Groot onderhoud Lusthofkwartier
Gepubliceerd op: 27-11-2018
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lusthofkwartier/
Ga naar de hoofdinhoud

Van september 2019 tot half 2023 voeren de gemeente Rotterdam en Stedin groot onderhoud uit aan riolering, straten, het groen en het gasleidingnet in het Lusthofkwartier. De openbare verlichting wordt waar nodig vervangen door LED-lampen.

Er wordt gewerkt in de straten die zijn aangegeven in het kaartje. Om te voorkomen dat de werkzaamheden aan riolering, straten, groen en gasleidingnet voor terugkerende overlast zorgen, worden deze zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden kan de buurt er dan weer jaren tegen.

Nieuws

Bij de jaarlijkse inspectie van gemeentelijke bomen is onlangs vastgesteld dat een iep op de hoek van de Adamshofstraat met de Lusthofstraat was aangetast door zadelzwam. Door deze houtparasiet verzwakt de boom en wordt het risico op uitbrekende takken of stambreuk steeds groter. Om de veiligheid te waarborgen is een rooivergunning aangevraagd en ook verleend.

Een aannemer heeft de opdracht gekregen de boom te rooien. Helaas is er bij de uitvoering een vergissing gemaakt en is de verkeerde iep gerooid. De boom waar het om ging stond er dus nog en moest alsnog verwijderd worden. Het is niet duidelijk hoe de verwisseling heeft kunnen gebeuren.

Net als de bewoners in de buurt, betreurt de gemeente het verlies van de boom ten zeerste. Om de vergissing enigszins recht te zetten worden nog dit voorjaar twee vervangende bomen geplant. Dit zijn bomen uit het gemeentelijk bomendepot, wat betekent dat er geen jonge boompjes, maar al wat grotere bomen worden teruggeplant. Naar verwachting wordt het aanzien van de straat hiermee grotendeels hersteld.

De werkzaamheden in deelgebied 2, het Lusthofkwartier Noord, starten half januari 2021 in de Vredehofstraat. De werkvolgorde is nog niet vastgesteld, maar daarna komen ook de Lambertusstraat, Aegidiusstraat, Adamshofstraat, en Siondwarsstraat aan de beurt. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 2021 klaar.

In dit deel van het Lusthofkwartier is een kaart rondgestuurd met daarop aangegeven het werkgebied en wat het groot onderhoud inhoudt. De kaart staat onderaan deze pagina onder Kaarten Deelgebied 2

De werkzaamheden aan het riool in de Assendelftstraat zijn klaar. Het was de bedoeling dat dit eerder zou zijn, maar door de deels gelijktijdige werkzaamheden in de Lusthofstraat is de planning opgeschoven. Deze schuift nu nog verder op door een kapotte oven bij de fabrikant van de straatstenen. Het is nog niet bekend wanneer alle stenen geleverd worden. Tot de straat dichtgemaakt kan worden, blijven de rijplaten liggen. Daar mag nog niet geparkeerd worden, om ruimte te houden voor de hulpdiensten.

Van 15 juni tot 1 augustus worden op drie kruispunten in de Lusthofstraat de rioolverbindingen tussen het ‘gewone’ riool in de zijstraten met het hoofdriool in de Lusthofstraat, vervangen.

Daarvoor worden de Lusthofstraat en zijstraten steeds per kruispunt afgesloten voor autoverkeer. Het gaat om achtereenvolgens het kruispunt met de Chris Bennekerslaan, de Paulus Potterstraat en de Oostmaasstraat.

De afsluitingen en omleidingen verhuizen mee met het werk en worden steeds aangegeven met borden. De parkeergarage blijft open voor parkeren. Winkels en horeca blijven steeds goed bereikbaar.

Omdat de werkzaamheden in het Lusthofkwartier Deelgebied 1 snel vorderen is er ruimte ontstaan in de planning. De Assendelftstraat is naar voren geschoven. In juni wordt daar gestart met de rioolvervanging. Deze zou volgens de eerdere planning pas eind 2020 plaatsvinden.

Rooien van bomen

In voorbereiding op het werk zijn de bomen in de Assendelftstraat gerooid. Tijdens bewonersavonden en met tekeningen van de nieuwe inrichting van de straat zijn bewoners hier eerder van op de hoogte gesteld. Er is een rooivergunning aangevraagd en verkregen. Daarop zijn de bomen door de boswachter gecontroleerd op broedende vogels of andere dieren en ‘schoon’ bevonden, voor het rooien van start ging.

Een deel van de bomen was al van mindere kwaliteit en zonder lange levensverwachting. Een ander deel van de bomen stond op de riolering en zouden de werkzaamheden niet overleven. Ook waren er bomen bij die de ophoging van de straat na werkzaamheden zeer waarschijnlijk niet zouden overleven. De bomen worden vervangen door nieuwe. Kijk voor de nieuwe situatie op onderstaande kaart.

Tot en met vrijdag 26 juni voert de gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan de Willem Ruysbrug. De rijweg wordt verbreed en de stoepen worden smaller, om op de brug een aparte fietsstrook aan te kunnen brengen. Ook wordt het verkeerslichtensysteem op de kruising Willem Ruyslaan/Oostzeedijk aangepast.

Deze acties komen voort uit de Fietskoers 2025, waarmee de gemeente meer ruimte, een betere doorstroming van het fietsverkeer en meer aandacht voor verkeersveiligheid wil faciliteren. De werkzaamheden vallen samen met die van de RET aan de trambaan op de Oostzeedijk. Zo blijft de periode van overlast beperkt.

Werkwijze

Het is druk in de ondergrond van het Lusthofkwartier. Behalve de riolering, liggen er verschillende kabels en leidingen onder de grond. De straten gaan daarom van gevel tot gevel open. Het oude riool gaat eruit en wordt vervangen door een nieuw riool. Waar nodig worden de overige leidingen en kabels vervangen en op de juiste hoogte gebracht.

Daarna wordt de straat opgehoogd naar het oorspronkelijke niveau. Dat is nodig om voldoende ruimte tussen het grondwater en de kabels en leidingen te houden om storingen of gevaarlijke situaties te voorkomen. De straten worden tenslotte weer dichtgemaakt met nieuwe materialen en opnieuw ingericht.

Werkgebied en fasering

  • 2019 - 2020 Deelproject 1: Adamshofstraat (Zuid), Oostmaasstraat, Paulus Potterstraat, Robert Baeldestraat (Oost), Rubensstraat (deel), Chris Bennekerslaan, Assendelftstraat
  • 2021 Deelproject 2: Adamshofstraat (Noord), Aegidiusstraat (Noord), Lambertusstraat (Noord), Vredehofstraat, Siondwarsstraat
  • 2022 - 2023 Deelproject 3: Aegidiusstraat (Zuid), Lambertusstraat (Zuid), Annastraat, Oostzeedijk-Beneden
  • 2023 Deelproject 4: Lusthofstraat (rioolherstel)