Het Lage Land - Prinsenland - 's Gravenland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/lage-land-prinsenland-sgravenland/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland zijn wijken in Prins Alexander en staan bekend als woonwijken met veel groen. Centraal ligt het Prinsenpark. Actuele thema’s zijn: klimaat, reizen, langer thuis en digitalisering.

Vanaf 16 maart heeft uw wijk een wijkraad. De leden van de wijkraad halen op wat er leeft in de buurt. Op straat, tijdens bijeenkomsten of online. Ze zorgen ervoor dat iedereen die dat wil kan meedenken. Bijvoorbeeld over meer groen, veiligheid, speelplekken of fietspaden. De wijkraad verzamelt de ideeën en maakt plannen - samen met bewoners, wijkorganisaties en de gemeente. Al deze plannen schrijven ze op in het wijkakkoord. Dit wijkakkoord wordt onder andere door de gemeente uitgevoerd. De wijkraad kijkt mee of dit ook echt gebeurt; en adviseert de gemeente over alles dat voor de wijk van belang is. Lees meer op de pagina Wijkraden.

Ron Davids (voorzitter)

H.M. (Ron) Davids

Janine Kallenbach-Heinen

J.E. (Janine) Kallenbach-Heinen

Ary Polhuis

A. (Ary) Polhuis

Jan-Willem Prakke

J.C. (Jan-Willem) Prakke

Annemoon Wanders

A.M.J.M. (Annemoon) Wanders

Paul Whitehouse

P. (Paul) Whitehouse

Jan-Dirk Wildeboer

J.D. (Jan-Dirk) Wildeboer

Nieuws

Meer nieuws over uw wijk? Meld u aan voor de wijknieuwsbrief. Elke twee weken ontvangt u nieuws over uw eigen wijk in uw mailbox.

U bent van harte welkom op de muzikale zondagen in Ontmoetingscentrum Prinsenhof aan het Bramanteplein 2. Deze zijn elke eerste zondag van de maand.

Een volle zaal met mensen geniet van muziek in ontmoetingscentrum Prinsenhof.

Muzikale zondag

Koren, orkesten en muzikale talenten: ze komen iedere eerste zondag van de maand voorbij.

Mariska Vogels van OC Prinsenhof: ‘Je kunt elkaar ontmoeten en genieten van swingende muziek onder het genot van een lekker hapje en drankje. Van Golden Oldies tot Oudhollandse meezingers, elke maand wordt een andere muzikant uitgenodigd.

De muziekmiddagen zijn van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt zo binnenlopen om van de gezelligheid te genieten, de toegang is gratis. Artiesten als Perry Zuidam of Angel Andrews maken er een feestje van. De zaal zit elke keer vol!

Ontmoetingscentrum Prinsenhof bestaat al 15 jaar en is gesticht door wijkbewoners die elkaar wilden ontmoeten en iets wilden doen voor de wijk. Vandaar de muziekdagen. Die zijn gezellig en het is goed dat het er is, een zondag kan soms best eenzaam zijn.'

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van OC Prinsenhof? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.ontmoetingscentrumprinsenhof.nl.

Twee vrouwen houden trots een ingelijst kunstwerkje op. Met daarop, in gehaakte letters de tekst 'Amaliahof'

Met de onthulling van de naam Amaliahof is de ontmoetingsruimte van de Prinsessenflats 5 april geopend. Een huiskamer aan de Madernastraat 334 waar u kunt genieten van een kopje koffie en leuke activiteiten. En als u vragen heeft, kunt u terecht bij het Team van de wijk.

Amaliahof is een kersverse huiskamer voor bewoners van de flats en mensen uit de buurt. De Prinsessenflats zijn Thuisplusflats waar veel mensen wonen die graag nog thuis willen wonen, maar soms niet alles meer zelfstandig kunnen. Zo nodig is zorg en ondersteuning dichtbij huis. Bewoners van de flats in Prinsenland kunnen met het Team van de wijk - dat ook aan de Madernastraat zit - bespreken wat ze nodig hebben. Denk aan een maaltijd aan huis of een helpende hand bij een tuinklusje, de boodschappen of het uitlaten van de hond. Team van de wijk organiseert gezellige activiteiten en ook voor een wandeling of een praatje kunnen bewoners hier aankloppen. Het team bestaat uit zorg- en welzijnswerkers die zich samen met vrijwilligers en buurtbewoners inzetten om te helpen.

Meehelpen of hulp nodig?

Woont u in de omgeving Prinsenland en Lage Land? Dan kunt u zich opgeven om anderen te helpen bij een klusje, die zij zelf niet meer kunnen. Ook kunt u zich aanmelden als u zelf hulp nodig heeft.

Kijk voor meer informatie op www.teamvandewijk.nl

Vanaf 9 januari 2022 vervalt lijn 37. De lijnbus rijdt via station Alexander door Oosterflank, Het Lage Land en Prinsenland naar Capelle aan den IJssel. Door de coronamaatregelen van de afgelopen maanden zijn er minder reizigers met het OV gegaan. En ook nu reizen er om verschillende redenen nog steeds minder mensen met het OV. De Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) en RET kunnen daardoor minder geld uitgeven. Er is daarom gekozen om lijn 37 te laten vervallen. Samen met de gemeente Capelle aan den IJssel en Buurtbusvereniging Capelle werken we aan een nieuwe route met de buurtbus. Deze 8-persoonsbus neemt de route van lijn 37 over. Daar zijn vrijwilligers voor nodig. Bent u of kent u iemand die met de buurtbus wil rijden? Meld u aan via Buurtbus Capelle.

Bouwprojecten

Deze projecten zijn of komen in uitvoering:

Vastgoedontwikkelaar Nederlandse Bouw Unie bouwt een 7-laags appartementsgebouw met 24 huurappartementen in het middensegment. Het gebouw komt tussen de Prinsessenflats te staan aan het Bramanteplein. In de plint op de begane grond komt een maatschappelijke voorziening. Ook ontwikkelt de Nederlandse Bouw Unie de Berninitoren aan de Prinsenplas. De toren krijgt 20 woonlagen met 72 koopappartementen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met dhr E. Huurman, uitvoerder bij de Nederlandse Bouw Unie, via telefoon: 076 502 28 88 of e-mail info@nbu.nl.

Ontwikkelaar en bouwbedrijf CreFu zal langs de Michelangelostraat en de Palladiostraat twee nieuwe appartementencomplexen bouwen. Deze komen in plaats van de twee kantoorpanden waarvoor inmiddels de sloopwerkzaamheden zijn gestart.

Bij elkaar worden er 161 huurappartementen gerealiseerd. De meeste daarvan vallen in het middensegment huur. Woongebouw Palladio krijgt 96 huurappartementen en een eigen parkeerterrein. Woongebouw Michelangelo krijgt 65 appartementen en een eigen garage.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met aannemer CreFu, via telefoon 020 244 57 07 of e-mail info@crefu.nl.

De Jan Antonie Bijlooschool krijgt in 2023 vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Het huidige schoolgebouw is verouderd en voldoet niet aan de huidige technische eisen voor een goede leeromgeving voor kinderen. In het nieuwe gebouw is straks plek voor onderwijs, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. De nieuwe school wordt gebouwd door Stichting BOOR.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Suzan de Winter, projectleider bij Stichting BOOR via e-mail suzan.dewinter@stichtingboor.nl.

Aannemer Smits Vastgoedzorg werkt in opdracht van Woonstad Rotterdam aan de Prinsessenflats. De flatgebouwen worden van buiten opgeknapt. De 495 appartementen worden gasloos gemaakt en aangesloten op stadsverwarming.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Robbert Jan van Rooijen, projectleider Wijken bij Woonstad Rotterdam, via telefoon: 010 - 440 88 00 of e-mail prinsessenflats@woonstadrotterdam.nl.

In 2022 start aannemersbedrijf Gebroeders Blokland op de manegelocatie met de bouw van 83 koopappartementen. Meer informatie kunt u vinden op woneninprinsenpark.nl.

De Lidl supermarkt aan de Jacques Dutilhweg in Rotterdam Prinsenland komt op een andere plek aan dezelfde straat. De supermarkt is nu ongeveer 600 m2, maar dit is te klein geworden. De Lidl wil graag uitbreiden en klanten willen graag een grotere supermarkt. Het is niet mogelijk om op de bestaande plek de supermarkt te vernieuwen en uit te breiden. De Lidl verplaatst daarom naar een andere plek aan de Jacques Dutilhweg.

Nieuwe plek

De nieuwe supermarkt komt op de plek van een leeg gebouw aan de Jacques Dutilhweg 481-483. In dit gebouw zat eerder een Chinees restaurant. De nieuwe plek is direct aan het Mia van IJperenplein en het winkelcentrum Prinsenland. Doordat de Lidl naar deze plek verplaatst, wordt het winkelgebied verbetert en uitgebreid. En is de supermarkt straks groter en moderner.

Benieuwd hoe het er straks uit gaat zien? Bekijk dan de afbeeldingen hieronder. Ook hebben we veel gestelde vragen van de bewoners rondom winkelcentrum Prinsenland en de winkeliers van winkelcentrum Prinsenland verzameld.

Buitenruimte

Voor het Prinsenpark werken we aan het visietraject Prinsenpark. In dit traject kijkt de gemeente naar wat voor soort park het Prinsenpark in de toekomst moet worden. De ideeën van omwonenden en organisaties helpen de gemeente om een goed plan te maken voor het Prinsenpark. We maken nu nog geen keuze over wat er wel en wat er niet in het park komt. We verzamelen alle ideeën. Wat wel en wat niet uitgevoerd kan worden hangt ook af van het beschikbare geld.

Heeft u een idee? Laat het ons weten via Mijn.Rotterdam.

In 2021 en 2022 vinden werkzaamheden plaats aan de oever van de Prinsenplas en de oever langs het John Bruijnzeelpad.

Waarom worden de oevers aangepakt?

Voor de nieuwe Berninitoren, waarvan de bouw in 2022 start, is het nodig om een deel van de Prinsenplas te dempen. In de wet is vastgelegd dat als je water ergens dempt, het in de directe omgeving gecompenseerd moet worden. Wij gebruiken deze opgave om de oeverkwaliteit te verbeteren langs het John Bruijnzeelpad.

Wat gaan we doen met de oever langs het John Bruijnzeelpad?

Het graven van extra water is een ingewikkelde opgave. Om deze reden voeren we eerst een proef uit in een deel van de oever om te bepalen of er extra maatregelen nodig zijn. Na deze proef bepalen we wanneer de rest van de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit grond weggraven en de nieuwe natuurvriendelijke oever inrichten met verschillende waterplanten. Het John Bruijnzeelpad blijft bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Wat is een natuurvriendelijke oever?

Bij een natuurvriendelijke oever is er een geleidelijke overgang van land naar water. Daardoor ontstaat er een geschikt leefgebied voor verschillende soorten planten en dieren. Daarnaast kan een natuurvriendelijke oever dienen als verbindingszone waar dieren zich veilig kunnen verplaatsen onder de beschutting van de oeverplanten. Ook wordt er een bijdrage geleverd aan de waterkwaliteit, doordat veel oeverplanten stoffen uit het water filteren.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

 • In week 49 van 2021 voeren we de proef uit in een deel van de oever aan het John Bruijnzeelpad.
 • In het eerste kwartaal van 2022 wordt de rest van de watercompensatie gegraven en de ecologische oever aangelegd.
 • Het dempen van een deel van de Prinsenplas vindt plaats halverwege 2022 wanneer de Nederlandse Bouwunie start met de bouw van de Berninitoren.

Tijdens de bouw van de woontorens gaan we ook aan de slag met een inrichtingsplan voor de buitenruimte rond de Bernini- en Bramantetoren. De uitvoering van de nieuwe inrichting van de buitenruimte start als de nieuwbouw van de Bramante- en Berninitoren bijna klaar is.

Sociaal Prinsenland

In Prinsenland zijn er verschillende maatschappelijke organisaties actief:

Bij metrostation Capelsebrug beheert het Leger des Heils een nachtopvangvoorziening voor dak- en thuislozen. Momenteel worden er zogenaamde 'medisch geïndiceerde, niet-uitzetbare illegalen' opgevangen. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze zieke mensen. Als deze mensen herstellen dan zijn zij uitzetbaar. Ook voor deze opvang is een afsprakendocument opgesteld. Heeft u vragen over de doelgroep en de nachtopvang? Neem dan contact op met het Leger des Heils, telefoon 010 - 222 98 88.

Professionals die werken met jeugd, werken samen in het jeugdnetwerk om uitval van jongeren op welk manier dan ook te voorkomen. Speerpunten in de wijk zijn:

 • gezinsmanagement en opvoed- en opgroeiondersteuning
 • bevorderen gezonde leefstijl
 • verstevigen van de samenwerking.

In De Romanohof bevinden zich 48 appartementen.  Antes Zorg zorgt voor 24-uurs begeleiding aan bewoners met een psychologisch verslavingsprobleem. Meer informatie is te vinden op de website van Antes Zorg.

Bewoners, schooldirecties en professionals hebben een beheerconvenant voor het woonzorgcentrum Romanohof opgesteld. Bent u of wordt u bewoner in de directe omgeving van het woonzorgcentrum en wilt u deelnemen in de klankbordgroep, dan kunt u zich aanmelden bij Lies van Pelt. Met vragen over het woonzorgcentrum neemt u contact op met Theo Zierikzee van Bouman GGZ, telefoon 088 - 230 38 00.

Duurzaam Prinsenland

Prinsenland - Het Lage Land is een van de wijken die de gemeente als eerste aardgasvrij wil maken. Voor de wijk is het aansluiten op stadsverwarming de makkelijkste en goedkoopste oplossing. We werken samen met Woonstad, Havensteder en gemeente Capelle aan den IJssel om dit gebied aardgasvrij te maken. Meer informatie vindt u op de website duurzaam010.

Bewonersinitiatieven

Als u een leuk idee voor de buurt heeft kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of beter van wordt. Kijk voor meer informatie op Mijn.Rotterdam.nl of Opzoomermee.nl of neem contact op met uw wijknetwerker.

De Wijknetwerker

De Wijknetwerker is de eerste contactpersoon voor bewoners en ondernemers in de wijk. Heeft u een idee of suggestie voor de wijk? De wijknetwerker kan u in contact brengen met de juiste personen of organisatie. En u ondersteunen bij het tot leven brengen van uw ideeën. Denk hierbij aan:

Wilt u graag meedenken over of meedoen in uw wijk? Dan kunt u altijd contact opnemen met de wijknetwerker in uw buurt:

 • Sabrina Ong-Aban
  Wijknetwerker Het Lage Land
  Telefoon: 06 - 386 876 37
  E-mail: smg.ongaban@rotterdam.nl
 • Fred Hoeksema
  Wijknetwerker Prinsenland, ’s-Gravenland en Kralingseveer
  Telefoon: 06 - 182 939 34
  E-mail: fp.hoeksema@rotterdam.nl.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Het Lage Land-Prinsenland-'s Gravenland, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.