Maritiem District
Gepubliceerd op: 30-11-2020
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/maritiem-district/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Maritiem District staat inmiddels op de kaart als het hoogbouwcentrum van Rotterdam. Hier komen water, historie en de moderne stad bij elkaar. In totaal worden er zo’n 1.900 nieuwe woningen gebouwd, waarvan een ruim deel al klaar is.

Er wordt ook flink geïnvesteerd in de buitenruimte: meer groen, beter kadegebruik en minder geparkeerde auto’s op straat. Zo ontstaat er bijvoorbeeld ruimte om te spelen en voor terrassen aan het water. In 2021 staat er weer veel te gebeuren in het Maritieme hart van de Rotterdamse binnenstad. 

Video’s over activiteiten 2021

Eerdere jaren informeerden we bewoners en betrokkenen over de jaarplanning van het gebied tijdens bijeenkomsten in het Maritiem Museum. Vanwege de corona-maatregelen doen we het dit jaar anders.

In acht video’s vertellen projectleiders, stedenbouwkundigen en ontwerpers over de geplande activiteiten in 2021. Bewoners en betrokkenen uit het gebied hebben hiervoor vragen kunnen insturen. Die worden in de video’s beantwoord:

Woningbouwprojecten

Deze projecten zijn of komen in uitvoering in 2021:

 • 612 kamers en huurappartementen voor studenten en starters
 • De toren wordt 70 meter hoog en telt 24 verdiepingen
 • Op het dak komt een groen gemeenschappelijk terras van 600 m2
 • Planning: bouw gestart. Oplevering naar verwachting +/- derde kwartaal 2022
 • +/- 275 woningen waarvan 4/5 deel huur en 1/5 deel koop
 • Planning: start bouw staat gepland in het derde kwartaal van 2021

Dit betreft een sloop-nieuwbouwproject. De twee nieuwe woontorens van 76 meter en 106 meter worden 342 huurappartementen gecreëerd.
Planning: bouw gestart in het tweede kwartaal van 2020.

 • 87 sociale huurwoningen
 • Planning: start bouw eind 2020 of begin 2021
 • Transformatieproject van bestaande laagbouw naar woontoren van 106 meter hoog met 143 appartementen (huur en koop) en commerciële voorzieningen
 • Planning: start bouw 2021. Oplevering gepland in vierde kwartaal 2023

Op het terrein van het Havenziekenhuis komen +/- 387 nieuwbouwwoningen. (35 procent huur en 65 procent koop). Een mooie mix van onder andere 100 woningen in het topsegment evenals 100 sociale huurwoningen. Het betreft een gebiedsontwikkeling inclusief de herontwikkeling van de Hoge Wiek (Woonstad).

 • 110 meter hoge woontoren van 35 verdiepingen en een daktuin van 1500 m2
 • In de woontoren komen 116 koopappartementen
 • Planning: bouw gestart. Oplevering gepland vierde kwartaal 2022
 • Een 110 meter hoge woontoren met 340 woningen op de plek van het voormalige kantoorgebouw van Erasmus Verzekeringen aan de Boompjes (sloop/nieuwbouw)
 • In de ondergrondse parkeergarage komt ruimte voor 212 parkeerplaatsen én 688 fietsen!
 • Planning: bouw gestart 2018. Oplevering gepland begin 2021

Hoogste punt oktober 2020:

Buitenruimte

Door alle nieuwbouw komen er dus steeds meer bewoners in het Maritiem District. En deze trend zet zich de komende jaren voort. Dat betekent dat er ook steeds meer mensen gebruik maken van de openbare ruimte. En niet alleen de bewoners. Het Maritiem District heeft door de bijzondere combinatie van historie en moderne architectuur en de relatie met het water en de haven, een grote aantrekkingskracht op bezoekers en toeristen.
Het is daarom belangrijk we de buitenruimte goed inrichten. Daarom zijn er plannen voor herinrichting van de buitenruimte met meer groen, minder parkeren en meer verbinding met de kades en het water.

De verbinding met het water

Rotterdam ontleent een groot deel van haar identiteit aan de rivier en de havens. In het Maritiem District is deze identiteit ruimtelijk waarneembaar, hier dringt de haven door tot in het hart van de stad.
Samen met de stichting Erfgoedhavens werkt de gemeente de beleving van het water in het Maritiem District en het toegankelijk maken er van. Door de getijdewerking van het water is de afstand tot het water vaak letterlijk groot, daarom wordt er met verschillende projecten geprobeerd die afstand te verkleinen en het recreëren aan het water mogelijk te maken.

Enkele jaren geleden zijn de drijvende trappen aan de kop van de Leuvehaven gerealiseerd, die toegang bieden tot het water en de kidsmarina. In de Wijnhaven wordt in 2021 een lounge ponton neergelegd om bij het water te kunnen verblijven. Mogelijk komen er in de toekomst meerdere pontons en daarmee een doorgaande route over het water.

Spelen in het Maritiem District

Steeds meer (klein)kinderen wonen en bezoeken het Maritiem district. In 2020 heeft de gemeente aan de Terwenakker op verzoek van bewoners een kleine groene speelplek ingericht. Bij toekomstige herinrichtingen van de buitenruimte worden steeds kleine speelvoorzieningen meegenomen.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe binnenstadsbewoners in de nieuwe torens aan de Wijnhaven komen wonen. De toename van woningen en daarmee bewoners, vraagt om investeringen in het aantrekkelijker maken van het gebied. De gemeente is daarom gestart met het maken van een plan om de buitenruimte van de noordzijde van de Wijnhaven opnieuw in te richten. Meer groen, meer gebruik van de kades en het water, betere verbindingen met andere wijken, minder parkeren op straat en daarmee meer mogelijkheden voor terrassen aan het water. Momenteel wordt gewerkt aan een programma van eisen om de uitgangspunten voor het ontwerp vast te leggen.

Aan de Hertekade worden tussen de kantoorpanden van RWS en de Willemswerf twee nieuwe woontorens gebouwd Boompjes 60-68 en de Terraced Tower. Samenvoegen deze projecten bijna 700 woningen en ruim 2.200 m2 aan commerciële ruimten toe. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt om de buitenruimte van de Hertekade en een deel van de Boompjes opnieuw in te gaan richten. Daarmee komt er minder ruimte voor parkeren op straat, maar meer ruimte voor wandelen en verblijven langs de kade en voor groen. Gelijk op lopend met de bouw van de torens wordt de nieuwe inrichting de komende jaren gerealiseerd.

Met de komst van het nieuwe Leuvepaviljoen wordt ook de omliggende buitenruimte aangepakt. De benedendijkse kade (Leuvehaven) wordt van Maritiem Museum tot en met het Mainport/Intell hotel opnieuw ingericht. Bezoekers en bewoners kunnen daar straks genieten van een groen en uniek stukje Rotterdam aan het water.

Waar nu de kaderand is komen groene velden, omgeven door bomen en bloemenvelden, waar u kunt ontspannen en spelen. Langs de kade wordt de bestaande wandelroute door het buitengedeelte van het Maritiem Museum opnieuw ingericht. Rond het paviljoen komen twee terrassen voor horeca.

Boven op de Schiedamsedijk komen twee nieuwe voetgangersoversteekplaatsen om de verbinding tussen Cool-Zuid en het Maritiem District te verbeteren. Tussen Schiedamsedijk en de Leuvehaven komen diverse trappen en hellingbanen om iedereen de kans te geven van dit bijzondere gebied in het centrum van de stad te genieten.

De Kraneschipbrug is een pontonbrug en ligt in de Leuvehaven bij het Maritiem Museum Rotterdam. De brug deed oorspronkelijk dienst in het Merwedekanaal bij Meerkerk. Na een eerdere renovatie is nu opnieuw groot onderhoud nodig. De gemeente is aan het studeren of de brug wordt opgeknapt of vervangen.