IJsselmonde
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ijsselmonde/
Spring naar het artikel

IJsselmonde telt 60.000 inwoners verdeeld over vier wijken: Beverwaard, Groot-IJsselmonde, Lombardijen en Oud IJsselmonde.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie IJsselmonde. De leden zijn de ogen en oren van IJsselmonde voor het stadsbestuur. De vergaderingen zijn openbaar en bewoners kunnen inspreken over zaken die spelen in hun buurt.

De gebiedscommissie is bereik via e-mail: gebiedijsselmonde@rotterdam.nl, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie IJsselmonde, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

Ook kunt u de leden persoonlijk benaderen. Hieronder staan hun contactgegevens:

Nieuws

De IJsselmondse wijk Beverwaard is geselecteerd om mee te doen aan Panorama Lokaal. Dit is een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven.

Met Panorama Lokaal wordt met een nieuw ontwerp ingezet om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

Samenwerking

Gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta en de woningcorporaties Woonbron en Woonstad hebben de Beverwaard aangemeld voor deze prijsvraag om deze jaren 80 wijk, met de typische woonerven positief op de kaart zetten. Nu Beverwaard is geselecteerd, gaan de partijen de prijsvraag uitwerken in nauwe samenwerking met Buurt Bestuurt Beverwaard, bewoners, winkeliers en architecten.

Verbetering

De buitenruimte in Beverwaard verdient een aanpak om de wijk sterk te verbeteren. De singels zijn aan onderhoud toe en ook de riolering is in slechte staat. Daarbij moet de wijk aangepast worden op de voorspelde klimaatverandering, waarbij aandacht is voor waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit.

Veel bewoners kwamen naar Theater Islemunda op vrijdag 16 november 2018. Het college van burgemeester en wethouders kwam op bezoek om met hen in gesprek te gaan.

Maar eerst was er tijd voor dichter Bjorn van Roozen en de pitches van Ada Kelder over de documentaire Goede Buren en Marissa Tromp die met een groep vrijwilligers kansen creëert voor kinderen die het niet breed hebben. Daarna gingen de gesprekken onder andere over de zorg voor ouderen, 30km-zone, jeugdwerkloosheid, derde oeververbinding, asbestproblematiek en Feyenoord City. Lees het verslag:

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

Bewonersinitiatieven

De gebiedscommissie IJsselmonde heeft in 2019 onderstaande bewonersinitiatieven goedgekeurd. Ze lopen uiteen van koken voor kinderen, een gezellige senioren wandelclub, een heerlijk Lentefeest of een straatspeeldag in de wijk. De commissie wenst de bewoners veel succes met de uitvoering en veel plezier met elkaar. En kijkt uit naar nieuwe ideeën van bewoners. Stuur uw initiatief in via opzoomermee.nl.

Beverwaard

 • Kids Kookclub
 • Vrouwendag 2019
 • Talenten uit Beverwaard
 • Music & Performance
 • Samen spelen, samen leren
 • High Tea
 • Paasbrunch IJsselburgh
 • Kroeldekens Beverwaard Haak ie aan?
 • Nationale Buitenspeeldag
 • Verhuizing Seniorenclub

IJsselmonde

 • Verhuring naaiclub
 • Ons jaarlijks evenement
 • Winterplein 2019
 • Participatie Feijenoord City
 • Let's Dance in IJsselmonde
 • Lentefeest
 • Koningsdag Gouden Leeuw
 • Dodenherdenking 2019
 • Senioren Paasontbijt
 • Toneelstuk Kruit
 • Gezellig BBQen met de buren
 • Bloemencorso 2019
 • Paas klaverjas en jokeravond
 • Koningsdag, Kleedjesmarkt
 • Ma-ki verjaardagspakket
 • Gezond koken, vervolg op samen fit in 8 weken
 • Zing Mee
 • Paasbrunch voor financieel/sociaal zwakkeren
 • Viering Koningsdag Speeltuin IJsselmonde
 • Gamefestival IJsselmonde
 • Paaslunch en paasbingo
 • Talkshow Gelül XL
 • Plantjesdag in Kreekhuizen 2019
 • Jong en oud bij elkaar brengen
 • Zomerfeest Dijkveld 2019
 • Plantjesmarkt
 • Fruit van Zuid - Hockeyclub Feijenoord Toernooi
 • Multicultureel zomer buurtfeest

Lombardijen

 • Sweetkingsday 2019
 • Buurtmoeders van Lombardijen
 • Wandelclub voor ouderen
 • Buurtzomerfeest met muziek en BBQ
 • Hartjesdag
 • Bewoners ontmoeten bewoners
 • Klassiek in de wijk
 • Passie en Paasmaaltijd
 • Beter leven in Lombardijen
 • Lentebrunch
 • Paasbrunch in Lombardijen
 • Sportparticipatie Jeugd vergroten
 • Peutercarrousel IJsselmonde
 • Iftar
 • Bloemengroet
 • Paaseieren zoeken / Kindervrijmarkt Spinozapark
 • Oranjepannenkoeken
 • Even Buurten in de Oranjehof
 • Jaarlijks uitstapje Even Buurten

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

\