Groot onderhoud Lusthofkwartier
Gepubliceerd op: 27-11-2018
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lusthofkwartier/
Ga naar de hoofdinhoud

Van 2019 tot half 2024 voeren de gemeente Rotterdam en Stedin groot onderhoud uit aan riolering, straten, het groen en het gasleidingnet in het Lusthofkwartier. De openbare verlichting wordt waar nodig vervangen door LED-lampen.

Er wordt gewerkt in de straten die zijn aangegeven in het kaartje. Om te voorkomen dat de werkzaamheden aan riolering, straten, groen en gasleidingnet voor terugkerende overlast zorgen, worden deze zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden kan de buurt er dan weer jaren tegen.

Voorbereiding werkzaamheden Lusthofkwartier Zuidoost

De gemeente is gestart met de voorbereiding van het laatste deel van de werkzaamheden in de Lambertusstraat, Aegidiusstraat en Annastraat in het Zuidoostelijke deel van de wijk. Van half 2023 tot half 2024 gaan ook daar de straten open van gevel tot gevel en wordt o.a. de riolering vervangen.

Onderhoudsplan Lusthofkwartier Zuidoost

Bewoners is gevraagd hun wensen en ideeën voor de buitenruimte door te geven. De wensen die binnen de mogelijkheden van het project vallen en haalbaar zijn, worden verwerkt in het onderhoudsplan. Dit (definitieve) plan voor de buitenruimte komt later dit jaar op deze webpagina te staan.

Er zijn zo’n 70 wensen en ideeën binnengekomen. De meeste reacties gaan over de wens voor meer groen, bijvoorbeeld in de vorm van perkjes, geveltuintjes, plantenbakken en het behouden van het bestaande groen. Daarnaast kwamen veel wensen en ideeën binnen over (fiets)parkeren, zoals meer fietsparkeerplekken, en een bredere stoep door het schuinparkeren te veranderen in langsparkeerplaatsen. Ook is er vraag naar meer huisvuil- en papiercontainers en in het algemeen een betere uitstraling van de buurt.

De speeltuin vraagt ook duidelijk om aandacht: de speeltoestellen zijn oud en moeten opgeknapt of vervangen worden, de indeling kan misschien anders en er kwamen speelsuggesties binnen, zoals een voetbalkooi en knikkertegels. De gemeente is daarom nu aan het bedenken hoe de buurt en de kinderen verder betrokken kunnen worden bij het opknappen van de speelplek.

Werkwijze

Het is druk in de ondergrond van het Lusthofkwartier. Behalve de riolering, liggen er verschillende kabels en leidingen onder de grond. De straten gaan daarom van gevel tot gevel open. Het oude riool gaat eruit en wordt vervangen door een nieuw riool. Waar nodig worden de overige leidingen en kabels vervangen en op de juiste hoogte gebracht.

Daarna wordt de straat opgehoogd naar het oorspronkelijke niveau. Dat is nodig om voldoende ruimte tussen het grondwater en de kabels en leidingen te houden om storingen of gevaarlijke situaties te voorkomen. De straten worden tenslotte weer dichtgemaakt met nieuwe materialen en opnieuw ingericht.

Werkgebied en fasering

  • 2019 - 2021 Deelproject 1: Adamshofstraat (Zuid), Oostmaasstraat, Paulus Potterstraat, Robert Baeldestraat (Oost), Rubensstraat (deel), Chris Bennekerslaan, Assendelftstraat
  • 2021 - 2022 Deelproject 2: Adamshofstraat (Noord), Aegidiusstraat (Noord), Lambertusstraat (Noord), Vredehofstraat, Siondwarsstraat
  • 2023 - 2024 Deelproject 3: Aegidiusstraat (Zuid), Lambertusstraat (Zuid), Annastraat
  • 2021 en 2024 (opgeknipt) Deelproject 4: Lusthofstraat en Oostzeedijk Beneden (rioolherstel)