Internationale en Europese zaken
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/internationale-en-europese-zaken/
Ga naar de hoofdinhoud

Steden spelen een steeds grotere rol in de wereldeconomie. Dit is het gevolg van machtsverschuivingen en de opkomst van landen waar de overheid een grote rol speelt. Overheden openen deuren voor het bedrijfsleven.

De afdeling Internationale zaken bouwt en onderhoudt contacten met andere landen, steden en andere relaties. U leest hier meer over hoe Rotterdam internationale en Europese netwerken uitbouwt en wat hiervan de resultaten zijn.

Beleid

Het internationale en Europese beleid ligt vast in het Beleidskader Rotterdam Internationaal 2021-2025 (pdf, RIS). Dit bouwt voort op het eerdere Beleidskader Rotterdam Internationaal 2015-2020 (pdf, RIS) en Programma Internationale en Europese Activiteiten (PIEA) (pdf, Archiefweb). Dat was bedoeld om transparantie te bieden, prioriteiten te stellen en de gemeentebrede internationale en Europese activiteiten af te stemmen.

Kalender Rotterdam Wereldwijd

Door de coronacrisis zijn de internationale evenementen afgelast of uitgesteld.

Communicatie

Het beleid van internationale en Europese betrekkingen van de stad Rotterdam wordt op verschillende manieren gecommuniceerd. Op de website staat regelmatig iets over de internationale activiteiten. De kalender geeft een overzicht van internationale evenementen en inkomende en uitgaande werkbezoeken. Over de buitenlandse ambtsreizen van het college worden regelmatig B&W- en persberichten uitgebracht. Deze reizen worden jaarlijks gemeld aan de gemeenteraad.