Legeskosten omgevingsvergunning
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/legeskosten-omgevingsvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag betaalt u legeskosten. Hiervoor ontvangt u van de gemeente een aanslag.

U vindt de leges in de Verordening leges omgevingsvergunning 2021 (pdf) van de gemeente Rotterdam.

U betaalt legeskosten voor een omgevingsvergunning met de werkzaamheden:

De totale bouw- of sloopkosten voor het gehele bouwproject waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt en die u heeft opgegeven bij de indiening van de aanvraag, bepalen hoeveel leges u moet betalen.

De bouwkosten zijn gelijk aan de aanneemsom zonder de omzetbelasting maar met het meer- en minder werk. De aanneemsom is het bedrag dat u aan de aannemer moet betalen voor het uitvoeren van uw bouwplan. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheden plaats vindt dan zijn de bouwkosten gelijk aan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hieronder vindt u de legestabel 2021 voor de omgevingsvergunning bouw/sloop:

Schijf Hoogte bouwkosten Tarief
per schijf
Min / Max
legestarief
1 Over bouwkosten tot en met 35.900 euro 1,63 procent Minimaal 100,30 euro
2 Over bouwkosten van 35.900,01 tot en met 530.000 euro 1,87 procent  
3 Over bouwkosten van 530.000,01 tot en met 1.100.000 euro 2,03 procent  
4 Over bouwkosten van 1.100.000,01 tot en met 10.700.000 euro 2,08 procent  
5 Over bouwkosten van 10.700.000,01 tot en met 26.700.000 euro 2,24 procent  
6 Over bouwkosten vanaf 26.700.000,01 euro 0,86 procent Maximaal 1.051.675,10 euro

Uitleg kosten omgevingsvergunning bouw / sloop

Voor een omgevingsvergunning met de activiteit bouw betaalt u minimaal 100,30 euro. U betaalt geen vast bedrag. De leges die u moet betalen zijn afhankelijk van de hoogte van de totale bouwkosten. Bij bouwkosten vanaf 6.153,37 euro moet u de berekening in verschillende schijven (stappen) maken.

Rekenvoorbeelden kosten omgevingsvergunning bouw

1) U hebt bouwkosten van 20.000 euro
U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1: 20.000 x 1,63 procent = 326 euro = leges vergunning bouw

2) U hebt bouwkosten van 800.000 euro

U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1:   35.900 x 1,63 procent = 585,17 (stap 1)
Schijf 2: 494.100 x 1,87 procent = 9.239,67 (stap 2)
Schijf 3: 270.000 x 2,03 procent = 5.481,00 (stap 3)
________________________________________________ +
Leges vergunning bouw: = 15.305,84 euro

3) U hebt bouwkosten van 30.000.000 euro

U moet de leges als volgt berekenen:
Schijf 1:         35.900  x 1,63 procent =     585,17 (stap 1)
Schijf 2:      494.100  x 1,87 procent =   9.239,67 (stap 2)
Schijf 3:      570.000  x 2,03 procent =  11.571,00 (stap 3)
Schijf 4:   9.600.000  x 2,08 procent =  198.680,00 (stap 4)
Schijf 5: 16.000.000  x 2,24 procent =  358.400,00 (stap 5)
Schijf 6:   3.300.000  x 0,86 procent =   28.380,00,00 (stap 6)
________________________________________________ +
Leges vergunning bouw = 607.855,84 euro

Het tarief voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning met de activiteit kappen van een boom bedraagt 395,80 euro.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit een uitweg maken, te hebben of te veranderen, of het gebruik daarvan te veranderen, bedraagt 290,20 euro.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen bedraagt 100,30 euro.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan zonder dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig is, bedraagt 100,30 euro.

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning met de activiteit brandveilig gebruik wordt een starttarief van 266,70 euro in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting voor het aantal geldende vierkante meter aan oppervlakte.

Inrichting met een oppervlakte
500 m² of kleiner 407,10 euro
501 tot en met 2.000 m² 1.430,80 euro
2.001 tot en met 5.000 m² 3.535,40 euro
5.001 tot en met 50.000 m² 4.947,70 euro
50.001 m² en hoger 7.767,30 euro

Bezwaar

U kunt bezwaar indienen tegen de aanslag bouwleges op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op de pagina Bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

Meer informatie

Hebt u niet gevonden wat u zocht? Mail bwt-vergunningen@rotterdam.nl of kijk op de pagina contact.