Minder ongeadresseerde reclame, minder papier
Gepubliceerd op: 27-11-2019
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ja-ja/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u wél of juist géén ongeadresseerde reclame in de bus? U kunt een keuze maken door het wel of niet plakken van een sticker op uw brievenbus. Vanaf 1 november 2020 geldt in Rotterdam het opt-in systeem.

Dat betekent dat er alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk bezorgd mag worden wanneer men daar toestemming voor geeft met een Ja/Ja-sticker. Op die manier bespaart Rotterdam 3 miljoen kilo papierafval per jaar.

Situatie Sticker*
Ik wil geen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen en geen huis-aan-huisbladen

Nee/Nee-sticker

Ik wil geen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen, maar wel huis-aan-huisbladen Geen sticker
Ik wil wel ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen

Ja/Ja-sticker

*de bestaande stickers blijven ook geldig

Stickers

Wilt u een sticker? Dan kunt u deze via het internet bij verschillende commerciële partijen bestellen. Let op: dit is tegen betaling.

U kunt ook een gratis sticker aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Vanwege de corona maatregelen kunt u nu helaas geen sticker ophalen bij de Stadswinkels en publiekslocaties van de gemeente. Stuur een e-mail aan schoon@rotterdam.nl met daarin uw adresgegevens en de gewenste sticker (Ja/Ja, Nee/Nee of Ja/Nee). U krijgt dan één sticker per post. Meerdere stickers is niet mogelijk. Heeft u vragen over het nieuwe systeem, neem dan contact op met telefoonnummer 14 010.

U geeft hierbij eenmalig toestemming voor het gebruiken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het aanvragen van een sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden direct na verzending van uw sticker verwijderd.
Kijk voor verdere informatie over het privacy-beleid van gemeente Rotterdam op de pagina Uw gegevens.

Toch ongewenst ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen?

Heeft u geen sticker, maar toch ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen? Dan kunt u vanaf 1 november een melding maken bij de gemeente. Reclamedrukwerk van maatschappelijke/ politieke/ religieuze organisaties verspreiden is volgens de Rotterdamse regelgeving overal toegestaan, ongeacht de sticker die u (wel of niet) heeft op uw brievenbus.

De Reclame Code Commissie hanteert andere regels. Heeft u een Nee/Ja- sticker of een Nee/Nee-sticker en ontvangt u drukwerk van maatschappelijke/ politieke/ religieuze organisaties? Dan kunt u bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen

Wat betekent dit voor adverteerders/ondernemers?

Vanaf 1 november 2020 mogen adverteerders en ondernemers in Rotterdam hun ongeadresseerde reclamedrukwerk alleen nog bij mensen bezorgen die daar toestemming voor hebben gegeven met een Ja/Ja-sticker. Adverteerders die zich hier niet aan houden, kunnen een boete krijgen.

Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Hieronder verstaan we reclamedrukwerk of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid zonder vermelding van naam, adres of postbus en woonplaats van de ontvanger. ‘Aan de bewoners van dit pand’ geldt ook als ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Huis-aan-huisbladen

Dit zijn ongeadresseerde bladen met een vaste frequentie die gratis worden verspreid. De inhoud moet voor minimaal 30 procent uit redactionele artikelen bestaan. Als u een Nee/Nee-sticker plakt, ontvangt u deze bladen ook niet.

Bewoners(nieuws)brieven

(Nieuws)brieven waarin relevante informatie staat die relevant is voor bewoners in een buurt. Denk daarbij aan nieuwsbrieven over bijvoorbeeld werkzaamheden aan de weg, riolering, groenvoorzieningen, waterleidingen en elektriciteit netwerk. Die brieven komen meestal vanuit de gemeente, bouw- of nutsbedrijven. Bewonersnieuwsbrieven mogen ook bij adressen met Nee/Nee-sticker worden bezorgd.

Buurtbladen

Buurtbladen over bijvoorbeeld sociale activiteiten in de buurt, mogen ook huis-aan-huis worden verspreid als zij voor minimaal 30 procent uit inhoudelijke informatie bestaan. Er mag dus maar 70 procent reclame in deze bladen staan. Buurtbladen worden gelijkgesteld aan huis-aan-huisbladen en mogen niet worden bezorgd bij adressen met een Nee/Nee-sticker.

Drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties

Dit gaat om organisaties die geen winstoogmerk hebben, maar een maatschappelijk doel nastreven. Hieronder vallen dus alle goede doelen. Maar ook informatie van politieke partijen, kerken en andere geloofsgemeenschappen. Ook levensbeschouwelijke informatie valt hieronder.  Al deze informatie mag ook worden bezorgd bij adressen met een Nee/Nee-sticker.