Rotterdamse Kinderrechten Award
Gepubliceerd op: 31-10-2017
Geprint op: 06-12-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kinderrechtenaward/
Spring naar het artikel

De winnaars van de Rotterdamse Kinderrechten Award 2019 zijn bekend! Carmelita ‘Mamalita’ Cleve won de award in de categorie ‘Rotterdammer’. Hotspot Hutspot won in de categorie ‘Rotterdamse organisatie’.

Ze kregen de award uitgereikt door wethouder Judith Bokhove op maandag 18 november. De winnaars ontvangen ook een geldbedrag om weer mooie nieuwe initiatieven te ontwikkelen voor kinderen.

Allerlei initiatieven maakten kans

Kansrijke initiatieven kunnen zeer uiteenlopend zijn: groot of klein. Ieder verhaal telt! Het gaat er vooral om dat ze bijdragen aan het veilig opgroeien van Rotterdamse kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Denk aan een buurtbewoner die een veilige plek biedt aan een kind dat het thuis moeilijk heeft. Een leraar die online pesten onder jongeren tegengaat. Een organisatie die sportactiviteiten in de wijk organiseert, zodat kinderen even weg zijn uit een onveilige thuissituatie. Of een stichting met een sport- en spelaanbod voor jongeren die niet met het reguliere aanbod kunnen meedoen.

De genomineerde organisatie of persoon moet zich nu al met het initiatief inzetten voor de rechten van het kind en dit ook willen blijven doen.

De jury koos uit de nomineerde initiatieven de volgende kanshebbers:

Top 3 genomineerde Rotterdammers

 • Zoë Cochia
  Zoë geeft op een bijzondere wijze huiswerkbegeleiding aan kinderen op Zuid, vindt de jury. Op innovatieve manier maakt ze gebruik van kunst en cultuur, ‘Niffo’. Dit betekent in straattaal ‘Neef’. De naam verwijst naar een familiaire omgeving, waarin allerlei doelgroepen bij elkaar kunnen komen met behulp van kunst in uiteenlopende vormen. Het geeft kinderen een bredere blik op de wereld, waarbij vakken als Nederlands en wiskunde andere dimensies krijgen.
 • Anouar El Addouti
  Van het organiseren van sportwedstrijden voor de jeugd, burendagen om jong en oud te verbinden, kinderrechten bespreekbaar maken op scholen tot en met kluskanjer zijn in de wijk. De jury ziet Anouar als een zeer bij de maatschappij betrokken, talentvolle jongeman. Op sportieve wijze probeert hij de jeugd in de straten van Rotterdam weerbaarder te maken en te motiveren om hun zwakke punten om te zetten naar doelen.
 • Carmelita Cleve
  Al een aantal jaar is de gepensioneerde Carmelita als vrijwilliger vier dagen per week te vinden bij Duimdrop, een speelgoed-uitleenpunt in de wijk. Ze staat bekend als ‘Mamalita’, de moeder van alle kinderen. Wat betreft de jury doet haar bijnaam haar recht. Ze leent het speelgoed uit, maar organiseert ook allerlei activiteiten als filmkijken, bingo, bowlen en barbecues voor kinderen die nooit op vakantie kunnen. Ze staat altijd klaar voor kinderen (en ouders) die het moeilijk hebben.

Top 3 genomineerde Rotterdamse organisaties

 • Stichting Stem Zonder Gezicht
  Stichting Stem Zonder Gezicht zet zich in om de meest kwetsbare kinderen gelijke kansen te geven in de samenleving. Door allerlei initiatieven te organiseren, zoals zomerkampen voor kinderen die niet op vakantie kunnen en het uitdelen van kerstcadeautjes. Daarnaast lobbyt de stichting bij beleidsmakers om te zorgen dat steeds minder kinderen in armoede opgroeien. De jury is onder de indruk van de inzet van Stem Zonder Gezicht.
 • STRONG – Supporting the Rights of New Generations
  STRONG is een project van ROC Albeda. De school wil met het project kinderrechten bekend maken bij kinderen, ouders en (toekomstige) professionals. Hoofddoel is kindermishandeling tegen gaan. Zeker een belangrijk doel volgens de jury. Door o.a. het organiseren van een mars tegen kindermishandeling met honderden eerstejaarsstudenten, een daaropvolgend debat, maar ook het organiseren van de MBO Kinderrechten conferentie op de Erasmus Universiteit voor studenten uit het hele land.
 • Hotspot Hutspot
  Van buurtmoestuinen naar gezellig samen koken in het wijkrestaurant. Hotspot Hutspot zet voedsel in om mensen te activeren en te verbinden. Tieners uit de kwetsbare wijken van Rotterdam weten na schooltijd de weg te vinden naar de organisatie. Ze vinden er positieve bekrachtiging, leren gezond koken en eten en worden meer betrokken bij hun wijk. Hotspot Hutspot draagt een goed steentje bij aan het gezond laten opgroeien van kinderen, vindt de jury.

Zich inzetten voor de rechten van het kind betekent dat het initiatief / de activiteit bijdraagt aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van Rotterdamse kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Het initiatief / de activiteit moet aansluiten bij één van de kinderrechten
van het Kinderrechtenverdrag. De belangrijkste kinderrechten:

 • het recht op onderwijs
 • het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
 • het recht op bescherming tegen discriminatie
 • het recht op een eigen geloof
 • het recht op identiteit
 • het recht op gezondheidszorg
 • het recht op informatie

Alle Rotterdammers of organisaties (zoals stichtingen, instellingen, scholen of bedrijven) kunnen meedingen naar de award. Wel is het noodzakelijk dat de Rotterdammer woonachtig is in Rotterdam en dat de organisatie de stad als vestigingsadres heeft.

Genomineerden hebben een project of initiatief ontwikkeld met aandacht voor kinderrechten en verbetering van de positie van één of meerdere kinderen in Rotterdam. De genomineerde organisatie of Rotterdammer moet zich nu al met het initiatief inzetten voor de rechten van het kind en dit ook willen blijven doen.

Voor Rotterdammers geldt verder dat:

 • deze Rotterdammer een eigen initiatief heeft opgezet
 • de activiteit niet beroepsmatig wordt uitgevoerd
 • de activiteit belangeloos wordt uitgevoerd. Er mag wel een vrijwilligersbijdrage ontvangen worden
 • de Rotterdammer 18 jaar of ouder is

Voor organisaties geldt verder dat:

 • het een profit of non-profit organisatie betreft zoals een stichting, instelling, school of bedrijf
 • het gaat om een Rotterdams initiatief dat vanuit de organisatie naar buiten wordt gedragen en nadrukkelijk niet op persoonlijke titel

Betaalde medewerkers in dienst van Gemeente Rotterdam en leden van de jury kunnen niet meedingen naar de award.

Meer informatie

De rechten van kinderen staan in het kinderrechtenverdrag. Het kinderrechtenverdrag gaat over thema’s die belangrijk zijn in het leven van kinderen. Een paar voorbeelden: recht op onderwijs, recht op bescherming tegen mishandeling en geweld, recht op gezondheidszorg en recht op opgroeien bij de ouders. Kijk op de pagina van De Kinderombudsman voor een overzicht van alle kinderrechten.

Meer informatie:

\