Een gedeelde geschiedenis
Gepubliceerd op: 22-06-2021
Geprint op: 01-08-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/koloniaal-en-slavernijverleden/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam is een diverse stad van verschillende achtergronden, leefwijzen en overtuigingen; daar zijn we trots op. Maar de stad van nu staat niet los van haar geschiedenis.

Uit uitgebreid recent onderzoek blijkt dat Rotterdam vanaf 1600 een rol speelde in het Nederlands kolonialisme, slavenhandel en slavernij. Daar waren niet alleen Rotterdamse bedrijven, maar ook het toenmalige stadsbestuur bij betrokken. De vraag is nu hoe we als stad en als samenleving, omgaan met deze geschiedenis. Dit is een complex vraagstuk die verschillende perspectieven oproept. Zo zijn er Rotterdammers die vinden dat er erkenning nodig is en dat het verleden doorwerkt in structuren van onbegrip, ongelijkheid en discriminatie van vandaag. Anderen vinden dat de geschiedenis in het verleden moet blijven of geven aan er te weinig over te weten.

Het college B&W van Rotterdam heeft in januari 2021 aangekondigd dit jaar zorgvuldig te onderzoeken hoe zich te verhouden tot deze geschiedenis. Met vragen als: wat doen we met straatnamen, standbeelden en onderscheidingen die verwijzen naar het koloniaal of slavernijverleden? Moet er een cultureel en educatief programma komen voor meer kennis en bewustwording? En hoe spreekt het college zich uit over de rol die het voormalige stadsbestuur had in deze geschiedenis? In oktober dit jaar presenteert het college de uitkomsten.

Onderzoek naar het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam

De gemeenteraad nam op 14 november 2017 de motie-Wijntuin aan, waarin werd opgeroepen het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam grondig te onderzoeken. In navolging daarvan heeft de gemeente Rotterdam de opdracht gegeven aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) om onderzoek te doen. Dat heeft drie boeken opgeleverd die op 31 oktober 2020 zijn gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Aboutaleb, locoburgemeester Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen en oud-gemeenteraadslid Peggy Wijntuin. Lees hier meer over het onderzoek van het KITLV. Of bekijk de uitkomsten van het onderzoek op de website van het Stadsarchief.  

In dialoog met stad

Het besluit is inmiddels genomen om verklarende teksten toe te voegen aan straatnamen en standbeelden in de stad. Hier zal in oktober meer informatie over komen. Momenteel wordt er gewerkt aan een educatief en cultureel stadsprogramma om vanaf 2022 breed aandacht te geven aan het Rotterdamse koloniaal en slavernijverleden. Bij de voorbereidingen hiervan wordt samengewerkt met een diverse groep mensen uit verschillende gemeenschappen.

Om tot een antwoord te komen op de vraag hoe het huidige stadsbestuur zich verhoudt tot het verleden worden verschillende perspectieven gevraagd. Naast gesprekken met onderzoekers en wetenschappers worden ook andere Rotterdammers naar hun mening gevraagd. Zo spreekt de gemeente bijvoorbeeld met de organisatoren van Keti Koti Rotterdam, Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) en diverse stichtingen en (belangen)organisaties met o.a. Surinaamse, Aziatische en islamitische achtergronden. Stichting Lokaal voert dialogen met netwerken in de stad en wordt daarin begeleidt door GVGT. En er wordt met Rotterdammers gesproken die de geschiedenis liever in het verleden laten. Alle gesprekken hebben als doel om te begrijpen waarom er op een bepaalde manier gedacht wordt over het koloniaal en slavernijverleden van de stad.

Deel uw mening

Wij doen ons best om zo veel mogelijk verschillende perspectieven te horen. Ook uw mening, inzichten en adviezen horen we graag. Uw bijdrage wordt altijd gelezen en meegenomen in het advies aan het college B&W en is medebepalend voor hoe de stad met dit onderwerp omgaat. Wij streven ernaar om alle inzendingen te beantwoorden. Dit is echter wel afhankelijk van het aantal inzendingen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragen om u op weg te helpen zijn:

  • Wat weet u over het koloniale- en slavernijverleden: onvoldoende - matig - voldoende - goed.
  • Indien onvoldoende/matig: zou u er meer over willen weten?
  • Hoe zouden wij in Rotterdam met ons koloniale en slavernijverleden om moeten gaan?
  • Wat is de verbinding met het heden? Ziet u een verbinding met ongelijkheid, racisme en discriminatie?
  • Vindt u dat er excuses moeten worden gemaakt voor het koloniale- en slavernijverleden, zo ja door wie en op welke manier?
  • Zo nee, door of namens wie vooral niet? Wat zijn voor u de belangrijkste redenen?

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Open Monumentendag Rotterdam

Dit jaar staat Open Monumentendag Rotterdam op 11 en 12 september in het thema van inclusie en diversiteit en het koloniale en slavernijverleden van de stad. Blijf hier op de hoogte van het programma.