IJsselmonde
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ijsselmonde/
Spring naar het artikel
Foto: Joep Boute

IJsselmonde telt 60.000 inwoners verdeeld over vier wijken: Beverwaard, Groot-IJsselmonde, Lombardijen en Oud IJsselmonde.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie IJsselmonde. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

De gebiedscommissie IJsselmonde heeft in 2019 onderstaande bewonersinitiatieven goedgekeurd.

De initiatieven lopen uiteen van koken voor kinderen, een gezellige wandelclub voor ouderen of een heerlijk Lentefeest in de wijk. De commissie wenst de bewoners veel succes met de uitvoering en veel plezier met elkaar. En kijkt uit naar nieuwe ideeën van bewoners.

Beverwaard

 • Kids Kookclub
 • Talenten uit Beverwaard
 • Vrouwendag 2019

IJsselmonde

 • Lentefeest
 • Let's Dance in IJsselmonde
 • Participatie Feyenoord City
 • Verhuring naaiclub
 • Winterplein 2019

Lombardijen

 • Bewoners ontmoeten bewoners
 • Buurtmoeders van Lombardijen
 • Buurtzomerfeest met muziek en BBQ
 • Hartjesdag
 • Klassiek in de wijk
 • Sweetkingsday 2019
 • Wandelclub voor ouderen

Veel bewoners kwamen naar Theater Islemunda op vrijdag 16 november. Het college van burgemeester en wethouders kwam op bezoek om met hen in gesprek te gaan.

Maar eerst was er tijd voor dichter Bjorn van Roozen en de pitches van Ada Kelder over de documentaire Goede Buren en Marissa Tromp die met een groep vrijwilligers kansen creëert voor kinderen die het niet breed hebben. Daarna gingen de gesprekken onder andere over de zorg voor ouderen, 30km-zone, jeugdwerkloosheid, derde oeververbinding, asbestproblematiek en Feyenoord City. Lees het verslag:

Ada Kelder

In onderstaande video ziet u hoe Ada Kelder eenzaamheid aanpakt in haar wijk in IJsselmonde (Engels ondertiteld).

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie IJsselmonde, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje (Youtube) voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief.

Het college van B&W maakte voor belangrijke onderwerpen van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.