Spring naar het artikel

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag betaalt u legeskosten. Hiervoor ontvangt u van de gemeente een aanslag van de gemeente.

U vindt de leges in de Verordening leges omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam.

U betaalt legeskosten voor een omgevingsvergunning met de werkzaamheden:

De totale bouw- of sloopkosten voor het gehele bouwproject waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt en die u heeft opgegeven bij de indiening van de aanvraag, bepalen hoeveel leges u moet betalen.

De bouwkosten zijn gelijk aan de aanneemsom zonder de omzetbelasting maar met het meer- en minder werk. De aanneemsom is het bedrag dat u aan de aannemer moet betalen voor het uitvoeren van uw bouwplan. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheden plaats vindt dan zijn de bouwkosten gelijk aan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hieronder vindt u de legestabel 2018 voor de omgevingsvergunning bouw/sloop:

Schijf Hoogte bouwkosten Tarief
per schijf
Min / Max
legestarief
1 Over bouwkosten tot en met € 35.900,- 1,54% Min. € 95
2 Over bouwkosten van € 35.900,01 tot en met € 530.000,- 1,77%  
3 Over bouwkosten van € 530.000,01 tot en met € 1.100.000,- 1,92%  
4 Over bouwkosten van € 1.100.000,01 tot en met € 10.700.000,- 1,97%  
5 Over bouwkosten van € 10.700.000,01 tot en met € 26.700.000,- 2,12%  
6 Over bouwkosten vanaf 26.700.000,01 0,81% Max. € 995.907,40

Uitleg kosten omgevingsvergunning bouw / sloop

Voor een omgevingsvergunning met de activiteit bouw betaalt u minimaal € 95,-. U betaalt geen vast bedrag. De leges die u moet betalen zijn afhankelijk van de hoogte van de totale bouwkosten. Bij bouwkosten vanaf € 6.168,55 moet u de berekening in verschillende schijven (stappen) maken.

Rekenvoorbeelden kosten omgevingsvergunning bouw

1) U hebt bouwkosten van € 20.000,-
U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1: €. 20.000 x 1,54% = € 308,- = leges vergunning bouw

2) U hebt bouwkosten van € 800.000,-

U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1: €   35.900 x 1,54% = € 552,86 (stap 1)
Schijf 2: € 494.100 x 1,77% = € 8.745,57 (stap 2)
Schijf 3: € 270.000 x 1,92% = € 5.184,- (stap 3)
________________________________________________ +
Leges vergunning bouw: = € 14.482,43

3) U hebt bouwkosten van € 30.000.000,-

U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1: €        35.900  x 1,54% =  €       552,86  (stap 1)
Schijf 2: €      494.100  x 1,77% =  €    8.745,57  (stap 2)
Schijf 3: €      570.000  x 1,92% =  €   10.944,00 (stap 3)
Schijf 4: €   9.600.000  x 1,97% =  €189.120,00  (stap 4)
Schijf 5: € 16.000.000  x 2,12% =  €339.200,00  (stap 5)
Schijf 6: €   3.300.000  x 0,81% =  €  26.730,00  (stap 6)
________________________________________________ +
Leges vergunning bouw = € 575.292,43

Het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning met de activiteit kappen van een boom bedraagt € 374,80.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit een uitweg maken, te hebben of te veranderen, of het gebruik daarvan te veranderen, bedraagt € 274,80.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen bedraagt € 95,00.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan zonder dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is, bedraagt € 95,00.

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning met de activiteit brandveilig gebruik wordt een starttarief van € 252,60 in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting voor het aantal geldende vierkante meter aan oppervlakte.

Inrichting met een oppervlakte
500 m² of kleiner € 385,50
501 t/m 2.000 m² € 1.354,90
2.001 t/m 5.000 m² € 3.347,90
5.001 t/m 50.000 m² € 4.685,30
50.001 m² en hoger € 7.335,40

Bezwaar

U kunt bezwaar indienen tegen de aanslag bouwleges op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit bezwaarschrift moet bevatten:

  • datum van verzending
  • naam en adres van indiener plus bedrijfsnaam (als dit van toepassing is)
  • gronden en/of motivatie van uw bezwaar
  • een omschrijving van het besluit met het dossiernummer, waartegen het bezwaar zich richt
  • de ondertekening van de indiener

Dien uw bezwaarschrift binnen 6 weken na datum van verzending van de aanslag in bij:

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht/Leges
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Let op: Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking voor de betalingsverplichting. U moet dus gewoon betalen. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, krijgt u de legeskosten terug.

Contact

Hebt u niet gevonden wat u zocht? Mail bwt-vergunningen@rotterdam.nl of kijk op de pagina contact.