Maritiem District
Gepubliceerd op: 30-11-2020
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/maritiem-district/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Maritiem District staat inmiddels op de kaart als het hoogbouwcentrum van Rotterdam. Hier komen water, historie en de moderne stad bij elkaar. In totaal worden er zo’n 1.900 nieuwe woningen gebouwd

Hierdoor transformeert het gebied steeds meer van kantoorgebied naar woongebied.

Er wordt ook flink geïnvesteerd in de buitenruimte: meer groen, beter kadegebruik, betere verbindingen en minder geparkeerde auto’s op straat. Zo ontstaat er bijvoorbeeld ruimte om te spelen en voor terrassen aan het water. Water, historie en de moderne stad komen hier bij elkaar. Het Maritiem District wordt hiermee een zichtbaar, levendig en aantrekkelijk onderdeel van de binnenstad.

In 2021 staat er weer veel te gebeuren in het Maritieme hart van de Rotterdamse binnenstad. 

Woningbouwprojecten

Deze projecten zijn of komen in uitvoering in 2021:

 • 612 kamers en huurappartementen voor studenten en starters
 • De toren wordt 70 meter hoog en telt 24 verdiepingen
 • Op het dak komt een groen gemeenschappelijk terras van 600 m2
 • Planning: bouw gestart. Oplevering naar verwachting +/- derde kwartaal 2021
 • +/- 275 woningen waarvan 4/5 deel huur en 1/5 deel koop
 • Planning: start bouw staat gepland in het derde kwartaal van 2021

Dit betreft een sloop-nieuwbouwproject. De twee nieuwe woontorens van 76 meter en 106 meter worden 342 huurappartementen gecreëerd.
Planning: bouw gestart in het tweede kwartaal van 2020. Oplevering gepland in 2024.

 • 87 sociale huurwoningen
 • Planning: start bouw eind 2020 of begin 2021
 • Transformatieproject van bestaande laagbouw naar woontoren van 106 meter hoog met 143 appartementen (huur en koop) en commerciële voorzieningen
 • Planning: start bouw 2021. Oplevering gepland in vierde kwartaal 2023

Op het terrein van het Havenziekenhuis komen +/- 387 nieuwbouwwoningen. (35 procent huur en 65 procent koop). Een mooie mix van onder andere 100 woningen in het topsegment evenals 100 sociale huurwoningen. Het betreft een gebiedsontwikkeling inclusief de herontwikkeling van de Hoge Wiek (Woonstad).

 • 110 meter hoge woontoren van 35 verdiepingen en een daktuin van 1500 m2
 • In de woontoren komen 116 koopappartementen
 • Planning: bouw gestart. Oplevering gepland vierde kwartaal 2022
 • Een 110 meter hoge woontoren met 340 woningen op de plek van het voormalige kantoorgebouw van Erasmus Verzekeringen aan de Boompjes (sloop/nieuwbouw)
 • In de ondergrondse parkeergarage komt ruimte voor 212 parkeerplaatsen én 688 fietsen!
 • Planning: bouw gestart 2018. Oplevering gepland begin 2021

Hoogste punt oktober 2020:

De verbinding met het water

Rotterdam ontleent een groot deel van haar identiteit aan de rivier en de havens. In het Maritiem District is deze identiteit ruimtelijk waarneembaar, hier dringt de haven door tot in het hart van de stad.
Samen met de stichting Erfgoedhavens werkt de gemeente de beleving van het water in het Maritiem District en het toegankelijk maken er van. Door de getijdewerking van het water is de afstand tot het water vaak letterlijk groot, daarom wordt er met verschillende projecten geprobeerd die afstand te verkleinen en het recreëren aan het water mogelijk te maken.

Enkele jaren geleden zijn de drijvende trappen aan de kop van de Leuvehaven gerealiseerd, die toegang bieden tot het water en de kidsmarina. In de Wijnhaven wordt in 2021 een lounge ponton neergelegd om bij het water te kunnen verblijven. Mogelijk komen er in de toekomst meerdere pontons en daarmee een doorgaande route over het water.

 • De Sloepenhaven The Red Apple Marina is een succes. Intussen aangevuld met de wikkelboat, een huisje waar je kunt vergaderen of overnachten in de Sloepenhaven.
 • De drijvende Leuvetrappen zijn in de zomer van 2017 aan de kade van Plein 1940 aangemeerd. Een uitnodigende plek voor bezoekers om dichter bij het water te recreëren.
 • Stichting Erfgoedhavens Rotterdam beheert de havens in de binnenstad in opdracht van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om baggeren en vuilvissen. En vooral om het toewijzen van ligplaatsen aan historische schepen waarop mensen wonen of werken.

Het gebied op ooghoogte

Vanaf een grote afstand vallen de diverse woontorens van het Maritiem District al op in de Rotterdamse skyline. Maar deze buurt in het stadscentrum staat niet alleen bekend door zijn hoogbouw. Het Maritiem Museum Rotterdam, de vestigingen van de Hogeschool, de horecavestigingen, kantoorgebouwen en het binnenhavens trekken veel vaste en eenmalige bezoekers. De bouw van de woontorens gaat gepaard met een groei van het aantal inwoners, in het gebied. In alle leeftijdscategorieën groeit het aantal bewoners. Voor al deze bewoners en bezoekers geldt dat zij eisen stellen aan de beleving van het gebied op straatniveau.

Om verdere invulling te geven aan deze wensen en hoe dit te realiseren werkt de gemeente samen met de huidige bewoners en ondernemers in 2021 aan het opstellen van een 'Visie op Ooghoogte'.

Video’s over activiteiten 2021

Eerdere jaren informeerden we bewoners en betrokkenen over de jaarplanning van het gebied tijdens bijeenkomsten in het Maritiem Museum. Vanwege de corona-maatregelen doen we het dit jaar anders.

In acht video’s vertellen projectleiders, stedenbouwkundigen en ontwerpers over de geplande activiteiten in 2021. Bewoners en betrokkenen uit het gebied hebben hiervoor vragen kunnen insturen. Die worden in de video’s beantwoord:

Spelen in het Maritiem District

Steeds meer (klein)kinderen wonen en bezoeken het Maritiem district. In 2020 heeft de gemeente aan de Terwenakker op verzoek van bewoners een kleine groene speelplek ingericht. Bij toekomstige herinrichtingen van de buitenruimte worden steeds kleine speelvoorzieningen meegenomen.

Buitenruimte

Door alle nieuwbouw komen er dus steeds meer bewoners in het Maritiem District. En deze trend zet zich de komende jaren voort. Dat betekent dat er ook steeds meer mensen gebruik maken van de openbare ruimte. En niet alleen de bewoners. Het Maritiem District heeft door de bijzondere combinatie van historie en moderne architectuur en de relatie met het water en de haven, een grote aantrekkingskracht op bezoekers en toeristen.
Het is daarom belangrijk we de buitenruimte goed inrichten. Daarom zijn er plannen voor herinrichting van de buitenruimte met meer groen, minder parkeren en meer verbinding met de kades en het water.

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe binnenstadsbewoners in de nieuwe torens aan de Wijnhaven komen wonen. De toename van woningen en daarmee bewoners, vraagt om investeringen in het aantrekkelijker maken van het gebied. De gemeente is daarom gestart met het maken van een plan om de buitenruimte van de noordzijde van de Wijnhaven opnieuw in te richten. Met een digitale enquête zijn wensen van bewoners en ondernemers is het gebied opgehaald. Meer groen, meer gebruik van de kades en het water, betere verbindingen met andere wijken, minder parkeren op straat en daarmee meer mogelijkheden voor terrassen aan het water. Voor de nieuwe inrichting is een concept-programma van eisen opgesteld, wat tot 14 juni 2021 ter inzage lag. Als het programma van eisen is vastgesteld wordt een voorlopig ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting.

Wilt u het programma van eisen inzien? Mail dan naar maritiemdistrict@rotterdam.nl.

Aan de Hertekade worden tussen de kantoorpanden van RWS en de Willemswerf twee nieuwe woontorens gebouwd Boompjes 60-68 en de Terraced Tower. Samenvoegen deze projecten bijna 700 woningen en ruim 2.200 m2 aan commerciële ruimten toe. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt om de buitenruimte van de Hertekade en een deel van de Boompjes opnieuw in te gaan richten. Daarmee komt er minder ruimte voor parkeren op straat, maar meer ruimte voor wandelen en verblijven langs de kade en voor groen. Gelijk op lopend met de bouw van de torens wordt de nieuwe inrichting de komende jaren gerealiseerd.

In het tweede kwartaal van 2022 start de gemeente met het vervangen van de Hertekade en de reparatie van de aan deze kade grenzende Ibisbrug.

De Hertekade en de Ibisbrug zijn zodanig beschadigd dat de kade vervangen moet worden en de brug dient te worden gerenoveerd.

De Ibisbrug zal door de werkzaamheden een jaar lang buiten gebruik zijn.

De werkzaamheden zijn naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 klaar.

Overlast door de werkzaamheden

Het werk zal (geluids)overlast veroorzaken. Er is weliswaar gekozen voor de meest stille technisch mogelijke bouwwijze maar geluidsoverlast is onvermijdelijk. 

Andere mogelijke overlast:

 • er wordt een bouwplaats ingericht. Transport van bouwmaterialen vindt zoveel mogelijk over het water plaats om de overlast op de kade zoveel mogelijk te beperken
 • het werk veroorzaakt trillingen
 • de eerste 5 tot 7 meter vanaf de waterkant is de kade tijdens de bouwwerkzaamheden niet toegankelijk
 • fietsers en voetgangers die gebruik willen maken van de Ibisbrug worden omgeleid omdat ze gedurende de werkzaamheden geen gebruik kunnen maken van de brug.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kan de planning worden aangepast.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met onze wijkregisseur Usha Ramdajal-Ramdhiansing via r.ramdajalramdhiansing@rotterdam.nl of telefoon: 06 - 192 891 81.

Met de komst van het nieuwe Leuvepaviljoen wordt ook de omliggende buitenruimte aangepakt. De benedendijkse kade (Leuvehaven) wordt van Maritiem Museum tot en met het Mainport/Inntel hotel opnieuw ingericht. Bezoekers en bewoners kunnen daar straks genieten van een groen en uniek stukje Rotterdam aan het water.

Waar nu de kaderand is komen groene velden, omgeven door bomen en bloemenvelden, waar u kunt ontspannen en spelen. Langs de kade wordt de bestaande wandelroute door het buitengedeelte van het Maritiem Museum opnieuw ingericht. Rond het paviljoen komen twee terrassen voor horeca.

Boven op de Schiedamsedijk komen twee nieuwe voetgangersoversteekplaatsen om de verbinding tussen Cool-Zuid en het Maritiem District te verbeteren. Tussen Schiedamsedijk en de Leuvehaven komen diverse trappen en hellingbanen om iedereen de kans te geven van dit bijzondere gebied in het centrum van de stad te genieten.

De Kraneschipbrug is een pontonbrug en ligt in de Leuvehaven bij het Maritiem Museum Rotterdam. De brug deed oorspronkelijk dienst in het Merwedekanaal bij Meerkerk. Na een renovatie in de jaren 90 is nu voor het einde van het jaar opnieuw groot onderhoud nodig.