Spring naar het artikel

Steden spelen een steeds grotere rol in de wereldeconomie. Dit als gevolg van machtsverschuivingen en de opkomst van landen waar de overheid een grote rol speelt. Overheden openen deuren voor het bedrijfsleven die anders gesloten blijven.

Vanuit de afdeling Internationale zaken worden contacten met andere landen, steden en andere relaties opgebouwd en onderhouden. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe Rotterdam internationale en Europese netwerken uitbouwt en wat hier de resultaten van zijn.

Beleid

Het internationale en Europese beleid is vastgelegd in het Beleidskader Rotterdam Internationaal 2015-2020 en een Uitvoeringsprogramma 2016-2017. Deze bouwen voort op het eerdere Programma Internationale en Europese Activiteiten (PIEA pdf), dat is opgesteld om transparantie te bieden, prioriteiten te stellen en de gemeentebrede internationale en Europese activiteiten af te stemmen.

April Locatie Activiteit
4 Rotterdam Werkbezoek stedelijke ontwikkeling delegatie Hamburg
8 Rotterdam NN Marathon Rotterdam
11 Rotterdam Werkbezoek olie en chemie delegatie Oman
11 Rotterdam Werkbezoek ambassadeurs Midden-Oosten en Noord-Afrika
12-14 Rotterdam Werkbezoek stedelijke ontwikkeling delegatie Kopenhagen
18 Rotterdam Werkbezoek mobiliteit delegatie St. Petersburg
18 Rotterdam Koreaanse LNG Business Match Making
20 Rotterdam China-Netherlands Business Forum
21 Rotterdam Philharmonisch Gala
24-26 Rotterdam NEXUS Europe Summit 2018
26 Rotterdam Symposium Eerbetoon Marshall Plan
Mei Locatie Activiteit
7-11 New York Deelname smart cities conferentie
17-18 Rotterdam The 2018 European Research Seminar
28 Rotterdam Werkbezoek sport delegatie Shanghai
29-31 Rotterdam Poetry International
31 Rotterdam Werkbezoek architectuur Noordrijn-Westfalen
31 Rotterdam Conferentie European Sea Ports Organisation (ESPO)
Juni Locatie Activiteit
1 Rotterdam Opening Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
4-5 Gent Eurocities Executive Committee
5-7 Rotterdam Volleyball Nations League
6-10 Rotterdam Europa Cup Honkbal 2018
15 Rotterdam Werkbezoek delegatie Limburg (België)
19-22 Duitsland Werkbezoek Noordrijn-Westfalen
21-24 Rotterdam 70e CHIO (Concours Hippique International Officiél) Rotterdam
24-27 Rotterdam Werkbezoek stedenbouw delegatie Dresden
Juli Locatie Activiteit
7-13 Singapore Deelname Singapore Water Week
13-15 Rotterdam North Sea Jazz Festival  Rotterdam Ahoy
16-21 Rotterdam EK Beachvolleybal  Katendrecht
19-22 Rotterdam WK Zitvolleybal
24-28 Rotterdam Rotterdam Unlimited

Communicatie

Het beleid van internationale en Europese betrekkingen van de stad Rotterdam wordt op verschillende manieren gecommuniceerd. In de nieuwsbrief Rotterdam Wereldwijd en op de website wordt regelmatig bericht over de internationale activiteiten. De kalender geeft een overzicht van internationale evenementen en inkomende en uitgaande werkbezoeken. Over de buitenlandse ambtsreizen van het college worden regelmatig B&W- en persberichten uitgebracht en wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Publicaties