Rotterdamse Kinderrechten Award
Gepubliceerd op: 31-10-2017
Geprint op: 17-09-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kinderrechtenaward/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Op 18 november 2019, de start van de Week tegen Kindermishandeling, reikt de gemeente voor de derde keer de Kinderrechten Award uit. Kent u een Rotterdammer of een Rotterdamse organisatie die zich belangeloos inzet voor kinderen?

Nomineer ze nu voor deze Award! Dit kan tot en met 11 oktober 2019. Klein of groot, elk initiatief telt.

Met de Kinderrechten Award vraagt de gemeente Rotterdam aandacht voor de rechten van het kind. Hiervoor zetten we graag een Rotterdammer of Rotterdamse organisatie in het zonnetje die met hun initiatieven bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Door te klikken op onderstaande linken komt u terecht op een nomineerformulier. Door deze in te vullen, draagt u iemand of een organisatie voor om kans te maken op de Rotterdamse Kinderrechten Award met bijbehorend geldbedrag.

Allerlei initiatieven maken kans

Kansrijke initiatieven kunnen zeer uiteenlopend zijn: groot of klein. Ieder verhaal telt! Het gaat er vooral om dat ze bijdragen aan het veilig opgroeien van Rotterdamse kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Denk aan een buurtbewoner die een veilige plek biedt aan een kind dat het thuis moeilijk heeft. Een leraar die online pesten onder jongeren tegengaat. Een organisatie die sportactiviteiten in de wijk organiseert, zodat kinderen even weg zijn uit een onveilige thuissituatie. Of een stichting met een sport- en spelaanbod voor jongeren die niet met het reguliere aanbod kunnen meedoen.

De genomineerde organisatie of persoon moet zich nu al met het initiatief inzetten voor de rechten van het kind en dit ook willen blijven doen.

Elk initiatief telt

Klein of groot, winnaars van vorig jaar Vanessa Bronkhorst en Celien Anches vertellen waarom elk initiatief telt!

Uit te reiken bedragen

Er wordt een bedrag van 2.500 euro aan een individu uitgereikt en een bedrag van 10.000 euro aan een organisatie (stichting, school, instelling enzovoort). Dit geldbedrag kan weer worden geïnvesteerd in mooie projecten voor kinderen.

Nomineer!

Kent u in uw omgeving een persoon (rolmodel) of organisatie die u zou willen nomineren? Klik op de linken en vul de nomineerpagina in. Nomineren kan tot en met 11 oktober.

Wij vragen u de contactgegevens van de persoon in kwestie en / of de organisatie in te vullen die u wilt nomineren. Ook vragen we u te beschrijven wat de persoon en/of organisatie precies doet en waarom u denkt dat zij de Rotterdamse Kinderrechten Award verdienen.

In onderstaande reglement staat waaraan een nominatie moet voldoen:

Alle Rotterdammers of organisaties (zoals stichtingen, instellingen, scholen of bedrijven) kunnen meedingen naar de award. Wel is het noodzakelijk dat de Rotterdammer woonachtig is in Rotterdam en dat de organisatie de stad als vestigingsadres heeft.

Genomineerden hebben een project of initiatief ontwikkeld met aandacht voor kinderrechten en verbetering van de positie van één of meerdere kinderen in Rotterdam. De genomineerde organisatie of Rotterdammer moet zich nu al met het initiatief inzetten voor de rechten van het kind en dit ook willen blijven doen.

Voor Rotterdammers geldt verder dat:

 • deze Rotterdammer een eigen initiatief heeft opgezet
 • de activiteit niet beroepsmatig wordt uitgevoerd
 • de activiteit belangeloos wordt uitgevoerd. Er mag wel een vrijwilligersbijdrage ontvangen worden
 • de Rotterdammer 18 jaar of ouder is

Voor organisaties geldt verder dat:

 • het een profit of non-profit organisatie betreft zoals een stichting, instelling, school of bedrijf
 • het gaat om een Rotterdams initiatief dat vanuit de organisatie naar buiten wordt gedragen en nadrukkelijk niet op persoonlijke titel

Betaalde medewerkers in dienst van Gemeente Rotterdam en leden van de jury kunnen niet meedingen naar de award.

Zich inzetten voor de rechten van het kind betekent dat het initiatief / de activiteit bijdraagt aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van Rotterdamse kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Het initiatief / de activiteit moet aansluiten bij één van de kinderrechten
van het Kinderrechtenverdrag. De belangrijkste kinderrechten:

 • het recht op onderwijs
 • het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
 • het recht op bescherming tegen discriminatie
 • het recht op een eigen geloof
 • het recht op identiteit
 • het recht op gezondheidszorg
 • het recht op informatie

Iedereen kan een Rotterdammer en/of een organisatie nomineren. Dit kan vanaf 2 september via deze pagina.

Wij vragen u dan de contactgegevens van de genomineerde(n) in te vullen en natuurlijk een beschrijving van de activiteit die wordt uitgevoerd. Ook vragen wij u om aan te geven waarom u vindt dat juist deze Rotterdammer of organisatie de award verdient.

Meer informatie

De rechten van kinderen staan in het kinderrechtenverdrag. Het kinderrechtenverdrag gaat over thema’s die belangrijk zijn in het leven van kinderen. Een paar voorbeelden: recht op onderwijs, recht op bescherming tegen mishandeling en geweld, recht op gezondheidszorg en recht op opgroeien bij de ouders. Kijk op de pagina van De Kinderombudsman voor een overzicht van alle kinderrechten.

Meer informatie: