Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam reikt jaarlijks de Rotterdamse Kinderrechten Award uit. Hiermee vragen we samen met u aandacht voor de rechten van het kind.

De award bestaat uit twee prijzen: een bedrag van € 2.500 voor een bewoner van Rotterdam en een bedrag van € 10.000 voor een Rotterdamse organisatie (stichting, school, instelling, enzovoort).

Welke initiatieven komen in aanmerking voor de award?

Kansrijke initiatieven kunnen zeer uiteenlopend zijn. Belangrijk is dat ze bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van Rotterdamse kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Grote én kleine prestaties; ieder verhaal telt. Denk aan een buurtbewoner die een veilige plek biedt aan een kind dat het thuis moeilijk heeft. Een leraar die online pesten onder jongeren tegengaat. Een organisatie die sportactiviteiten in de wijk organiseert, zodat kinderen even weg zijn uit een onveilige thuissituatie. Of een stichting met een sport- en spelaanbod voor jongeren die niet met het gewone aanbod kunnen meedoen. De genomineerde organisatie of persoon moet zich nu al met het initiatief inzetten voor de rechten van het kind en dit ook willen blijven doen.

De nominaties

De nominatieperiode voor de Rotterdamse Kinderrechten Award 2017 leverde veel mooie inzendingen op. De jury selecteerde zes kandidaten die kans maken op de award, elk met een mooi initiatief voor de kinderen van Rotterdam.

Categorie organisaties

  • Stichting BONT biedt begeleiding aan jongeren met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt 24/7 waarbij de jongeren continu de 'gewone wereld' meemaken door activiteiten. Hiernaast is er een cadeauwinkel en een buurtloket. BONT wordt gerund door studenten en young professionals.
  • Opvoeden en Opgroeien in Lombardijen is een initiatief om de armoedeproblematiek onder kinderen aan te pakken. Moeders uit de wijk worden ondersteund om met hun eigen kwaliteiten en ideeën, gezamenlijk activiteiten te organiseren en uit te voeren voor de kinderen uit de wijk. Zo organiseren ze onder andere een kinderkledingbeurs, kinderkookclub, modeatelier, vakantieactiviteiten en nog veel meer.
  • Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis is genomineerd voor de Kinder Advies Raad (KAR) die zij hebben opgezet. Een groep kinderen tussen 10 en 18 jaar werkt onder begeleiding samen met de medewerkers en het themabestuur van het ziekenhuis. Hierdoor wordt in het ziekenhuis een groot aantal activiteiten bedacht en uitgevoerd door en voor Rotterdamse kinderen. De KAR geeft kinderen een stem: zo zijn ze actief betrokken en participeren ze in hun eigen zorg en komen zij met elkaar op voor de rechten van kinderen in het ziekenhuis.

Categorie bewoners

  • Ief Lakker zet zich met haar initiatief K.I.D.S. (Kleding In De School)  in voor schoolgaande kinderen die niet de juiste spullen/kleding hebben om naar school te gaan. denk hierbij bijvoorbeeld aan gescheurde- en/of niet-seizoensgebonden kleding. Ief hoopt met haar initiatief te voorkomen dat kinderen worden gepest.
  • Ogenda Adolphin zet zich met haar Project Puur in tegen (seksueel) kindermisbruik. Door middel van workshops wil ze kinderen weerbaarder maken, opvoeders en kinderen leren misbruik te signaleren en erover te praten.
  • Sandra Pardoel is initiatiefneemster van de stichting De Katrol. De Katrol geeft gratis leer- en gezinsondersteuning aan jonge kinderen uit achterstandswijken. Ze koppelt gezinnen aan studenten die stage willen lopen. Samen met ouders versterken ze de leercultuur en het leerplezier binnen het gezin.

De winnaars

Op 20 november vond de award uitreiking plaats in de trouwzaal van het Stadhuis. De zes voorgeselecteerde kandidaten moesten in een pitch toelichten waarom zij de award zouden moeten winnen. Ook vertelden zij aan welke activiteit of initiatief ze de geldprijs willen besteden. De jury, bestaande uit onder meer de kinderombudsman, een districtschef van de politie en een kinderrechter, koos ter plekke de winnaars.

De award is uitgereikt aan Ogenda Adolphin (Project Puur) in de categorie 'bewoner' en aan Stichting BONT in de categorie 'organisatie'. Adolphin gebruikt het prijzengeld onder andere om een kinderboek uit te geven over seksuele kindermishandeling, gericht op kinderen van 3 tot en met 7 jaar. 'We bespreken het onderwerp mishandeling vaak pas veel te laat, maar in die leeftijdscategorie komt het veel voor.' Stichting BONT betrekt kinderen met een beperking bij het dagelijks leven in de stad door allerlei activiteiten te organiseren. De stichting zet het geld in om een documentaire te maken voor jongeren met een beperking.

De award

De winnaars ontvingen ook  een oorkonde en een speld. Deze speld is speciaal ontworpen voor de award. Voor het ontwerp van de speld is een tekenwedstrijd op basisschool De Akkers uitgezet.

Meer informatie

De rechten van kinderen staan in het kinderrechtenverdrag. Het kinderrechtenverdrag gaat over thema’s die belangrijk zijn in het leven van kinderen. Een paar voorbeelden: recht op onderwijs, recht op bescherming tegen mishandeling en geweld, recht op gezondheidszorg en recht op opgroeien bij de ouders. Kijk op de pagina van De Kinderombudsman voor een overzicht van alle kinderrechten.

Meer informatie: