemeentearchief op de Robert Fruinstraat en op De Peperklip. Een groen dak levert een verkoeling op in het gebouw van enkele graden en een verkoeling van de buitenruimte. Het is gunstig voor de waterberging, zodat bij extreme regenbuien de riolering minder wordt belast.

Meerwaarde van groen

Groen in de stad zorgt voor een mooier, gezonder en duurzamer leefklimaat. Bewoners kunnen recreëren en bewegen in een groene omgeving. Het verhoogt de waarde van vastgoed en draagt bij aan biodiversiteit. En bovendien is een groene stad beter bestand tegen de uitdagingen van een veranderend klimaat met meer extreme regenbuien, hete en droge periodes.

Rotterdam is overigens al groener dan vaak gedacht wordt. Bekijk de pagina Groen in Rotterdam.

Groene meters maken

Gemeente, bewoners en bedrijven gaan onverminderd door met het groener maken van de stad. Na twee jaar staat de teller nu op 12,8 hectare. Dit staat gelijk aan ruim 25 voetbalvelden. Ook dit jaar staan flink wat verbeteringen op stapel. Daarover leest u meer in ‘Rotterdam gaat voor groen 2020. Groene meters maken’.